Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on syyskuu, 2016.

Ett tvåspråkigt bildningscenter behövs i Östra Borgå

Den arbetsgrupp som har berett skolnätsutredningen presenterade i början av juni preliminära alternativ och förslag till utveckling och komprimering av skolnätet i Borgå. Arbetsgruppen föreslår att svenskspråkiga Sannäs skola, finskspråkiga Ilolan koulu och finskspråkiga Epoon koulu stängs. Detta skulle betyda att det inte finns några skolor kvar i de östra delarna av staden, vilket betyder att 96 barn från Sannäs, 64 barn från Illby och 47 barn från Ebbo skulle skjutsas till Borgå centrum. För många små barn skulle detta bli en mycket lång skolväg – resan av och an kan bli t.o.m. 40 kilometer. En lång och tung skolresa kan orsaka barnen extra stress. Min skolresa var bara åtta kilometer åt vardera hållet, men resan kunde ibland ta t.o.m. en timme. Jag var alltid den första som på morgonen steg på skoltaxin och den sista som steg av på eftermiddagen. Jag vill inte ens fundera hur det skulle ha känts om min skolresa skulle ha varit dubbelt längre. Många unga par flyttar till Borg

Työ ei ole elämän tarkoitus

Automatisaatio ja robotisaatio heijastuu lähivuosina lähes kaikkeen arkeen. Automaattikassat ja hoivarobotit yleistyvät tiuhaan tahtiin. Puhelimessakin soittaminen on miltei sivutoiminto kaikkien muiden toimintojen rinnalla. Tulevaisuudessa koneet hoitavat työn suorittavan osan, jolloin jäljelle jäävästä luovasta ihmistyöstä voidaan maksaa parempaa palkkaa. Ilmiö ei ole uusi, sillä samanlaista kehitystä on nähty työelämässä kautta aikojen. Yhä useampi suomalainen ei ole vakituisessa työsuhteessa. Sitran tutkimuksen mukaan jopa 35 prosenttia työskentelee epätyypillisissä työsuhteissa, kuten osa-aikaisena, määräaikaisena, yksinyrittäjänä, nollasopparilaisena, keikka- ja vuokratyöntekijänä. Myös minä ja mieheni työskentelemme epätyypillisessä työsuhteessa – omasta valinnasta. Lisäksi yhä useamman nuoren työhistoria koostuu eri ammattialojen työkokemuksesta. Pirstaleinen ja monialainen työkokemus on muuttanut ihmisten samaistumista yhteen tiettyyn ammattiryhmään. Jatkossa identiteet

Kaksikielinen sivistyskeskus tarvitaan itä-Porvooseen

Porvoon kouluverkkoselvitysryhmän väliraportti julkaistiin kesäkuun alussa, jonka jälkeen keskustelu itäisen alueen kouluista on ollut vilkasta. Selvityksessä esitetään, että ruotsinkielinen Sannäs skola, suomenkieliset Ilolan koulu ja Epoon koulu lakkautettaisiin. Tämä tarkoittaisi sitä, ettei itäisellä alueella olisi yhtään koulua tulevaisuudessa, eli 96 lasta Sannaisista, 64 lasta Ilolasta ja 47 lasta Epoosta kuljetettaisiin jatkossa Porvoon keskustaan. Monelle pienelle lapselle kyseinen matka on todella pitkä – osalle lapsista edestakainen matka olisi jopa 40 kilometriä, mutta ajassa matka on vieläkin pidempi. Pitkä ja raskas koulumatka saattaa aiheuttaa lapsille ylimääräistä stressiä, mikä voi johtaa heikentyneisiin oppimistuloksiin ja hyvinvoinnin heikkenemiseen. Minun koulumatkani oli kahdeksan kilometriä yhteen suuntaan, mutta matka kesti joskus jopa tunnin. Syynä oli se, että aamuisin olin aina ensimmäinen kyytiin tulija ja iltapäivällä viimeinen, joka pääsi kotiin. En ed

Milloin kaverikapitalismi päättyy?

Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja  Anette Karlsson  on tyytyväinen, että opposition ja järjestöjen pitkäjänteinen työ tuotti tulosta, kun hallitus luopui päivähoitomaksujen korotuksista. Valitettavasti hallituksen muu politiikka varhaiskasvatuksen osalta, kuten subjektiivisen päivähoito-oikeuden romuttaminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen, on ollut lyhytaikaista ja haitallista. – Laadukas ja kaikkien saatavilla oleva varhaiskasvatus on yksi parhaimmista keinoista vähentää koulutuksen ja köyhyyden periytymistä, kaventaa tuloeroja sekä lisätä kansalaisten hyvinvointia. Tuloerojen kaventaminen ja köyhyyden vähentäminen ei ole tämän hallituksen agendalla, sillä vuoden 2017 budjetti sisältää indeksisidonnaisten etuuksien jäädytyksen lisäksi leikkauksia useisiin sosiaalietuuksiin ja lapsilisiin. Hallituksella ei näytä olevan lainkaan ymmärrystä siitä miten valtava merkitys jokaisella eurolla on pienituloisten arjessa. – Hallituksen käyttämä välttämättömyyden retoriikka on uskomaton

När tar kompiskapitalismen slut?

Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande  Anette Karlsson  är nöjd med att oppositionens och olika organisationers långsiktiga arbete ger resultat, då regeringen backade i sina planer att höja dagvårdsavgifterna. Tyvärr har regeringens politik gällande småbarnsfostran överlag, bl.a. beslutet att slopa den subjektiva dagvårdsrätten och bilda större dagvårdsgrupper, varit kortsiktig och skadlig. – Kvalitativ småbarnsfostran som alla har tillgång till är ett av de bästa sätten att förhindra att utbildning och fattigdom går i arv, att minska inkomstklyftorna och att öka invånarnas välfärd. Att minska inkomstklyftorna och motarbeta fattigdom är inte på denna regerings agenda, eftersom 2017 års budget förutom frysning av indexbundna förmåner dessutom innehåller nedskärningar i flera socialbidrag och barnbidraget. Regeringen tycks inte ha ett hum om hur stor betydelse varje euro har i låginkomsttagarnas vardag. – Regeringens nödvändighetsretorik är obegriplig. Samtidigt som