Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on huhtikuu, 2015.

Potilasturvallisuudesta ja synnytyksistä

Otto Andersson kyselee (LS 10.4.), olenko sitä mieltä, että turvallinen synnytys voidaan toteuttaa vain yli 1000 synnytyksen synnytyssairaaloissa. Andersson viittaa kysymyksellään kiireellisen hoidon asetukseen, joka perustuu vuonna 2010 annettuun terveydenhuoltolakiin. Terveydenhuoltolain tavoitteena on turvata palveluiden yhdenvertainen saatavuus, laatu ja potilasturvallisuus. Yleisesti käytössä olevien kansainvälisten mittarien mukaan äitiyshuolto ja synnytystoiminta on Suomessa kansallisella tasolla ollut erittäin onnistunutta. Tällä tiellä tulee jatkaa myös tulevaisuudessa. Ministeriön laajapohjainen työryhmä julkaisi raportin ”Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet” vuonna 2010. Tässä raportissa todettiin muun muassa, että riskiryhmiin kuulumattomat synnytykset tulee keskittää vähintään 1000 vuosittaisen synnytyksen yksiköihin. Työryhmä mukaan optimaalinen synnytysmäärä synnytyssairaalassa on yli 2000 synnytystä vuodessa, jolloin toimintavolyymit ovat riittävän suuret. Päivy

Värdigt beslutsfattande

Riksdagsvalsperioden fick ingen värdig avslutning. Regeringspartierna röstade ner reformer, riksdagsledamöter förhalade behandlingen av lagförslag och försvarsministern använde utrikespolitiken som slagträ i språkdebatten. Med tanke på politikens trovärdighet var de galna dagarna i riksdagen ett lågvattenmärke. Finland befinner sig i ett utmanande läge – svåra prioriteringar väntar och behovet att göra strukturella reformer är stort. Den viktigaste framgångsmätaren under nästa valperiod är hur sysselsättningen utvecklas. Beslutsfattarna ska ha en förmåga att se stora helheter och uppvisa en beredskap att samarbeta. Man ska hålla fast vid överenskommelser och se till hela folkets bästa. I riksdagsvalet 19.4 har folket möjlighet att rösta för förändring. Finländarna kan rösta för en politik där staten tar ansvar för sysselsättningen och jämlikheten i samhället. En politik där företagarnas socialskydd förbättras och arbetslivet utvecklas på ett humant sätt. Finländarna har möjlighe

Turvallinen synnytys ja Porvoon sairaalan tulevaisuus

Otto Andersson kirjoittaa (LS 2.4.), että nykyisestä hallituksesta ainoastaan RKP on puolustanut pienten sairaaloiden, kuten Porvoon sairaalan asemaa. Andersson perustelee asiaa RKP:n jättämillä eriävillä mielipiteillä peruspalveluministeri Huovisen edistämään päivystysasetukseen. Andersson on valitettavasti unohtanut uuden päivystysasetuksen tarkoituksen: laadukkaan hoidon ja potilasturvallisuuden varmistamisen. Uudessa päivystysasetuksessa säädetään pääperiaatteet päivystyspalvelujen saatavuudesta, saavutettavuudesta ja laadusta. Esimerkiksi synnytyssairaaloilta uusi asetus edellyttää välitöntä valmiutta hätäkeisarinleikkaukseen ja lastenlääkärin nopeaan saatavuuteen synnytysyksikköön. Synnytyslääkärin, leikkaustiimin ja nukutuslääkärin tule siis päivystää sairaalassa sen sijaan, että heidät kutsuttaisiin tarvittaessa paikalle kotoa. Tämä on tärkeää, sillä kaikkea ei voi ennakoida. Esimerkiksi vuonna 2012 hätäkeisarinleikkauksia tehtiin 1,3 prosentissa ja kiireellisiä keisarinle

Hemspråken bör stödas!

Flerspråkighet är en rikedom och därför är det viktigt att vi ger möjligheter för våra barn som stöder en starkare språkkunskap. Ett barn med hemspråken svenska och finska har i en svenskspråkig skola redan länge i Finland fått modersmålsundervisning i sitt andra hemspråk. Också jag har läst modersmålinriktad finska (MOFI). Tvåspråkiga barn som går i en finsk skola har inte samma möjligheter att läsa modersmålinriktad svenska (ÄIRU). ÄIRU är fortfarande ett okänt begrepp för de finska skolorna. Socialdemokraterna har arbetat för att få en förändring till stånd. I Helsingfors har Thomas Wallgren (sd.) genomfört en förändring, från och med hösten 2016 kommer tvåspråkiga elever i Helsingfors att få undervisning i äidinkielenomainen ruotsi (ÄIRU). Undervisningen kommer att ske elektroniskt. Detta är ett fint framsteg för att stärka barnens språkkunskaper. Vi måste arbeta för att alla tvåspråkiga barn, oberoende av hemkommun i framtiden ska ha en möjlighet att läsa det andra national

Porvoolle tärkeitä asioita edistettävä!

Nyt kansalaisilla on mahdollisuus päättää kuka edustaa meitä tulevat neljä vuotta eduskunnassa. Kansanedustajan tulee toimia koko Suomen edun mukaisesti, mutta myös edistäen oman alueensa asioita. Tulevalla hallituskaudella Porvoon kannalta on keskeistä turvata Porvoon sairaalan toiminta, toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja paikallisen joukkoliikenteen tukeminen. Porvoon sairaala vastaa Itä-Uudenmaan erikoissairaanhoidon päivystyksestä ja sairaalan tiloissa toimii myös alueen yhteinen terveyskeskuspäivystys iltaisin ja viikonloppuisin. Synnytysosasto on yksi sairaalan tukipilareista ,  ja on tärkeää, että toiminta jatkuu Porvoossa myös vuoden 2016 jälkeen. Tulevalla hallituskaudella jatkettavassa sosiaali- ja terveysuudistuksessa on keskeistä varmistaa, että toimiva kokonaisuus turvataan. Olennainen kysymys on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön edellytysten parantaminen. Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu ja palveluiden saatavuus on taattava. Porvoon s

Loviisalle tärkeitä asioita edistettävä!

Nyt kansalaisilla on mahdollisuus päättää kuka edustaa meitä tulevat neljä vuotta eduskunnassa. Kansanedustajan tulee toimia koko Suomen edun mukaisesti, mutta myös edistäen oman alueensa asioita. Tulevalla hallituskaudella Loviisan kannalta keskeisiä asioita ovat Loviisa 3:n edistäminen, Loviisan sataman kilpailukyvyn ylläpitäminen ja Porvoon sairaalan tulevaisuuden turvaaminen. Fortumille tulee myöntää lupa Loviisa 3:n rakentamiseksi. Valtion enemmistöomistuksessa olevan Fortumin Loviisa 1 ja Loviisa 2 käyttöluvat umpeutuvat viidentoista vuoden sisällä. Korvaava Loviisa 3-voimala vähentäisi Suomen riippuvuutta tuontienergiasta ja vahvistaisi energiaomavaraisuutta. Työ- ja elinkeinoministeriön sähkönkäyttöarvion (2009) mukaan Suomeen tarvitaan kaksi voimalaa: yksi uusi ja yksi Loviisan voimalan korvaava investointi. On selvää, että Vanhasen hallituksen (2010) päätös myöntää lupa Fennovoimalle ja TVO:lle Fortumin sijaan oli virhe. Tulevalla kaudella asia on korjattava ja Loviisa 3