Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on toukokuu, 2016.

Borgå sjukhus – finns det ljus i tunneln?

Framtiden för BB vid Borgå sjukhus har diskuterats länge. Förlossningsavdelningen fick förlängt tillstånd fram till slutet av 2016 med motiveringen att Kvinnokliniken i Helsingfors renoveras. I fjol höstas visste vi att förlossningsavdelningens framtid samt dygnetruntjouren i Borgå hotas och därför började vi samla in namn på en adress i november 2015. På kort tid samlade adressen över tusen underskrifter och nu har över 2 500 personer skrivit på adressen. Vi gav adressen till Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikts (HNS) vd  Aki Lindén  i december i fjol. Vid samma träff diskuterade vi ingående framtiden för Borgå sjukhus och ansökan om förlängt tillstånd. I februari 2016 var  Matti Nuutti  i egenskap av ordförande för stadsstyrelsen i Borgå personligen i kontakt med minister  Juha Rehula . Ministern underströk i sitt svar att förlossningarna bör vara trygga och berättade att detta verkar leda till att förlossningarna ska koncentreras. Ministern tog också upp de pågående utvidgn

Framsteg för Östra kustbanan?

Arbetsgruppen för Östra kustbanan träffade kommunikationsminister  Anne Berner  förra tisdagen (24.5) i Helsingfors. Minister Berner ställde sig positivt till arbetsgruppens målsättningar, om att få en tågbana längs kusten, via Borgå och Lovisa ända till Ryssland. Ministern såg inte problem i att ministeriet skulle utreda vad Östra kustbanan skulle kosta. Ministern lovade att föra saken vidare. En av regeringens viktiga målsättningar är att få allt mer av trafiken på spår. Att utreda vad det skulle kosta att bygga en tågbana österut skulle stöda dessa målsättningar. Östra kustbanan vore också bra för arbetsplatsresor. Redan nu jobbar omkring 21 procent av de förvärvsarbetande östnylänningarna i huvudstadsregionen. Huvudstadsregionen utvidgas ständigt, men östra Nyland har blivit efter i utvecklingen eftersom det inte finns tågförbindelse.. Ett trafikprojekt som östra kustbanan är inte enbart en trafikfråga utan också en fråga om samhällsstruktur. Undersökningar som FFC låtit utf

Trygga det svenskspråkiga skolhemmet!

Finlands svenska socialdemokraters viceordförande  Anette Karlsson  och Ålands lagtingsledamot  Göte Winé  är upprörda över planerna att köra ner Lagmansgården, det enda svenskspråkiga skolhemmet i Finland. Det är inte ändamålsenligt att besluta stänga Lagmansgården utan klara besked om hur den svenskspråkiga skolhemsverksamheten ska ordnas i framtiden, anser Karlsson och Winé. Pengarna för det svenskspråkiga skolhemmet finns, om regeringen bara skulle ha vilja, konstaterar Anette Karlsson. I längden blir det dyrt att inte ge unga det stöd och den utbildning de behöver. Det är viktigt att ett skolhem för svenskspråkiga finns i en svenskspråkig miljö för att eleverna skall känna sej trygga och bekväma i den kringservice som är nödvändig. Lagmansgården har den kunskap och erfarenhet som behövs och läggs den ner som det enda svenskspråkiga skolhemmet i Finland har de åländska ungdomarna inget alternativ i Finland, påminner Göte Winé. Till Lagmansgården kommer ungdomar från hela

Porvoon sairaala – olisiko tunnelin päässä valoa?

Porvoon sairaalan synnytysosaston tulevaisuudesta on jo pitkään käyty keskusteluja. Synnytysosasto sai jatkoluvan vuoteen 2016 asti sillä perusteella, että Helsingissä sijaitseva Naistenklinikka oli remontissa. Viime syksynä tiesimme, että synnytysosaston tulevaisuus sekä ympärivuorokautinen päivystys Porvoossa oli uhattuna ja siitä syystä ryhdyimme keräämään nimiä adressiin marraskuussa 2015. Lyhyessä ajassa adressin tuli yli 1 000 allekirjoitusta ja nyt siinä on jo yli 2 500 allekirjoitusta. Toimitimme allekirjoitukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toimitusjohtaja  Aki Lindénille  viime joulukuussa. Samassa tapaamisessa keskustelimme syvällisesti Porvoon sairaalan tulevaisuudesta ja jatkoluvan hakemisesta. Helmikuussa 2016 Porvoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa  Matti Nuutti  oli henkilökohtaisesti yhteydessä ministeri  Juha Rehulaan . Ministeri painotti vastauksessaan synnytysten turvallisuutta ja kertoi, että tämä näyttää johtavan synnytys

Viina vie lapsuuden

Alkoholilainsäädäntöä ollaan vapauttamassa vaarallisin askelin.  Vahvat oluet ja lonkerot ovat tulossa ruokakauppojen hyllyille.  Kaikki ravintolat saavat jatkossa olla auki aamuneljään , jonka  lisäksi A- ja B-oikeuksista luovutaan. Alkon aukioloaikaa pidennetään ja alkoholimainontaa vapautetaan. Lisäksi 16-vuotiaat saavat anniskella alkoholia ja festivaalien ”olutkarsinat” poistuvat, kun anniskelualueiden sääntely kevenee. Muutokset ovat täysin ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa. Alkoholin saatavuuden lisääminen muun muassa myyntiaikoja laajentamalla kasvattaa tutkimusten mukaan sosiaalisia ongelmia ja taloudellisia kuluja. Jo nyt noin 100 000 lasta elää perheessä, jossa alkoholinkäyttö aiheuttaa lapsille haittoja. Nyt hallitus haluaa altistaa alaikäiset nuoret entistä enemmän suomalaiselle ryyppäyskulttuurille laittamalla  heidät  myymään viinaa ja poistamalla K-18 anniskelualueet festareilta. Alkoholin runsas käyttö vaikuttaa yksilön lisäksi myös hänen läheisii

Lokaltidningarna är viktiga

Nedskärningarna på Östnyland och Västra Nyland undergräver den lokala demokratin och finlandssvenska kulturen. En livlig lokal demokrati behöver lokala tidningar som bevakar och granskar makten och ger utrymme för debatt om lokala frågor. Om tidningarna Västra Nyland och Östnyland utkommer endast två dagar i veckan istället för fem krymper två viktiga arenor för den offentliga debatten markant. Tidningarna är centrala arenor för informationsförmedling och åsiktsutbyte i respektive region. Tidigare samarbetsförhandlingar på KSF Media har speciellt drabbat samhällsbevakningen. Det finns en risk för att de snabba och omfattande nedskärningarna nu kommer att drabba lokaljournalistiken, speciellt den kommunala bevakningen, vilket i förlängningen undergräver den lokala demokratin. Tidningarna är även viktiga för den finlandssvenska kulturen och identiteten. Mediebranschen är i omvälvning och de finlandssvenska tidningarna står inte utanför den utvecklingen. KSF Medias ägare Konstsam

Paikallinen ratkaisu turvaa tulevaisuuden

Useat tahot ovat olleet huolissaan toisen asteen koulutuksen tulevaisuudesta Itä-Uudellamaalla. Esimerkiksi  Annika Malms-Tepponen , Inveonin ammattitiimin puheenjohtaja on (ÖN 11.5.) vahvasti nostanut paikallisen elinkeinoelämän huolen esille vallalla olevasta sekavasta tilanteesta ja hän toivoo nopeaa paikallista ratkaisua. Inveonin hallitus teki  Magnus Björklundin  (rkp) esityksestä (27.4.) päätöksen, että Inveon ryhtyy selvittämään koulutuksen järjestämisvastuun siirtämistä ruotsinkieliselle Prakticumille. Pohjaesityksenä kokoukselle esitettiin koulutuksen järjestämisvastuun siirtämistä paikalliselle ja kolmikieliselle PointCollegelle. Mikäli RKP:n tahtotila toteutuu tulisi Porvoon ruotsinkielisestä ammatillisesta koulutuksesta, ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla toimivan, Prakticumin sivutoimipiste. Huolenamme on, että päätös johtaisi pitkällä tähtäimellä ruotsinkielisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen hiipumiseen ja lopulta häviämiseen alueelta. Esimerkkejä sivutoimi

Svenskspråkig yrkesutbildning behövs

Det är glädjande att Prakticum oberoende av samkommunens beslut, enligt rektor  Harrieth Ahlnäs  (ÖN 13.5), vill stärka den svenskspråkiga yrkesutbildningen i östra Nyland. Ifall Inveon slås ihop med Prakticum blir campuset i Borgå en filial. Tyvärr vet vi att många skolor har gjort inbesparingar från filialer då ekonomin stramas åt. Exempelvis valde Yrkesskolan Axxell att stänga hantverks- och båtbyggarskolan i Lovisa år 2014 som en sparåtgärd. Novia körde ner flera studielinjer i Raseborg, när de sparade. Vi vill inte att historien återupprepar sig i Borgå. Vi vill att unga i östra Nyland även i framtiden har möjlighet att studera och sysselsätta sig i regionen. Ifall Inveon och Prakticum slås samman skulle östra Nyland på sin höjd få två platser av åtta i Prakticums styrelse. För tillfället har Folkhälsan tre platser i styrelsen, därtill har Sydkustens landskapsförbund, Helsingfors, Vanda, Esbo och Sibbo en plats var. Dessa kommuner delar styrelseplats med en annan kommun, vilk

Bevara svenskan i Östra Nyland

I oktober 2014 fick vi veta att Östra Nylands svenskspråkiga lokaltidningar, Borgåbladet och Östra Nyland slås ihop. Från och med början av året 2015 har Östnyland kommit ut fem dagar i veckan. Nu, år 2016 får vi höra att Östnyland i framtiden ska komma ut endast två dagar i veckan. Innan år 2015 hade vi två svenskspråkiga lokaltidningar: en som kom ut tre gånger i veckan och en som kom ut fem dagar i veckan. Trenden är oroväckande. Kan till exempel vår svenskspråkiga yrkesutbildning gå samma öde till mötes som den svenskspråkiga lokaltidningen? Vad innebär det i så fall för det svenska språkets ställning i vår region? Styrelsen för Samkommunen för yrkesutbildningen i Östra Nyland sammanträdde den 27.4 för att besluta om Inveons framtid. Samkommunens direktör  Johan Söderbergs  förslag var att styrelsen skulle föreslå att samkommunstämman skulle besluta att inleda egentliga förhandlingar om en överföring av samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning till den lokala och tresp