Tekstit

Valtuustoaloite: Varhaiskasvatushenkilökunnalle tukea työvaate- ja työkenkähankintoihin

Kuva
Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Laadukas ja kaikkien lasten ulottuvilla oleva varhaiskasvatus antaa lapsille hyvän pohjan ponnistaa elämässään eteenpäin. Perheille varhaiskasvatus on tuki ja turva työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Päiväkodissa työskentelee päiväkodin johtajan lisäksi varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja sekä lastenhoitajia. Päiväkodissa voi olla töissä myös varhaiserityisopettaja, kieli- ja kulttuuriopettaja, avustajia, harjoittelijoita, alan opiskelijoita, ruokapalvelusta vastaava henkilö ja siistijä. Varhaiskasvatushenkilökunnalla, eli heillä, jotka päivittäin opettavat, kasvattavat, hoitavat ja leikkivät lastemme kanssa, on työn vaativuuteen nähden pienet palkat. He syövät samaa ruokaa kuin lapset ja yhdessä lasten kanssa, mikä onkin arvokas pedagoginen hetki. Kyseinen ateria on heille maksullinen. Se kuitenkin tarkoittaa, ettei heillä ole lounastaukoa, joka on

Puhe Uudenmaan Demareiden piirikokouksessa 26.11.2021

Kuva
Hyvät tovert, bästa kamrater Mukavaa nähdä teidät kaikki täällä tänään. Viime kerrasta onkin jo aikaa. Menneen vuoden aikana olemme ottaneet huikean digiloikan, mutta samalla kaipuu tavata kasvotusten on lisääntynyt. Korona on vienyt paljon: ei vain sosiaalista kanssakäymistä ja hyvinvointia, vaan myös aikaa ja palstatilaa. Pandemian alle on hautautunut historiallisia saavutuksia. Saavutuksia, jotka me sosialidemokraatit olemme – haastavista ajoista huolimatta – vieneet maaliin. Parikymmentä vuotta yritettiin, ja nyt Sanna Marinin johtama hallitus onnistui: sote-uudistus on tehty ja sen myötä hyvinvointivaalit ovat ovella. Aluevaalit ovat meille demareille, ja erityisesti meille demarinaisille, tärkeät vaalit. Aluevaaleissa meidän pitää puhua siitä, että jokaisen tulee päästä ajoissa hoitoon. Se tarkoittaa maksuttomia ja kohtuuhintaisia palveluita, mutta myös sitä, että palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Terveysasemien ja –pisteiden tulee sijaita hyvien kulkuyhteyksien varrella, j

Valtuustoaloite: Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa

Kuva
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus vaikuttaa sote-järjestöjen toimintaan. Toimintaympäristön muutos haastaa järjestöt rakentamaan yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa. Järjestöjen toiminnalla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Järjestöjen toiminta täydentää julkisia palveluita. Järjestöjen tarjoama tuki voi olla esimerkiksi osa palveluketjua tai -kokonaisuutta. Järjestöjen toiminnan tukeminen on myös jatkossa kuntien vastuulla, koska hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhä edelleen myös kuntien vastuulla. On tärkeää, että toimintatavoista sovitaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa niin, etteivät järjestöjen toimintamahdollisuudet vaarannu muutosvaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tilojen käytön varmistamista, järjestöavustuksien turvaamista sekä kuntien ja hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta sopimista. Esitän, että Porvoo laatii yhdessä tulevan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kans

Fullmäktigemotion: Tryggandet av organisationernas verksamhetsförutsättningar i social- och hälsovårdsreformens verkställighetsskede

Kuva
Reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet påverkar social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet. Förändringen i verksamhetsomgivningen utmanar organisationerna att bygga samarbete med välfärdsområdena och kommunerna. Med organisationernas verksamhet främjas och stärks invånarnas välfärd, hälsa och trygghet. Organisationernas verksamhet kompletterar de offentliga tjänsterna. Det stöd som organisationerna erbjuder kan vara exempelvis en del av en servicekedja eller –helhet. Att stöda organisationernas verksamhet kommer också i fortsättningen att vara kommunernas ansvar, eftersom också främjandet av välfärd och hälsa fortsättningsvis är på deras ansvar. Det är viktigt att man kommer överens om verksamhetspraxis tillsammans med välfärdsområdet så att inte organisationernas verksamhetsmöjligheter riskeras i brytningsskedet. I praktiken betyder detta bland annat att säkra användning av utrymmen, garantera organisationsunderstöd samt besluta om kommunernas och välfärdso

Kolumni: Eläkeläisköyhyys on Suomen häpeätahra

Kuva
Äitini voi arviolta jäädä eläkkeelle samaan aikaan kun poikani aloittaa koulun. Juttelimme miltä tulevaisuus silloin näyttää ja miten äitini voi olla läsnä pienen koululaisen elämässä. Samalla äitini kertoi huolestaan: eläke tulee olemaan pieni. Monen eläkeläisen keskimääräinen toimeentulo on parantunut viime vuosina mm. palkkojen kasvun ja työurien pidentymisen myötä, siitä huolimatta suuren eläkeläisjoukon pienituloisuus ja suoranainen eläkeköyhyys on laaja epäkohta yhteiskunnassamme. Eläkeläisten tuloista julkisuudessa puhuttaessa jaamme usein ihmiset pieni-, keski- ja suurituloisiin eläkeläisiin. Suurpiirteinen jako ei kuitenkaan aina kohtaa ihmisten kokemaa todellisuutta. Pienituloisista eläkeläisistä puhuttaessa tarkoitetaan usein vain kansaneläkettä ja takuueläkettä saavia. Työeläkkeen saajia pidetään helposti keskituloisina, vaikka yli puolella miljoonalla eläkkeensaajista työeläke on bruttona alle 1400 euroa kuukaudessa. Moni heistä kokee, että työeläke ei tahdo riittää koko a

Kannatuspuheenvuoro valtuuston kokouksessa 17.11.2021 6h työaikakokeilu

Kuva
Värderade ordförande, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat Alkuun haluan kommentoida valtuutettu Grönmanin kommentteja Gammelbackan tulevaisuudesta. Kokoomukselta näyttää unohtuvan kaikki muut palvelut, jotka hyvinvointi- ja sivistyskeskukseen pitäisi koulun lisäksi yhdistää. Hevonen joka juoksee laput silmillä etenee kovaa, mutta radan ulkopuolinen maailma jää siltä pimentoon. Näyttää siltä, että Kokoomus ei ymmärrä kaikkia niitä synergiaetuja joita saadaan kun rakennetaan kokonaisuuksia, jonne sijoitetaan sivistyspalveluja (koulun lisäksi esim. kirjasto) ja hyvinvointipalveluja (nuorisotilat ja järjestöjen kokoontumispaikat). Lisäksi Gammelbackan sydämessä on kauppa, apteekki, posti ja muita palveluita jotka on hyvä pitää samassa yhteydessä hyvinvointi- ja sivistyskeskuksen kanssa. Mitä maapohjaan tulee, on kaikki mahdolliset riskit kartoitettava. Itse en ole maapohjan asiantuntija, enkä ole edes ensisijaisesti ajatellut, että uusi keskus olisi Peipon koulun nykyisellä tontilla vaan

Puhe valtuuston kokouksessa 17.11.2021 Gammelbackan sivistys- ja hyvinvointikeskus

Kuva
Värderade ordförande, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat Tänään olemme kokoontuneet vuoden tärkeimmän päätöksen eteen - nimittäin hyväksymään tulevan vuoden talousarvion. Tänään määritellään se suunta, minne Porvoo tulevana vuonna menee.  Edessä on suuria muutoksia, muun muassa hyvinvointialueiden perustamisen myötä. Monet tärkeät tehtävät, kuten sivistys ja kulttuuri, hyvinvoinnin edistäminen sekä lähiympäristön kehittäminen, jäävät uudistuksen jälkeen kuntaan. Kaupunginhallituksessa päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että Kanteletalon yhteyteen tilataan lisätilaa - ihan kuten vaadimme jo joulukuussa 2020 sivistyslautakunnan ja jaostojen puheenjohtajien kanssa. Minä uskon Porvoon tulevaisuuteen ja siihen, että aktiivisesti kaavoitettava alue - Kevätkumpu - kasvaa. Näihin ennustuksiin olisi pitänyt uskoa kun Kantele-taloa suunniteltiin. Valitettavasti niin ei tehty, vaan lähdettiin eurot silmillä leikkaamaan tilaohjelmasta - tätä laskua maksamme tänään. Siksi oli erittäin tärkeää, e