Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2022.

Kolumni: Oppimisen olohuone Porvooseen

Kuva
Oppimisvaikeudet ovat melko tavallisia Suomessa, sillä noin 10-20 prosentilla väestöstä ilmenee erilaisia oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeudet ovat synnynnäisiä, neurobiologisia erityisvaikeuksia, jotka ilmenevät esimerkiksi tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöinä, odottamattoman suurina hankaluuksina lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan tai hahmottamisen taidoissa. Oppimisvaikeudet voivat vaikuttaa ihmisen elämään koko elämänkaaren aikana. Ne voivat olla juurisyynä jopa syrjäytymisen, mielenterveysongelmien, päihdeongelmien tai rikollisen käyttäytymisen kanssa. Oppimisvaikeudet ja muut oppimiseen liittyvät haasteet vaikuttavat lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin, mutta ne ovat ongelmana myös monille aikuisille. Monen aikuisen oppimisvaikeuksia ei ole koulu- ja opiskelupolun aikana virallisesti tunnistettu, eivätkä he ole siksi saaneet tarvitsemaansa tukea. On tärkeää, että myös aikuisille erilaisille oppijoille löydetään ratkaisuja niin oppimisvaikeuksien tunnistamiseen

Terveysteknologia on terveyden tulevaisuutta

Kuva
Tieto ei lisää tuskaa. Päinvastoin. Tiedon avulla voimme parantaa elämänlaatua ja hoitaa ongelmia aikaisessa vaiheessa. Valitettavasti pelko vakavasta sairaudesta ja sen toteamisesta voi estää lääkärin vastaanotolle hakeutumista, vaikka oireet hankaloittaisivat elämää. Erityisesti ikääntyvät ihmiset eivät halua olla vaivaksi, mikä saattaa johtaa ongelmien pahenemiseen ja hoitojaksojen pitenemiseen. Tutkimuksiin hakeudutaan usein vasta elämänlaadun huonontuessa merkittävästi, eikä silloin, kun oireet alkavat. Tähän on saatava muutos, sillä taudin ja sen luonteen sekä hoitomahdollisuuksien selviäminen voi pelastaa henkiä ja vähintäänkin parantaa potilaan elämänlaatua. Terveydenhuollon painopiste pitäisi mennä ennaltaehkäisyyn ja elämänlaadun parantamiseen eikä siihen, että hoidetaan ihmisiä vasta kun he ovat sairastuneet. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa ennaltaehkäisevä työ on saanut tärkeän merkityksen. Myös terveysteknologian hyödyntäminen tunnustetaan ihmisten elämänlaatu

Terveiset kaupunginhallituksen varapuheenjohtajalta | Porvoon Energia 3.11.2022

Kuva
Maanantain kaupunginhallituksen kokouksessa päätettiin Porvoon Energian tuloutustavoitteesta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että Porvoon Energia Oy:n uudeksi tuloutustavoitteeksi muutetaan kaupungin vuoden 2022 talousarvioon 2,4 miljoonan euron osingonmaksu kaupungille. Vastaavasti vuoden 2022 talousarviosta poistetaan alkuperäinen tuloutustavoite (neljä prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2023 tuloutustavoite päätetään kaupungin talousarvion yhteydessä. Tuloutustavoitteen määrittäminen euromääräisenä prosenttien sijaan on tässä tilanteessa tarkoituksenmukaista. Myöhemmässä vaiheessa julkaistaan yhtiön liikevaihto, jolloin voimme paremmin keskustella millaisista summista missäkin vaihtoehdossa olisi puhuttu. Nyt en tähän voi syvällisemmin mennä, sillä en julkisesti näitä tietoja löytänyt. Kaupunginhallituksessa meille on annettu hyvä tilannekuva asiasta. Sen voin sanoa, että ryhmäni kysyi aiemmin paljonko miljoonan euron alennus tuloutustavoittee

SDP:n aluevaltuustoryhmä haluaa selkokielen palvelukieleksi hyvinvointialueelle

Kuva
SDP:n aluevaltuustoryhmä on tänään 1.11. jättänyt aloitteen selkokielen ottamiseksi palvelukieleksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Selkokieli on suomen tai ruotsin kielen helpommin ymmärrettävä muoto. Selkokielessä kieltä muutetaan yksinkertaisemmaksi sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan. Se on tarkoitettu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. - Valtuustoryhmämme näkee erittäin tärkeäksi alueen viestinnän kehittämisen suuntaan, joka ottaa huomioon kaikki alueen asukkaat ja asiakkaat. Selkokielisyys, joka on osa tiedon kognitiivista saavutettavuutta hyödyttää meitä kaikkia. Erityisiä hyödynsaajia ovat kehitys- ja puhevammaiset, autismikirjon henkilöt, maahanmuuttajataustaiset ja neurologisesti sairaat asukkaat. Selkokielen ottaminen hyvinvointialueen palvelukieleksi tehostaa palvelupolkuja, säästää kustannuksia ja parantaa alueen asukkaiden elämänlaatua, valtuustoryhmän puheenjohtaja Anette Karlsson kertoo. Sosialidemokraattiseen aluevaltuus

SDP:n ryhmäpuhe Itä-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuuston kokous | Strategia 1.11.2022

Kuva
Hyvä puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat ja muut läsnäolijat sekä linjojen takaa kokousta seuraavat Tänään olemme erittäin tärkeän asian äärellä. Alueemme tulevaisuuden suuntaa ollaan nyt määrittämässä. Haluan aluksi kiittää viranhaltijoita ja muita puolueita erittäin hyvästä ja keskustelevasta yhteistyöstä strategiaprosessin aikana. Prosessi on valtuutettujen ja henkilöstön osalta ollut osallistava, mutta valitettavasti vaikuttamistoimielinten ääni on jäänyt nyt hyväksyttävässä prosessissa kuulematta. On ymmärrettävää, että organisaation rakentuessa vastaan tulee byrokraattisia ongelmia. Se, että vaikuttamistoimielimet eivät vielä ole toiminnassa ei vähennä tarvetta kuulla vanhusneuvosto, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston ääntä niinkin tärkeää asiakirjaa valmisteltaessa kuin strategiassa. Nyt kuitenkin näiden toimielinten edustajilla ei ole ollut mahdollisuutta tuoda näkemyksiään esille. SDP-ryhmä näkee erittäin tärkeänä, että näitä tahoja jatkossa kuullaan – erityisesti palve

Terveiset kaupunginhallituksen varapuheenjohtajalta 31.10.2022 | Gammelbackan tarveselvitys

Kuva
Gammelbackan alueen koulun ja hyvinvointipalveluiden tarveselvitys oli esillä kaupunginhallituksessa. Selvityksen mukaan koulukokonaisuus tulisi pitää nykyisessä sijainnissa – eli nykyisen Peipon koulun ja monitoimitalon tontilla. Tämä on ainoa järkevä ratkaisu, sillä Pääskytien koulun yhteyteen laajennettava ja rakennettava kokonaisuus tarkoittaisi yli 1000 oppilaan koulua. Kaupunginhallituksessa äänestettiin selvityksen tekemisestä Peipon koulun yhdistämisestä Pääskytien yhteyteen – selvitys ei toki tarkoita sitä, että näin tehtäisiin, mutta olin itse sitä mieltä, että kyseistä selvitystä ei tarvita, koska yli tuhannen oppilaan koulu ei voi missään tilanteessa olla sellainen, että sitä voisi kannattaa, joten minusta selvitystä asiasta ei tarvita. RKP:n esitys selvityksen 1000 oppilaan koulusta voitti, ainoastaan SDP ja Vihreät olivat sitä mieltä, ettei lisäselvitystä kyseisestä vaihtoehdosta tarvita. Tarveselvityksessä asiaa oli käsitelty noin kahden sivun mitalla, ja lopputulos oli,

Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne kuntoon

Kuva
Viime aikoina on puhuttu paljon vuonna 2018 uudistetun varhaiskasvatuslain epäkohdista. Keskustelun taustalla on varhaiskasvatuksen valtakunnallinen henkilöstöpula. Varhaiskasvatuslaissa sosionomien rooli on jäänyt epäselväksi ja heidän mahdollisuus edetä uralla päiväkodin johtajaksi on katkaistu. Tämä on johtanut siihen, että yhä useammat sosionomiopiskelijat jättävät varhaiskasvattajan pätevyyden suorittamatta. Varhaiskasvatuksen sosionomien määrä on lakimuutoksen jälkeen miltei puolittunut. Suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuus on moniammatillisuus. Nyt tavoitteena on sellainen malli, että jokaisessa lapsiryhmässä olisi sekä varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja lastenhoitaja. Varhaiskasvatuslain mukaan 2/3 tulee olla varhaiskasvatuksen opettajia tai varhaiskasvatuksen sosionomeja, ja heistä vähintään puolen tulee olla varhaiskasvatuksen opettajia. Opettajien määrään liittyvä tarkennus tulisi laista poistaa. Lain mukaan 1/3 tulee olla lastenhoitajia. Olisi t

Kolumni: Kaikki haluavat pesukoneen

Kuva
Venäjän raaka hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on paljastanut Euroopan perustavanlaatuisen riippuvuuden unionin ulkopuolelta tuodusta fossiilienergiasta. Tämän haavoittuvuuden hyväksi käyttämisen seurauksia ovat niin energian kuin muiden hyödykkeiden hintojen nousu. Suomen ja Euroopan kiristäminen energiantoimitusten kautta on tietoinen tapa murentaa yhtenäistä tukeamme Ukrainalle. Vihreä siirtymä uusiutuviin ja hajautettuihin energiamuotoihin on ainoa kestävä tie ulos Venäjän hyökkäyssodan ja fossiilisen energian rajun hinnanvaihtelun synnyttämästä energiakriisistä. Miten pesukoneen omistaminen sitten liittyy Venäjään raakaan hyökkäyssotaan? Kuuntelin ruotsalaisen Hans Roslingin esityksen maagisesta pesukoneesta. Yksi kodinkone osoitti, kuinka eriarvoista maailman sähkönkulutus on, ja ennen kaikkea, kuinka merkittävässä roolissa me länsimaiden asukkaat tässä olemme. Mutta kuka meistä on valmis luopumaan pyykkikoneesta, tai kuivausrummusta, jos sellaiseen luksukseen kerran pääsee tottumaa

Terveiset kaupunginhallituksen varapuheenjohtajalta 21.10.2022

Kuva
Terveiset kaupunginhallituksen varapuheenjohtajalta. Viime viikkoina on puhuttu paljon energiansäästämisestä, Porvoon sairaalan tulevaisuudesta ja vuoden 2023 talousarvioesityksistä. Aloitan sivistyslautakunnan talousarviokokouksesta, jossa oma ryhmäni oli erittäin aktiivinen ( lue lisää tästä ). Olimme ennen lautakuntien kokouksia yhdessä valtuustoryhmässä valmistelleet talousarvioesityksiä, ja ilokseni myös minulle esille nostamia asioita saatiin edistettyä. Olin hämmästynyt, ettei halua lasten päiväkoti- ja kouluruoan parantamiseksi ollut. Marianne Korpi (sd.) esitti kouluruoan parantamista miljoonalla eurolla, mikä siis tarkoittaa 50 sentin korotusta / lapsi / ruokailu. Nyt Porvoo käyttää päiväkoti- ja kouluruokaan toiseksi vähiten rahaa Itä-Uudellamaalla (Sipoo 2,45 euroa, Porvoo 2,80 euroa, Pornainen 2,96 euroa, Loviisa 3,14 euroa, Askola 3.94 euroa, Pukkila 4,34 euroa ja Myrskylä 4,60 euroa). Jos SDP:n esitys olisi menestynyt, käyttäisimme ensi vuonna kouluruokaan 3,30 euroa / l

Oikeus hyvään vanhuuteen

Kuva
Ikääntyminen on iloinen asia. Se tarkoittaa enemmän aikaa rakkaiden ihmisten kanssa. Lapsenlapset saavat mahdollisuuden tutustua isovanhempiinsa, ja jopa isoisovanhempiin. Sellaista mahdollisuutta ei minun vanhemmillani, isovanhemmista puhumattakaan ollut. Iloitsen siitä, että lapsellani ja minulla on. Lähipiiriini kuuluu paljon aktiivisia ikääntyneitä. Osan kohdalla on vaikea uskoa kyseessä olevan yli 80-vuotias, sillä välillä minusta tuntuu, että heillä on enemmän intoa ja tarmoa kun minulla. Monet ikäihmiset pysyvätkin aktiivisina, jolloin heidän kokonaisvaltainen hyvinvointinsa pysyy parempana. Kaupunkisuunnittelun ja palvelutarjonnan tuleekin ensisijaisesti lähteä siitä, että jo olemassa olevaa hyvää vahvistetaan ja tuetaan. Valitettavasti korona vei yhteiskuntaa väärään suuntaan. Hyvinvoinnin heikkeneminen lisääntyi voimakkaasti. Ihmiset eivät uskaltaneet hakeutua lääkäriin ja arkinen aktiivisuus väheni eristäytymisen takia. Tapahtunut muistuttaa paljon makuuttamisilmiötä, jossa

Vaatekorvaus varhaiskasvattajille

Kuva
Lapsemme viettävät suuren osan päivästään päiväkodissa. Meillä kotona lapsi usein kysyy nimellä, onko tuttu varhaiskasvattaja tänäänkin töissä. Lapselleni varhaiskasvattajat ovat turvallisia aikuisia. Päiväkoti on paikka, missä lapsi oppii uutta ja saa viettää aikaa ikätovereiden kanssa. Minulle päiväkoti mahdollistaa työssäkäynnin ja varhaiskasvattajat ovat tärkeä tuki ja tiedonlähde meidän perheelle. Ilman heitä monen arki olisi erilaista, työelämästä puhumattakaan. Varhaiskasvatuksen merkitystä suomalaisille, erityisesti naisille, ja Suomen yhteiskunnalle ei liene tarve selittää. Alalla on kuitenkin paljon epäkohtia ja niitä pitäisi ratkaista. Nyt Porvoossa ollaan tilanteessa, että suurimmassa osassa päiväkodeista (ellei jopa kaikissa) ei ole riittävästi päteviä lastentarhanopettajia. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi erittäin osaavia ja hyviä ihmisiä töissä, vaan se tarkoittaa sitä, että monelta puuttuu pätevyyden antava korkeakoulutus. Varhaiskasvatuksen kriisi ei ole ka

Rätt till en god ålderdom

Kuva
Att åldras är en trevlig sak. Det betyder mera tid med de nära och kära. Barnbarn har en genuin möjlighet att lära känna sina mor- och farföräldrar, till och med sina gammelmor- och gammelfarföräldrar. Sådan tid och möjlighet hade inte mina föräldrar, för att inte tala om mina mor- och farföräldrar. Men min son och jag är lyckliga över att ha den möjligheten. I min närkrets finns det flera aktiva åldringar. Om vissa personer som är över 80 år skulle man tro att de i själva verket är yngre än så, eftersom ibland känns det som de är aktivare än jag. Många äldre hålls aktiva, vilket innebär att deras välmående också hålls bättre. Stadsplaneringen och serviceutbudet ska i första hand utgå från att stärka det som är bra att bli ännu bättre. Tyvärr förde coronapandemin oss mot fel håll. Pandemin försämrade hälsan och välmåendet och försnabbande åldrandet hos många äldre. Människor vågade inte gå till hälsocentralen och den aktiva vardagen passiverades i och med isolering. Det är samma fenome

Yhteinen huoli sairaaloiden tulevaisuudesta

Kuva
HUS yhtymähallituksen kokouksen (3.10.) esityslistalla esitetään Porvoon ja Lohjan sairaalan yhteispäivystyksen lopettamista. Taustalla on HUSin merkittävä, noin 100 miljoonan euron talousvaje. Esitykset toimipisteiden lakkauttamisista ovat puutteelliset, eikä niiden kustannus- tai palveluvaikutuksia ole selvitetty – eikä näitä ole ainakaan esitelty missään. Porvoon sairaalan yhteispäivystyksen lakkauttaminen tarkoittaisi sekä itäuusmaalaisten että vantaalaisten palveluiden heikennystä. Ei ole tarkoituksenmukaista ruuhkauttaa Peijaksen sairaalaa entisestään siirtämällä Porvoon sairaalan nykyisiä potilaita sinne. Lisäksi kyseinen toimenpide ei toisi esille nostettua säästöä, sillä sairaankuljetukseen tarvittaisiin muutaman miljoonan euron lisäpanostus. On sekä itäuusmaalaisten että vantaalaisten etu, että Porvoon sairaalan yhteispäivystys hoitaa myös jatkossa oman alueensa potilaat. Entisenä vantaalaisena ja nykyisenä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen päättäjänä toivon, että pystymme yhde

SDP:n Karlsson ja Eskola: Porvoon sairaalan tulevaisuus turvattava

Kuva
Itä-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuuston varapuheenjohtaja Anette Karlsson (sd.) ja aluehallituksen varapuheenjohtaja Tapani Eskola (sd.) vaativat nyt HUSilta aikalisää ja maan hallitukselta sekä ministeri Aki Lindéniltä toimia HUS:n taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. HUS:n yhtymähallitus kokoontuu maanantaina 3.10. keskustelemaan vuoden 2023 alijäämästä. Leikkauslistalla on Porvoon sairaalan yhteispäivystys ja traumapäivystyksen lopettaminen. Sama kohtalo olisi myös edessä Lohjan sairaalalla. - Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on vain yksi sairaala, ja sen päivystys on alueen kaikille asukkaille erittäin tärkeä. Porvoon sairaalan yhteispäivystyksen lakkauttaminen olisi lyhytnäköistä. Maan hallituksen on ryhdyttävä toimiin HUS alueen tilanteen ratkaisemiseksi tavalla, joka ei vaaranna itäisen Uudenmaan asukkaiden terveyttä, Karlsson sanoo. Porvoon sairaala palvelee koko itäistä Uuttamaata, joka on noin 100 000 asukkaan alue. Tämän lisäksi Metropolialue laajenee jatkuvast

Terveiset kaupunginhallituksen varapuheenjohtajalta 27.9.2022

Kuva
Terveiset kaupunginhallituksen varapuheenjohtajalta. Ensin Gammelbackasta ja lopussa myös sähkön hinnoista. Pahoittelut pitkä postaus. Tänään julkaistiin Läntisen Porvoon kouluselvitys, joka piti sisällään myös Gammelbackan hyvinvointipalvelut sekä A-E koulun pienluokkien ja Tulliportin päivähoidon (eli entisen Tulliportin koulun) tulevaisuusratkaisut. Demareiden esityksestä hyvinvointipalvelut ja erityislasten tulevaisuus otettiin mukaan selvitykseen. Olen tyytyväinen, että näin tehtiin sillä – erityislasten tilanne on saatava järjestykseen ja hyvinvointipalveluiden (nuorisotila, järjestöjen käyttämät tilat, kirjasto jne.) turvaaminen läntisellä alueella on erittäin tärkeää. Aiemmin on joidenkin poliittisten tahojen toimesta nostettu esille, että Peipon koulu tulisi siirtää nykyisen Pääskytien koulun yhteyteen. Vastustin ajatusta silloin ja vastustan yhä. Mielestäni yli tuhannen oppilaan koulu ei ole tarkoituksenmukainen. Nyt tehdyn konsulttiselvityksen mukaan Peipon koulun nykyinen p

Kolumni: Muistiyställisiä tekoja, kiitos.

Kuva
Muistisairaus koskettaa koko perhettä. Läheisen on usein vaikea huomata muistisairauden hidasta alkamista. Oireet voivat olla monenlaisia: käyttäytyminen ja persoonallisuus voivat muuttua, joillekin tulee hahmottamisvaikeuksia tai eksymisiä tutussa ympäristössä. Turhauttaa ja kiukuttaa, kun ote arjesta kirpoaa ja oma toimintakyky heikkenee. Muistisairaus on yleisempää ikääntyneiden keskuudessa, mutta myös työikäiset voivat kärsiä etenevän muistisairauden mukana tuomista ongelmista. Työikäisten osalta muistisairautta ei aina osata epäillä, vaan se saatetaan virheellisesti diagnosoida esimerkiksi työuupumukseksi, masennukseksi tai päihteiden käytöstä johtuvaksi unohteluksi. Työiässä muistisairauteen sairastuneet ihmiset läheisineen tarvitsevat heille kohdistettua tukea ja apua, jonka avulla selvitä muuttuneesta elämäntilanteesta ja jatkaa elämää mahdollisimman pitkään entiseen tapaan. Muistisairauksien oireet ja hoito ovat pääosin samanlaisia iästä riippumatta. Työikäisille sairaus saatt

Kohti ikäystävällistä asumista

Kuva
Ruotsinkielellä on sanonta: “Borta bra, hemma bäst”, eli “Poissa hyvä, kotona paras”. Koti ei ole vain paikka, se on tunnetila. Ikääntyessä eteen tulee paljon muutoksia - työstä pois jääminen ja sen myötä uusi arki voi vaatia paljon totuttelua. Ikääntyneet ihmiset näkevät usein eläköitymisen positiivisena ja tekemistä täynnä olevana vaiheena elämässä. Olen monesti kuullut eläkeläisten hymyillen kertovan, että kiire alkaa eläkkeelle siirtyessä. Monet itsestä riippumattomat syyt, kuten sairaudet, voivat vaikeuttaa aktiivisen vanhenemisen edistämistä. Liikuntakyky heikkenee usein iän myötä, vaikka ihminen pysyisikin aktiivisena. Portaat esimerkiksi voivat aiheuttaa vaikeuksia, mikä lisää kaiteiden ja hissien tarvetta. Vääränlainen asuminen voi estää ikääntyneen osallistumisen. Talosta, jossa ei ole hissiä, on vaikea poistua. Myös asuinrakennuksen ympäristön esteettömyys vaikuttaa ikääntyneen mahdollisuuksiin liikkua. Kotiin juuttuminen johtaa väistämättä hyvinvoinnin ja terveyden heikkene

Prisökningen oroar

Kuva
Rysslands kriminella och brutala militära aggression mot Ukraina påverkar oss alla – det syns i prisökningarna i livsmedelsbutiken, på elräkningen och vid bensinstationerna. Först höjdes priset på bränsle och el, sedan på livsmedel. Prisstegringen har varit drastisk och den pågår fortfarande. Barnfamiljernas situation har försvårats, allt fler pensionärer har hamnat i fattigdomsfällor och situationen för låginkomsttagare som pendlar till jobbet har försvagats. En kall vinter är på kommande och många oroar sig för höga elräkningar. Tack vare Marins regerings lättnader i distributionsskyldigheten och att priset på råolja sjunkit något har vi kommit ner från de vildaste prisnivåerna på 95E-bensin. Också höjningen av reseavdraget och den tidigarelagda indexjusteringen på socialförmåner har hjälpt situationen. Det här räcker ändå inte. Fler åtgärder behövs och de måste fås med i höstens budgetria. Prisökningen på bränsle och el måste dämpas. En del av kraftreserven måste tas i bruk och disk

Kolumni: Hinnannousu huolestuttaa

Kuva
Venäjän rikollinen ja julma sotilaallinen hyökkäys Ukrainassa vaikuttaa meihin kaikkiin - tämä näkyy ruokakaupoissa, sähkölaskussa ja bensa-asemilla. Ensimmäiseksi polttoaine ja sähköhinnat nousivat, sitten elintarvikkeet. Nousu on ollut rajua, ja se jatkuu yhä. Lapsiperheiden tilanne on vaikeutunut, yhä useampi eläkeläinen on tippunut köyhyysloukkuun ja pienipalkkaisten autolla liikkuvien työntekijöiden tilanne on heikentynyt. Kylmä talvi on tulossa, ja moni pelkää ylisuuria energialaskuja. Hurjimmista bensan hinnoista on päästy alaspäin 95E hinnoissa, Marinin hallituksen jakeluvelvoitteeseen tekemien kevennysten ja raakaöljyn halventumisen ansiosta. Myös työmatkavähennys ja aikaistettu sosiaalietuuksien indeksitarkistus on helpottanut tilannetta. Tämä ei kuitenkaan riitä. Lisätoimia tarvitaan. Niitä on saatava budjettiriihestä. Polttoaineiden ja sähkön hinnan nousua on hillittävä. Tehoreservistä vähintään osa on otettava käyttöön ja keskustelu EU:n hintakattomekanismin uudelleen arvi

Valtuustoaloite: Valaistuksen parantaminen Gammelbackassa

Kuva
Kuvittele olevasi pimeässä puistossa, jossa et hahmota mihin päin olet menossa, mitä ympärilläsi on, tai miten pääset pois. Pimeään jääminen on pelottavaa. Onneksi sellaisiin paikkoihin törmää harvoin, sillä kaupunkitilojen turvallisuus ja käyttäjien turvallisuuden tunne huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Välillä pimeitä alueita kuitenkin jää keskelle asuinalueita tai tärkeiden kulkuväylien kohdalle. Näin on päässyt käymään Gammelbackan Tornipolku 5:en ja Viertotien väliselle kulkuväylälle, joka on tärkeä kulkuväylä mm. läheiselle bussipysäkille. Kaupungit elävät ja ihmiset liikkuvat ympäri vuoden ja vuorokauden, myös öisin ja talven hämärissä. Turvallisuus tai turvattomuus nousee esiin etenkin silloin. Nyt kesä ja valo ovat täällä – syksyä odotellessa on sopiva aika suunnitella ja parantaa puistojen ja muiden kaupunkitilojen turvallisuutta ja valaistusta. Olen laittanut Gammelbackan Tornipolku 5:en ja Viertotien välisen kulkuväylän pimeyteen ja valaistuksen tarpeeseen liittyen useam

Kolumni: Seniorimatkailun mahdollisuudet

Kuva
Katselimme vanhoja valokuvia taaperoni kanssa ja mietin, kuinka onnekas olen ollut saadessani lapsena istua äitini, isoäitini ja isomummini vieressä – neljä sukupolvea samassa kuvassa. Myös lapsellani on ilo kokea sama. Muistan, kuinka istuimme isomummini kanssa keinutuolissa, ja hän kertoi matkoistaan maailmalla. Nykypäivänä ikääntyneet elävät aiempaa pidempään ja he ovat sekä terveempiä että varakkaampia kuin aiemmat sukupolvet. Ikääntyneiden joukossa on paljon aktiivisia ihmisiä, jotka haluavat palveluita ja elämyksiä. Tutkimusten mukaan ikäihmiset matkailevat useimmiten kotimaassa. Heitä kiinnostaa historialliset kohteet, luonto ja turvallisuus. Lisäksi he arvostavat esteettömyyttä, laadukkaita palveluita ja hyviä kulkuyhteyksiä. Itä-Uudellamaalla on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä alueena, joka houkuttelee entistä enemmän seniorimatkustajia. Saaristomme ja luontomme on erittäin kaunis. Lisäksi Porvoon vanha kaupunki ja Loviisan Svartholman merilinnoitus ovat merkittäviä histor

Kun lapsuus jää liian lyhyeksi

Kuva
Äitiys on palauttanut mieleen muistoja omasta lapsuudesta. Samalla olen pohtinut paljon lapsuutta yleisesti ja lapsen oikeuksia – ennen kaikkea lapsen oikeutta olla lapsi. Omassa lapsuudessani oli epävakautta, huolta ja pelkoa. Alkoholismin varjo oli jatkuvasti läsnä. Iloitsen ja toivon, ettei lapseni joudu kantamaan samaa huolta ja pelkoa, kun itse olen joutunut kantamaan. Lapsuuden kuuluu olla huoletonta aikaa. Aikuisena ehtii murehtia ja kantaa painavaa vastuuta harteillaan ihan riittävästi. Ikävä kyllä Suomessakin on paljon koteja, joissa lapsi tai nuori joutuu ottamaan liikaa vastuuta, jopa huolehtimaan muusta perheestä, murehtimaan asioista. THL:n Kouluterveyskyselyssä vuodelta 2019 kysyttiin ensimmäistä kertaa lasten ja nuorten perheissään antamasta hoivasta. Kyselyaineiston mukaan viikoittain tai päivittäin läheistään hoivaavia nuoria oli vastanneista noin kuusi prosenttia. Hoivavastuussa olevia tyttöjä oli hieman poikia enemmän ja tytöt myös kokivat elämässään erilaisia haast

Puheenvuoro: Ihannoidaanko kotona asumista liikaa?

Kuva
Koti on usein meille kaikille rakas paikka. Toisille koti on talo, jossa lapsuus on vietetty. Toisille kerrostalon osake, kun taas joillekin koti on siellä missä rakkaat ihmiset ja tavarat ovat. Joskus koti voi muuttua turvattomuuden, yksinäisyyden ja pelon paikaksi. Silloin kyse ei enää ole kodista, vaan jostain ihan muusta. Sellaisessa paikassa ei ole hyvä olla. Miksi pakotamme ja suljemme osan yhteiskuntamme ikääntyneistä sellaiseen paikkaan? Hyvinvointiala HALI ry:n tuoreen selvityksen mukaan liian moni ikääntynyt odottaa hoivakotipaikkaa yli lain salliman ajan. Lain mukaan paikkaa pitää tarjota viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Selvityksen mukaan lähes 52 prosenttia vastanneista ilmoitti laskevansa odotusajan myönteisestä palvelupäätöksestä, ei lain edellyttämästä hakemuksen jättämispäivästä. Osa kunnista jätti ilmoittamatta odotusajan verkkosivuillaan, vaikka lain mukaan tiedon tulee olla esillä. Selvitys osoittaa, että tilanne ei ole Suomessa sillä tas

Valtuustoaloite: Eettisen ilmoituskanavan käyttöönotosta (Porvoo)

Kuva
Ilmoittajan suojelua koskeva EU-direktiivi, ns. whistleblower-direktiivi, velvoittaa jäsenvaltioita säätämään ilmoittajan suojelusta. Direktiivin mukaan kansallisen sääntelyn piti tulla voimaan viimeistään joulukuussa 2021, mutta täytäntöönpano on Suomessa viivästynyt ja näillä näkymin sääntely tulee voimaan loppuvuodesta 2022. EU-direktiivi velvoittaa viimeistään 17.12.2023 yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, osuuskuntia, yhdistyksiä ja julkisen sektorin organisaatiota järjestämään kanavan, jonka välityksellä voi jättää ilmoituksen väärinkäytösepäilystä. Järjestelmän avulla voidaan tehdä nimettömiä ilmiantoja vaikkapa huonosta johtamisesta tai häiriökäyttäytymisestä. Direktiivin idea on suojata ilmoituksen tekijää, mikä edellyttää toimivan prosessin rakentamista ilmoitusten vastaanottamiseksi, käsittelemiseksi ja anonyymin yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Ilmoituskanavalla tarkoitetaan toimintoa, jonka kautta otetaan vastaan ilmoituksia väärinkäytöksistä organisaatiossa. Toiminto

Valtuustopuhe: Porvoon valtuuston kokous 13.6.2022 / Henkilöstöraportti 2021

Kuva
Arvoisa puheenjohtaja, värderade ordförande Tässä salissa keskustellaan usein siitä, miltä Porvoon tulisi näyttää – mitä palveluita täällä tarjotaan, miten palveluiden piiriin pääsee ja miten kaupunki kehittyy ja kasvaa. Mietimme miten raha riittää kaikkeen, mistä rahaa voi ottaa pois ja minne sitä voi laittaa lisää. Meillä ei kuitenkaan ole yhtään palveluita, ellei meillä ole henkilöstöä tekemässä kaupungista viihtyisää ja tarjoamassa asukkaille heidän tarvitsemia palveluita. Arvoisat valtuutetut, Porvoon suurin voimavara on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Demariryhmä on iloinen siitä, että meillä on tänään täällä valtuustossa mahdollisuus keskustella henkilöstömme jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Me olemme useaan otteeseen nostaneet esille henkilöstön jaksamisen, työturvallisuuden ja hyvinvoinnin. Tiedämme, että kaupungin työntekijät ovat olleet kovilla – kaksi raskasta koronavuotta ovat uuvuttaneet monet. Epävarmuus ja jatkuvasti muuttuva tilanne oli viime vuonna arkipäivää. Korona