Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on toukokuu, 2019.

Valtuustoaloite: Omaishoitajien vapaapäivistä ei tule periä maksua

Omaishoitajat tekevät mittaamattoman arvokasta työtä. Omaishoitaja auttaa läheistään arjessa ja tukee häntä myös henkisesti viikon jokaisena päivänä vuorokauden ympäri. Ilman omaisten apua ikääntyneiden hoidon menot olisivat Suomessa vuosittain noin kolme miljardia euroa nykyistä korkeammat. Omaishoitajat tuskin miettivät säästävänsä yhteiskunnan varoja, kun he huolehtivat itselleen tärkeän ihmisen hyvinvoinnista. Päättäjien tulee kuitenkin nähdä omaishoitajien työpanoksen merkitys ja arvostaa sitä nykyistä enemmän. Omaishoitolaki 4 §:n mukaan jokaisella omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on kuitenkin oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen

Fullmäktigemotion: Avgiften för närståendevårdarnas lediga dagar bör slopas

Närståendevårdarna gör ett mycket värdefullt arbete. De hjälper och stöder sina närmaste i vardagen dygnet runt, varje dag i veckan. Utan deras insats skulle kostnaderna årligen vara närmare tre miljarder euro mera än i dagsläge. Närståendevårdarna tänker knappast på att de sparar samhället pengar då de tar hand om sina närmaste. Beslutsfattare borde dock se hur stor betydelse och inverkan närståendevårdanas arbete har och värdesätta deras arbete mer. Enligt lagen om stöd för närståendevård 4 § har en närståendevårdare rätt till minst två dygn ledig tid per kalendermånad. En närståendevårdare har rätt till minst tre dygn ledig tid per kalendermånad, om hen oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Vårdaren anses vara bunden vid vården dygnet runt oberoende av om den vårdbehövande regelbundet en liten del av dygnet anlitar social- och hälsovårdstjänster som ordnas utanför hemmet eller får rehabilitering eller undervisning. Enligt § 6

Valtuustopuhe 22.5.2019 Henkilöstöohjelma

Arvoisa puheenjohtaja, bästa fullmäktigeledamöter Henkilöstö on kaupunkimme tärkein voimavara ja heistä on pidettävä huolta. Työssä jaksaminen, työn ilo ja vetovoimaisuus ovat seurausta luovasta, osaamista arvostavasta ja innovatiivisesta organisaatiosta. Kaupunkimme päämäärinä on turvalliset, terveelliset ja toimivat työolosuhteet. Lisäksi haluamme kestävää ja kehittyvää toimintakulttuuria. Nämä kaikki ovat hyviä tavoitteita, mutta vielä tarvitaan luovaa ja yhteistyökykyistä johtamista, jotta siihen päästään. Jokainen työntekijä haluaa onnistua työssään ja saada mahdollisuuksia kehittyä. Tämä koskee myös ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Usein kielimuuri voi kuitenkin olla esteenä. Työ sujuu aina paremmin, kun ihmiset ymmärtävät toisiaan. Työ tuntuu aina paljon raskaammalta, jos kommunikointi on vaikeaa. Kyse ei kuitenkaan ole vain mukavuudesta tai helppoudesta – vaan myös työturvallisuudesta. Meidän on varmistettava, että jokaisella kaupunkimme työntekijällä on riittävät kielitai

Kolumni: Tahtotilana parempaa vanhustenhoitoa

Vanhustenhoidon surkea tila nousee aika ajoin julkiseen keskusteluun. Alkuvuodesta suuttumusta herätti yksityisten hoivakotien voitontavoittelu. Pian sen jälkeen saimme kuulla, että Valvira tutkii 60:tä epäilyttävää vanhuskuolemaa. Ja nyt Porvoossa keskustellaan taas kotihoidon tilanteesta. Suomalainen vanhustenhoito on retuperällä. Toimenpiteitä tarvitaan sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Kuntapäättäjänä minua suututtaa, mutta myös harmittaa. Olemme lisänneet resursseja kotihoitoon ja päättäjien sekä virkamiesten keskuudessa on vahva yhteinen tahtotila tilanteen parantamiseksi. Välillä tuntuu, että rämpisimme suossa. Työtä tehdään jatkuvasti tilanteen parantamiseksi, mutta vielä on paljon tehtävää. Yksityisten hoivakotien valvonnassa, tarvittavien korjaustoimenpiteiden tekemisessä ja tiedottamisessa onnistuttiin Porvoossa. Sen sijaan kotihoidon muutoksessa tapahtui virheitä. Se on syytä myöntää ja todeta, että virheistä voi oppia. Hoitajat, omaiset ja asiakkaat on ot

Avsikten är en bättre äldrevård

Problem inom äldrevården gör sig påminda i den offentliga diskussionen med jämna mellanrum. Den vinstjakten som uppdagades i början av året inom de privata vårdhemmen väckte stor ilska. En tid efter skandalerna nåddes vi av nyheten att Valvira utreder 60 misstänksamma dödsfall inom äldrevården. Och nu diskuteras hemvården i Borgå återigen. Den finländska äldrevården mår inte bra. Det behövs åtgärder både på lokal och nationell nivå. Som kommunbeslutsfattare är jag arg, men också besviken. Vi har ökat resurserna inom hemvården och det finns en stark vilja bland beslutsfattare och tjänstemän att förbättra situationen. Men ibland känns det som om man för en omöjlig kamp. Vi jobbar konsekvent med dessa frågor, men det finns fortfarande mycket som måste göras. Vi lyckades bra i Borgå med övervakningen, med att rätta till problempunkter och med informationen gällande privata vårdhem. Men vi misslyckades då det var frågan om förändringen inom hemvården. Det är skäl att erkänna och samtidigt k

Kaikki liikkujat huomioitava

Viime päivinä on puhuttu paljon Porvoon keskustan kehittämisestä ja erityisesti pyöräilykulttuurin edistämisestä. Virkamiesten valmistelema esitys Läntisen Mannerheiminväylän pyörätiekokeilusta herätti paljon tunteita. Pyörällä liikkuminen on helppoa ja mukavaa, varsinkin kesäisin. Käymme usein pyörälenkeillä mieheni kanssa. Tästä huolimatta en innostunut esityksestä, sillä koen ettei se olisi joustavoittanut liikkumista keskusta-alueella. Liikenne ruuhkautuu tiettyinä kellonaikoina, erityisesti siltojen kohdalla. Pyöräilyn edistäminen on tärkeää ja siksi olin innoissani siitä, että muun muassa kaupunkipyörät saapuvat Porvooseen. Mielestäni kaupunkikehityslautakunta päättii viisaati ottaessaan Mannerheiminkadun sillan pyöräkaistan, Piispankadun ja Kirkkokadun läpiajokieltojen suhteen aikalisän. Outi Lankia (kesk.) kirjoitti sosiaalisessa mediassa hyvin Kuopion mallista. Sinne on muodostunut laaja autottomien katujen alue, mutta ensin tehtiin autoille isot parkkihallit ja vasta sen jäl

Varhaiskasvatuksen edistysaskeleita Loviisassa

Luin ilahtuneena (LS 26.4.), että Loviisa on päättänyt osallistua 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Päätös kertoo Loviisan tahtotilasta olla lapsiystävällinen kaupunki. Valitettavasti naapurissa oleva Porvoo päätti toisin. Demarit jäivät helmikuussa 2018 miltei yksin, kun esitimme, että Porvoo lähtisi mukaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Sosiaalisesta taustasta johtuvat erot ihmisten välillä muodostuvat hyvin varhaisessa vaiheessa elämää. Kun lapsi aloittaa koulunkäynnin, voi toisella yksilöllä olla käytössään satoja sanoja, toisella tuhansia. Saattamalla koko ikäluokka yhtenäisen varhaiskasvatuksen piiriin, luodaan edellytykset sujuvalle yhteiselle oppimiselle perusopetuksessa. Useat tutkimukset osoittavat, että varhaiskasvatukseen panostaminen on paras tapa vähentää koulutuksen ja köyhyyden periytymistä. Tiedämme, että jokainen varhaiskasvatukseen panostettu euro maksaa itsensä seitsenkertaisesti takaisin. Tästä syystä on hienoa, että Loviisassa on pä