Tekstit

Nato huumaa vai järkevää järkeilyä?

Kuva
Helmikuun 24. päivänä heräsimme uuteen tilanteeseen - Eurooppa on sodassa. Iso valtio Venäjä oli päättänyt marssia väkivaltaisesti pienemmän naapurimaan Ukrainan maaperälle. Suomi on jatkuvasti tuominnut Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja omalta osaltaan, yhdessä muiden eurooppalaisten maiden kanssa pyrkinyt auttamaan. Viikkojen kuluessa uutiset Ukrainasta ovat muuttuneet yhä kauheammiksi. Hirmuteot, joita venäläiset sotilaat ovat siviileille tehneet ovat niin vastenmielisiä ja mieltä musertavia, ettei sanoja löydy. Sosiaalialan ihmisenä ja ennen kaikkea äitinä ajatukseni ovat sodan alkamisesta saakka ollut ukrainalaisten perheiden luona, erityisesti lapset ovat sydämessäni. Miten kauheaa onkaan, että sotilaallinen voima tunkeutuu omaan "kotiin" ja tekee kamalia tekoja rakkaille ihmisille. Sellainen pahuus ja alueella tehdyt ilmiselvät sotarikokset järkyttävät ja pelottavat meitä kaikkia. Suomen pitkäaikainen, ja pitkään hyväksi koettu turvallisuus- ja ulkopoliittinen linja on

Lovisa Socialdemokrater stöder Anette Karlsson

Kuva
Lovisa Socialdemokratiska kommunalorganisation har beslutat att stöda Anette Karlsson i vårens riksdagsval. Karlsson är borgåbo, men hon är hemma från Liljendal i Lovisa. Karlsson har fortfarande starka släkt- och vänskapsband till Lovisa. - Lovisa regionen är mycket kär för mig, då alla mina barndoms- och ungdomsminnen är starkt anknutna till området. Mina mor- och farföräldrar bor fortfarande i Liljendal och min bästa kompis i Lovisa, berättar Karlsson. - Regionens livskraft måste stärkas i framtiden. Vi behöver trygga verksamhetsförutsättningarna vid Lovisa hamn och jobba för att andra stora arbetsgivare finns kvar i regionen. Vi måste också trygga tjänsterna som är viktiga för invånarna, säger Karlsson. Karlsson är utbildad socionom (YH) och politices kandidat (socialt arbete). Hon är för tillfället vice ordförande för fullmäktige i Östra Nylands välfärdsområde och ordförande för den socialdemokratiska områdesfullmäktigegruppen. Därtill är Karlsson aktiv i förenin

Loviisan Demarit tukevat Anette Karlssonia

Kuva
Loviisan Sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö tukee porvoolaista Anette Karlssonia kevään eduskuntavaaleissa. Karlsson on kotoisin Loviisan Liljendalista, missä hän on viettänyt lapsuus- ja nuoruusvuotensa. Karlssonilla on yhä vahvoja sukulais- ja ystävyyssuhteita alueelle. - Loviisan seutu on minulle erittäin rakas, sillä kaikki lapsuuden ja nuoruuden muistoni linkittyvät vahvasti alueelle. Isoäitini asuvat yhä Liljendalissa ja paras ystäväni Loviisassa, Karlsson kertoo. - Loviisan seudun elinvoimaa tulee vahvistaa entisestään muun muassa varmistamalla, että Loviisan sataman toimintaedellytykset turvataan ja alueen suuret työllistäjät jatkavat toimintaansa. Myös asukkaille tärkeät palvelut tulee turvata, Karlsson sanoo. Karlsson on koulutukselta sosionomi (AMK) ja valtiotieteiden kandidaatti (sosiaalityö). Hän toimii tällä hetkellä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuuston varapuheenjohtajana ja sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana. Lisäksi

Kolumni: Julkisen sektorin ahdinko

Kuva
Julkisen sektorin arvokasta hoidon, hoivan, sosiaalihuollon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja tukipalveluiden työtä tekevät ihmiset vaativat oikeutetusti arvostusta - lakkoja on nähty ympäri maan ja sovintoa kaivataan jo kovasti. Tarvitaan sovintoesitys, johon sisältyy pidempiaikainen palkkaohjelma koko kuntasektorille, terveydenhuoltohenkilökunta mukaan lukien. Arvokasta työtä tekevät ihmiset ovat oikeutetusti ajamassa työolojen ja palkkauksen parannuksia. He ovat saaneet kuulla yli 10 vuotta, kuinka “nyt ei ole oikea aika”. Finanssikriisin jälkeen kokoomusjohtoiset hallitukset ovat johtaneet maata tiukalla leikkauspolitiikalla ja edellisellä hallituskaudella oikeistohallitus sai uhkaamalla aikaan työntekijöitä kurittavan kiky-sopimuksen. Kohtuuttoman tasapainottamisen aikakausi päättyi ja kuntatalous tuli kuntoon vasta Rinteen/Marinin hallituksen tulevaisuuspolitiikan myötä. Mutta sitten tuli korona. Opettajat ja varhaiskasvattajat eivät enää voi ummistaa silmiään, kun edessä on ja

Sipoosta tukea Anette Karlssonille

Kuva
Sipoon Demarit ry tukee Anette Karlssonia kevään 2023 eduskuntavaaleissa. Aiemmin Karlssonin oma puolueosasto Borgå svenska socialdemokrater on asettanut Karlssonin ehdolle kevään eduskuntavaaleihin. Porvoolaisella Karlssonilla on vahvat siteet Sipooseen, sillä hänen puolisonsa on kotoisin Sipoosta. - Sipoo on vuosien varrella tullut minulle tutuksi, sillä puolisoni lähisuku asuu siellä. Nautimme kauniista kesäpäivistä Kalkkirannan upeassa saaristossa ja käyn ystäväni kanssa kävelylenkeillä Söderkullan upeissa maisemissa. Myös Nikkilässä tulee käytyä silloin tällöin, sillä äitini työskentelee siellä, Karlsson kertoo hymyillen. - Sipoo on elinvoimainen kunta, jonne ihmiset mielellään muuttavat. Sellainen sen tulee olla myös jatkossa, siksi on tärkeää, että meitä kohdanneiden kriisien hoitamisesta aiheutuneet kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti. Meidän tulee rakentaa yhtenäistä ja elinvoimaista Itä-Uuttamaata, joka lisää koko alueen hyvinvointia ja elinvoim

Stöd från Sibbo till Anette Karlsson

Kuva
Sibbo Socialdemokrater rf stöder Anette Karlsson riksdagsvalet 2023. Tidigare har Karlssons egen partiavdelning Borgå svenska socialdemokrater nominerat Karlsson till kandidat i valet. Karlsson är borgåbo men hon har stark anknytning till Sibbo, då hennes man är hemma därifrån. "Under årens lopp har Sibbo blivit bekant för mig, eftersom min mans närmaste släkt bor där. Vi njuter av sköna sommardagar i Kalkstrands fantastiska skärgård och jag brukar ta promenader med min vän i vackra Söderkulla. Det blir ibland också besök i Nickby, eftersom min mamma jobbar där", berättar Karlsson leende. "Sibbo är en livskraftig kommun, dit folk gärna flyttar. Sådan ska den vara också i framtiden. Därför är det viktigt att staten kompenserar utgifterna till fullo som kommunerna fått hantera på grund av alla olika kriser vi har mött under den senaste tiden. Vi ska bygga ett gemensamt och livskraftigt Östra Nyland, som stärker hela regionens välmående och livskraft", konstaterar Karl

Fullmäktigemotion: Beslutsfattare ska känna till skolmaten

Kuva
År 2022 satsade Sibbo (2,45 euro) och Borgå (2,80 euro) minst på skolmaten per elev i östra Nyland. Borgå Steinerskola satsade 3,19 euro per elev. Lite mer än Borgå stad satsade Lovisa (3,14 euro) och Askola (3,94 euro). Högsta kostnaderna hade Pukkila (4,34 euro), Lappträsk (4,45 euro) och Mörskom (4,60 euro). Välfärdsområdets fullmäktige höll möte i Sibbo i mars. I samband med mötet fick fullmäktigeledamöterna äta skolmat. I fråga varande dag bjöds det på spagetti med endera malettköttsås eller majssås. Majssåsen i fråga kan inte anses uppfylla kriterierna för en god och kvalitativ skolmat. I Sibbo använder man lite mindre pengar på skolmaten än i Borgå, men skillnaden är inte så stor. Det är viktigt att fullmäktigeledamöter får, förutom information från olika enkäter och kontakter, även egenhändig information om vad skolmaten innehåller och hur den smakar i Borgå. Vi föreslår att man innan fullmäktigemötena, i stället för bröd och frukt (som det oftast serveras), i fortsättningen b