Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2020.

Valtuutetun tilinpäätös 2020

Vuosi 2020 jää varmasti kaikkien mieleen poikkeuksellisena ja rankkana vuotena. Minulle vuosi kuitenkin oli elämäni paras, sillä tänä vuonna sain etuoikeuden tulla pienen pojan äidiksi. Kokemus muutti minua ja tänään tunnen entistä vahvempaa halua parantaa yhteiskuntaamme ja vaalia ympäristöä tuleville sukupolville. Metsäteema onkin ollut ajankohtainen myös syksyllä valtuuston iltakoulussa ja jätimme metsäryhmän asiantuntijoiden vetoomuksesta demariporukalla valtuustoaloitteen “Porvoonkorven” suojelemisesta. Aloitteen lisäksi olemme tämän valtuustokauden aikana tehneet erinomaista yhteistyötä muun muassa Vihreiden kanssa luonnon suojelemiseksi ja metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Huomionarvoista on myös, että Porvoon kansallinen kaupunkipuisto sai valtiolta merkittävän (satojen tuhansien eurojen) tuen, jolla kehitetään Porvoon Länsirannasta Emäsalon pohjoiskärkeen kulkevaa lähiulkoilureittiä. Lisäksi rantareitin vanhoja näköalapaikkoja kunnostetaan muun muassa Linnanmäellä, Näsin

Mieluisa joululahja nuorille

Eduskunta hyväksyi oppivelvollisuusiän pidennyksen. Tämä tarkoittaa, että toisesta asteesta tulee aidosti maksuton ja jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle taataan opiskelupaikka. Sadoille, ellei jopa tuhansille peruskoulun päättäville ei enää lähetetä kirjettä, jossa kerrotaan, etteivät he saaneet opiskelupaikkaa – etteivät he kelpaa ja että yhteiskunnan puolesta he voivat jäädä yksin kotiin pohtimaan tulevaisuuttaan. Sellaisen kirjeen saaminen on kova paikka nuorelle ihmiselle. Pahimmassa tapauksessa kirje syrjäyttää nuoren loppuiäksi yhteiskunnasta ja koulusta. Tällä hetkellä vuosittain noin 10-15 prosenttia ikäluokasta tippuu koulutuksen ulkopuolelle. Samaan aikaan yhteiskuntamme ja työelämämme on muuttunut. Vielä 20 vuotta sitten nuori saattoi kävellä peruskoulupapereilla tehtaan ovelle ja saada töitä. Näin ei ole enää. Tutkimusten mukaan vuosi lisää koulussa kasvattaa aikuisiän vuosituloja noin kymmenen prosenttia. Oppivelvollisuusiän pidennys ei kuitenkaan vaikuta ainoasta

Förlängda läroplikten är historisk, nödvändig och ett stöd till familjerna

Riksdagen har godkänt förlängningen av läroplikten. Alla som går ut årskurs 9 nästa vår ska fortsätta studera tills de blir myndiga eller får en gymnasie- eller yrkesexamen. Lagen träder i kraft exakt 100 år sedan Finlands första lag om läroplikt. När grundskola infördes på 1970-talet hördes hårda protester från såväl lärare som högerpolitiker. I dag hyllar alla enhälligt grundskolan. Vi är övertygade om att även den nu godkända förlängningen av läroplikten i framtiden kommer att ses som en självklarhet och en av Finlands styrkor. Ungefär 10–15 procent av varje årskull blir nu utan student- eller yrkesexamen. Årtionden av riktade insatser har inte förbättrat situationen. Varje ung som faller utanför skolstigen är en ung för mycket. Ännu för tjugo år sedan kunde en ung få jobb utan en utbildning, men nu fungerar inte samhället så. Man kan inte lägre med grundskolebetyg bara traska in genom fabriksporten och få jobb. Finland har inte råd med att förlora unga i tidigt skede av deras liv.

Kolumni: Ylös, ulos ja hankeen

Tuore koululaisten fyysistä toimintakykyä mittaavan Move! -mittauksen tulokset kertovat, että lapset ja nuoret liikkuvat liian vähän. Isolla osalla kestävyyskunnon heikentyminen tarkoittaa jopa vaikeuksia selviytyä väsymättä arjen toiminnoista. Tuloksista ilmenee, että hieman alle puolet 5. luokkalaisista tytöistä ei jaksanut juosta paljoa yli 3 minuuttia yhtäjaksoisesti, eli etäisyydessä alle puoli kilometriä. Pojista vajaa puolet ei myöskään jaksanut juosta 4 minuuttia pidempään, eli alle 600 metriä. Pohtiessani asiaa, en ole varma pystyisinkö enää juoksemaan tuollaista etäisyyttä. Muistan kuitenkin pystyneeni siihen ja hieman parempaankin lapsena. Heikko kestävyyskunto saattaa heikentää lapsen ja nuoren terveyttä ja toimintakykyä. Istuminen on kansakuntamme suurimpia riskejä ja silti lapset ja nuoret istuvat suuren osan päivästään - koulun penkeillä, autossa, kotisohvalla ja tietokoneen edessä. Emmekä me aikuiset ole parempia; aikuisväestö istuu keskimäärin 8 tuntia päivässä ja opis

Lapset eivät ole shakkinappuloita

Kolme vuotta sitten Kevätkummun Kantele-talossa vietettiin avajaisjuhlia. Upea sivistyskeskuskokonaisuus oli vihdoinkin valmis ja toi sykettä lähiön sydämeen. Saman katon alle mahtuu suomenkielinen ja ruotsinkielinen alakoulu, esiopetusryhmät molemmilla kielillä sekä kirjasto ja nuorisotilat. Kevätkummun koulun täyttöaste oli pian huipussaan ja vielä ilman koulukuljetuksia. Vårberga skolan kerää oppilaita hieman laajemmalta alueelta ja siellä myös täyttöaste nousi nopeasti tavoitelukuihin. Valitettavan pian ongelmat ilmenivät sivistyskeskuksessa. Esiopetuksen osalta tilat ovat olleet liian pienet alusta alkaen. Erilaisilla järjestelyillä arki on saatu toimimaan, mutta idyllinen tilanne ei ole ollut. Nyt samat tilaongelmat kärjistyvät. Oppilasennusteet näyttävät, että täyttöaste kirii yli maksimin ja toimiin on ryhdyttävä. Jo nyt oppilaat opiskelevat siistijöiden sosiaalitiloissa, neuvottelutiloissa, käytävillä ja nuorisopalveluiden tiloissa. Päättäjinä emme voi muuta kuin pudistella pä

Barn är inga spelpjäser

För tre år sedan invigdes Kantele-huset i Vårberga under festliga former. Det nya fina bildningscentret med skolor och förskolor på två språk, bibliotek och ungdomslokal blev på kort tid en livlig och populär samlingsplats för stadsdelens invånare. Både Kevätkummun koulu och Vårberga skola fylldes snabbt med elever. Den finska skolan med elever boende på gångavstånd från skolan, den svenska också med elever från skärgården. I takt med att huset fylldes uppstod också problem. För förskolans del var utrymmena redan från början för snålt tilltagna. Med olika arrangemang har man ändå fått vardagen att fungera, men särskilt idyllisk har situationen inte varit. Nu har situationen förvärrats ytterligare. Elevprognoserna visar, att byggnadens maxkapacitet snart överskrids och att åtgärder behövs. Redan nu undervisas elever i lokalvårdarnas sociala utrymmen, i mötesrum, i korridorerna och i ungdomstjänsternas utrymmen. Som beslutsfattare kan vi inte annat än ta oss åt huvudet. Under hela de

Kiitos omaishoitajille

Tunnettu sanonta kuuluu: rakkaalla lapsella on monta nimeä. Niin on myös sosiaali- ja terveysuudistuksella, jota on valmisteltu viimeisen parinkymmenen vuoden aikana erilaisin lähtökohdin ja keinoin. Maaliin ei ole vielä päästy, mutta Marinin hallituksella näyttää olevan parhaat edellytykset onnistua tehtävässä. Suunnitteilla on hyvinvointialueiden perustaminen, mikä tarkoittaa, että alueemme kunnat eivät tulevaisuudessa vastaa soteen kuuluvista asioista, kuten terveyskeskustoiminnasta, lastensuojelusta, sosiaalipäivystyksestä, kotihoidosta, omaishoidon tuista ja kuntoutustoiminnasta. Nämä kaikki tehtävät siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen alaisuuteen. Yksi keskeinen keskustelunaihe sote-uudistuksen ympärillä on raha ja sen säästäminen. Palvelutarpeen kasvaessa kustannukset nousevat, siksi kustannusten nousua halutaan hillitä ja toimintaa tehostaa. Raha ei saa mennä ihmisen edelle, mutta päättäjien tulee ehdottomasti nähdä ne toimet, jotka ovat sekä inhimillisiä että yhteiskunna

Flera möjligheter med tillgänglighet

För drygt ett år sedan besökte min vän Borgå. Hen rör sig med rullstol. Jag presenterade den vackra hemstaden med iver. Snabbt försvann allt vackert och jag såg bara hinder. Jag skämdes. Det fanns alltför många platser som vi inte kunde besöka. Erfarenheten öppnade mina ögon. Världen såg annorlunda ut. Trösklar och trappor var inte mer osynliga. Då man ser ett problem, kan man åtgärda det. Fysiska hinder kan tas bort. Vi kommer långt då vi tar tillgängligheten och olika människors behov i beaktande redan i planeringsskedet. ”Små steg, men för långsamt”, så kan man beskriva hur tillgängligheten förbättras i Finland. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning godkändes redan år 2016. Allt fungerar ändå inte perfekt. Alla har rätt att leva ett fullt liv, enligt sin förmåga och sina intressen. Detta kan förverkligas endast i tillgängliga miljöer. Utan tillgänglighet finns ingen jämlikhet. Då finns inte heller verkliga möjligheter till socialt deltagande. Det är v

Blogi: Tikittävä aikapommi?

Sain helmikuussa etuoikeuden tulla pienen pojan äidiksi. Kokemus muutti minua. En olisi aiemmin uskonut, että toista ihmistä voisi rakastaa niin paljon. En ymmärtänyt miten ylpeä vanhempi voi omasta lapsestaan olla. Poikani on minun silmissäni hienoin olento päällä maan. Uskon, että jokainen vanhempi tuntee samoin omasta lapsestaan. Se ylpeys ja ilo on asia, jonka varmasti jokainen haluaa jakaa läheistensä kanssa. Viimeisen vuosikymmenen aikana elämänpiirimme on kuitenkin laajentunut huimasti. Tänä päivänä jopa ventovieraat saattavat seurata elämäämme läheltä, koska me mahdollistamme sen julkaisemalla hyvinkin yksityisiä asioita itsestämme. Aikuisina ihmisinä meillä on oikeus jakaa itsestämme mitä haluamme ja kenelle haluamme. Samaa oikeutta meillä ei kuitenkaan ole lastemme suhteen. Heillä on oikeus yksityisyyteen ja turvalliseen kasvuympäristöön. Me, heidän vanhemmat, olemme ensisijaisesti vastuussa siitä, että lapsemme oikeudet toteutuvat. Viime aikoina olen pohtinut paljon omaa lap

Kolumni: Esteettömyys lisää mahdollisuuksia

“Pienin askelin, mutta liian hitaasti”. Näin yhdenvertaisuus ja esteettömyys toteutuu Suomessa. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus on hyväksytty jo 2016. Ongelmia ja epäkohtia ilmenee silti liian usein. Jokaisella on oikeus elää täysipainoista elämää, omien kykyjen ja kiinnostuksen mukaisesti. Vammaisten oikeudet voivat toteutua vain esteettömissä ympäristöissä. Ilman esteettömyyttä ei ole yhdenvertaisuutta. Eikä myöskään aitoja yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia. Reilu vuosi sitten pyörätuolissa liikkuva ystäväni vieraili Porvoossa. Esittelin hänelle kaunista kotikaupunkiani. Pian kauneus kuitenkin katosi ja tilalle tulivat esteet. Minua hävetti. Liian moni paikka oli meidän saavuttamattomissa. Kokemus oli silmiä avaava. Maailma näytti toiselta. Kynnykset ja raput eivät enää olleet näkymättömiä. Ongelma joka nähdään ja tiedostetaan voidaan ratkaista. Rakenteelliset esteet voidaan poistaa. Hyvä suunnittelu ja erilaisten ihmisten huomioiminen rakennusvai

Satsa på de unga!

2020 har varit ett exceptionellt tungt år för många finländare, framförallt för barn, unga och äldre. Regeringen Marin gör sitt yttersta för att trygga framtiden för oss alla i dessa utmanande tider. En av de viktigaste åtgärderna är att se till att vår framtid – ungdomen – inte far illa. Unga mår dåligt, och inte bara på grund av epidemin. Situationen har dock blivit sämre under de senaste månaderna. Detta illamående kan vi se som olika bieffekter såsom stöld, ofog och våld. Diskussionen om mobbning går också het, eller i rättare mening om skolvåld. De händelser som på senaste har framkommit, där barn har slagit och strypt varandra, är inte mobbning, utan rent av våld. Och vi ska ha noll tolerans mot våld och noll tolerans mot mobbning. För några år sedan fick jag höra om Islands under, alltså om hur vårt nordiska grannland hade lyckats förbättra barn och ungas välmående med en målmedveten politik. I Island satsade man på barn, unga och familjer – staten betalar hobbystöd, hobbyverksa

Anette Karlsson på Svenska dagen: Mer undervisning i svenska och extra poäng för studentsvenskan

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson hoppas att regeringen snabbt förbättrar möjligheterna för unga att lära sig svenska. - Unga som kan svenska har flera möjligheter att få jobb. Sverige är en av Finlands viktigaste handelsparter. Kunskaper i svenska öppnar nya möjligheter inom hela Norden. Det svenska språket fungerar också som en nyckel till vår gemensamma kultur och historia. Speciellt viktigt anser Karlsson vara att uppmuntra unga i att skriva svenskan i studentskrivningarna. - Man kunde uppmuntra unga att skriva svenska i studentexamen till exempel genom att ge extra poäng i intagningen till högskola om man skrivit det andra inhemska språket i studentexamen, säger Karlsson. Karlsson är glad att undervisningen i svenska börjar i ett tidigare skede, men vill öka mängden lärotimmar i högstadiet. Samtidigt borde man se över hur man undervisar svenska, med mera fokus på muntliga och praktiska kunskaper. - Ju mera man använder språket, desto bättre lär man sig

Ei anneta nuorten mennä pilalle

Viime aikoina on puhuttu paljon nuorten pahoinvoinnista ja siihen liittyvistä lieveilmiöistä, kuten ilkivallasta ja järjestyshäiriöistä. Porvoolaisen rehtorin kirjoitus (UM 27.10.) oli pysäyttävä. Mieleeni palasi Islannissa järjestetty seminaari, jossa kerrottiin, miten reilun 100 000 asukkaan Reykjavik onnistui määrätietoisella työllä lisäämään nuorten ja perheiden hyvinvointia. Tämä Islannin-malli on myös puhututtanut Suomessa ja se oli mukana Porvoon vuoden 2020 talousarviossa. Mallin toteuttaminen ei kuitenkaan ole koronan takia edennyt toivotulla tavalla. Nuorten ongelmat ja pahoinvointi on lisääntynyt, mutta kuten rehtori kirjoittaa, korona ei ole yksin syynä. Taustalla on monia tekijöitä: perheiden taloudelliset ja muut huolet, vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, vanhempien kiire ja stressi sekä mahdolliset muut lapsen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Ratkaisuja tilanteeseen uskon löytyvän ottamalla mallia Pohjolan naapurista. Porvoolainen rehtori, kuten myös porvoola

Terveiset kaupunginhallituksen jäseneltä 23.10.2020 / Talousarvio 2021

Terveisiä taas kerran kaupunginhallituksen jäseneltä ja valtuutetulta. Kaupunginjohtaja julkaisi talousarvioesityksensä ja me olemme nyt sekä kaupunginhallituksessa että valtuuston iltakoulussa käsitelleet esitystä. Yllättävää, mutta myös ilahduttavaa on se, että kokonaisuus on melko hyvä. En koe, että mitään suurempia muutostarpeita olisi kyseiseen ohjelmaan. Ensi viikolla selviää, mitä kaikki ryhmät ovat mieltä, mutta ainakin minä koin, että kokonaisuus oli varsin hyvä. Porvoo 675 v. juhlavuosi näkyy kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnassa. Hienoa Porvoo! Veroja ei koroteta, saamme valtiolta tukea koronamenetyksiin ja talouskuva ei ole niin negatiivinen, kun moni meistä pelkäsi. Teemme kyllä alijäämää (noin 3,9 milj), mikä on tässä tilanteessa ymmärrettävää, vaikka luonnollisesti tavoitteena ei tule olla alijäämäinen tulos. Menot kasvavat yhä, noin 14 miljoonaa euroa (3,7 %) muutettuun talousarvioon nähden, ja vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden 4,3 %. Huomionarvoista on se, e