Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2020.

SDP:n Karlsson: Hoitoon pääsyä parannettava ja jonoja lyhennettävä

Kuva
Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja, porvoolainen kaupunginvaltuutettu Anette Karlsson kannustaa Itä-Uudenmaan kuntia yhteistyöhön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valtionavustusten saamiseksi alueelle. Ensimmäinen hakuaika alkaa ensi viikolla.

- Nyt on tärkeää, että pystymme tekemään hyvää yhteistyötä, jotta alueemme kunnat saavat lisäresursseja hoitojonojen purkamiseen sekä asukkaille tärkeiden sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamiseen. Esimerkiksi Porvoon talousarvion 2020 tunnuslukujen mukaan lääkärille pääsee noin 30 päivässä ja hoitajalle 20 päivässä, se on liian pitkä aika ja lisäresurssi on ehdottomasti tervetullut, Anette Karlsson kommentoi.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kautta jaetaan 70 miljoonaa euroa kolmevuotisiin hankkeisiin. Tästä summasta noin 17 miljoonaa euroa on jaossa Uudellamaalla.

- Terveyserot ovat suuret ja kasvavat jatkuvasti. Suomeen on muodostunut kahden kerroksen järjestelmä, joka syventää eroja suosimalla parempituloisia: työssä…

SDP:s Karlsson: Förbättra tillgången till vård och förkorta vårdköerna

Kuva
Finlands svenska socialdemokraters ordförande, och fullmäktigeledamot i Borgå, Anette Karlsson uppmuntrar alla östra Nylands kommuner att samarbeta för att få statsstöd för att förverkliga målsättningar i programmet för framtidens social- och hälsocentral. Första ansökningstiden inleds nästa vecka.
- Nu är det viktigt att vi har ett gott samarbete, så att kommunerna i vår region får tilläggsresurser för att förkorta vårdköerna och förbättra viktiga social- och hälsovårdstjänster. Till exempel i bakgrundsmaterialet i Borgås budget 2020 framgår att man kommer till läkare inom 30 dagar och till sjukskötare på 20 dagar. Det är för lång tid och tilläggsresurser behövs, kommenterar Anette Karlsson.
År 2020 fördelas 70 miljoner euro till regionerna från programmet Framtidens social- och hälsocentral. Av denna helhet kommer Nyland att få omkring 17 miljoner euro.

- De socioekonomiska hälsoskillnaderna är stora och växer ständigt. Avsikten med hälsovårdssystemet är att minska hälsos…

SDP:s Karlsson: En äldreombudsman behövs

Kuva
Borgå fullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem Anette Karlsson (sd.) kräver att man återkommer till förslaget om att anställa en gemensam östnyländsk äldreombudsman då social- och hälsovårdsreformen blir klar. Social- och hälsovårdsministeriet har föreslagit att vårdreformen framskrider i Nyland på basis av fem områden.

- Nu ser det starkt ut som östra Nyland blir ett av dessa fem självstyrda områden. Området kommer att ha ansvar om regionens social- och hälsovård. Med tanke på detta är det klokt att ta beslutet om en gemensam östnyländsk äldreombudsman i det östnyländska vårdområdet, kommenterar Karlsson.

Borgå socialdemokratiska fullmäktigeledamöters motion om saken behandlades i stadsstyrelsen måndagen den 13 januari. I svaret konstateras att det inte för tillfället är aktuellt att grunda en tjänst för en gemensam östnyländsk äldreombudsman. Äldrerådet lyfte fram i sitt utlåtande att det skulle vara skäl att återkomma till frågan då vårdreformen framskrider.

- Finland och Östnyland …

SDP:n Karlsson: Vanhusasiamies tarvitaan

Kuva
Porvoolainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Anette Karlsson (sd.) vaatii, että Itä-Uudenmaan vanhusasiamiehen viran perustamiseen palataan viimeistään, kun valtakunnallinen sote-uudistus valmistuu. Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt, että sote-uudistus etenee Uudellamaalla viiden itsehallintoalueen pohjalta.

- Nyt näyttää vahvasti siltä, että Itä-Uudestamaasta tulee yksi näistä viidestä itsehallintoalueesta. Itsehallintoalueella tulee olemaan vastuu alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Tähän peilaten on järkevää, että päätös yhteisestä vanhusasiamiehestä tehdään uudessa Itä-Uudenmaan sote-maakunnassa, Karlsson kommentoi.

Porvoon demareiden valtuutettujen aloite asiasta käsiteltiin kaupunginhallituksessa maanantaina 13.1.2020. Aloitevastauksessa todetaan, ettei erillisen alueellisen vanhusasiamiehen tehtävän perustamista nähdä tällä hetkellä ajankohtaisena. Vanhusneuvoston lausunnossa todetaan, että asiaan tulisi palata sote-uudistuksen edetessä…

Liikkumattomuus on miljardihaaste

Kuva
Uusi vuosi tuo usein mukanaan uutta intoa ja energiaa. Monet lupaavat liikkua ja lukea enemmän. Talven harmaa, kylmä ja sateinen sää saattaa kuitenkin vähentää liikkumisintoa. Kotisohva, Netflix ja pelikonsolit vetävät puoleensa. Olemme Euroopan johtavia maita ruutuajan määrässä, joka meillä on noin 4-5 tuntia päivässä. Ruutuaika on syrjäyttänyt monessa perheessä yhdessä vietetyn ajan ja hyvinvoinnin kannalta tärkeät liikkumis- ja lukemisharrastukset.

Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan loviisalaisten ja porvoolaisten yläkoululaisten ylipainoisten määrä on lisääntynyt, vaikka vähintään tunnin päivässä liikkuvien määrä on hieman lisääntynyt. Yhä useampi jättää aamupalan väliin. Aamiaista säännöllisesti syövät lapset menestyivät paremmin muistitesteissä ja heidän oppimistuloksensa olivat tutkimusten mukaan parempia, kuin aamupalaa välttävien lasten. Huolestuttavaa on, että alakoululaisten liikkuminen on vähentynyt ja yhä useampi 10-vuotias ei syö aamupalaa. Mikäli tämä trendi jatkuu, on m…