Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2022.

Puheenvuoro: Ihannoidaanko kotona asumista liikaa?

Kuva
Koti on usein meille kaikille rakas paikka. Toisille koti on talo, jossa lapsuus on vietetty. Toisille kerrostalon osake, kun taas joillekin koti on siellä missä rakkaat ihmiset ja tavarat ovat. Joskus koti voi muuttua turvattomuuden, yksinäisyyden ja pelon paikaksi. Silloin kyse ei enää ole kodista, vaan jostain ihan muusta. Sellaisessa paikassa ei ole hyvä olla. Miksi pakotamme ja suljemme osan yhteiskuntamme ikääntyneistä sellaiseen paikkaan? Hyvinvointiala HALI ry:n tuoreen selvityksen mukaan liian moni ikääntynyt odottaa hoivakotipaikkaa yli lain salliman ajan. Lain mukaan paikkaa pitää tarjota viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Selvityksen mukaan lähes 52 prosenttia vastanneista ilmoitti laskevansa odotusajan myönteisestä palvelupäätöksestä, ei lain edellyttämästä hakemuksen jättämispäivästä. Osa kunnista jätti ilmoittamatta odotusajan verkkosivuillaan, vaikka lain mukaan tiedon tulee olla esillä. Selvitys osoittaa, että tilanne ei ole Suomessa sillä tas

Valtuustoaloite: Eettisen ilmoituskanavan käyttöönotosta (Porvoo)

Kuva
Ilmoittajan suojelua koskeva EU-direktiivi, ns. whistleblower-direktiivi, velvoittaa jäsenvaltioita säätämään ilmoittajan suojelusta. Direktiivin mukaan kansallisen sääntelyn piti tulla voimaan viimeistään joulukuussa 2021, mutta täytäntöönpano on Suomessa viivästynyt ja näillä näkymin sääntely tulee voimaan loppuvuodesta 2022. EU-direktiivi velvoittaa viimeistään 17.12.2023 yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, osuuskuntia, yhdistyksiä ja julkisen sektorin organisaatiota järjestämään kanavan, jonka välityksellä voi jättää ilmoituksen väärinkäytösepäilystä. Järjestelmän avulla voidaan tehdä nimettömiä ilmiantoja vaikkapa huonosta johtamisesta tai häiriökäyttäytymisestä. Direktiivin idea on suojata ilmoituksen tekijää, mikä edellyttää toimivan prosessin rakentamista ilmoitusten vastaanottamiseksi, käsittelemiseksi ja anonyymin yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Ilmoituskanavalla tarkoitetaan toimintoa, jonka kautta otetaan vastaan ilmoituksia väärinkäytöksistä organisaatiossa. Toiminto

Valtuustopuhe: Porvoon valtuuston kokous 13.6.2022 / Henkilöstöraportti 2021

Kuva
Arvoisa puheenjohtaja, värderade ordförande Tässä salissa keskustellaan usein siitä, miltä Porvoon tulisi näyttää – mitä palveluita täällä tarjotaan, miten palveluiden piiriin pääsee ja miten kaupunki kehittyy ja kasvaa. Mietimme miten raha riittää kaikkeen, mistä rahaa voi ottaa pois ja minne sitä voi laittaa lisää. Meillä ei kuitenkaan ole yhtään palveluita, ellei meillä ole henkilöstöä tekemässä kaupungista viihtyisää ja tarjoamassa asukkaille heidän tarvitsemia palveluita. Arvoisat valtuutetut, Porvoon suurin voimavara on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Demariryhmä on iloinen siitä, että meillä on tänään täällä valtuustossa mahdollisuus keskustella henkilöstömme jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Me olemme useaan otteeseen nostaneet esille henkilöstön jaksamisen, työturvallisuuden ja hyvinvoinnin. Tiedämme, että kaupungin työntekijät ovat olleet kovilla – kaksi raskasta koronavuotta ovat uuvuttaneet monet. Epävarmuus ja jatkuvasti muuttuva tilanne oli viime vuonna arkipäivää. Korona

ADHD-oireisten aikuisten hoitopolku kuntoon

Kuva
Adhd on yleinen neuropsykiatrinen häiriö myös aikuisilla. Käypä hoito -suosituksen mukaan aikuisilla esiintyvyys on 2,5–3,4 prosenttia ja karkean arvion mukaan tämä tarkoittaa, että Suomessa on noin 110 000–150 000 adhd-oireista aikuista. Adhd-oirekuva on hyvin yksilöllinen ja moninainen. Ja se jää helposti tunnistamatta. Tuoreen tutkimuksen mukaan aikuisen adhd-tutkimukset käynnistyvät usein jonkin toisen terveyspulman tai oireen selvittelyillä tai hoidolla. Taloustutkimuksen (2021) mukaan aikuisen adhd:n hoitoon liittyi haasteita kaikissa palvelupolun vaiheissa; tutkimuksiin pääsy on hidasta ja tutkimusprosessit ovat pitkiä. Adhd-oireisen aikuisen perheenjäsenten tuki stressaavassa tilanteessa on olematonta. Palvelupolut ovat epäselvät. Tämä ilmenee mm. Hilkka Reinivuon vuonna 2018 jättämästä kuntalaisaloitteesta (Porvoo). Kyseiseen aloitteeseen ei ole ymmärtääkseni vastattu. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on ehdottoman tärkeää kiinnittää huomiota adhd-oireisten aikuisten yhdenver

Stöd från Vanda till Anette Karlsson

Kuva
Vanda svenska socialdemokrater understöder Anette Karlssons kandidatur i riksdagsvalet 2023. Karlsson var medlem i föreningen under sin studietid, då föreningen ställde upp henne i olika val. Karlsson fungerade bl.a. som medlem i Vanda bildningsnämnd åren 2012–2015. Efter att Karlsson flyttade till Borgå och blev invald i stadsfullmäktige där, behöll föreningen kontakten med henne och understödde henne i riksdagsvalet 2019. - Min politiska karriär började i Vanda och det känns bra att fortfarande ha stöd av kamrater som jag lärt att känna då. Vanda är en växande ort och i framtiden ser jag tågförbindelsen som en viktig möjlighet för att sammankoppla östra Nyland och Vanda-regionen. Föreningen anser att Anette Karlssons framgång har blivit större för varje val och hennes meriter har ökat genom verksamheten som sakkunnig för tredje sektorns verksamhet i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Vid sidan av initiativrika ordförandeskap i Finlands svenska socialdemokrater (FSD) och vi

Vantaalta tukea Anette Karlssonille

Kuva
Vantaan ruotsinkielinen demariyhdistys, Vanda svenska socialdemokrater, on päättänyt tukea Anette Karlssonia kevään eduskuntavaaleissa. Karlsson oli opiskeluaikanaan yhdistyksen jäsen, jolloin yhdistys asetti hänet ehdolle eri vaaleihin. Karlsson toimi mm. Vantaan opetuslautakunnan jäsenenä vuosina 2012-2015. Yhteydenpito yhdistyksen ja Karlssonin välillä jatkui myös Porvooseen muuton jälkeen. Yhdistys tuki Karlssonia vuoden 2019 eduskuntavaaleissa, joissa Karlsson keräsi merkittävästi ääniä. - Poliittinen urani alkoi Vantaalla ja tuntuu hyvältä, että alueen toverit yhä tukevat minua. Vantaa on kasvava alue ja tulevaisuudessa näen junaradan mahdollisuutena liittää Itä-Uusimaa ja Vantaan seutu tiiviimmin yhteen. Vantaalainen yhdistys katsoo, että Anette Karlssonin saama luottamus alueen asukkailta on kasvanut vaaleista toiseen. Samalla Karlssonin osaaminen ja kokemus on lisääntynyt. Hän on onnistunut yhdistämään perhe-elämän, opiskelun sekä lukuisat luottamustoimensa merkittävien edusku

Kolumni: Ihannoidaanko Suomessa kotona asumista liikaa?

Kuva
Koti on usein meille kaikille rakas paikka. Toisille koti on talo, jossa lapsuus on vietetty. Toisille kerrostalon osake, kun taas joillekin koti on siellä missä rakkaat ihmiset ja tavarat ovat. Joskus koti voi muuttua turvattomuuden, yksinäisyyden ja pelon paikaksi. Silloin kyse ei enää ole kodista, vaan jostain ihan muusta. Sellaisessa paikassa ei ole hyvä olla. Miksi pakotamme ja suljemme osan yhteiskuntamme ikääntyneistä sellaiseen paikkaan? Alkuviikosta Hyvinvointiala HALI ry julkaisi selvityksen, jonka mukaan liian moni ikääntynyt odottaa hoivakotipaikkaa yli lain salliman ajan. Ilokseni Porvoossa, joka oli ainoa selvityksessä mukana ollut itäuusmaalainen kunta, lain sallima 90 päivän odotusaika alittui ja odotusajan laskenta aloitettiin hakemuksen jättämisestä. Tämä on hyvä uutinen, sillä ikääntyneiden oikeuksien turvaaminen on tärkeää. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutetuille järjestetyssä strategiaseminaarissa saimme tietää, että yli 12 prosenttia yli 75-vuotiaista kokee

Nato huumaa vai järkevää järkeilyä?

Kuva
Helmikuun 24. päivänä heräsimme uuteen tilanteeseen - Eurooppa on sodassa. Iso valtio Venäjä oli päättänyt marssia väkivaltaisesti pienemmän naapurimaan Ukrainan maaperälle. Suomi on jatkuvasti tuominnut Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja omalta osaltaan, yhdessä muiden eurooppalaisten maiden kanssa pyrkinyt auttamaan. Viikkojen kuluessa uutiset Ukrainasta ovat muuttuneet yhä kauheammiksi. Hirmuteot, joita venäläiset sotilaat ovat siviileille tehneet ovat niin vastenmielisiä ja mieltä musertavia, ettei sanoja löydy. Sosiaalialan ihmisenä ja ennen kaikkea äitinä ajatukseni ovat sodan alkamisesta saakka ollut ukrainalaisten perheiden luona, erityisesti lapset ovat sydämessäni. Miten kauheaa onkaan, että sotilaallinen voima tunkeutuu omaan "kotiin" ja tekee kamalia tekoja rakkaille ihmisille. Sellainen pahuus ja alueella tehdyt ilmiselvät sotarikokset järkyttävät ja pelottavat meitä kaikkia. Suomen pitkäaikainen, ja pitkään hyväksi koettu turvallisuus- ja ulkopoliittinen linja on

Lovisa Socialdemokrater stöder Anette Karlsson

Kuva
Lovisa Socialdemokratiska kommunalorganisation har beslutat att stöda Anette Karlsson i vårens riksdagsval. Karlsson är borgåbo, men hon är hemma från Liljendal i Lovisa. Karlsson har fortfarande starka släkt- och vänskapsband till Lovisa. - Lovisa regionen är mycket kär för mig, då alla mina barndoms- och ungdomsminnen är starkt anknutna till området. Mina mor- och farföräldrar bor fortfarande i Liljendal och min bästa kompis i Lovisa, berättar Karlsson. - Regionens livskraft måste stärkas i framtiden. Vi behöver trygga verksamhetsförutsättningarna vid Lovisa hamn och jobba för att andra stora arbetsgivare finns kvar i regionen. Vi måste också trygga tjänsterna som är viktiga för invånarna, säger Karlsson. Karlsson är utbildad socionom (YH) och politices kandidat (socialt arbete). Hon är för tillfället vice ordförande för fullmäktige i Östra Nylands välfärdsområde och ordförande för den socialdemokratiska områdesfullmäktigegruppen. Därtill är Karlsson aktiv i förenin

Loviisan Demarit tukevat Anette Karlssonia

Kuva
Loviisan Sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö tukee porvoolaista Anette Karlssonia kevään eduskuntavaaleissa. Karlsson on kotoisin Loviisan Liljendalista, missä hän on viettänyt lapsuus- ja nuoruusvuotensa. Karlssonilla on yhä vahvoja sukulais- ja ystävyyssuhteita alueelle. - Loviisan seutu on minulle erittäin rakas, sillä kaikki lapsuuden ja nuoruuden muistoni linkittyvät vahvasti alueelle. Isoäitini asuvat yhä Liljendalissa ja paras ystäväni Loviisassa, Karlsson kertoo. - Loviisan seudun elinvoimaa tulee vahvistaa entisestään muun muassa varmistamalla, että Loviisan sataman toimintaedellytykset turvataan ja alueen suuret työllistäjät jatkavat toimintaansa. Myös asukkaille tärkeät palvelut tulee turvata, Karlsson sanoo. Karlsson on koulutukselta sosionomi (AMK) ja valtiotieteiden kandidaatti (sosiaalityö). Hän toimii tällä hetkellä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuuston varapuheenjohtajana ja sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana. Lisäksi

Kolumni: Julkisen sektorin ahdinko

Kuva
Julkisen sektorin arvokasta hoidon, hoivan, sosiaalihuollon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja tukipalveluiden työtä tekevät ihmiset vaativat oikeutetusti arvostusta - lakkoja on nähty ympäri maan ja sovintoa kaivataan jo kovasti. Tarvitaan sovintoesitys, johon sisältyy pidempiaikainen palkkaohjelma koko kuntasektorille, terveydenhuoltohenkilökunta mukaan lukien. Arvokasta työtä tekevät ihmiset ovat oikeutetusti ajamassa työolojen ja palkkauksen parannuksia. He ovat saaneet kuulla yli 10 vuotta, kuinka “nyt ei ole oikea aika”. Finanssikriisin jälkeen kokoomusjohtoiset hallitukset ovat johtaneet maata tiukalla leikkauspolitiikalla ja edellisellä hallituskaudella oikeistohallitus sai uhkaamalla aikaan työntekijöitä kurittavan kiky-sopimuksen. Kohtuuttoman tasapainottamisen aikakausi päättyi ja kuntatalous tuli kuntoon vasta Rinteen/Marinin hallituksen tulevaisuuspolitiikan myötä. Mutta sitten tuli korona. Opettajat ja varhaiskasvattajat eivät enää voi ummistaa silmiään, kun edessä on ja

Sipoosta tukea Anette Karlssonille

Kuva
Sipoon Demarit ry tukee Anette Karlssonia kevään 2023 eduskuntavaaleissa. Aiemmin Karlssonin oma puolueosasto Borgå svenska socialdemokrater on asettanut Karlssonin ehdolle kevään eduskuntavaaleihin. Porvoolaisella Karlssonilla on vahvat siteet Sipooseen, sillä hänen puolisonsa on kotoisin Sipoosta. - Sipoo on vuosien varrella tullut minulle tutuksi, sillä puolisoni lähisuku asuu siellä. Nautimme kauniista kesäpäivistä Kalkkirannan upeassa saaristossa ja käyn ystäväni kanssa kävelylenkeillä Söderkullan upeissa maisemissa. Myös Nikkilässä tulee käytyä silloin tällöin, sillä äitini työskentelee siellä, Karlsson kertoo hymyillen. - Sipoo on elinvoimainen kunta, jonne ihmiset mielellään muuttavat. Sellainen sen tulee olla myös jatkossa, siksi on tärkeää, että meitä kohdanneiden kriisien hoitamisesta aiheutuneet kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti. Meidän tulee rakentaa yhtenäistä ja elinvoimaista Itä-Uuttamaata, joka lisää koko alueen hyvinvointia ja elinvoim

Stöd från Sibbo till Anette Karlsson

Kuva
Sibbo Socialdemokrater rf stöder Anette Karlsson riksdagsvalet 2023. Tidigare har Karlssons egen partiavdelning Borgå svenska socialdemokrater nominerat Karlsson till kandidat i valet. Karlsson är borgåbo men hon har stark anknytning till Sibbo, då hennes man är hemma därifrån. "Under årens lopp har Sibbo blivit bekant för mig, eftersom min mans närmaste släkt bor där. Vi njuter av sköna sommardagar i Kalkstrands fantastiska skärgård och jag brukar ta promenader med min vän i vackra Söderkulla. Det blir ibland också besök i Nickby, eftersom min mamma jobbar där", berättar Karlsson leende. "Sibbo är en livskraftig kommun, dit folk gärna flyttar. Sådan ska den vara också i framtiden. Därför är det viktigt att staten kompenserar utgifterna till fullo som kommunerna fått hantera på grund av alla olika kriser vi har mött under den senaste tiden. Vi ska bygga ett gemensamt och livskraftigt Östra Nyland, som stärker hela regionens välmående och livskraft", konstaterar Karl

Fullmäktigemotion: Beslutsfattare ska känna till skolmaten

Kuva
År 2022 satsade Sibbo (2,45 euro) och Borgå (2,80 euro) minst på skolmaten per elev i östra Nyland. Borgå Steinerskola satsade 3,19 euro per elev. Lite mer än Borgå stad satsade Lovisa (3,14 euro) och Askola (3,94 euro). Högsta kostnaderna hade Pukkila (4,34 euro), Lappträsk (4,45 euro) och Mörskom (4,60 euro). Välfärdsområdets fullmäktige höll möte i Sibbo i mars. I samband med mötet fick fullmäktigeledamöterna äta skolmat. I fråga varande dag bjöds det på spagetti med endera malettköttsås eller majssås. Majssåsen i fråga kan inte anses uppfylla kriterierna för en god och kvalitativ skolmat. I Sibbo använder man lite mindre pengar på skolmaten än i Borgå, men skillnaden är inte så stor. Det är viktigt att fullmäktigeledamöter får, förutom information från olika enkäter och kontakter, även egenhändig information om vad skolmaten innehåller och hur den smakar i Borgå. Vi föreslår att man innan fullmäktigemötena, i stället för bröd och frukt (som det oftast serveras), i fortsättningen b

Valtuustoaloite: Kouluruoka tutuksi valtuutetuille

Kuva
Vuonna 2022 kouluruokakustannukset oppilasta kohden olivat Itä-Uudenmaan kunnista alhaisimmat Sipoossa (2,45 euroa) ja Porvoossa (2,80 euroa). Porvoon Steinerkoulussa käytetty summa oppilasta kohden oli 3,19 euroa. Kustannukset olivat hieman Porvoon kaupunkia korkeammat Loviisassa (3,14 euroa) ja Askolassa (3,94 euroa). Korkeimmat oppilaskohtaiset kustannukset olivat Pukkilassa (4,34 euroa), Lapinjärvellä (4,45 euroa) ja Myrskylässä (4,60 euroa). Hyvinvointialueen valtuusto piti maaliskuussa kokouksen Sipoossa. Kokouksen yhteydessä tarjoiltiin valtuutetuille kouluruoka, joka oli kyseisenä iltana spagettia ja joko jauhelihakastiketta tai maissikastiketta. Kyseinen maissikastike ei vaikuttanut olevan ravinnoltaan sellainen, joka täyttää hyvän kouluruoan kriteerit. Sipoossa käytetään kouluruokaan hieman vähemmän rahaa kuin Porvoossa, mutta ero ei ole merkittävä. On tärkeää, että valtuutetut saavat erilaisten kyselyiden ja palautteiden ohella aidon ja omakohtaisen tiedon siitä, millaista k

Liian moni heikkokuntoinen vanhus joutuu pärjäämään yksin

Kuva
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuusto kokoontui huhtikuun alussa keskustelemaan alueen strategiasta. Tilaisuudessa esiteltiin alueemme nykytilaa ja olen huolissani. Ikäihmisten hoidossa painopiste on siirtynyt laitoksista kotiin vietäviin palveluihin. Itä-Uudellamaalla yli 75-vuotiasta enemmistö (93,2 %) asuu kotona. Oma koti on usein paras paikka meille jokaiselle. Ikääntymisen myötä koti voi kuitenkin muuttua turvallisesta paikasta joksikin ihan muuksi – yksinäisyyden linnakkeeksi, jossa ei ole turvallista olla. Yli 75-vuotiaista 13 prosenttia kokee olevansa yksinäisiä. Yksinäisyys nakertaa ihmisen terveyttä fyysisesti ja henkisesti. Yksinäisyys ei kuitenkaan ole synonyymi yksin olemiselle. Joku voi olla pitkäänkin yksin tuntematta itseään yksinäiseksi. Toinen taas voi kokea itsensä yksinäiseksi suuressakin joukossa tai vaikkapa avioliitossa. Ikäihmisten yksinäisyyteen liittyy usein jokin elämäntapahtuma tai muutos, kuten muutto, puolison menetys, avioero, oma sairaus tai eläkkee

Terveiset Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuuston varapuheenjohtajalta 12.4.2022

Kuva
Terveiset Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuuston varapuheenjohtajalta. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin hyvinvointialueella. Perjantaina pidettiin ensimmäinen strategiatilaisuus, jossa saimme hyvän tilannekatsauksen siitä, missä olemme. Samalla aloitettiin keskustelu siitä, minne olemme menossa. Alla lyhyt katsaus alueen nykytilasta ja muutamia ajatuksia siitä, mihin meidän tulisi olla menossa. Väestö kasvaa Itä-Uudellamaalla, voimakkaimmin Sipoossa ja Porvoossa. Kasvua oli myös hieman Lapinjärvellä. Muissa alueen kunnissa väestömäärä laskee, voimakkaimmin Askolassa. Tarvitaan määrätietoista työtä, myös kuntien kesken, jotta alueen elinvoimaa voidaan vahvistaa. Askolan maantieteellinen sijainti on hyvä, varsinkin jos saamme junayhteyden asemalla Kuninkaanporttiin (Porvoo) etenemään suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Lisäksi kantatie 55 antaa Askolalle hyvät yhteydet sekä Mäntstälään että Porvooseen. Tie pitäisi saada parannettua (sekä lisätä turvallisuutta), jotta se voisi palvella a

Anette Karlsson ehdolle eduskuntavaaleissa

Kuva
Borgå svenska socialdemokrater on asettanut porvoolaisen Anette Karlssonin ehdolle kevään 2013 eduskuntavaaleissa. Karlsson on alue- ja kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Karlsson keräsi Porvoossa toiseksi eniten ääniä sekä kuntavaaleissa että aluevaaleissa. Koko Itä-Uudenmaan osalta Karlsson sai neljänneksi eniten ääniä. ”Alueen asukkaat ovat antaneet minulle vaaleissa suuren luottamuksen. Samalla kyselyt asettua ehdolle eduskuntavaaleissa ovat lisääntyneet. Minulla on vahva palo tehdä töitä yhteisten asioiden eteen. Perheeni tuella olen valmis olemaan käytettävissä SDP:n ehdokkaaksi tulevissa eduskuntavaaleissa.” Karlsson on työskennellyt eduskunnassa yli kuusi vuotta. Nyt hän toimii sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kansalaisjärjestötoiminnan asiantuntijana. Aiemmin hän on avustanut lukuisia kansanedustajia ja ministereitä, muun muassa Ville Skinnaria, Sirpa Paateroa ja Lauri Ihalaista. Koulutukselta Karlsson on sosionomi (AMK) ja valtiotieteiden kan

Anette Karlsson nominerad till riksdagsvalskandidat

Kuva
Borgå svenska socialdemokrater har nominerat Anette Karlsson till riksdagsvalskandidat 2023. Karlsson är borgåbo, områdes- och stadsfullmäktigeledamot samt stadsstyrelsens vice ordförande. I Borgå samlade Karlsson näst mest röster både i kommunalvalet och i välfärdsområdesvalet. I hela Östra Nyland fick Karlsson fjärde mest röster. - Ortens invånare har gett mig ett stort förtroende i de senaste valen. Förfrågningarna om min kandidatur i riksdagsvalet har ökat. Jag har en stark vilja att arbeta för invånarnas gemensamma intressen. Med stöd av min familj är jag redo att ställa mig till förfogande som SDP:s kandidat i det kommande riksdagsvalet. Karlsson har arbetat i riksdagen i mer än sex år. Hon fungerar nu som den socialdemokratiska riksdagsgruppens sakkunniga för tredje sektorn. Hon har tidigare varit specialmedarbetare för ett flertal riksdagsledamöter och ministrar, bland annat Ville Skinnari, Sirpa Paatero och Lauri Ihalainen. Karlsson är till utbildningen socionom (YH)

Kolumni: Turvallisuuden tunnetta vahvistettava

Kuva
Turvallisuuden tunne on järkkynyt viime aikoina – ensin koronapandemia koetteli meitä ja nyt Venäjän järkyttävät sotatoimet Ukrainassa ovat nostaneet ilmaan toisenlaisen pelon ja epävarmuuden. Ajatuksemme ovat Ukrainan perheiden luona. Tämän ajan pahuuden ilmentymien ja yksinäisyyden lisääntymisen keskellä on ollut sydäntä lämmittävää huomata miten auttavaisia suomalaiset ovat. Me olemme olleet valmiita ensin auttamaan toisiamme kriisin keskellä ja sitten sodan jalkoihin jääneitä kanssaihmisiä. Sellainen solidaarisuus antaa uskoa paremmasta tulevaisuudesta. Turvallisuuden kokemus on tärkeä yhteiskunnan tukipilari. Viime viikolla eduskunnassa keskusteltiin valtioneuvoston selonteosta sisäisestä turvallisuudesta. Turvallisuuden tunteella on suuri merkitys yksilötasolla esimerkiksi mielenterveyteen, jaksamiseen ja osallisuuden kokemuksiin sekä yleisemminkin siihen, miten ihmiset kokevat luottamusta toisiinsa ja viranomaisiin. Tässä ajassa, jossa turvallisuuden tunne horjuu, tarvitaan yhte

Syöpään liittyvää eriarvoisuutta torjuttava

Kuva
Suomalaisilla ei ole tänään yhdenvertaisia mahdollisuuksia päästä terveydenhuoltoon. Lääkäriaikaa voi joutua odottamaan pitkään, mikä pahimmassa tapauksessa voi johtaa syövän diagnosoinnin viivästymiseen. Syövän diagnoosin viivästymisessä pahin seuraus on se, että viive on aiheuttanut tai aiheuttaa potilaan kuoleman. Marinin hallitus valmistelee seitsemän päivän hoitotakuuta kiireettömään hoitoon. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen suomalainen saa tarvitsemaansa hoitoa oikea-aikaisesti ja viivytyksettä. Hoitotakuu on erittäin tärkeä panostus syöpään liittyvän eriarvoisuuden torjunnassa. Lisäksi tärkeää on varmistaa, ettei vähävaraisuus ole esteenä lääkäriin hakeutumiselle tai lääkkeiden ostamiselle. Tällä hallituskaudella asiakasmaksuja on alennettu ja maksukattoja yhdistetty. SDP:n pitkän tähtäimen tavoitteena on luopua asiakasmaksuista kokonaan. Suomen Syöpäpotilaiden vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan 75 prosentilla syöpäpotilaista tulot pienenivät syövän takia. Samaan aika

Sosiaalinen velka on maksettava

Kuva
Olemme nyt painineet maailmanlaajuisen koronapandemian kanssa kaksi vuotta. Alkutalvesta toivoimme, että valoisammat ajat ovat tulossa. Helmikuun lopulla ymmärsimme, ettei maailma ollut menossa parempaan. Venäjän tuomittavat sotatoimet Ukrainassa ovat järkyttäneet kaikkia. Olemme nähneet, miten suurta hyvyyttä ihmisissä on. Halu auttaa on näiden vaikeiden aikojen aikana ollut enemmän sääntö kuin poikkeus. Olen siitä iloinen. Tänään 15.3. vietetään kansainvälistä sosiaalityön päivää. Valmistuin jouluna valtiotieteiden kandidaatiksi pääaineena sosiaalityö. Nyt gradun kirjoittaminen on täydessä vauhdissa ja tavoitteenani on valmistua jouluun mennessä maisteriksi sosiaalityöntekijäpätevyydellä. Tässä ajassa sosiaalialan ammattilaisille on suuri tarve. Sosiaalityössä yksilö- ja perhekohtaisia kriisejä kohdataan päivittäin, mutta globaalien kriisienkin vaikutukset ulottuvat aina myös sosiaalityöhön eri yhteisöjen näkökulmasta. Sodan kauhut lisäävät ahdistusta ja turvattomuuden tunnetta. Pand

Sociala skulden måste betalas

Kuva
Den globala coronapandemin har nu utmanat oss i två år. Ännu i början av vintern hoppades vi alla på ljusare tider. Tyvärr blev det i slutet av februari klart för oss alla att världen står inför en ny kris. Rysslands förkastliga fientlighet i Ukraina har chockat alla. Lidandet som ondskan lett till är ofattbart, men som en reaktion på det har vi också sett hur stor godhet det finns i människor. Viljan att hjälpa har varit mer en regel än ett undantag under dessa svåra tider. Det är jag glad för. Idag 15.3 firas den internationella dagen för socialt arbete. Förra julen utexaminerades jag till politices kandidat men socialt arbete som huvudämne. Nu är jag i gång med att skriva min magisteravhandling. Målet är att utexamineras till magister med socialarbetarbefogenheter till julen. I dessa tider finns det ett stort behov av socialt arbete. I det sociala arbetet stöter man dagligen på individuella och familjespecifika kriser, men effekterna av globala kriser sträcker sig också alltid till

Aluevaltuuston kokous 8.3.2022 SDP:n ryhmäpuheenvuoro / Hallintosääntö

Kuva
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut Värderade ordförande, bästa fullmäktigeledamöter och andra Ensinnäkin haluan toivottaa hyvää Naistenpäivää kaikille. Tämä onkin erinomainen päivä aloittaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen työ, sillä hyvinvointialueen työntekijöistä ja sote-palveluiden tuottajista iso osa on naisia. Meille demareille on tärkeää varmistaa, että sekä henkilöstön että alueen asukkaiden ääni tulee kuuluviin uuden alueen päätöksenteossa. Olemme tyytyväisiä siihen, että alueen asukkaiden osallisuus on huomioitu asianmukaisella tavalla hallintosäännössä. Mielestämme osallisuussuunnitelma on tärkeä työkalu alueelle ja olemme iloisia, että siltä osin työ on jo täydessä vauhdissa. SDP ryhmä on pettynyt siihen, ettei organisaatiorakenteeseen saatu henkilöstöjaostoa, joka löytyy monen muun hyvinvointialueen organisaatiosta. Se olisi mielestämme ollut tässä muutostilassa erityisen tärkeä. Toivomme kuitenkin, että aluehallitus ryhtyy toimiin ja perustaa hallintosäännön

Valtuustoaloite: Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden oikeus aamu- ja iltapäivätoimintaan

Kuva
Kaikilla oppilailla, joilla on päätös erityisestä tuesta, on oikeus aamu- ja iltapäivätoimintaan koko peruskoulun (1.–9.luokka) ajan (perusopetuslaki 48 b §). Lapset, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä, ovat oikeutettuja samoihin palveluihin kuin muut erityisen tuen piirissä olevat lapset. Tällä hetkellä nepsy-lapsilla ei ole yhtäläisiä oikeuksia aamu- ja iltapäivätoimintaan ja sen tuomiin asioihin, kuten sosiaalisten suhteiden luominen ja näiden harjoittelu, ohjattu ohjelma, välipala ja vakuutus. Nepsy-lapselle on tärkeää saada harjoitella tuetusti, turvallisessa ympäristössä sosiaalisia suhteita. Kyse on yhdenvertaisuudesta, myös lasten kesken. Iltapäivätoimintaa on tarjolla Porvoossa. Vaihtoehdot ovat koulujen yhteydessä olevat iltapäiväkerhot, jonne voidaan palkata avustaja oppilaan tueksi tai A-E koulun aamu- ja iltapäivätoiminta. Vammaispalvelut ovat satunnaisesti kustantaneet koulunkäynninohjaajan iltapäiväkerhoon. Näissä kerhoissa ei kuitenkaan ole ollut nepsy-osaamis

Puheenvuoro: Miten lasten oikeudet toteutuvat?

Kuva
Olemme varmaan kaikki yhtä mieltä siitä, että lapsissa on tulevaisuus. Meillä aikuisilla on erityinen velvollisuus suojella sekä tukea ja auttaa lapsia kasvamaan omiksi yksilöikseen, joiden unelmat ja toiveet voivat toteutua. Minun Suomessani jokaisella lapsella - perhetaustasta, sukupuolesta tai vammasta riippumatta – on yhtäläiset mahdollisuudet leikkiä ja oppia turvallisessa ympäristössä sekä rakentaa itselleen oman näköistä ja hyvää elämää. Perustuslaki määrää, että lapsia on kohdeltava yhdenvertaisina yksilöinä. Kansallisessa lainsäädännössä tämä tarkoittaa muun muassa lasten oikeutta saada mielipiteensä huomioon otetuksi häntä koskevissa asioissa ja päätöksissä. Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista, kehityksestä ja huollosta on lapsen huoltajilla. Kaikilla aikuisilla, lapsen huoltajilla ja viranomaisilla, on velvollisuus toimia ensisijaisesti lapsen edun mukaisesti. Kyseinen velvollisuus tulee YK:n lasten oikeuksien sopimuksesta. Sopimus on ollut Suomessa voimassa laintasois

SDP:ltä esitys hyvinvointialueen luottamuspaikoille: Karlsson valtuuston puheenjohtajistoon ja Eskola sekä Perokorpi hallitukseen

Kuva
SDP on nimennyt ehdokkaansa tuleviin luottamustehtäviin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Tehtäviin esitetään henkilöitä, joilla on laajaa ja monipuolista osaamista ja kokemusta. Kaikki SDP:n esitykset luottamuspaikkoihin löytyvät tämän tiedotteen lopusta. SDP:n äänikuningatarta, porvoolaista kaupunginvaltuutettua Anette Karlssonia esitetään aluevaltuuston puheenjohtajistoon. ”Uuden hyvinvointialueen rakentaminen vaatii monipuolista osaamista ja kokemusta. Haluan omalta osaltani olla mukana vaikuttamassa alueen palveluiden muotoutumiseen, sillä luottamuksella, jonka olen ja jonka olemme puolueena äänestäjiltä saaneet. Historiallista uudistusta tulee rakentaa hyvässä yhteistyössä”, Karlsson sanoo. Aluevaltuuston varapuheenjohtajuus ja aluehallituksen jäsenyydet ovat tärkeitä vaikuttamisen paikkoja uudella hyvinvointialueella. Aluehallitukseen esitetään Porvoon aiempaa sote-lautakunnan puheenjohtajaa Tapani Eskolaa ja Porvoon nykyistä sote-lautakunnan puheenjohtajaa Jenna Perokorpea. ”O

SDP:n ryhmäpuhe 23.2.2022 kaupunginvaltuuston kokous / hyvinvointikertomus

Kuva
Värderade ordförande, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat Tänään olemme erittäin tärkeän asian äärellä – nimittäin asukkaiden hyvinvoinnin ja ennen kaikkea nuorten lisääntyneen pahoinvoinnin äärellä. Hyvinvointikertomus maalaa erittäin huolestuttavaa kuvaa: nuorten ahdistuneisuus ja yksinäisyys on lisääntynyt, liikunta-aktiivisuus vähentynyt, kouluruoka jätetään aiempaa useammin syömättä, vanhempien kanssa on vaikeaa keskustella ja tyytyväisyys omaan elämään on heikentynyt. Yhä useampi nuori masentuu ja ahdistuu. Entistä suurempi osa tarvitsee myös psykiatrista erikoissairaanhoitoa. Vain hoitoa lisäämällä ongelmat eivät ratkea. Myös pahoinvoinnin taustalla oleviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja ilmiöihin on puututtava määrätietoisesti. Lähes puolet kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä on myönnetty mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi. Päivittäin alle 25-vuotiaita jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Niin ei voi jatkua. Lapsuuden ja nuoruuden kasvuolosuhteet vaikuttavat merki