Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on marraskuu, 2019.

Tervehdyspuheenvuoro Uudenmaan Demareide syyspiirikokouksessa 30.11.2019

Arvoisa ministeri, puheenjohtaja, hyvät piirikokousedustajat ja muut läsnäolijat Tällä viikolla meitä on kohdannut suuri suru ja menetys. Vaikka Maaritin lähenevä poismeno oli pitkän sairastamisen johdosta tiedossa, oli uutinen kuitenkin pysäyttävä. Liikkeemme on menettänyt yhden inspiroivimmista, ystävällisimmistä ja valovoimaisimmista ihmisistä. Maarit oli meille kaikille rakas ja tulemme kaipaamaan häntä. Hyvät ystävät Meitä koetellaan taas kovaa. Suru-uutisten ohella Postin ympärillä pyörinyt turbulenssi jatkuu yhä, vaikka eilen saimme kuulla, että myrskyn silmään joutunut ministerimme on jäänyt sairaslomalle ja eroaa tehtävästään. Ministerin eroaminen kohun johdosta on aina ikävää. Tapahtunut pistää miettimään, miksi kyseiseen tilanteeseen jouduttiin. Viime vuosien aikana merkittävästi useampi nais- kuin miesministeri on joutunut jättämään tehtävänsä jouduttuaan kohun silmään. Tilasto herättää pienen kysymyksen ja pohdinnan siitä, kohdellaanko maamme johtohenkilöitä kaikissa ti

Pienet eläkkeet nousevat alkuvuodesta

Köyhyys on viime vuosina kolkuttanut monen eläkeläisen ovelle. Iso joukko ikääntyvistä kiikuttelevat toimeentulo- ja köyhyysrajan tuntumassa säästäen likipitäen kaikesta mahdollisesta - jopa lääkkeistä ja ruuasta. Näiden ihmisten tilanne heikkeni erityisen paljon edellisellä hallituskaudella, jolloin nykyiset oppositiopuolueet Kokoomus ja Perussuomalaiset olivat määrittämässä Suomen suuntaa. Nyt suunta muuttuu Antti Rinteen (sd.) johtaman hallituksen toimesta. Reilun kuukauden päästä suomalaiset saavat nähdä tulevaisuushallituksen ensimmäiset teot. Ikänsä työssä ja kotona ahkeroineen eläkeläispariskunnan – toinen keskimääräisellä työeläkkeellä, toinen saa takuu- ja kansaneläkettä – ostovoima kasvaa pelkästään ensi vuonna enemmän kuin neljän viimeisen vuoden aikana yhteensä. Takuueläkkeeseen tulee 50 euron kuukausikorotus ja täyteen kansaneläkkeeseen 31 euron kuukausikorotus. Korotus toteutetaan niin, ettei se vaikuta eläkeläisen asumistukeen. Lisäksi eläketulon saajien verotusta keven

Kolumni: Pienituloisille iloinen joululahja

Köyhyys on viime vuosina kolkuttanut yhä useamman suomalaisen ovelle. Köyhyydessä elävä ihminen ei toivo kuuta taivaalta - hän toivoo, että voisi käydä viihtyisässä kahvilassa ystävän kanssa, ostaa itselleen hyvät kengät ja ehkä joskus käydä elokuvissa. Hän toivoo, että lapsi saisi hyvän haalarin, monipuolisempaa ruokaa kotona ja että joulukuusen alla olisi edes yksi lahja lapselle. Pienikin muutos vaikuttaa merkittävästi pienituloisen ihmisen arkeen ja elämään. Muutaman kympin lisäys tarkoittaa monipuolisempaa ruokaa. Samaan aikaan muutaman kympin leikkaus saattaa pakottaa ihmisen valitsemaan lääkkeiden ja ruoan välillä. Viime vuosina vähävaraisille suomalaisille on ollut tarjolla vain leikkauksia ja lisää kurjuutta. Nyt tähän on tulossa muutos. Ensi vuonna kaikkein pienituloisimmat suomalaiset saavat lisäeuroja kukkaroon. Takuueläkkeeseen tulee 50 euron ja täyteen kansaneläkkeeseen 31 euron kuukausikorotus. Korotus toteutetaan niin, ettei se vaikuta asumistukeen. Palkansaajien ja elä

Jokaisella lapsella oikeus kieleen

Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja Anette Karlsson toivoo, että opetus- ja kulttuuriministeriö lisää puheterapeuttien koulutuspaikkoja ensi vuonna korkeakoulujen kanssa käytävissä sopimusneuvotteluissa. Tänään 20.11. vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää ja Karlsson haluaa muistuttaa, että jokaisella lapsella on oikeus kieleen. - Suomeen on rantautunut uusi ilmiö, puhumattomat kolmevuotiaat. Yhä useammalla lapsella on vaikeuksia puheen tuottamisessa. Peruskouluun siirryttäessä lasten erot ovat huimat, toinen osaa yli tuhat sanaa kun toinen vain sata. Yhtenä syynä on vanhempien ja lasten välisen vuorovaikutuksen vähentyminen. Lapsi pääsee harjoittelemaan puheen tuottamista aikaisempaa vähemmän, kun vanhemman läsnäolo lapsen elämässä on vähentynyt muun muassa sosiaalisessa mediassa vietetyn ajan vuoksi, arvio Karlsson. Keväällä julkaistusta Työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometristä selviää, että puheterapeuteista on pulaa koko maassa. Eikä kyseessä ole mikään uusi

Alla barn har rätt till språk

Finlands svenska socialdemokraters nyvalda ordförande Anette Karlsson önskar att undervisnings- och kulturministeriet ökar mängden utbildningsplatser för talterapeuter i förhandlingarna som förs med högskolorna nästa vår. Idag 20.11 firar vi internationella barnens rättigheters dag och Karlsson vill påminna om att alla barn har rätt till ett språk. - Vi kan se ett nytt fenomen i Finland, de tysta treåringarna. Allt fler barn har svårt att tala och bilda meningar. Då barnen börjar grundskolan kan skillnaderna vara mycket stora. Ett barn kan över tusen ord medan en del endast några hundra. En orsak är att barnen har mindre interaktion med sina föräldrar. Barnen har mindre tid att öva på att prata, då föräldrarnas närvaro i vardagen har minskat bland annat på grund av tiden som används på sociala medier, bedömer Karlsson. Arbets- och näringsministeriet publicerade i våras yrkesbarometern, vilken visar att det finns brist på talterapeuter i hela landet. Det är inte frågan om ett nytt feno

Borgåbeslutet en förlust försvenskspråkiga unga

Förra veckan behandlades årets viktigaste dokument, nämligen budgeten, i Borgå fullmäktige. Det fördes en livlig diskussion i nästan fem timmar om hur vi ska använda våra gemensamma pengar. Eftersom bara fullmäktigeordförande intervjuades för ÖN:s artikel om budgetmötet, så vill jag som fullmäktigeledamot lyfta fram den i mitt tycke viktigaste frågan som behandlades under mötet, dvs socialdemokraternas förslag om att anställa en fjärde uppsökande ungdomsarbetare. Tyvärr föll förslaget i omröstningen med rösterna 26-25. För tillfället har vi tre uppsökande ungdomsarbetare i Borgå. Det är få jämfört med andra lika stora städer. Med få anställda är det uppsökande ungdomsarbetet i staden mycket sårbart. Speciellt sårbar är situationen för svenskspråkiga unga, eftersom bara en av de nuvarande tre anställda är svenskspråkig. Behovet av en till uppsökande ungdomsarbetare är uppenbar. För tillfället hjälper uppsökande ungdomsarbetet cirka 200 unga om året, men det uppskattas finnas t.o.m. 850

Terveiset valtuuston kokouksesta 13.11.2019

Terveiset illan valtuustokokouksesta. Tänään valittiin Porvoolle uusi sivistysjohtaja ja päätettiin vuoden 2020 talousarviosta. Kokous oli erittäin keskusteleva ja sen voi katsoa vielä nauhalta tästä. Careerian nykyinen toimitusjohtaja Sari Gustafsson valittiin uudeksi sivistysjohtajaksi äänestyksen jälkeen. Valinnan jälkeen alkoi pitkä ja monipuolinen keskustelu talousarviosta. Veroprosentteja ei esitetty muutettavaksi, joten ne säilyvät ennallaan. Suuria muutoksia kaupunginhallituksessa hyväksyttyyn talousarvioesitykseen ei myöskään tullut. Ainoa muutos koski kuntoportaisiin varattua rahaa, joka nousi 200 000 euroon. Sillä summalla on tarkoitus ensi vuonna toteuttaa kuntaportaat. Toivon, että portaat ovat hyvät ja että reitti on hyvin suunniteltu, jotta se palvelisi mahdollisimman laajaa joukkoa. Itse olin kannattamassa 100 000 euron varausta, johon kaupunginjohtaja totesi, että sillä saadaan 100 metriä portaita. Eli Kokonmäkeä ylös menevä kokonaisuus. Omalta osaltani olen kuitenkin

Etsivä löytää

Kun elämä potkii päähän, osaa moni onneksi hakea apua. Vaikeaa tämä on kuitenkin usealle nuorelle, joille palvelut eivät ole tuttuja, niistä putoaminen on lamauttanut tai aikuiselämän vaatimukset yksinkertaisesti pelottavat. Silloin tarvitaan tueksi ihmistä, joka löytää avuntarvitsijan, johon luottaa ja joka neuvoo löytämään juuri kyseiselle nuorelle sopivan polun jatkaa eteenpäin. Porvoon etsivä nuorisotyö on arvokasta, ja tarvitsee kehittyäkseen kipeästi lisää resursseja. Teoreettisesti kaikilla suomalaisilla, perhetaustasta riippumatta, on yhtäläiset mahdollisuudet edetä koulupolulla ja elämässä. Käytännössä tilanne on kuitenkin toinen. Köyhyys ja koulutus periytyvät yhä voimakkaasti. Porvoon hyvinvointikertomuksesta ilmenee, että köyhien lapsiperheiden määrä on kasvanut ja useat nuoret saavat toimeentulotukea. Toimeentulotuen asiakkuudesta on tullut sukupolvelta toiselle jatkuva surullinen tarina. Ongelmat kasautuvat pienelle joukolle. Perhetausta ja asuinalue määrittävät vahvasti

Terveiset kaupunginhallituksen kokouksesta 4.11.2019

Terveiset kaupunginhallituksen kokouksesta. Eilen istuttiin pitkään (yli 6 tuntia), sillä käsittelimme talousarviota vuodelle 2020. Nyt paketti lähtee vielä valtuuston käsittelyyn, joka hyväksyy sen ensi viikolla. Kaupunginhallituksen tekemään esitykseen saattaa näin tulla vielä muutoksia ensi viikolla valtuuston käsittelyssä. Kaupunginjohtajan esittämä kokonaisuus oli hyvä, kuten aiemmin jo kirjoitin tänne. Pieniä, mutta tärkeitä muutoksia teimme siitä huolimatta. Joistakin muutosesityksistä jouduimme äänestämään, osa meni yksimeilisesti eteenpäin. Mukavaa oli, että keskustelu oli rakentavaa ja porvoolaisten parasta pohtivaa. Ensimmäinen pettymys tuli vastaan kun SDP:n ja Vihreiden yhteinen esitys neljännen etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamisesta hävisi äänestyksessä 8-5. Ainoastaan SDP ja Vihreät kannattivat esitystä. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Tällä hetkellä noin 25 000 nuorta on työkyvyttömyyseläkkeellä. Lähes puolet kaikista ty