Siirry pääsisältöön

Valtuutetun tilinpäätös 2020

Vuosi 2020 jää varmasti kaikkien mieleen poikkeuksellisena ja rankkana vuotena. Minulle vuosi kuitenkin oli elämäni paras, sillä tänä vuonna sain etuoikeuden tulla pienen pojan äidiksi. Kokemus muutti minua ja tänään tunnen entistä vahvempaa halua parantaa yhteiskuntaamme ja vaalia ympäristöä tuleville sukupolville. Metsäteema onkin ollut ajankohtainen myös syksyllä valtuuston iltakoulussa ja jätimme metsäryhmän asiantuntijoiden vetoomuksesta demariporukalla valtuustoaloitteen “Porvoonkorven” suojelemisesta. Aloitteen lisäksi olemme tämän valtuustokauden aikana tehneet erinomaista yhteistyötä muun muassa Vihreiden kanssa luonnon suojelemiseksi ja metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Huomionarvoista on myös, että Porvoon kansallinen kaupunkipuisto sai valtiolta merkittävän (satojen tuhansien eurojen) tuen, jolla kehitetään Porvoon Länsirannasta Emäsalon pohjoiskärkeen kulkevaa lähiulkoilureittiä. Lisäksi rantareitin vanhoja näköalapaikkoja kunnostetaan muun muassa Linnanmäellä, Näsinmäellä ja Tornivuoressa.

Koronapandemia on ollut läsnä miltei jokaisessa kokouksessa. Jouduimme keväällä siirtämään oppilaat etäkouluun ja sulkemaan julkiset tilat, kuten kirjastot ja uimahallin. Liikuntaryhmät, harrasteryhmät ja muu vapaa-aika-aktiviteetti meni tauolle. Keväällä toimimme ripeästi, vaikka epätietoisuus tulevasta oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Porvoo onnistui hyvin suojelemaan asukkaitaan ja turvaamaan koko Itä-Uudenmaan terveydenhuoltopalvelut haastavassa tilanteessa. Emme kuitenkaan vielä ole selvillä vesillä, vaikka rokottamisten aloittaminen onkin tuonut valoa tunnelin päähän.

Porvoon taloudellinen tilanne näytti jo syksyllä 2019 heikkenevän ja kevään 2020 jälkeen oli ilmeistä, että säästötoimia tarvittiin. Maltillisesti, mutta kestävästi lähdettiin hyvässä yhteishengessä valtuustoryhmien välillä tekemään kestävän talouden ohjelmaa, jonka suuntaviivoille talousarvio 2021 pohjautui. Ennen talousarviokäsittelyä olimme kaupunginhallituksessa kovan paikan edessä. Jouduimme keskustelemaan henkilöstön mahdollisesta lomauttamisesta. Onneksi, emme päätyneet sille tielle, vaan esimerkiksi valtion avustuksia saatiin merkittävästi korjaamaan koronan aiheuttamaa säästöpainetta. Valitettavaa kuitenkin oli, että Porvoossa keskeytettiin eräiden työntekijöiden palkanmaksu työsopimuslain nojalla. Pandemia on tuonut paljon huolta ja surua monelle perheelle.

Vuoden aikana on pyritty tukemaan alueen yrittäjiä muun muassa taloudellisella avulla ja vuokranmaksuhelpotuksilla. Lisäksi olemme suunnanneet yhteistuumin enemmän rahaa liikunta- ja kulttuurijärjestöjen avustuksiin. Etäkoululaisten ruokajakelu saatiin myös järjestettyä, vaikka se kestikin vähän kauemmin kun olisimme toivoneet. Olen iloinen, ettei Porvoo lähtenyt syksyllä uudestaan etäkoulun tielle, vaikka kevään etäkoulujakso onnistuikin paremmin kun olisin arvannut. Osalle lapsista jakso kuitenkin tarkoitti oppimisvaikeuksien lisääntymistä. Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta ovat myös lisääntyneet, ja valitettavasti koronaepidemia on vain lisännyt nuorten pahoinvointia. Kiusaamis- ja väkivaltaongelmaan puututaan Porvoossa toden teolla ja toivon, että yhteiset toimenpiteet parantavat tilannetta jokaisessa koulussa. Kiusaamiselle ja kouluväkivallalle on asetettava nollatoleranssi. Jokaisella nuorella on oikeus hyvinvointiin ja turvallisuuteen - koulussa ja vapaa-ajalla.

Olen tyytyväinen siitä, että sekoilu Jokilaakson kouluhankinnan ympärillä näyttää loppuneen ja vihdoinkin hanke etenee. Myös itäisen alueen koulujen, Ilolan koulu ja Sannäs skolan, kohdalla terveiden tilojen saaminen on nytkähtänyt eteenpäin. Vaikka tämä nytkähdys ei ollut minun ensisijaisen toiveen mukainen, eli alueelle ei saatu sivistyskeskusta, vaan molemmat koulut korjataan ja niille hankitaan lisätiloja, olen kuitenkin iloinen, että asia vihdoinkin etenee lasten ja opettajien kannalta parempaan suuntaan. Uusi murheenkryyni on Kevätkummun kolme vuotta vanha Kantele-talo, joka on näyttäytynyt olevan aivan liian pieni (ja valitettavasti näin ilmeisesti alusta alkaen). Yksi syy tähän on ilmeisemmin se, että tilaohjelman neliömäärää pienennettiin kaupungin johdon (eli kaupunginjohtajan esityksestä ja silloisen kaupunginhallituksen toimesta) 10 prosenttia. On ilmeistä, että Kevätkumpuun tarvitaan lisätiloja mahdollisimman pian. Kirjoitimme Catharina von Schoultzin, Markus Hammarströmin, Mikael Kuljun, Mikael Hiltusen ja Hanna Lönnforsin kanssa Uusimaahan, kirjoitus löytyy täältä.

Ja vielä tuosta tilaohjelman supistamisesta. Saatuani tiedon Kevätkummun tilanteesta minulle tuli todella paha mieli rakennuksen työntekijöiden ja alueen perheiden puolesta. Samaan aikaan mieleeni nousi huoli ja pelko. Olenko ehkä itse ollut mukana tekemässä saman mittaluokan virhettä, nimittäin Metsätähden päiväkodin kohdalla. Virkamiestaholta nostettiin painokkaasti esille, että päiväkoti Metsätähden kustannuksia on saatava alas ja että se voidaan toteuttaa karsimalla tiloja. Kaupunginhallituksessa puhuimme monta kertaa siitä, että liian pientä ei saa rakentaa. Saimme selvityksen, että tilat ovat riittävät ja että supistukset on tehty sivistystoimen kanssa yhteistyössä. Toivon, että näin todella on ja ettei edessä ole toinen Kantele-tilanne. Päiväkoti Helmen tilat nimittäin ovat näyttäytyneet olevan, ainakin osittain, liian pienet. Meillä on esimerkiksi erillisiä ryhmiä, joilla ei ole ns. omaa kotitilaa. Lisäksi osa ryhmistä toimii muissa tiloissa Gammelbackan alueella (esimerkiksi kerrostalojen yhteydessä). Uudenvuoden toiveeni on, että porvoolaisilla lapsilla olisi hyvät, terveet ja riittävän kokoiset tilat tulevana vuonna. Ja niiltä osin kun näin ei ole, pitää katsoa peiliin, myöntää virheet ja korjata asia mahdollisimman pian.

Vuoden aikana on tapahtunut paljon muutakin, mutta nämä asiat nyt mielessä. Tämä oli myös valtuustokauden viimeinen tilinpäätös, sillä ensi keväänä on kuntavaalit. Kuntavaalien jälkeen valtuustossa ja muissakin luottamustoimissa istuu (ainakin osittain) uudet henkilöt. Olen ilmoittanut olevani käytettävissä SDP:n ehdokkaana kevään kuntavaaleissa ja toivon saavani porvoolaisilta luottamuksen jatkaa sitä työtä, jonka pääsin yhdessä muiden valtuutettujen ja kaupunginhallituksen jäsenten kanssa aloittamaan tällä kaudella. Kannustan myös kaikkia yhteiskuntavaikuttamisesta kiinnostuneita tulemaan mukaan - ehdokkaaksi pääsee olemalla yhteydessä omaa arvomaailmaa vastaavan puolueen jäseneen (tai minä voin auttaa eteenpäin myös tarvittaessa). Ehdokaslistat jätetään helmikuussa, joten vielä on muutama viikko aikaa miettiä olisitko juuri SINÄ kiinnostunut hakemaan luottamusta ollaksesi uusi porvoolainen päättäjä?

Tässä vielä linkit aiempiin tilinpäätöksiin:

2019
2018
2017

---

Alla on listaus vuoden 2020 menoistani valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Näissä ei ole mukana mitään puoluepolitiikkaan liittyviä menoja, valtuusto- tai kaupunginhallitusryhmäni kokouksia, eikä epävirallisia palavereja ja keskusteluja kaupungin viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden kanssa.

13.1. Kaupunginhallituksen kokous
20.1. Vierailu LaMourissa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin kanssa
20.1. Tapaaminen kaupunginjohdon ja ministeri Skinnarin kanssa
20.1. Yleisötilaisuus kahvilassa ministeri Skinnarin kanssa
20.1. Kaupunginhallituksen kokous
21.1. Kaupunginjohtajan vierailu ja yhteinen lounas Gammelbackassa
29.1. Valtuuston kokous
4.2. Steg för steg -järjestön edustajien tapaaminen kaupungintalolla
5.2. Kuntaliiton talous- ja johtamisfoorumi
2.3. Kaupunginhallituksen kokous
9.3. Kaupunginhallituksen kokous
13.3. Kaupunginhallituksen kokous
16.3. Kaupunginhallituksen kokous
26.3. Kaupunginhallituksen kokous
30.3. Kaupunginhallituksen kokous
2.4. Valtuustoinfo Koronaepidemiasta
6.4. Kaupunginhallituksen kokous
7.4. Ruotsinkielisen koulutusjaoston kokous
14.4. Kaupunginhallituksen kokous
20.4. Kaupunginhallituksen kokous
27.4. Kaupunginhallituksen kokous
4.5. Valtuuston iltakoulu säästötoimenpiteistä
11.5. Kaupunginhallituksen kokous
25.5. Kaupunginhallituksen kokous
27.5. Kaupunginvaltuuston kokous
1.6. Kaupunginhallituksen kokous
11.6. Kaupunginvaltuuston kokous
15.6. Kaupunginhallituksen kokous
16.6. Ruotsinkielisen koulutusjaoston kokous
22.6. Porvoon ja Lohjan kaupunkien yhteistoiminta info
22.6. Kaupunginhallituksen kokous
29.6. Kaupunginhallituksen kokous
17.8. Kaupunginhallituksen kokous
26.8. Kaupunginvaltuuston kokous
31.8. Kaupunginhallituksen kokous
31.8. Kaupunginvaltuuston iltakoulu sote-uudistuksesta
1.9. Ruotsinkielisen koulutusjaoston kokous
7.9. Kaupunginhallituksen kokous
14.9. Kaupunginhallituksen kokous
24.9. Kaupunginvaltuuston kokous
28.9. Kaupunginhallituksen kokous
12.10. Kaupunginhallituksen kokous
19.10. Kaupunginhallituksen kokous
21.10. Kaupunginvaltuuston iltakoulu talousarvioista 2021
26.10. Kaupunginhallituksen kokous
28.10. Kaupunginvaltuuston kokous
2.11. Kaupunginhallituksen kokous
11.11. Kaupunginvaltuuston kokous
16.11. Kaupunginhallituksen kokous
17.11. Ruotsinkielisen koulutusjaoston kokous
30.11. Kaupunginhallituksen kokous
30.11. Kaupunginvaltuuston iltakoulu metsien hoidosta
7.12. Kaupunginhallituksen kokous
8.12. Ruotsinkielisen koulutusjaoston kokous
21.12. Kaupunginhallituksen kokous

Poissaolot


10.2. Kaupunginhallituksen kokous. Henkilökohtainen syy.
17.2. Kaupunginhallituksen kokous. Henkilökohtainen syy.

Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja, valtuutettu Markus Hammarström on varajäseneni kaupunginhallituksessa.

26.2. Valtuuston kokous. Henkilökohtainen syy.
16.12. Valtuuston kokous. Henkilökohtainen syy.

Valtuustoaloitteet 2020


6.8.2020 Valtuustoaloite: Porvoo mukaan ICANin ydinaseettomiin kaupunkeihin


29.1.2020 Valtuustoaloite: Kaupungin ohjelmien säännöllinen seuranta ja toteutumisen arviointi


Vuosien 2017, 2018 ja 2019 aloitteiden tilanne


30.10.2019 Päiväkoti- ja koulurakennuksiin kohdistuva ilkivalta


3.10.2019 SDP:n valtuustoryhmä: "Porvoonkorpi" luonnonsuojelualueeksi


23.5.2019 Omaishoitajien vapaapäivistä ei tule periä maksua


Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.2.2020 ja kaupunginhallitus 30.3.2020 päättivät, että omaishoitajien vapaapäivien maksuttomuus otetaan kokonaistarkasteluun vuoden 2021 talousarviosuunnittelun yhteydessä. Samalla tarkastellaan asiakasmaksuihin liittyvien erilaisten laskutuskäytäntöjen yhtenäistämistä. Tarkastelun yhteydessä on mahdollisuus tarkastella sote-uudistuksen ja Itä-uudenmaan vammaispalveluselvityksen vaikutuksia asiaan. Vastaus on luettavissa täältä.


28.2.2019 Vanhusasiamies Itä-Uudellemaalle


Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli virkamiesten valmistelemaa aloitevastausta 21.11.2019 kokouksessaan. Lautakunta päätti palauttaa vastauksen takaisin valmisteluun saadakseen vanhusneuvoston lausunnon asiaan.


Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 19.12.2019 ja kaupunginhallitus 13.1.2020 että, Itäisen Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden johto on käynyt keskustelua aloitteen tiimoilta ja päätynyt siihen, että edellä esitetyn valossa ei erillisen alueellisen vanhusasiamiehen tehtävän perustamista nähdä tällä hetkellä ajankohtaiseksi. Potilas- ja sosiaaliasiamiehen roolista tiedotetaan ja tarjotaan aktiivisesti palveluneuvontaa ja -ohjausta ikääntyneille. Lisäksi seurataan, miten asiamiestoimintaa valtakunnallisesti linjataan. Alueellista yhteistyötä valvontatyössä ja vanhuspalveluiden kehittämisessä sekä avointa keskustelua ikääntyneiden palveluiden laadusta jatketaan ja tiivistetään. Aloitevastaus on luettavissa täältä.


Vanhusneuvosto lausui, että asiaan tulee palata sote-uudistuksen edetessä.


12.3.2018 Ensiapukoulutusta opetushenkilöstölle


Sivistyslautakunta käsitteli asiaa 13.12.2018 ja kaupunginhallitus 04.02.2019

kokouksessaan päättäen, että:


“Kouluterveydenhuollon ammattilaisten ja useiden lähihoitajataustaisen koulunkäynnin ohjaajan lisäksi myös opettajan peruskoulutukseen kuuluu ensiaputaitoja ja niiden päivittäminen koetaan erittäin tärkeäksi Porvoon kaupungin koulutuspalveluissa. Porvoon kaupunki koordinoi alueellista opettajien koulutustarjontaa, johon on kerätty opettajan työn kannalta keskeisiä koulutuksellisia osa-alueita. Alueellisella tarjottimella on vuosittain ollut tarjolla ensiapukoulutusta, joskus useampiakin tilaisuuksia (vähintään yksi/Porvoo, Sipoo, Loviisa), joihin porvoolaiset opettajat ja koulunkäynninohjaajat ovat voineet halutessaan ja tarpeen mukaan osallistua. Ruotsinkielisille opettajille on ollut viimeksi tarjolla koulutuksia nyt syksyllä 2018, suomenkielisillä oli koulutuksia keväällä 2018 ja suunnitelmat ovat pitkällä uudesta tarjonnasta koulutustarjottimelle keväällä 2019. Kunkin koulun opettajien koulutukseen ohjaamisesta vastaa rehtori opettajien kanssa käytävien kehityskeskusteluiden kautta. Rehtori arvioi aina koulun kokonaisuutta ja varsinkin turvallisuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseen ja varmistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota koulutasolla vuosittain. Jokaisessa koulussa huolehditaan siitä, että henkilöstöllä on olemassa riittävä valmius hätäensiavun antamiseen ja koulun henkilöstön ensiapuvalmiuksien kehittämistä ylläpidetään täydennyskoulutuksen kautta lasten turvallisuuden takaamiseksi myös onnettomuustilanteissa ja tapaturmissa.” Lue koko vastaus tästä.


25.4.2018 Tukea omaishoitajille


Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa 9.10.2018 ja kaupunginhallitus 15.10.2018 päättäen, että:


“Porvoon vanhus- ja vammaispalvelut kehittää jatkuvasti koko palveluverkostoaan. Siihen liittyvät myös omais- ja läheishoitajien tilannetta edistävät toimenpiteet. Ajankohtaista on mm. Näsin palvelutalon toiminnan muutos 1.1.2019 alkaen. Muutoksella parannetaan ja monimuotoistetaan sekä hoidettavien palveluvalikkoa että edistetään omais- ja läheishoitajien mahdollisuuksia vapaaseen.


Lisäksi kehitetään ja monimuotoistetaan jo olemassa olevia tukitoimenpidemuotoja. Esimerkkinä näistä ovat omaishoitajien terveystarkastukset, jotka on järjestetty yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa. Myös meneillään olevalla henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilulla voidaan kehittää omaishoitajien vapaan entistä yksilöllisempiä järjestämistapoja. Aloitteessa mainittu liikunta- ja kulttuurikortti on myös omaishoitajien käytettävissä tapauskohtaisesti silloin kun omaishoitajalla on taloudellisista tai sosiaalisista syistä rajoitetut mahdollisuudet harrastustoimintaan.” Vastaus löytyy kokonaisuudessaan täältä.


30.5.2018 Ensisuoja asunnottomille nuorille


Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa 31.1.2019 ja kaupunginhallitus käsitteli asiaa 4.2.2019 ja päätti, että:


“Nuorille tarkoitettua omaa ensisuojaa ei ole tarkoituksenmukaista avata. On joustavampaa järjestää nuorten asumispalvelut ostopalveluna yhteistyössä oman henkilöstön kanssa. Yli 18-vuotiaiden kohdalla matalan kynnyksen palvelualustojen (esim. Ohjaamo) kehittäminen on todettu tehokkaaksi välineeksi tavoittaa asumisen palveluohjauksen kohteena olevia nuoria. Täysi-ikäiset nuoret tekevät itsenäisesti päätöksen ottavatko ohjausta ja neuvontaa vastaan. Viranomaisten tehtävänä on motivoida heitä siihen parhaansa mukaan.” Vastaus on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.


12.9.2018 Lisää harrastusmahdollisuuksia Porvooseen


Sivistyslautakunta käsitteli asiaa 20.8.2019 ja kaupunginhallitus 16.9.2019 päättäen, että:


“Kaikkia aloitteessa esitettyjä toimenpiteitä on jo viety eteenpäin ja työ niiden parissa jatkuu.

1. Harrastusmahdollisuuksien parantamisen selvittämisen osalta laaditaan vuoden 2019 aikana liikuntaohjelma. Liikuntaselvityksen yhteydessä käydään myös tarkemmin läpi kaupungin eri avustusmuodot ja niiden kehittämistarpeet.

2. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut selvittää yhteistyössä viestinnän kanssa, miten harrastamista tukevaa tiedotusta verkkosivuilla ja muilla kanavilla voisi parantaa. Kaupungin verkkosivu-uudistuksen yhteydessä pyritään luomaan uusi toimiva sivurakenne harrastuksista tiedottamiseen.

3. Aloitteessa esitetään myös mopoilulle soveltuvan paikan selvittämistä. Liikuntapalvelut on ollut yhteydessä Porvoon Moottorikerho - Borgå Motorklubb ry:hyn ja tuonut esille yhtenä vaihtoehtona mahdollisuuden järjestää mopoilulle harjoitteluaikaa Kulloon moottoriradalla. Yhdistys on kiinnostunut jatkamaan neuvotteluja mopoilutoiminnan aloittamisesta Kulloossa. 

4. Tennisseinän toteuttamista käsitellään osana liikuntaselvitystä. Tällä hetkellä selvitetään mahdollisuutta rakentaa tennisseinä Tolkkisten lähiliikuntapaikan yhteyteen tai Hamariin.

5. Parhaillaan työstettävässä liikuntaohjelmassa selvitetään myös liikuntapaikkarakentamista yhteistyössä ulkopuolisten investoijien kanssa. Tähän kokonaisuuteen sisältyy myös keilahallin mahdollinen toteutus Porvoossa.” Lue koko vastaus tästä.


7.10.2018 Kävelysauvat kaikille 70 vuotta täyttäville


Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa 26.3.2019 ja kaupunginhallitus käsitteli asiaa 8.4.2019 päättäen, että:


“Laadukkaat kävelysauvat maksavat noin 30 euroa. Sauvojen hankkiminen kaikille 70 vuotta täyttäneille porvoolaisille maksaisi noin 18 000 euroa. Osalla asukkaista on jo omat kävelysauvat ja toisilla taas ei ole mahdollisuuksia niiden käyttöön. Sauvojen hankkiminen koko ikäluokalle olisi kaupungin myönteistä markkinointia aktiivisesta ikääntymisestä. Vuonna 2019 kävelysauvoja ei hankita koko ikäluokalle. Kävelyä ja liikuntaa edistetään kuitenkin muuten ja asiaa arvioidaan laadittaessa suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi ja talousarviotyössä 2020.

 

Porvoossa on käynnistymässä uuden ikääntyneen väestön tukemisen suunnitelman laatiminen, joka linjaa koko kaupungin kehittämistä ikääntyneiden asuinpaikkana. Kävely ja sauvakävely ovat erinomaisia tapoja lisätä ikääntyneiden ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Suunnitelman yhteydessä sekä talousarviotyössä vuodelle 2020 arvioidaan konkreettiset toimenpiteet edistää porvoolaisten ikäihmisten liikkumista eri toimijoiden yhteistyönä muun muassa hankkimalla kävelysauvoja.” Koko vastaus on luettavissa täältä.


Kuntalaisaloite 21.5.2018 Esteetön puisto Porvooseen


Aloite luovutettiin valtuustoryhmien puheenjohtajille 26.9.2018. Aloitteen allekirjoitti 279 porvoolaista. Kaikki valtuustoryhmät suhtautuivat myönteisesti aloitteeseen.


Kaupungin vastaus 17.10.2019 (tiivistetty versio): 


Porvoon kaupunki toteaa, että sopivin puistoalue olisi Maistraatinkadun ja Tolkkistentien välisellä osuudella, johon voidaan suunnitella, rakentaa ja järjestää ympäri vuoden ohjattua ulkotoimintaa leikkipuistossa. Asemakaavassa on merkintä ”Leikkikentän rakennusala, jolle saa rakentaa leikkipaikkavarusteita sekä ohjatun puistotoiminnan kannalta välttämättömiä yksikerroksisia leikkipaikkarakennuksia yhteensä enintään 70m2”. Leikkipuiston yhteyteen voidaan siis suunnitella ja rakentaa lämmin ympärivuotinen puistorakennus. Leikkipuiston saavutettavuus olisi keskustan tuntumaan sijoittuen hyvä. Kaupunki omistaa p-alueen osana Lidl-kaupan p-aluetta. Puistoon johtaa kevytväylä, joka jatkuu edelleen Tolkkistentien alitse Albert Edelfelt koululle. Leikkipuiston tarvetta lisää asemakaavamuutoksen takia viereisen korttelin Pormestarinkadun leikkipuiston poistuminen lähitulevaisuudessa. Puistosta on jo poistettu huonokuntoisena ohjatun toiminnan leikkipuistorakennus.


Kuntatekniikka suunnittelee tavallisen ja esteettömän leikkipuiston yhdistelmän vuoden 2020 aikana. Leikkipuisto varustetaan tavanomaisilla sekä esteettömillä leikkivälineillä ja kulkupinnoitteilla. Porvoon kaupungin toimitilajohto ja kuntatekniikka sekä varhaiskasvatus valmistelevat tavallisen leikkipuiston ja esteettömän leikkipuiston yhdistelmän sekä ohjatun leikkipuistotoiminnan rakennuksen suunnittelua vuoden 2020 aikana. Rakentamisen hakerahoitukset pyrittäisiin varaamaan vuoden 2021 talousarvioon.


14.6.2017 Äidinkielen omainen ruotsi tulee tarjota kaksikielisille lapsille


Sivistyslautakunta käsitteli asiaa 24.5.2018 päättäen, että:


“Suomenkielisessä koulussa äidinkielenään ruotsin kieltä puhuvien lasten perheille tehdään kysely äidinkielen omaisesta ruotsista (Äiru). Uusille oppilaille lähetettävään kirjeeseen laitetaan maininta äidinkielen omaisesta ruotsista ja kerrotaan keneen tulee olla yhteydessä, mikäli perhe toivoo, että lapsi osallistuisi äidinkielen omaisen ruotsin opetukseen. Mikäli halukkaita on riittävästi, järjestetään heille äidinkielen omaisen ruotsin opetusta.”


Kaupunginhallitus päätti (17.9.2018) antaa sivistyslautakunnan hyväksymän vastauksen aloitteeseen. Kysely vanhemmille toteutetaan alkuvuodesta 2019 ja tieto äidinkielenomaisesta ruotsin kielestä laitetaan uusille oppilaille ensi vuodesta alkaen.


Vastaus löytyy kokonaisuudessaan täältä.


31.8.2017 Koulujen ylijäämäruoka myyntiin


Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden johtokunta käsitteli asiaa 17.10.2017 ja kaupunginhallitus 6.11.2017 päättäen, että:


"Tarkka hävikin seuranta ja hävikin pienentäminen on ensisijainen tavoite. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tulee käynnistää. Mikäli Porvoosta ei löydy kolmannen sektorin toimijaa, jolla olisi valmius vastata ruokailusta ja toiminnan organisoinnista kokeilu ylijäämäruoan myynnistä voidaan käynnistää yhteistoiminnassa sivistystoimen kanssa."


Vastaus löytyy kokonaisuudessaan täältä.


2.10.2017 Porvoolaislapsille heijastinliivit 


Sivistyslautakunta käsitteli asiaa 24.5.2018 päättäen, että: 


“Koulutuspalvelut ohjeistaa kouluja hankkimaan heijastinliivit uusille koululaisille, kuitenkin niin että liivit hankitaan kouluille jolloin niitä voidaan käyttää myös koulupäivän aikana. Koulu voi sopia huoltajien kanssa että liivejä voidaan käyttää myös koulumatkoilla.”


Kaupunginhallitus päätti (17.9.2018) antaa sivistyslautakunnan hyväksymän vastauksen aloitteeseen. Vastaus löytyy kokonaisuudessaan täältä.


15.11.2017 Vammaisille lapsille koulukuljetus kahdesta kodista


Aloitteeseen ei ole vielä vastattu. Sivistyslautakunta palautti 26.4.2018 kokouksessaan virkamiesten valmisteleman vastauksen takaisin valmisteluun. Kaupunginhallitus käsitteli aloitevastausta kokouksessaan 21.12.2020 ja päätti yksimielisesti palauttaa asian takaisin valmisteluun.