Siirry pääsisältöön

Flera möjligheter med tillgänglighet

För drygt ett år sedan besökte min vän Borgå. Hen rör sig med rullstol. Jag presenterade den vackra hemstaden med iver. Snabbt försvann allt vackert och jag såg bara hinder. Jag skämdes. Det fanns alltför många platser som vi inte kunde besöka. Erfarenheten öppnade mina ögon. Världen såg annorlunda ut. Trösklar och trappor var inte mer osynliga. Då man ser ett problem, kan man åtgärda det. Fysiska hinder kan tas bort. Vi kommer långt då vi tar tillgängligheten och olika människors behov i beaktande redan i planeringsskedet.

”Små steg, men för långsamt”, så kan man beskriva hur tillgängligheten förbättras i Finland. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning godkändes redan år 2016. Allt fungerar ändå inte perfekt. Alla har rätt att leva ett fullt liv, enligt sin förmåga och sina intressen. Detta kan förverkligas endast i tillgängliga miljöer. Utan tillgänglighet finns ingen jämlikhet. Då finns inte heller verkliga möjligheter till socialt deltagande.

Det är värdefullt att alla kan delta. Genom att öka tillgängligheten kan allt fler delta. Men det är inte tillräckligt. Social tillgänglighet är lika viktigt. Alla kan med sitt eget agerande ändra på attityder. Vi kan tillsammans bygga en icke-diskriminerande atmosfär. För det har det kommunen ett särskilt ansvar. Tjänster och information ska vara tillgängliga – på lätt språk. Vi måste förbättra allas möjligheter att delta och vara delaktiga.

Anette Karlsson

Texten är publicerad 20.11.2020 i Östnyland.