Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on toukokuu, 2018.

Maakuntavaaleja ei voi järjestää lokakuussa

Lainsäädäntö maakunta- ja sote-uudistuksen osalta on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Kansanedustajista ja asiantuntijoista yksi toisensa jälkeen ilmoittaa, että aikataulu on liian tiukka ja että esitetyssä mallissa on paljon ongelmia. Esimerkiksi hallituksen vaatimista kustannussäästöistä ei ole mitään tietoa - ministeritkään eivät osaa sanoa mistä säästöt tulevat. Tilanne on kaikin tavoin huolestuttava. Kyseessä on aikakautemme suurin uudistus, jota ollaan nyt tekemässä kiireellä ja vasemmalla kädellä hutiloiden. Ja kaikki tämä vain siksi, että hallituspuolueet haluavat pitää kiinni aikeistaan järjestää maakuntavaalit lokakuussa. Oikeuskanslerin virasto on ilmoittanut (22.5.), että lakien voimaantulon ja vaalien välissä tulisi olla vähintään puoli vuotta valmistautumisaikaa. Sellaista aikaa ei nykytilanteessa ole näköpiirissä. On myös hyvä muistaa, että EU:ssa Suomi on aina puhunut demokratian ja hyvän hallinnon puolesta - olemme yhdessä muiden EU-maiden kanssa vaatineet, että

Varhaiskasvatuslaki uudistuu - olemmeko valmiita?

Näin porvoolaisena valtuutettuna olen seurannut mielenkiinnolla naapurikuntien toimintaa. Erityisen hienoa on ollut lukea alustavia tietoja Loviisan varhaiskasvatusselvityksestä, jonka tavoitteena on varhaiskasvatuslain uudistukseen valmistautuminen. Elokuussa voimaan tulevan lain mukaan muun muassa vuorohoitoa on järjestettävä lapselle, joka tarvitsee sitä vanhempien tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. SDP on lisäksi esittänyt vuorohoidon osalta, että pienille koululaisille (1. ja 2. luokat) tulisi taata vuorohoitopaikka myös koulun aloituksen jälkeen, mikäli lapsen ilta- ja yöaikaista huolenpitoa ei voida taata muulla tavoin. Lakiluonnos on nyt sivistysvaliokunnan käsittelyssä ja eduskunta päättää asiasta ennen juhannusta. Uuden lain on määrä astua voimaan 1.8.2018. Loviisan varhaiskasvatuksen selvitysluonnoksessa arvioidaan, että lain täsmennyksen myötä varhaiskasvatus tulee ainakin vuorohoidon osalta tarvitsemaan lisäresursseja. Tähän aiheeseen pitää perehtyä myö

Kuntalaisaloite: Esteetön puisto Porvooseen

Suomi on ratifioinut YK:n vammaispoliittisen sopimuksen kaksi vuotta sitten. Sopimuksessa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet, estetään syrjintä sekä edistetään esteettömyyttä. Vammaisella ihmisellä on oikeus määrätä itse omasta elämästään. Fyysisen ympäristön tulee olla esteetön ja tiedon saavutettavissa. Sopimuksen lähtökohtia ovat ihmisten välinen tasa-arvo, erilaisuuden kunnioittaminen, vammaisten henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten moninaisuutta sekä vammaisten lasten oikeuksien kunnioittaminen. Syrjintäkiellon toteutuminen vaatii esteettömyyttä, mikä on otettu yhdeksi pääteemaksi kaupungin strategialuonnoksessa. Julkisissa puistoissa on tärkeää ottaa huomioon puistoa käyttävien aikuisten ja lasten moninaisuus ja moninaiset tarpeet, myös toimimis- ja liikkumisesteiset henkilöt. Tärkeää on tarjota kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus leikkiin ja liikuntaan. Porvoossa ei ole yhtään esteetöntä leikkipuistoa. Porvooseen tarvitaan esteetön puisto, jotta kaikilla kaupunkilaisill

Invånarinitiativ: En tillgänglig park till Borgå

Finland har två år sedan ratificerat FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I konventionen garanteras handikappade personer fulla mänskliga rättigheter, motarbetas diskriminering och tillgänglighet främjas. Handikappade personer har rätt att själv bestämma om sitt liv. Den fysiska omgivningen och information ska vara tillgänglig. Utgångspunkter i konventionen är jämlikhet, respekt för människans mångfald, fullt deltagande och delaktighet samt främjande rättigheterna för barn med funktionsnedsättning. För att främja delaktighet och fylla kraven om icke-diskriminering måste vi satsa på tillgängligheten, vilket också är ett huvudtema i utkastet till stadens nya strategi. I offentliga parker är det viktigt att ta i beaktande vuxnas och barns mångfald och mångsidiga behov. Även de behov personer med funktionsnedsättningar har. Det är viktigt att erbjuda alla lika möjligheter till lek och idrott. Idag finns det inte en enda tillgänglig lekpark i Borgå. Vi b

Stöd från Vanda till Anette Karlsson

Vanda svenska socialdemokrater stöder Anette Karlsson i riksdagsvalet våren 2019. Tidigare har Borgå svenska socialdemokrater, Strömforsin työväenyhdistys och Sibbo svenska socialdemokrater meddelat om sitt stöd till Karlsson. Under sin studietid bodde Karlsson i Vanda, Dickursby. Hon fick examen år 2014 till socionom från Laurea yrkeshögskolan. Under förra fullmäktigeperiod fungerade Karlsson som medlem i Vanda bildningsnämnd. - Anette är en pålitlig person. Då hon lovat sköta en fråga, gör hon det. Jag har ofta imponerats av hennes energi och målmedvetenhet. Hon har en förmåga att ta människor på rätt sätt. Därför är det lätt att samarbeta med henne, kommenterar ordförande Mae Cedercreutz-Pesonen . Anette Karlsson fungerar som vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater och som ordförande för Socialdemokratiska Kvinnor i Nyland. Hon är fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Borgå. Karlsson jobbar på riksdagen som assistent för SDP:s vice ordförande, ri

Vantaalta tukea Anette Karlssonille

Vanda svenska socialdemokrater tukee Anette Karlssonia kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Aiemmin Borgå svenska socialdemokrater, Strömforsin työväenyhdistys ja Sibbo svenska socialdemokrater ovat ilmoittaneet tukevansa Karlssonia. Karlsson asui opiskeluaikana Vantaalla ja hän valmistui sosionomiksi Laurea ammattikorkeakoulusta vuonna 2014. Hän toimi myös viime valtuustokaudella Vantaan opetuslautakunnan jäsenenä. - Anette on luotettava henkilö, joka hoitaa asiat lupaamansa mukaan. Hän on energisyydellään ja määrätietoisuudellaan monta kertaa tehnyt minuun vaikutuksen. Hänellä on kyky ymmärtää ihmisiä oikein ja yhteistyö hänen kanssaan on helppoa, puheenjohtaja Mae Cedercreutz-Pesonen kommentoi. Karlsson toimii tällä hetkellä Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtajana ja ruotsinkielisten demareiden (FSD) varapuheenjohtajana. Hän on kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Porvoossa. Karlsson työskentelee eduskunnassa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnarin a

Alla är värda en god och trygg ålderdom

Den senaste tiden har det diskuterats mycket om äldrevården i allmänhet, men också om läget i Borgå. I fjol krävde Borgå revisionsnämnd mer information om läget. Då publicerades en utredning, där det framkom att det inom hemvården fanns brister gällande arbetshälsa samt att sjukfrånvaron var hög. Enligt Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers nya utredning har arbetsmängden inom hemvården ökat märkbart, personalens sjukledigheter ersätts inte med vikarier och skötarnas sjukfrånvaro är hög. Därtill är klienterna i allt sämre skick. Liknande resultat kunde också läsas i utredningen som gjordes i Borgå - antalet klienter ökade under ett år med cirka 11 procent, men antalet vårdare hölls på samma nivå som tidigare. Nu har man i Borgå målmedvetet tagit fasta på problemen, bland annat genom att förnya arbetstiderna och att ta i bruk olika stöd för förmännen och personalen samt genom att anställa mer vårdpersonal. I jämförelse med förra året har sjukfrånvaron minskat och välmående

Äitikin on ihminen

Tapasin jokin aika sitten itkevän naisen ravintolan naistenhuoneessa. Hän oli ensimmäistä kertaa ulkona ystäviensä kanssa lapsen syntymän jälkeen. Itkun taustalla oli vastaan tulleiden syyllistävät kommentit. Äidiltä oltiin tivattu kuka hoitaa lasta, kun hän oli ulkona. Osa oli jopa todennut, että nainen oli huono äiti, koska hän vietti yhden illan ystäviensä kanssa lapsen hoitamisen sijaan. Minua suututti, mutta myös suretti. Tuntui kohtuuttomalta, että tämä minulle tuntematon nainen joutui sellaisen kohtelun kohteeksi. Miten 2010-luvun Suomessa voi tapahtua tällaista? Äitiys muuttaa ihmistä, mutta se ei tarkoita, että ihminen häviää äitiyden myötä. Lapsen tarpeet on huomioitava ja monesti lapsi on laitettava etusijalle, se on selvää. Äidillä tulee kuitenkin olla oikeus omiin harrastuksiin ja ystäviin - myös “vauvaympyröiden” ulkopuolella. Suomi tarvitsee äitivallankumouksen. Äitejä ei tule asettaa ennalta määriteltyyn muottiin, vaan ilmapiiri on muutettava sellaiseksi, että kaikki äi

Vieläkö joku haluaa työskennellä vanhusten kotihoidossa?

Sivistyneen yhteiskunnan mittari on se, kuinka hyvin hoidamme vanhuksemme. Suomessa on hyvä vanheta, näin kertovat monet tutkimukset. Valitettavasti uutisista kuulemme toisenlaista tarinaa - ikäihmisiä on kohdeltu kaltoin ja jätetty heitteille. Tästä kotihoitajia on syyllistetty julkisessa keskustelussa - minusta se on väärin. Arvokasta hoitotyötä tekevät ihmiset ovat ylityöllistettyjä ja alipalkattuja. Tiedämme kaikki, että kiireessä työtä ei voi hoitaa hyvin. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin tuoreen selvityksen mukaan viimeisten vuosien aikana hoitajien työmäärä on lisääntynyt merkittävästi, henkilökunnan poissaoloja ei paikata tai saada paikattua sijaisilla ja hoitajien sairauspoissaolot ovat pidentyneet. Lisäksi kotihoidon asiakkaat ovat entistä huonokuntoisempia. Pohjoismainen vertaileva tutkimus vanhustyön olosuhteista Nordcare2 mukaan jopa kaksi viidestä suomalaisesta vanhusten kotihoidon työntekijöistä harkitsivat lopettamista tai alan vaihtoa. Terveys ei kestä työtä.

Sipoosta tukea Anette Karlssonille

Sibbo svenska socialdemokrater tukee Anette Karlssonia kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Aiemmin Borgå svenska socialdemokrater ja Strömforsin työväenyhdistys ovat ilmoittaneet tukevansa Karlssonia. Karlssonilla on vahvat siteet Sipooseen tulevan puolisonsa Fredrik Wickholmin kautta. Häitä vietetään kesällä. Wickholm toimii tällä hetkellä rakennusalan yrittäjänä Sipoossa. - Sipoon kannalta on tärkeää, että eduskuntaan valitaan henkilöitä, jotka tuntevat alueemme hyvin. Anettella on kyky ymmärtää erilaisia ihmisiä ja heidän tarpeitaan sekä hahmottaa suuria kokonaisuuksia. Hänestä saamme luotettavan edustajan Arkadianmäelle, puheenjohtaja Kjell Grönqvist kommentoi. Karlsson toimii Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtajana ja ruotsinkielisten demareiden (FSD) varapuheenjohtajana. Hän on kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Porvoossa. Karlsson työskentelee eduskunnassa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnarin avustajana ja poliittisena asiantuntijana Pohjoismaide

Stöd från Sibbo till Anette Karlsson

Sibbo svenska socialdemokrater stöder Anette Karlsson i riksdagsvalet våren 2019. Tidigare har Borgå svenska socialdemokrater och Strömforsin työväenyhdistys meddelat om sitt stöd till Karlsson. Karlsson har stark anknytning till Sibbo genom sin blivande man Fredrik Wickholm. Bröllopet firas i sommar. Wickholm är egenföretagare inom byggbranschen i Sibbo. - För Sibbo är det viktigt att det till riksdagen väljs personer som känner till vårt område. Anette har en förmåga att förstå olika människor och deras behov. Därtill kan hon greppa stora helheter. Av henne får vi en pålitlig riksdagsledamot, kommenterar ordförande Kjell Grönqvist . Anette Karlsson fungerar som vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater och som ordförande för Socialdemokratiska Kvinnor i Nyland. Hon är fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Borgå. Karlsson jobbar på riksdagen som assistent för SDP:s vice ordförande, riksdagsledamot Ville Skinnari . Hon jobbar också som politisk rådgivare i Nordi