Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on toukokuu, 2017.

Johtajien palkankorotukset siirrettiin vaalien yli

Kysyin Itäväylässä (8.2.2017) siirsivätkö RKP ja Kokoomus (yhtä lukuun ottamatta) johtajien kohtuuttomat palkankorotukset vaalien yli. Tänään, reilu kuukausi vaalien jälkeen, sain vastauksen. Porvoon kaupunginhallitus on hyväksynyt RKP:n esityksestä johtajille 400 euron palkankorotuksen. Kokoomus (yhtä lukuun ottamatta) tuki esitystä. Demarit, Vihreät ja PS vastustivat. Tilanne oli sama kuin alkuvuodesta, silloin vain vastakkain oli hylkääminen ja asian pöydälle jättäminen. Vaikka korotus on pienempi kuin alun perin esitettiin, on useiden satojen eurojen palkankorotus silti väärin! Työntekij öiden palkkoja on alennettu kilpailukykysopimuksen turvin ja maakuntauudistus tulee toteutuessaan muuttamaan virkamiesten toimenkuvia. Esimerkiksi apulaiskaupunginjohtajalta viedään uudistuksessa muun muassa kaavoitusasioita maakunnan vastuulle ja sote-johtajan tehtävän kuvaus muuttuu täysin. Päätös oli väärä ja minua suututtaa, että palkankorotuksia kannattavat kaupunginhallituksen jäsenet ty

Barnen är värda en kvalitativ småbarnsfostran

Nylands socialdemokratiska kvinnors ordförande, Borgå fullmäktigeledamot  Anette Karlsson  vill genom ett invånarinitiativ säkra att barngrupperna inte blir större i Borgå på den kommande fullmäktigeperioden. Namn samlas in på Borgå marknad 18.-19.5.2017. – Många barnträdgårdslärare och barnskötare är trötta, det finns för lite händer. De upplever att den kvalitativa småbarnsfostran har blivit bevaring av barnen. Många yrkesmänniskor inom branschen funderar på att byta jobb. Situationen är alarmerande eftersom kvalitativ småbarnsfostran är ett av de bästa sätten att förebygga ungas utslagning. I Borgå beslöt man att inte gå in för regeringen Sipiläs idé om större barngrupper. Men man beslutade ändå att alla nya daghem byggs enligt den större dimensioneringen, det vill säga åtta barn per vuxen. Beslutet om barngruppernas storlek kommer att tas senare i dessa daghem. – Jag tycker inte grupperna ska bli större, sju barn per vuxen är redan mycket. Dagvården drabbas hela tiden av n

Kenen valinnanvapautta?

Sipilän hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa on julkaistu. Tulevaisuudessa kaikki palveluntuottajat laitetaan samalle viivalle, eli julkiset palvelut pakkoyhtiöitetään ja sote-markkinat vapautetaan kilpailulle. Ihmisille tulee kotiin jonkinlainen luettelo tai kuvasto, josta saa valita haluamansa palveluntuottajan, eli niin sanotun sote-keskuksen. Valintaan sitoudutaan vähintään yhdeksi vuodeksi. Toisille tämä kuulostaa mahtavalta, toisille vaikealta. Pienellä eläkkeellä elävällä isoäidilläni on suuret odotukset sotesta. Hänelle on annettu kuva, että jatkossa myös vähävarainen voi päästä yksityiselle lääkärille. Ei enää odottamista ja pompottelua, vaan laadukasta palvelua nopeasti. Hänellä on samat toiveet ja odotukset kun meillä kaikilla. Lääkäriin on päästävä ja hoitoa saatava kukkaron paksuudesta riippumatta. Tätä hallituksen valinnanvapaus ei ministereiden lupauksista huolimatta takaa. Terveyserojen kaventaminen ja hoitotakuu jäivät uu

Vems valfrihet är det egentligen?

Regeringen Sipilä publicerade sitt förslag om kundernas valfrihet inom social- och hälsovården. I framtiden kommer alla tjänsteleverantörer att vara likvärdiga, vilket betyder att den offentliga servicen tvångbolagiseras och vårdmarknaden öppnas för konkurrens. Människorna kommer att få någon slags katalog, varifrån de ska välja tjänsteleverantören, alltså det så kallade vårdcentret. Sedan binder man sig till denna tjänsteleverantör i minst ett år. För en del låter detta fantastiskt, för andra skrämmande. Min mormor, som lever på en liten pension, har stora förhoppningar om vårdreformen. Regeringen har låtit henne tro att valfriheten betyder att i framtiden även fattiga har möjlighet att gå till privatläkare. Inte mera långa väntetider och bollande från lucka till lucka, utan istället kvalitativ vård utan kö. Hon har samma önskan som vi alla har. Man måste komma till läkaren och man måste få vård oberoende av tjockleken på plånboken. Allt detta garanteras inte av regeringens vårdmod

Lapset ansaitsevat laadukkaan varhaiskasvatuksen

Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja, porvoolainen kaupunginvaltuutettu  Anette Karlsson  haluaa kuntalaisaloitteen avulla varmistaa, ettei päiväkotien lapsiryhmiä kasvateta tulevalla valtuustokaudella. Nimiä kerätään aloitteeseen Porvoon markkinoilla 18.-19.5.2017. – Lastentarhanopettajat ja hoitajat ovat uupuneita, käsipareja on jo nyt liian vähän. Laadukas varhaiskasvatus on muuttunut lasten säilyttämiseksi ja moni alan ammattilainen harkitsee alan vaihtoa. Tilanne on hälyttävä, sillä laadukas varhaiskasvatus on yksi parhaimmista keinoista ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä ja radikalisoitumista, Karlsson kertoo. Porvoon valtuusto päätti, että vuonna 2017 varhaiskasvatuspalveluiden päivähoitoryhmien koko säilyy entisellään, mutta uusien tilojen suunnittelussa käytetään suurempaa suhdelukua, eli kahdeksan lasta yhtä hoitajaa kohden. Suuremman suhdeluvun toiminnallisesta käyttöönotosta päätetään erikseen. – Suhdelukua ei pidä missään nimessä nostaa, sillä hoitajat ovat jo

Lasten edun pitää olla etusijalla

Porvoolaiset ovat valinneet uuden valtuuston, joka kokoontuu ensimmäisen kerran kesäkuussa. Valtuusto uusiutui melko lailla, kun puolet valituista ovat uusia. Olen kiitollinen saamastani tuesta ja odotan innolla tulevaa valtuustokautta. Monia tärkeitä asioita tulee heti alkuun valtuuston käsiteltäväksi. Erityisen tärkeää on löytää kestävä sivistysverkkoratkaisu, jossa huomioidaan koko Porvoo. Keskustelu oli vilkasta syksyllä ja toivon, että kaikki uudet valtuutetut perehtyvät asiaan jo tässä vaiheessa. Opettajat ja perheet ovat eri puolilla Porvoota joutuneet odottelemaan tietoja oman lähikoulun tulevaisuudesta. Erityisen huolestuttava tilanne on ollut niille, joiden koulussa on ilmennyt sisäilmaongelmia ja niille joiden koulu oli lakkautuslistalla syksyllä 2016. Viime kaudella koulupäätöksissä soudettiin ja huovattiin, mikä oli harmillista kaikille. Tämä toimintatapa ei saa toistua tulevalla valtuustokaudella. Siksi uuden valtuuston tulee heti alkumetreillä lyödä lukkoon suuret s

Barnen ska alltid komma först

Borgåborna har valt ett nytt fullmäktige, som sammanträder för första gången i juni. Fullmäktige förnyades ganska mycket då hälften av ledamöterna är nya. Jag är tacksam för förtroendet jag fick och väntar ivrigt på den kommande fullmäktigeperioden. Många viktiga saker kommer till beslut genast. Det är viktigt att vi hittar en hållbar lösning för skolnätet som beaktar hela Borgå. Diskussionen om utredningen över bildningsnätet var aktiv i höstas och jag hoppas att alla nya fullmäktigeledamöter bekantar sig med frågan redan i detta skede. Lärarna och familjerna i Borgå har levt i ovisshet om den egna närskolans framtid. Speciellt oroväckande har situationen varit för dem vars skola har problem med inomhusluften eller vars skola hotade stängas som en följd av utredningen om bildningsnätet i fjol. Under den pågående perioden fattade man beslut vilka man sedan drog tillbaka, detta var beklagligt för alla. Så kan det inte göras igen under den nya fullmäktigeperioden. Därför måste nya f