Siirry pääsisältöön

Satsa på de unga!

2020 har varit ett exceptionellt tungt år för många finländare, framförallt för barn, unga och äldre. Regeringen Marin gör sitt yttersta för att trygga framtiden för oss alla i dessa utmanande tider. En av de viktigaste åtgärderna är att se till att vår framtid – ungdomen – inte far illa. Unga mår dåligt, och inte bara på grund av epidemin. Situationen har dock blivit sämre under de senaste månaderna. Detta illamående kan vi se som olika bieffekter såsom stöld, ofog och våld. Diskussionen om mobbning går också het, eller i rättare mening om skolvåld. De händelser som på senaste har framkommit, där barn har slagit och strypt varandra, är inte mobbning, utan rent av våld. Och vi ska ha noll tolerans mot våld och noll tolerans mot mobbning.

För några år sedan fick jag höra om Islands under, alltså om hur vårt nordiska grannland hade lyckats förbättra barn och ungas välmående med en målmedveten politik. I Island satsade man på barn, unga och familjer – staten betalar hobbystöd, hobbyverksamheten kopplades ihop med skoldagen, man genomförde kampanjer riktade till föräldrar och hemkomsttider lanserades. Familjerna hade mera tid för varandra. Föräldrarna blev mer involverade i sina barns liv och samhället garanterade en hobby till alla barn.

Nu aktualiseras Islandsmodellen också i Finland. Kultur- och undervisningsministeriet har lanserat ett specialunderstöd för genomförande av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet riktat till kommunerna. Söktiden är nu och jag önskar att Borgå får stödet, eftersom vi hade en skrivelse om att starta Borgå-modellen redan hösten 2019, men på grund av coronapandemin har modellen inte framskridit som planerat. Nu kan vi ta en ny start och lansera modellen i Borgå.

Anette Karlsson

Texten är publicerad 6.11.2020 i Östnyland.