Siirry pääsisältöön

Fullmäktigemotion: Avgiften för närståendevårdarnas lediga dagar bör slopas

Närståendevårdarna gör ett mycket värdefullt arbete. De hjälper och stöder sina närmaste i vardagen dygnet runt, varje dag i veckan. Utan deras insats skulle kostnaderna årligen vara närmare tre miljarder euro mera än i dagsläge. Närståendevårdarna tänker knappast på att de sparar samhället pengar då de tar hand om sina närmaste. Beslutsfattare borde dock se hur stor betydelse och inverkan närståendevårdanas arbete har och värdesätta deras arbete mer.

Enligt lagen om stöd för närståendevård 4 § har en närståendevårdare rätt till minst två dygn ledig tid per kalendermånad. En närståendevårdare har rätt till minst tre dygn ledig tid per kalendermånad, om hen oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Vårdaren anses vara bunden vid vården dygnet runt oberoende av om den vårdbehövande regelbundet en liten del av dygnet anlitar social- och hälsovårdstjänster som ordnas utanför hemmet eller får rehabilitering eller undervisning.

Enligt § 6 b i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan kommunen uppbära en avgift för tjänster under närståendevårdares ledighet. I Borgå är avgiften 11,40 euro för närståendevårdarens lediga dygn, det högsta den får vara enligt lag. Kostnaden för dagverksamhet under närståendevårdares ledighet är 3,80 euro och närståendevårdares ledighet i hemmet är 3,80 euro. Det är fel att vårdbehövande blir tvungna att betala för att närståendevårdarna, som gör ett värdefullt arbete för ett mycket litet pris för kommunen, ska kunna ta de lediga dagar som de har rätt till.

Vi föreslår att Borgå i fortsättningen inte uppbär någon avgift alls för tjänster under närståendevårdares ledighet.


Anette Karlsson
Marianne Korpi
Satu Leinonen
Marko Piirainen
Markus Hammarström
Joonas Daschinger
Riitta Ahola
Anne Wetterstrand
Mika Varpio
Juha Elo
Pete Lattu
Kevin Servin
Christer Andersson
Gia Mellin-Kranck
Patrik Björkman
Mikael Kulju
Laura Karén
Jamil Jamal
Ritva Kilpirinne
Anne Korhonen
Eija Saarela
Hanna Lönnfors
Stig Bäcklund
Björn Sundqvist
Nina Uski
Janne Ranta
Nea Hjelt
Juha Kittilä
Kristel Pynnönen
Elin Blomqvist-Valtonen
Anders Rosengren
Bodil Lund
Jarmo Grönman
Markku Välimäki
Jere Riikonen
Johan Söderberg
Pehr Sveholm
Tuuli Hirvilammi
Tapani Eskola
Jari Oksanen
Sirpa Hanska
Torolf Bergström
Tuula Virkki
Jaakko Westerlund
Pasi Siltakorpi
Mirja Suhonen
Jaakko Jalonen
Matti Valasti