Siirry pääsisältöön

Kuntalaisaloite: Esteetön puisto Porvooseen

Suomi on ratifioinut YK:n vammaispoliittisen sopimuksen kaksi vuotta sitten. Sopimuksessa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet, estetään syrjintä sekä edistetään esteettömyyttä. Vammaisella ihmisellä on oikeus määrätä itse omasta elämästään. Fyysisen ympäristön tulee olla esteetön ja tiedon saavutettavissa. Sopimuksen lähtökohtia ovat ihmisten välinen tasa-arvo, erilaisuuden kunnioittaminen, vammaisten henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten moninaisuutta sekä vammaisten lasten oikeuksien kunnioittaminen. Syrjintäkiellon toteutuminen vaatii esteettömyyttä, mikä on otettu yhdeksi pääteemaksi kaupungin strategialuonnoksessa.

Julkisissa puistoissa on tärkeää ottaa huomioon puistoa käyttävien aikuisten ja lasten moninaisuus ja moninaiset tarpeet, myös toimimis- ja liikkumisesteiset henkilöt. Tärkeää on tarjota kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus leikkiin ja liikuntaan. Porvoossa ei ole yhtään esteetöntä leikkipuistoa. Porvooseen tarvitaan esteetön puisto, jotta kaikilla kaupunkilaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet leikkiä ja liikkua.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Porvoo ryhtyy valmistelemaan esteettömän puiston rakentamista. Esteettömyys ja saavutettavuus tulee ottaa huomioon leikkivälineiden valinnan lisäksi myös puiston kokonaissuunnittelussa. Kaikille tulee olla tarjolla fyysisiä haasteita ja eri aisteja stimuloivia toimintoja sekä mahdollisuuksia kehittää sosiaalisia taitoja ja oppia uutta. Lisäksi olisi hyvä suunnitella puistoon wc-tilat, leikkivälineille varastotilat sekä ohjatun puistotoiminnan tilat, jotta myös kolmannen sektorin toimijat pystyisivät toiminnassaan hyödyntämään tiloja.

Aloitteen voi allekirjoittaa tästä.
Porvoon seudun kehitysvammaisten tuki yhdistyksen puheenjohtaja Johanna Aaltonen ja Anette Karlsson ovat valmistelleet aloitteen asiasta.