Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on helmikuu, 2017.

Uudenmaan Demarinaiset: Nuorten seksuaaliterveyteen panostettava

Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja Anette Karlsson ja hallituksen jäsen Eila Kohonen  kannustavat Uudenmaan kuntia tarttumaan Kätilöliiton haasteeseen ja päättää tarjota kaikille kuntalaisille maksuton ehkäisy. Erityisen tärkeää olisi tarjota maksuton ehkäisy nuorille kuntalaisille. - Maksuttoman ehkäisyn tuoma taloudellinen säästö on kunnille merkittävä, mutta tärkeintä on nuorten terveys ja hyvinvointi. Raskaudenkeskeytyksiä tehdään eniten 20-24-vuotiaiden ikäryhmässä. Nuoret ovat usein vähävaraisia ja ehkäisyn hankkiminen voi olla monelle liian kallista. Nuoren ei pitäisi rahapuutteen vuoksi jäädä ilman ehkäisyä ja mahdollisesti joutua läpikäymään raskaudenkeskeytys, Karlsson korostaa. Raskaudenkeskeytysten ja sukupuolitautitartuntojen määrät ovat laskeneet merkittävästi kunnissa, joissa nuorille tarjotaan maksuton ehkäisy. - Nuorten seksuaaliterveyteen panostaminen on tärkeää ja maksuton ehkäisy on konkreettinen keino asian edistämiseksi. Maksutonta ehkäisyä tulisi tarjota myö

Porvoon koulut kuntoon

Porvoossa on tehty useita sivistysverkkoselvityksiä viimeisten vuosien aikana. Viimeisin julkaistiin lokakuussa 2016, mutta se oli monella tapaa puutteellinen. Päätökset tulevaisuuden sivistysverkosta siirrettiin uuden valtuuston ratkaistavaksi. Lokakuussa lakkautuslistalle päätyneisiin koulurakennuksiin (Ilolan, Peipon,  Tuorilan, Kerkkoon ja Epoon koulut, Kulloon sivistyskeskus sekä Sannäs skola) ei tässä vaiheessa tehdä investointeja. Rakennuksen peruskunnosta pidetään huolta, mutta vanhempien tekemästä varjoraportista ilmenee, että koulurakennusten kunnossapidossa on puutteita. Tilanne on harmillinen opettajille ja perheille, joille on yhä epäselvää miten omalle lähikoululle käy. Erityisen huolestuttava tilanne on Sannäs skolanin osalta, jossa osa oppilaista on tilapäisessä paviljonkirakennuksessa. Vuonna 2013, kun useita kouluja lakkautettiin, luvattiin Sannäs skolanille tarvittava laajennusrakennus. Sitä ei ole näkynyt, eikä kuulunut. Nyt tilapäinen paviljonkirakennus sai ja

Småbarnsfostran förebygger ungas utslagning

I början av året fick vi läsa i Helsingin Sanomat (5.1) om hur många barnträdgårdslärare och barnskötare är trötta – det finns för lite händer. De överlever från dag till dag bland högt ljud och brådska. De upplever att den kvalitativa småbarnsfostran har blivit bevaring av barnen. Många yrkesmänniskor inom branschen funderar på att byta jobb. Situationen är alarmerande eftersom kvalitativ småbarnsfostran är ett av de bästa sätten att förebygga ungas utslagning. Jag kommer ännu ihåg hur det kändes att vara ensam ute på gården med 15 barn, då kollegan var i tamburen och klädde på de sista barnen. Jag kommer ihåg hur det ringde i öronen, då barnen lekte musikfestival i ena hörnet och pirater i andra. Jag kommer ihåg hur knäna förvandlades till händer då du tog kläder av ena barnet, andra satt i famnen, tredje hängde i ärmen och den fjärde knuffade den femte tills någon började gråta. Jag kommer också ihåg de goda stunderna när vi läste tillsammans eller då ett barn lärde sig något n

Siirrettiinkö johtajien palkankorotukset vaalien yli?

Porvoon kaupunginhallitus (23.1.) päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-6 palauttaa johtajasopimukset uudelleen valmisteltaviksi, ilman evästystä. Vaikuttaa vahvasti siltä, että RKP ja Kokoomus (yhtä lukuunottamatta) haluavat siirtää asian huhtikuun kuntavaalien yli, jotta palkankorotukset voidaan toteuttaa ilman pelkoa, että korotus vaikuttaa vaalitulokseen. SDP, Vihreät ja PS olivat valmiita hylkäämään johtajien kohtuuttomat palkankorotukset tältä istumalta, sillä perusteita korotuksille ei ole. Sote- ja maakuntauudistus tulee toteutuessaan muuttamaan virkamiesten toimenkuvia, esimerkiksi apulaiskaupunginjohtajalta viedään uudistuksessa muun muassa kaavoitusasioita maakunnan vastuulle ja sote-johtajan tehtävän kuvaus muuttuu täysin. Lisäksi sivistysverkkoselvitys oli osoitus huonosta valmistelusta. Minä en ymmärrä miksi johtajien palkkojen nostamisesta 500-700 eurolla kuukaudessa edes keskustellaan, varsinkin kun työntekijöiden palkkoja alennetaan kilpailukykysopimuksen turvin. P

Låt oss rädda Borgå sjukhus

I Borgå stad planerar man att bolagisera social- och hälsovården så att servicen skulle handlas av ett privat företag. Man har satsat hundra tusentals euro på en oroväckande utredning och inom den närmaste framtiden fattar stadsfullmäktige beslut om fortsatta åtgärder. Stadens ledande tjänstemän anser att det bästa alternativet är en modell där en privat aktör skulle inneha majoriteten i ett gemensamt bolag. I likhet med verkställande direktören vid Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt,  Aki Lindén  är också vi oroade över stadens privatiseringsplaner. Regeringen Sipilä bereder en vårdreform där man kan göra business på människors hälsa och där man vill tvångsbolagisera den offentliga servicen. Lagstiftningen som har att göra med regeringens vårdreform är ännu inte klar och vi kan endast göra grova bedömningar av hur den i praktiken ska förverkligas. Samtidigt vill Borgå stad, med  Jukka-Pekka Ujula  och  Pia Nurme  i spetsen i snabb takt överföra den med skattemedel finansi

SDP kannattaa itäisen rantaradan selvittämistä

Itä-Uudenmaan ruotsinkielisten demareiden puheenjohtaja  Anette Karlssonin  aloite itäisen rantaradan rakentamisen selvittämisestä hyväksyttiin yksimielisesti Lahden puoluekokouksessa viikonloppuna. – Mahtavaa, että SDP:ssä on tahtotilaa kehittää raideliikennettä. Toivottavasti meille itäuusmaalaisille tärkeä junahanke etenee tulevalla hallituskaudella, Karlsson iloitsee. Demarit ovat kannatuskyselyissä Suomen suurin puolue. Puoluekokousväellä oli vankka luottamus, että SDP nousee pääministeripuolueeksi seuraavissa eduskuntavaaleissa. Myös loviisalainen  Henrik Löflund  on tyytyväinen puoluekokouksen positiiviseen suhtautumiseen itäistä rantarataa kohtaan. – Tätä on odotettu vuosia. Uskon, että junahanke vihdoinkin nytkähtää eteenpäin, Löflund toteaa. Itä-Uudenmaan ruotsinkielisiä demareita edusti kokouksessa porvoolainen Anette Karlsson, loviisalainen Henrik Löflund ja sipoolainen  Kjell Grönqvist .

Vanhusasiavaltuutettu tarvitaan Suomeen

Uudenmaan Demarinaisten aloite vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta hyväksyttiin yksimielisesti SDP:n 45. puoluekokouksessa viikonloppuna. Puoluekokousedustajina toimineet, Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja  Anette Karlsson  ja varapuheenjohtaja  Tarja Eklund  ovat tyytyväisiä puoluekokouksen päätökseen. – Suomessa on paljon ikääntyneitä, joiden asemaa tulee puolustaa nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Olen todella iloinen, että demarit haluavat puolustaa ikäihmisiä, Karlsson riemuitsee. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä olisi valvoa, että vanhusten oikeus arvokkaaseen ja hyvään elämään toteutuu. Puoluekokouksen päätöksessä todetaan, että vanhusasiavaltuutetun viran perustaminen on tärkeä asia ja sen lisäksi halutaan kehittää myös vanhusneuvostojen tehtäviä ja vahvistaa niiden asemaa kunnallisessa päätöksenteossa. – Aihekokonaisuus ikääntyviä koskevissa päätöksissä on niin laaja että tehtävää riittää vanhusasiavaltuutetun ohella varmasti myös vanhusneuvostoille kunni

Pelastetaan Porvoon sairaala

Porvoon kaupungissa suunnitellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtiöittämistä, eli palveluiden siirtämistä yksityisen yrityksen hoidettavaksi. Huolestuttavaan selvitykseen on käytetty satoja tuhansia euroja ja lähiaikoina valtuusto päättää jatkotoimenpiteistä. Kaupungin johtavat virkamiehet pitävät parhaana vaihtoehtona mallia, jossa yksityinen toimija olisi enemmistönä muodostettavassa yhteisyrityksessä. Kuten Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Aki Lindén , myös me olemme huolissamme kaupungin sote-palveluiden yksityistämissuunnitelmista. Sipilän hallitus valmistelee sote-uudistusta, jonka myötä ihmisten terveydellä voidaan tehdä bisnestä ja julkiset palvelut pakkoyhtiöitetään. Hallituksen sote-uudistuksiin liittyvä lainsäädäntö on kuitenkin vielä keskeneräinen, eikä uudistusten käytännön toimenpanostakaan ole kuin karkeita arvioita. Samaan aikaan Porvoon kaupunki, Jukka-Pekka Ujulan ja Pia Nurmen johdolla, vie kiireellä verovaroin rahoitetut julkiset p