Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2020.

Ett tack till hjältarna i vårt samhälle

Kuva
Mycket känslor under en kort tid. Rädsla, ilska och frustration, men också hopp och omtänksamhet. Balkongkonserterna i Italien och nallebjörnarna i fönstren är sätt för människor att lyfta fram något gott i denna svåra tid. Finländarna är ett ihärdigt folk. Vi har överkommit många motgångar, och vi kommer att klara detta osynliga hot som drabbat oss i vår.

Eftersom vi bryr oss om våra medmänniskor har vi stannat hemma, mycket för att säkerställa att mor- och farföräldrar hålls friska. När platserna för gemenskap - restauranger, bibliotek, teatrar, museum - stängdes, gick vi ut i skogen. Även om det känns orättvist att våra resor och planer inhiberas, så förstår vi. Många föräldrar har varit nervösa då digitaliseringen slog ner som en blixt från klar himmel i barnfamiljernas vardag. Nu är det också förbjudet att röra sig fritt i detta land och Nyland är isolerat från övriga landet. Vi åker inte omkring, eftersom vi vill garantera att vårt lands sjukvårdskapacitet räcker till i denna kri…

Terveiset kaupunginhallituksen kokouksesta 30.3.2020

Kuva
Terveiset eilisestä kaupunginhallituksen kokouksesta. Seitsemän viikkoa sitten poikamme syntyi ennenaikaisesti, ja jouduimme olemaan muutaman viikon sairaalassa. Nyt olemme kotona ja on taas ollut voimia ja aikaa kirjoitella terveisiä. Kaupunginhallituksen kokoukset on toteutettu etäkokouksina, mikä on ollut mielenkiintoista - ja toiminut yllättävän hyvin. Mutta kyllä meillä kaikilla taitaa tässä pikkuhiljaa olemaan kaipuu aitoihin ihmiskohtaamisiin - eikä pelkkiin verkkokohtaamisiin. Nyt on kuitenkin vain odotettava.
Eilen kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan tilinpäätöksen 2019. Löytyy täältä: https://www.porvoo.fi/porvoon-tulos-2019-vain-lievasti-ylijaamainen-yhteisovero-kasvoi-59-prosenttia Viime vuoden tulos oli lievästi ylijäämäinen, mikä on positiivinen uutinen, vaikka ylijäämä olikin pienempi kuin edellisvuotena. Juhlaan ei kuitenkaan ole aihetta, sillä ylijäämä perustui ennätyksellisen korkeisiin yhteisöverotuloihin, joka kasvoi 59 prosenttia. Talon perusta pitää olla ku…

Isät ovat tärkeitä lapsen hyvinvoinnin kannalta

Kuva
Muu­ta­ma viik­ko sit­ten sain pi­ka­kurs­sin äi­tiy­teen. Esi­koi­sem­me päät­ti ni­mit­täin yl­lät­tää mei­dät täy­sin syn­ty­mäl­lä vii­si viik­koa etu­a­jas­sa. Tyh­jen­sim­me mie­he­ni kans­sa vauh­dil­la ka­len­te­rit, jot­ta voi­sim­me kes­kit­tyä poi­kam­me hy­vin­voin­tiin.

Asuim­me kak­si viik­koa sai­raa­las­sa Kot­kas­sa. Se oli meil­le kai­kil­le ras­kas ko­ke­mus. Il­man mies­tä­ni ko­ke­mus oli­si ol­lut vie­lä ras­kaam­pi. Lap­sem­me ja myös mi­nun kan­nal­ta oli tär­ke­ää, et­tä isä sai ol­la mu­ka­na mil­tei kai­kis­sa vai­heis­sa – syn­ny­tys­sa­lis­ta po­jan ko­tiu­tu­mi­seen saak­ka. Ai­no­as­taan yh­dek­si yök­si mie­he­ni jou­tui aja­maan ko­tiin. Sil­loin minä olin osas­tol­la ja poi­kam­me vau­va­te­hol­la. Syn­ny­tys­sa­lis­sa tu­le­va isä nuk­kui lat­ti­al­la ja myö­hem­min saim­me vau­va­te­hol­ta huo­neen, jos­sa saim­me ma­joit­tua – me kaik­ki kol­me.

Näi­den kah­den vii­kon ai­ka­na ym­mär­sin kuin­ka tär­ke­ää on, et­tä isä pää­see ole­maan mu­ka­na vau­…

Kolumni: 0,7:stä kohti muistikyliä

Kuva
Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että ikääntyessään he saavat tarvitsemansa avun eivätkä tule heitteille jätetyksi sänkyihinsä. Marinin hallitus on ryhtynyt puheista tekoihin. Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen korotuksen 0,7:ään lisäksi sen laskemisessa erotetaan välitön ja välillinen asiakastyö. Se antaa aikaisempaan verrattuna hoivatyölle lisäaikaa, ja siirtää esimerkiksi siivous- ja keittiötöiden tekemisen sen alan ammattilaisten hoidettavaksi. Porvoossa toimivien yksiköiden mitoitus on tällä hetkellä noin 0,6, joten parantamisen varaa on myös meillä.

Hoivantarjoajien velvollisuus on jatkossa varmistaa, että hoitoon ja hoivaan osallistuu paitsi riittävä määrä, mutta myös osaavia ja ammattitaitoisia henkilöitä. Siinä mielessä pelkästään ”käsiparien” määrän laskeminen ei riitä. Esimerkiksi muistisairaan henkilön toimintakyvyn ylläpitäminen ja auttava vuorovaikutus edellyttävät hoitajilta vankkaa ammattitaitoa ja osaamista. Muistisairaudet lisääntyvät koko ajan ja…

Kolumn: Bygga nytt eller sanera - Borgå vill vara föregångare på att lösa inomhusluftsproblem

Kuva
Alla har rätt till en frisk och bra arbets- och skolmiljö. Tyvärr förverkligas detta inte för alla i Finland. Jag vågar påstå att det inte finns en enda kommun som inte skulle ha problem med inomhusluften i sina offentliga byggnader - skolor, daghem, sjukhus, hälsocentraler och kontor. De offentliga byggnaderna är ofta äldre och det har också skett byggfel eller så har underhållet samt nödvändiga renoveringar blivit försummade. Allt detta har fungerat som en växtgrund för olika fukt- och mögelskador. De årliga kostnaderna, bara inom hälsovården, för inomhusluftsproblem har uppskattats till 450 miljoner euro. Det är både ett ekonomiskt och hälsomässigt stort problem som måste lösas.

Även Borgå har drabbats av inomhusluftsproblem. Under de senaste åren har vi jobbat målmedvetet för att få bukt med problemet och hitta hållbara lösningar. Vi har investerat över 100 miljoner euro på nybyggen av skolor och daghem - i flera fall enligt livscykelmodellen, i vilken byggföretaget ansvar för bygg…

En tillgänglig omgivning skiljer inte på människor

Kuva
Jag väntar på mitt första barn och de sista veckorna av graviditeten har lärt mig mycket. Jag kan inte röra mig lika snabbt som tidigare. Det är svårt för mig att gå i trappor och jag har svårigheter med att stiga upp i metron innan den stannat helt och hållet. I spårvagnen blev jag fast mellan dörrarna då jag inte var tillräckligt snabbt ut och i rulltrapporna har jag blivit knuffad. Jag inser nu hur en äldre person eller en person med funktionsnedsättning känner sig.

I den fartfyllda vardagen har vi inte alltid tid eller ens förstånd, att stanna och fundera hur en annan människa känner saker och ting. Hur svårt det kan vara för hen att röra på sig eller hur svåra smärtor hen kan ha då vi knuffar hen i brådskan. Ärligt sagt så funderade jag inte tidigare på dessa saker heller. Men nu gör jag det. Och bra så, även om min situation är tillfällig, så hoppas jag att den förståelse jag fått hålls med mig resten av mitt liv.

För några veckor sedan gjorde jag ett misstag. Det påpekades åt m…

Tulevaisuuden sote on tulossa

Kuva
Sosioekonomiset terveyserot ovat suuret ja kasvavat jatkuvasti. THL:n tutkimuksen mukaan köyhimmät elävät keskimäärin huomattavasti lyhyemmän elämän kuin rikkaat. Terveydenhuoltojärjestelmän tarkoitus on kaventaa terveyseroja, mutta Suomeen muodostunut kahden kerroksen järjestelmä jopa syventää eroja suosimalla parempituloisia: Työssäkäyvillä on parhaimmillaan käytössä kolme eri järjestelmää ja työelämän ulkopuolella olevilla vain yksi. Yksityinen terveydenhuolto voi olla pienituloisille saavuttamattomissa. Jos pienituloisuus liittyy työttömyyteen, ei tarjolla ole myöskään työterveyshuoltoa.

Sanna Marinin hallituksen tammikuussa julkaisemat toimet tasa-arvoisemman ja paremman sosiaali- ja terveydenhuollon eteen ovat ensimmäinen askel kohti terveyserojen kaventamista ja hoitojonojen lyhentymistä. Sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on tervetullut uudistus, jota Suomi on odottanut kauan. Tänä vuonna demareiden johtama hallitus panostaa 70 mil…

FSD:s Karlsson: Nu ser vi regeringen Marins krafttag för en bättre äldrevård

Kuva
Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson gläder sig över att vårdardimensioneringen inom äldrevården äntligen skrivs i lag. Därtill är hon nöjd över att hemvårdarnas parkeringsmöjligheter förbättras och att en tjänst som äldreombudsman kommer att inrättas i år.

– Personaldimensioneringen inom dygnet runt vården har länge varit lägre i Finland än i övriga nordiska länder. Dessutom är våra vårdare mer belastade. Valvira har bland annat i fjol blivit tvungen att utreda 60 dödsfall inom äldrevården. Men äntligen har vi en regering som tar itu med dessa problem inom äldrevården och åtgärdar dem – ett åt gången, konstaterar Anette Karlsson.

Det behövs kvalitativa, mångsidiga och individuella tjänster för de äldre, tjänster som motsvarar dagens och framtidens behov.

– Det är bra att komma ihåg, att pensionärerna är viktiga stöttepelare i samhället. De bidrar till att upprätthålla Finlands nationalekonomi till exempel genom hobbyn, resor och genom att ta hand om sina barnbar…

Kolumni: Lapselle paras mahdollinen tulevaisuus

Kuva
Odotan esikoistani ja sen myötä vanhemmuuteen liittyvät tunteet, toiveet ja huolet ovat olleet mielessä - miten arki muuttuu, millainen tuleva lapsemme on ja miten onnistumme vanhempina. Olemme haaveilleet tulevasta, pohtineet miten päiväkoti- ja kouluarki sujuu ja millaisia harrastuksia tulevalla lapsellamme tulee olemaan. Samalla olemme olleet huolissamme - onko lapsemme terve ja miten suhtautuisimme siihen, jos häntä kiusataan. Kuten useimmat vanhemmat, myös me haluamme antaa lapsellemme parhaan mahdollisen tulevaisuuden.

Kodissamme keskustellaan lapsen tulevasta koulusivistyskielestä ja kirjoja hamstrataan hyllyyn, jotta uudelle perheenjäsenelle voidaan lukea iltaisin. Me voimme keskittyä näihin asioihin, koska olemme mieheni kanssa onnellisessa asemassa; meillä molemmilla on työ, korkeakoulututkinto ja olemme terveitä. Kaikilla ei ole yhtä hyvä tilanne. Työttömyys, palkkaköyhyys, mielenterveys- ja päihdeongelmat saattavat maalata mustia pilviä tulevien vanhempien arjen ylle. Suome…

Valtuustoaloite: Kaupungin ohjelmien säännöllinen seuranta ja toteutumisen arviointi

Kuva
Porvoossa on valmisteltu ja hyväksytty lukuisa määrä erilaisia ohjelmia, joihin on kirjattu hyviä tavoitteita tuleville vuosille. Voimassa olevia ohjelmia ovat muun muassa Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma 2019–2022, Henkilöstöohjelma 2019–2022, Ilmasto-ohjelma 2019-2030, Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma 2018-2021, Kieliohjelma, Kiertotalouden tiekartta 2019-2030, Kylärakenneohjelma, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020, Maapoliittiset linjaukset, Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi 2019-2021, Paras arkenakin - Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2020-2023, Ruokailun ja ravitsemuksen linjaukset, Vammaispoliittinen ohjelma 2014–2020 ja Ympäristöohjelma 2010–2020. Näiden lisäksi kaupungilla on muitakin ohjelmia, joiden voimassaolo jää hieman epäselväksi. Tällä valtuustokaudella on myös valmisteltu ja hyväksytty kaupunkistrategia, mikä kuuluukin valtuuston lakisääteisiin tehtäviin. Strategian toteutumista seurataan tarkkaan valittujen mittareiden avull…

Valtuustopuhe 29.1.2020: Itäisen alueen sivistyskeskus

Värderade ordförande, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Olin alkuviikosta kirjoittanut puheen, jossa nostin esille lukuja ja muita argumentteja itäisen alueen sivistyskeskuksen puolesta. Päätin kuitenkin heittää kyseisen puheen roskakoriin ja nostaa esille uuden näkökulman.

Sivistysverkosta ja juuri itäisen alueen tilanteesta on olemassa todella paljon tietoa - tässä koko kasa tulostettuna. Osa teistä onkin tutustunut kaikkeen tähän materiaaliin ja muutamat teistä on osallistunut aktiivisesti sosiaalisessa mediassa käytyyn keskusteluun. Kiitos siitä!

Somekeskusteluissa olette voineet huomata, että olen kasannut kaiken olemassa olevan, tuoreen materiaalin tällaisiin karttoihin. Eli luvut on olemassa ja ne on kaikilla tiedossa. Niitä ei tässä tarvitse toistaa.

Viime syksyn ja nyt alkuvuoden aikana useampi porvoolainen on ollut minuun yhteydessä koulukysymyksiin liittyen - osa kiitollisena siitä, että puhun sivistyskeskuksen puolesta, osa hämmentyneitä siitä, että puhuin Sannaisiin s…

Förbättra tillgången till vård och förkorta vårdköerna

Kuva
Institutet för hälsa och välfärd uppger att de lägst utbildade och de som har de lägsta inkomsterna i allmänhet är sjukare och dör yngre än högt utbildade och de med höga inkomster. Också de arbetande är friskare än de arbetslösa. De socioekonomiska hälsoskillnaderna är stora i Finland och ökar hela tiden. Avsikten med hälsovårdssystemet är att minska hälsoskillnaderna, men det system med fler nivåer som vi har i Finland leder rent av till större skillnader i och med att de med högre inkomster gynnas. De förvärvsarbetande har som mest tillgång till tre system, medan de som står utanför arbetslivet (arbetslösa, pensionärer, vårdlediga m.fl.) har bara ett. Regeringen Marins målsättningar för vårdreformen är första steget mot ett bättre och jämlikare system.

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade sina planer gällande programmet Framtidens social- och hälsocentral. År 2020 fördelas 70 miljoner euro till regionerna för att förverkliga programmets fem huvudmålsättningar, vilka är 1) f…

Itäisen Porvoon kaksi koulua on susi lampaan vaatteissa

Kuva
Koulujen tulevaisuus herättää aina vilkasta keskustelua, ja myös tunteita. Niin kuuluukin olla. Asukkailla on oikeus kertoa mielipiteensä ja jopa näyttää pettymyksensä. Sen sijaan meillä päättäjillä on laajempi vastuu - asioihin on perehdyttävä huolellisesti ja kaikkien kuntalaisten etua on mietittävä. Meiltä päättäjiltä odotetaan myös rehellisyyttä ja kykyä perustella päätöksemme.

Elokuussa 2019 sivistyslautakunta päätyi äänestyksen jälkeen esittämään, että sekä Ilolan koulu että Sannäs skola jatkavat toimintaansa ja välttämättömät korjaukset tehdään. Tämän jälkeen kaupunginjohtaja tilasi lisäselvityksen eri vaihtoehtojen kustannuksista. Selvitys valmistui marraskuun lopussa ja saimme tiedon, että molempien koulujen säilyttäminen ei ole taloudellisesti järkevää: vuositasolla reilut 8 % kalliimpi käyttökustannuksiltaan kuin yhteinen sivistyskeskus. Lisäksi investointikustannus olisi yhteensä noin 10-13 miljoonaa euroa.

Joulukuussa 2019 kaupunginhallitukselle esiteltiin alueen oppilasmää…

SDP:n Karlsson: Hoitoon pääsyä parannettava ja jonoja lyhennettävä

Kuva
Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja, porvoolainen kaupunginvaltuutettu Anette Karlsson kannustaa Itä-Uudenmaan kuntia yhteistyöhön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valtionavustusten saamiseksi alueelle. Ensimmäinen hakuaika alkaa ensi viikolla.

- Nyt on tärkeää, että pystymme tekemään hyvää yhteistyötä, jotta alueemme kunnat saavat lisäresursseja hoitojonojen purkamiseen sekä asukkaille tärkeiden sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamiseen. Esimerkiksi Porvoon talousarvion 2020 tunnuslukujen mukaan lääkärille pääsee noin 30 päivässä ja hoitajalle 20 päivässä, se on liian pitkä aika ja lisäresurssi on ehdottomasti tervetullut, Anette Karlsson kommentoi.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kautta jaetaan 70 miljoonaa euroa kolmevuotisiin hankkeisiin. Tästä summasta noin 17 miljoonaa euroa on jaossa Uudellamaalla.

- Terveyserot ovat suuret ja kasvavat jatkuvasti. Suomeen on muodostunut kahden kerroksen järjestelmä, joka syventää eroja suosimalla parempituloisia: työssä…

SDP:s Karlsson: Förbättra tillgången till vård och förkorta vårdköerna

Kuva
Finlands svenska socialdemokraters ordförande, och fullmäktigeledamot i Borgå, Anette Karlsson uppmuntrar alla östra Nylands kommuner att samarbeta för att få statsstöd för att förverkliga målsättningar i programmet för framtidens social- och hälsocentral. Första ansökningstiden inleds nästa vecka.
- Nu är det viktigt att vi har ett gott samarbete, så att kommunerna i vår region får tilläggsresurser för att förkorta vårdköerna och förbättra viktiga social- och hälsovårdstjänster. Till exempel i bakgrundsmaterialet i Borgås budget 2020 framgår att man kommer till läkare inom 30 dagar och till sjukskötare på 20 dagar. Det är för lång tid och tilläggsresurser behövs, kommenterar Anette Karlsson.
År 2020 fördelas 70 miljoner euro till regionerna från programmet Framtidens social- och hälsocentral. Av denna helhet kommer Nyland att få omkring 17 miljoner euro.

- De socioekonomiska hälsoskillnaderna är stora och växer ständigt. Avsikten med hälsovårdssystemet är att minska hälsos…

Nuoret tärkeällä asialla

Kuva
Joulun alla tuli katsottua tavallista enemmän televisiota - erilaisia sarjoja ja elokuvia. Arkeen palattuani pohdin maailmaa jossa elämme, erityisesti sitä, millainen lottovoitto on ollut syntyä Suomeen. Täällä vähävaraisen yksinhuoltajaäidin lapsella on mahdollisuus suorittaa korkeakoulututkinto. Kaikkialla maailmassa se ei ole mahdollista. Koulutus maksaa monessa maassa vuositasolla kymmeniä tuhansia euroja. Koulutuksen maksullisuus asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan perheensä varallisuuden perusteella. Valitettavasti lapsen sosioekonominen tausta ja perheen varallisuus on alkanut vaikuttaa nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksiin myös Suomessa. Enää ei ole itsestään selvää, että kenestä vain voi tulla mitä vain.

Koulutukseen hakiessaan nuoret ja heidän perheet eivät yleensä tiedä, miten kalliita hankintoja koulutuksen aikana on tehtävä. Suomen Lukiolaisten Liiton arvion mukaan lukion kustannukset ovat noin 2600 euroa, kun taas ammatillisen koulutuksen kustannukset vaihtelevat ala- ja…

SDP:s Karlsson: En äldreombudsman behövs

Kuva
Borgå fullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem Anette Karlsson (sd.) kräver att man återkommer till förslaget om att anställa en gemensam östnyländsk äldreombudsman då social- och hälsovårdsreformen blir klar. Social- och hälsovårdsministeriet har föreslagit att vårdreformen framskrider i Nyland på basis av fem områden.

- Nu ser det starkt ut som östra Nyland blir ett av dessa fem självstyrda områden. Området kommer att ha ansvar om regionens social- och hälsovård. Med tanke på detta är det klokt att ta beslutet om en gemensam östnyländsk äldreombudsman i det östnyländska vårdområdet, kommenterar Karlsson.

Borgå socialdemokratiska fullmäktigeledamöters motion om saken behandlades i stadsstyrelsen måndagen den 13 januari. I svaret konstateras att det inte för tillfället är aktuellt att grunda en tjänst för en gemensam östnyländsk äldreombudsman. Äldrerådet lyfte fram i sitt utlåtande att det skulle vara skäl att återkomma till frågan då vårdreformen framskrider.

- Finland och Östnyland …

SDP:n Karlsson: Vanhusasiamies tarvitaan

Kuva
Porvoolainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Anette Karlsson (sd.) vaatii, että Itä-Uudenmaan vanhusasiamiehen viran perustamiseen palataan viimeistään, kun valtakunnallinen sote-uudistus valmistuu. Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt, että sote-uudistus etenee Uudellamaalla viiden itsehallintoalueen pohjalta.

- Nyt näyttää vahvasti siltä, että Itä-Uudestamaasta tulee yksi näistä viidestä itsehallintoalueesta. Itsehallintoalueella tulee olemaan vastuu alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Tähän peilaten on järkevää, että päätös yhteisestä vanhusasiamiehestä tehdään uudessa Itä-Uudenmaan sote-maakunnassa, Karlsson kommentoi.

Porvoon demareiden valtuutettujen aloite asiasta käsiteltiin kaupunginhallituksessa maanantaina 13.1.2020. Aloitevastauksessa todetaan, ettei erillisen alueellisen vanhusasiamiehen tehtävän perustamista nähdä tällä hetkellä ajankohtaisena. Vanhusneuvoston lausunnossa todetaan, että asiaan tulisi palata sote-uudistuksen edetessä…

Liikkumattomuus on miljardihaaste

Kuva
Uusi vuosi tuo usein mukanaan uutta intoa ja energiaa. Monet lupaavat liikkua ja lukea enemmän. Talven harmaa, kylmä ja sateinen sää saattaa kuitenkin vähentää liikkumisintoa. Kotisohva, Netflix ja pelikonsolit vetävät puoleensa. Olemme Euroopan johtavia maita ruutuajan määrässä, joka meillä on noin 4-5 tuntia päivässä. Ruutuaika on syrjäyttänyt monessa perheessä yhdessä vietetyn ajan ja hyvinvoinnin kannalta tärkeät liikkumis- ja lukemisharrastukset.

Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan loviisalaisten ja porvoolaisten yläkoululaisten ylipainoisten määrä on lisääntynyt, vaikka vähintään tunnin päivässä liikkuvien määrä on hieman lisääntynyt. Yhä useampi jättää aamupalan väliin. Aamiaista säännöllisesti syövät lapset menestyivät paremmin muistitesteissä ja heidän oppimistuloksensa olivat tutkimusten mukaan parempia, kuin aamupalaa välttävien lasten. Huolestuttavaa on, että alakoululaisten liikkuminen on vähentynyt ja yhä useampi 10-vuotias ei syö aamupalaa. Mikäli tämä trendi jatkuu, on m…