Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2020.

Kiviä itäisen alueen koulujen kesäniityillä?

Kuva
Pitkän ja raskaan etäkoulujakson jälkeen oppilaat ovat siirtyneet kesälaitumille. Aurinkoisessa kesäsäässä aika menee kuin siivillä, varsinkin kun monet aikuiset, erityisesti kunnan työntekijät, ovat silloin myös lomilla. Paluu arkeen tulee elokuussa rysäyksellä ja aikaa saada kaikki järjestykseen ennen lasten paluuta koululuokkiin ei ole paljoa. Ammattitaitoiset opettajat saavat rattaat kuitenkin nopeasti pyörimään ja oppilaat voivat keskittyä kavereiden kohtaamiseen ja uuden oppimiseen.

Tunnelma on toisenlainen kouluissa, joiden tulevaisuus on epävarma. Erityisesti silloin, kun opettajat siirtyvät kesän viettoon epätietoisuudessa. Ongelmat koulurakennuksissa tuovat monelle epätietoisuuden tunteen, mikä myös lisää huolta tulevasta. Tänä kesänä olemme taas sellaisen tilanteen äärellä itäisellä alueella. Itäisen alueen perheet ja opettajat ovat olleet huolissaan pitkään, mutta tammikuussa tehty valtuustopäätös saattoi luoda uskoa paremmasta. Pian, virkamiesten valmisteleman Kestävän tal…

Stenar på östra Borgås skolors sommarängar?

Kuva
Efter en lång och tung vår med distansundervisning har eleverna nu fått sommarlov. I det soliga vädret flyger tiden fram, särskilt då många vuxna, inbegripna stadens anställda, också är lediga. Vardagen väntar ändå redan i augusti och det blir inte mycket tid att få allting i ordning innan eleverna återvänder till sina skolor. Våra yrkeskunniga lärare kommer ändå snabbt att få verksamheten att rulla igång, så att eleverna kan koncentrera sig på att återse sina vänner och lära sig nytt.

I de skolor, där framtiden är osäker, är stämningen ändå en annan. Särskilt där lärarna påbörjat sin sommarpaus i ovisshet om hur hösten kommer att se ut. Problemen med skolfastigheterna skapar en osäkerhet, som också ökar oron för framtiden. I sommar står vi inför den här situationen i östra Borgå. Familjerna och lärarna i den här delen av staden har varit oroade redan länge, men det beslut som fattades i stadsfullmäktige i januari torde ha stärkt tron på en tryggare framtid för skolorna på området. Int…

Kolumni: Uimataito - ilmainen henkivakuutus

Kuva
Vierailin muutama päivä sitten ystäväperheen luona. Saapuessani paikalle perheen 2-vuotias ja 5-vuotias leikkivät pienessä uima-altaassa. Vesi roiskui ja riemukas nauru kaikui pitkin pihamaata. Veden tuoma ilo oli sanoinkuvaamaton. Me suomalaiset olemme onnekkaita, sillä vesi on vahvasti läsnä meidän arjessa. Suomessa on 300 000 kilometriä rantaviivaa, joten jokainen täällä asuva joutuu kosketuksiin veden kanssa, jollei päivittäin, niin useita kymmeniä, ellei satoja kertoja elämänsä aikana.

Väriä ja vauhtia ei puutu, kun uimarenkaat, hiekkalelut ja rantaleijonat ilmestyvät rannoille. Veden tuoman ilon ohella vesi tuo valitettavasti vuosittain myös surua. Hukkumistapaukset nousevat liian usein uutisten otsikoihin. Viime vuoden tilastot olivat erittäin synkkää luettavaa: näihin aikoihin viime vuonna oli hukkunut kuusi lasta. Määrä oli poikkeuksellisen suuri, sillä Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliiton (SUH) mukaan vuosittain hukkuu noin 5-10 lasta. Kaikkiaan viime vuonna hukkui 90 ih…

Oppilaille riittävä tuki syksyllä

Kuva
Monet perheet ovat olleet kovilla tänä keväänä. Samoin opettajat. Huoli lasten ja nuorten tulevaisuudesta on yhteinen. YK:n lastenoikeuksien komitea antoi huhtikuun alussa kannanoton koronapandemian vuoksi. Siinä muistutettiin, että poikkeusajan rajoituksilla on suuria vaikutuksia erityisesti lasten emotionaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Lapset ja nuoret joutuivat luopumaan paljosta - he luopuivat koulusta. Joillekin lapsille koulu on saattanut lämpimän ruoan lisäksi tarjota sen ainoan turvallisen aikuisen päivässä. Suurin osa lapsista on saattanut jäädä hyvin yksin iltapäiväkerhojen, kirjastojen ja nuorisotilojen sulkeuduttua ja harrastustoiminnan mennessä tauolle. Valitettavasti koti ei aina ole kaikille lapsille maailman turvallisin paikka. Näillä lapsilla on ollut rankka kevät, jonka jälkeen edessä on vielä pitkä ja yksinäinen kesä.

Viime syksynä julkaistiin Pisa-tulokset, jotka osoittivat, että Suomessa perhetaustan vaikutus koulumenestykseen on lisääntynyt merkittävästi ja e…

Vi måste ta ansvar för vår gemensamma egendom

Kuva
Då jag läste nyheten om att Borgå stad blev tvungen att stänga en lekpark på grund av ofog (ÖN 9.6), blev jag arg och ledsen. Diskussionen från hösten 2019 kom i tankarna. Då lämnade jag in en motion, tillsammans med 25 andra fullmäktigeledamöter, om att Borgå måste utreda kostnaderna för ofog, göra de åtgärder som krävs för att få stopp på det och också satsa på förebyggande arbete.

På hösten fick jag nämligen höra att ungdomar hade klättrat upp på taket av en skola, öppnat takluckan, vilken sedan blivit öppen. Några dagar senare fick vi regnväder och vattnet hade kommit in och personalen blev tvungen att lägga ämbar på golvet, för att samla vattnet som rann in. Några veckor senare hörde jag om ungdomar som hade klättrat upp på Gammelbacka köpcentrets tak. Därtill hade glasflaskor kastats sönder utanför köpcentret, i närheten av lågstadieskolan. Under skolbesök jag gjorde ifjol fick jag höra om hur skolgårdar hade vandaliserats, ett skolfönster hade söndrats och barnens planteringar h…

Ykköstavoitteeksi Itä-Uudenmaan lähijuna

Kuva
Väyläviraston selvitys itään suuntaavista junaratavaihtoehdoista valmistui toukokuun lopussa (LS 31.5.). Kyseinen selvitys osoittaa, että henkilöliikenteen ja investointikustannusten osalta Kouvolaan suuntaava, niin sanottu itärata-vaihtoehto on henkilömatkustajaliikenteen hyöty-kustannussuhteeltaan hieman parempi kuin Kotkaan suuntaava vaihtoehto. Sen sijaan tavaraliikenteen osalta Kotkaan suuntaava, niin sanottu itäinen rantarata-vaihtoehto on merkittävästi hyödyllisempi, mutta selvitys ei sisältänyt laajempaa analyysiä tavaraliikenteeseen liittyvistä kysymyksistä (esimerkiksi investointikustannukset yhteyden saamiseksi radalta satamiin).

Itäisen Uudenmaan kannalta hyvää oli se, että työmatkaliikennettä tukeva lähijunayhteys Porvoon ja pääkaupunkiseudun välillä nähtiin kannattavana ja se oli nostettu jatkotoimenpide-esitysten joukkoon. Kyseinen ratayhteys hyödyttää koko aluetta, sillä ratojen varteen syntyy uutta asuntotuotantoa ja työpaikkoja. Ratayhteyden saaminen naapurikuntaan pa…

Puhe kaupunginvaltuustossa 11.6.2020 / Porvoon Kestävän talouden -ohjelma

Kuva
Värderade ordförande, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Tänään olemme tärkeiden ja vaikeiden asioiden äärellä, kuten ryhmäpuheenvuoroistakin kuulimme. Kaupunkimme tulevaisuuden suuntaa määritellään alustavasti tänään ja työ jatkuu tästä eteenpäin lautakunnissa, ensi vuoden talousarvion valmistelussa ja siinä kehitystyössä, jota teemme kaupungissa jatkuvasti. Viime syksynä keskustelimme kaupunginhallituksessa Porvoon talouden rakenteesta ja teimme sen arvion, että toimenpiteisiin on vuoden 2020 aikana ryhdyttävä. Tämä siksi, että käyttötalousmenomme olivat kestämättömällä tasolla ja rakenteellisiin uudistuksiin nähtiin olevan tarvetta. Kuten tilinpäätöksestä 2019 näitte, kaupungin talous rakentuu liikaa yhteisöverotulojen varaan. Ne ovat tuloja, jotka vaihtelevat suurestikin ajasta riippuen.

Pari kuukautta myöhemmin edessämme oli uusi tilanne – koronakriisi – joka yllätti meidän kaikki. Henkisen hyvinvoinnin kannalta kevät on ollut hyvin raskas ja poikkeuksellinen. Kuntatalouden ja…

Terveiset kaupunginhallituksen jäseneltä 9.6.2020

Kuva
Terveiset kaupunginhallituksen jäseneltä ja valtuutetulta. Torstaina on seuraava valtuuston kokous ja siellä käsitellään muun muassa Kestävän talouden –ohjelma (keta-ohjelma). Kyseinen ohjelma on herättänyt paljon keskustelua jo luonnosvaiheessa. Nyt ohjelma on kalkkiviivoilla ja vielä on kysymysmerkkejä ilmassa.

Viime viikon maanantaina käsittelimme ohjelmaa kaupunginhallituksessa. Silloin päätimme, että käsittelemme ainoastaan taulukot. Osan teksteistä korjasimme jo poliittisesti kaupunginhallituksessa, esimerkiksi osiot koulu- ja päiväkotiverkosta. Lisäksi tarkensimme tuntikehykseen liittyvää kohtaa. Otimme mukaan myös kappaleen toimitilastrategian luomisesta. Kaikki esitykset löytyvät täältä. 

Virkamiehet ohjeistettiin muuttamaan loput tekstit vastaamaan taulukoiden sisältöä. Tämä korjaustyö onnistui vaihtelevalla menestyksellä.

Taulukoiden osalta käsittely oli mielestäni selkeää, ja siellä teimme joitakin muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen (joka sekin oli muuttunut siitä alkup…

Kolumni: Ollaan ylpeitä meidän nuorista

Kuva
Muutama päivä sitten sain yllättävän yhteydenoton. Opettaja vuosien takaa kyseli kuulumisiani. Muistot nuoruudesta tulvivat mieleen. Lapsuuttani varjostivat päihdeongelmat ja taloudelliset vaikeudet. Ylä-asteella koulumotivaationi oli lähes nolla ja selviydyin nipin napin eteenpäin amikseen. Lukio ei olisi ollut minulle vaihtoehto. Itseasiassa kymppiluokka, jonne suurin osa ystävistäni meni, oli se paikka minne uskoin päätyväni. Useamman mutkan ja muuton kautta valmistuin ammattiin. Kylläkin väärään ammattiin, mutta silloin en sitä tiennyt. Kirjoitin ylioppilaaksi ja lakkiaisia vietettiin pari vuotta amiksesta valmistautumisen jälkeen.

Lakkiaiset olivat jotenkin juhlallisempi tilaisuus. Ammatillisen tutkinnon arvostus oli silloin vielä olematonta. Askelia on otettu parempaan suuntaan, mutta vieläkin amiksia pidetään toisarvoisina. Luin eräältä keskustelupalstalta, että perheen kaksi lasta oli valmistunut samana keväänä - toinen ylioppilaaksi, toinen ammattiin. Yhteisjuhlat järjestettii…

Puhe kaupunginvaltuustossa 27.5.2020 - Hyvinvointikertomus

Kuva
Värderade ordförande, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Erityisesti tänä keväänä on tärkeää puhua porvoolaisten hyvinvoinnista. Sosiaalinen eristäytyminen, pelko ja huoli sekä nopeat muutokset ovat vaikuttaneet meihin jokaiseen. Monet lapset ja nuoret ovat voineet viime aikoina huonosti. Valitettavasti tulevaisuuden toivojemme hyvinvoinnissa on ollut huolestuttavia piirteitä jo ennen koronakevättä. Sen voimme nähdä nyt käsiteltävänä olevasta hyvinvointikertomuksesta.

Yhä useampi porvoolainen lapsi ja nuori jättää aamupalan syömättä kouluviikon aikana. Kasvua on ollut sekä alakoululaisten että yläkoululaisten keskuudessa. Vuoden 2019 kouluterveyskysely osoittaa myös, että porvoolaisten yläkoululaisten kirjoitus- ja lukutaidot ovat heikentyneet vuodesta 2017. Alakoululaisista heikennystä on ollut erityisen paljon poikien keskuudessa. Kansainvälisten tutkimusten mukaan koululaisten ruokailutottumuksilla on yhteys koulumenestykseen.

Lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyvät ongelma…

Karlsson, Grönqvist ja Löflund SDP:n puoluekokoukseen Itä-Uudeltamaalta

Kuva
Finlands svenska socialdemokrater FSD:n valtuusto valitsi lauantaina 16.5. edustajansa SDP:n elokuussa järjestettävään puoluekokoukseen. Itä-Uudeltamaalta puoluekokousedustajaksi valittiin porvoolainen Anette Karlsson, sipoolainen Kjell Grönqvist ja loviisalainen Henrik Löflund. Varaedustajiksi alueelta valittiin porvoolainen Mikael Hiltunen ja loviisalainen Torbjörn Bergström.

- Puoluekokouksessa päätetään tulevaisuuden tavoitteista, joita viedään eteenpäin eduskunnassa ja maan hallituksessa. Sosialidemokraattien kädenjälki näkyy Marinin hallituksen ohjelmassa ja uskomme, että investoimalla tulevaisuuteen - lapsiin ja nuoriin - voidaan rakentaa parempaa Suomea ja maailmaa kaikille. Puoluekokouksessa päätetään mitkä ovat ne keinot, joilla tämä tulevaisuus rakennetaan. On suuri kunnia edustaa alueemme ruotsinkielisiä sosialidemokraatteja puolueen tärkeimmässä kokouksessa, valitut edustajat kiittelevät.

SDP:n puoluekokous alkaa lauantaina 22.8. ja päättyy maanantaina 24.8. Kokouspaikka on…

Karlsson, Grönqvist och Löflund representerar östra Nyland på SDP:s partikongress

Kuva
Finlands svenska socialdemokrater FSD:s fullmäktige har valt sina partikongressdelegater på sitt möte lördagen den 16 maj. Borgåbon Anette Karlsson, sibbobon Kjell Grönqvist och lovisabon Henrik Löflund representerar östra Nylands svenskspråkiga socialdemokrater på partikongressen. Som suppleanter valdes borgåbon Mikael Hiltunen och lovisabon Torbjörn Bergström.

- De stora linjedragningarna, som partiet driver i riksdagen och i regeringen beslutas om på partikongressen. Socialdemokraternas handavtryck syns i regeringen Marins program och vi tror att med framtidsinvesteringar på barn och unga kan vi bygga ett bättre Finland och en bättre värld för alla. På partikongressen fattar vi beslut om med vilka verktyg denna framtid byggs. Det är en stor ära att få representera svenskspråkiga socialdemokrater från vår region på partiets viktigaste möte, tackar de valda kongressdelegaterna.

SDP:s partikongress börjar lördagen den 22 augusti och avslutas måndagen den 24 augusti. Mötet ordnas i Tamme…

Fallna eller överlevande efter coronavåren

Kuva
Många familjer och lärare har haft det tungt denna vår. Barnens och de ungas framtid orsakar en gemensam oro. Pisa-resultaten som publicerades förra hösten visar att betydelsen av familjens socioekonomiska ställning för inlärningsresultaten har ökat märkbart och skillnaderna mellan flickor och pojkar är störst hos oss bland OECD-länderna. Ungefär samtidigt publicerades enkäten Hälsa i skolan 2019 som pekade på samma dystra resultat. Allt fler unga flickor lider av psykisk ohälsa och var åttonde pojke kan inte läsa på en tillräcklig nivå för att klara av andra stadiets studier. Grundskolan misslyckas i allt större utsträckning att minska de socioekonomiska skillnaderna mellan barnen. 

Jag, mitt tio år yngre släktingsbarn och min nyfödda son - vi är alla lågkonjunkturens barn. Nedskärningarna som gjordes i min barndom på 1990-talet har inneburit dyra och långvariga konsekvenser. Allt för många barn födda på 1980-talet har färgats av sina föräldrars problem. På grund av den ekonomiska kri…

Putoajia vai selviytyjiä Koronakevään jälkeen

Kuva
Monet perheet ovat olleet kovilla tänä keväänä. Samoin opettajat. Huoli lasten ja nuorten tulevaisuudesta on yhteinen. Viime syksynä julkaistiin Pisa-tulokset jotka osoittivat, että perhetaustan vaikutus koulumenestykseen on lisääntynyt merkittävästi ja erot tyttöjen ja poikien välisessä osaamisessa on OECD-maiden suurin. Samoihin aikoihin julkaistu kouluterveyskysely kertoi samaa karua tarinaa. Yhä useammalla nuorella tytöllä on mielenterveysongelmia ja joka kahdeksas peruskoulun päättävä poika ei osaa lukea sillä tasolla, mitä vaaditaan selvitäkseen toisen asteen opinnoista.

Peruskoulu ei enää kykene tasaamaan perhetaustasta johtuvia eroja. Ensimmäistä kertaa sataan vuoteen Suomen osaamistaso on kääntynyt laskuun. Minä, minua kymmenen vuotta nuorempi sukulaislapsi ja nyt myös oma vauvani - me kaikki olemme laman lapsia. Minun lapsuudessani 1990-luvulla tehdyillä leikkauksilla on ollut kauaskantoiset seuraukset. Liian moni 1980-luvulla syntynyt on jäänyt vanhempiensa ongelmien vangik…

Mammaornas stunder av skam

Kuva
Bra mamma, dålig mamma, hemmamamma, karriärmamma, storfamiljsmamma, deprimerad mamma, ung mamma, gammal mamma, ensam mamma, adoptivmamma och bonusmamma – det finns många slags mammor. För barnet är vi dock alla bara mammor. Bandet mellan mamman och barnet är det vackraste som finns i världen, men varför finns det så många mammor, också jag, som ofta har känslor av skam eller misslyckande?

Under de senaste tre månaderna som mamma har jag sett hur hjälpsamma mammorna är. Men den brutala sidan av mammornas värld har också blivit bekant. Det finns mycket mammor inte pratar om, speciellt med andra mammor. Det är förståeligt att vissa saker, såsom tröttheten, känslostormarna eller problemen i parförhållandet är saker man inte vill prata om, även om de är en naturlig del av livet i en ny familj och de inte är något att skämmas över. Det var överraskande för mig som en nybliven mamma, att mammor också kan undvika att tala om vanliga saker, såsom barnets sömnrutiner, ätande och utveckling.

Jag…

Äidin häpeän hetket

Kuva
Hyvä äiti, huono äiti, kotiäiti, uraäiti, suurperheen äiti, masentunut äiti, nuori äiti, vanha äiti, yh-äiti, adoptioäiti ja äitipuoli – meitä äitejä on moneksi. Lapselle kaikki ovat pelkkiä äitejä. Side äidin ja lapsen välillä on kaunein asia mitä maailmassa on. Mutta miksi niin monet äidit, myös minä, tunnemme niin usein häpeää ja epäonnistumista?

Vajaan kolmen kuukauden äitiyden aikana olen nähnyt kuinka auttavaisia äidit ovat. Äitimaailmaan raadollisuus on myös tullut tutuksi. On paljon asioita, joista äidit eivät puhu, varsinkaan toisille äideille. Ymmärrettävästi monelle on vaikeaa puhua väsymyksestä, kiukkukohtauksista tai parisuhteeseen liittyvistä ongelmista, vaikka ne ovat luonnollisia asioita tuoreessa perheessä, eikä niitä tarvitse hävetä. Uutena äitinä minulle oli yllätys, että tavallisista asioista, kuten vauvan syömisestä, nukkumisesta tai kehityksestä, pelätään puhua.

Tunnen äitejä joiden lapsi on nukkunut omassa huoneessa viiden viikon ikäisestä saakka. Isiä, jotka ovat…

Terveiset kaupunginhallituksen jäseneltä 6.5.2020 Luonnos Porvoon säästöohjelmaksi

Kuva
Terveiset, tällä kertaa kaupunginhallituksen jäseneltä. Seuraava kokous on vasta ensi viikolla. Maanantaina meillä oli valtuustoinfo, jossa esiteltiin virkamiesten valmistelema luonnos säästöohjelmaksi. Vappuaattona kaupunginhallitus sai luonnoksen jo tiedoksi. Kyseinen ohjelmaluonnos julkaistiin eilen ja nyt alkaa poliittinen valmistelu, ensin lautakunnissa sitten kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Porvoolaisille on myös annettu mahdollisuus kommentoida ohjelmaa. Voit kommentoida sitä täältä: https://www.porvoo.fi/kerro-mielipiteesi-kestavan-talouden-ohjelmasta. Tämä on hyvä asia, sillä Koronakevään jälkeen talouden tasapainottaminen ja yhteiskunnan (myös Porvoon) uudelleen rakentaminen on yhteinen tehtävämme. Porvoon tilinpäätös 2019 julkaistiin jokin aika sitten, ja silloin kirjoitin teille terveiset, jotka löytyvät täältä: http://www.anettekarlsson.fi/2020/03/terveiset-kaupunginhallituksen.html Tilinpäätöksestä ilmenee, että Porvoon teki pari miljoonaa ylijäämää viime vuonna …

FSD på Första maj: Hållbar utveckling i coronavirusets spår

Kuva
Då vi i år firar första maj gör vi det på distans och i undantagsförhållanden. Regeringen har varit handlingskraftig, men det råder osäkerhet om vad som komma skall. Vi vet så lite med säkerhet om viruset och pandemins förlopp.

I nuläget kan vi bara ana hur lång och kostsam coronapandemin kommer att bli, så väl mätt i liv och välmående, som i ekonomiska termer. Även om vem som helst kan bli sjuk i coronaviruset, så brukar epidemier och andra katastrofer oproportionerligt drabba de mest utsatta människorna och länderna. Därför är det avgörande vilka värderingar och visioner som styr de politiska valen under och efter den akuta krisen.

Det socialdemokratiska partiets framtidslinje och Marins regeringsprogram bygger på visionen om ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle, ett inkluderande och kunnigt Finland. Den visionen ska vi hålla fast vid.

Den sociala hållbarheten handlar om att minska fattigdomen och öka jämlikheten. Det innebär i praktiken att värna om vårt välfärdssa…

Kolumni: Kaksi kamalaa: yksinäisyys ja epidemia

Kuva
COVID-19 on osoittautunut erittäin vaaralliseksi, ja jopa tappavaksi taudiksi, erityisesti ikääntyneille ja monisairaille ihmisille. Suojellaksemme läheisiämme olemme vähentäneet sosiaalisia kontakteja ja yhteiskunnan yhteiset kohtaamisen paikat on suljettu. Yksinäisyys kosketti monia jo ennen koronakevättä. Nyt suurin osa meistä kaipaa lähelle toisia. Videoista ja kuvista on apua, mutta eivät ne korvaa aitoa ihmiskontaktia. Tämän kyllä tiesimme jo ikäihmisten palveluiden ympärillä käydystä keskustelusta, mutta nyt jokainen on kokenut millaista on olla eristettynä muista.

Suomi otti kriisissä huiman digiloikan. Monella sektorilla uudet opit, kuten etätyön mahdollisuudet, ovat hyödyllisiä, mutta uhkakuvia on myös ilmassa. Epidemian aiheuttamat talousongelmat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ovat massiiviset. Kaikilla on tahtotila löytää ratkaisuja joiden avulla voidaan säästää euroja. Teknologiaa ja robotiikkaa pyritään todennäköisesti käyttämään entistä enemmän tehtävissä, …

Enemmän välittämistä, vähemmän välinpitämättömyyttä

Kuva
Kauppojen käytävillä on käsidesipurkkeja ja kylttejä, joissa pyydetään asiakkaita pitämään turvaväliä sekä henkilökuntaan että muihin asiakkaisiin. Ihmiset välttelevät katsekontaktia ja odottavat vuoroaan hyllyväliköissä. Vaikka turvavälin pitäminen on tavallista suomalaisessa arjessa, on nykytilanne tuntunut oudolta. Ihan kun hengitys haisisi ja kanssaihmiset kiertäisivät siksi kaukaa. Olen myös miettinyt pitävätkö ihmiset minua tylynä, kun otan etäisyyttä ja tervehdin nyökkäämällä. Aivot sanovat, että näin kuuluu toimia - mutta samalla jokin sisälläni huomauttaa, että tilanne on outo.

Voin vain kuvitella miltä asiakaspalvelussa työskentelevästä, kuten kaupan tai apteekin myyjästä, tuntuu. Heidän ammattikuvaan kuuluu olla kohtelias asiakkaalle - tervehtiä ja hymyillä. Samaan aikaan jokainen pelkää sairastumista, erityisesti riskiryhmässä olevien läheisten takia. Moni meistä, minä mukaan lukien, on kiittänyt sairaaloissa ja terveyskeskuksissa työskenteleviä ihmisiä - heitä, jotka taist…

Kolumni: Kiitos yhteiskuntamme sankareille

Kuva
Tunteiden kirjo on viime aikoina ollut laaja - pelkoa, suuttumusta ja turhautumista, mutta myös toivoa ja välittämistä. Italialaisten parvekekonsertit ja ulkoilevia ilahduttavat nallet ikkunoissa ovat ihmisten keinoja tuoda jotain hyvää tähän raskaaseen aikaan. Suomalaiset ovat sisukasta kansaa. Olemme selvinneet monesta ja selviämme myös tästä näkymättömästä uhkasta, joka tänä keväänä meitä koettelee.

Koska välitämme kanssaihmisistä, olemme eristäytyneet koteihimme. Kun yhteisen kohtaamisen paikat - ravintolat, teatterit, museot, kirjastot - suljettiin, lähdimme metsään. Vaikka matkojen ja huvitusten peruuntuminen tuntuu epäoikeudenmukaiselta, ymmärrämme. Digitalisaation rysähtäminen lapsiperheiden arkeen sai monen vanhemman hermot kireälle, mutta isovanhempien terveyden turvaamiseksi se kestetään. Vapaa liikkuminen on kielletty tässä maassa ja meidät uusmaalaiset on eristetty muusta maasta. Noudatamme liikkumiskieltoa, koska haluamme varmistaa, että maamme terveydenhuollon kantokyky…

Ett tack till hjältarna i vårt samhälle

Kuva
Mycket känslor under en kort tid. Rädsla, ilska och frustration, men också hopp och omtänksamhet. Balkongkonserterna i Italien och nallebjörnarna i fönstren är sätt för människor att lyfta fram något gott i denna svåra tid. Finländarna är ett ihärdigt folk. Vi har överkommit många motgångar, och vi kommer att klara detta osynliga hot som drabbat oss i vår.

Eftersom vi bryr oss om våra medmänniskor har vi stannat hemma, mycket för att säkerställa att mor- och farföräldrar hålls friska. När platserna för gemenskap - restauranger, bibliotek, teatrar, museum - stängdes, gick vi ut i skogen. Även om det känns orättvist att våra resor och planer inhiberas, så förstår vi. Många föräldrar har varit nervösa då digitaliseringen slog ner som en blixt från klar himmel i barnfamiljernas vardag. Nu är det också förbjudet att röra sig fritt i detta land och Nyland är isolerat från övriga landet. Vi åker inte omkring, eftersom vi vill garantera att vårt lands sjukvårdskapacitet räcker till i denna kri…