Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on maaliskuu, 2015.

Sipoolle tärkeitä asioita edistettävä!

Eduskunta on lopettanut työnsä. Uusi eduskunta aloittaa työt vaalien (19.4.) jälkeen. Kansalaisilla, sinulla ja minulla on mahdollisuus päättää kuka edustaa meitä tulevat neljä vuotta Arkadianmäellä. Kansanedustajan tulee toimia koko Suomen edun mukaisesti, mutta myös edistäen oman alueensa asioita. Tulevalla hallituskaudella Sipoon kannalta keskeisiä asioita ovat metron jatkaminen Söderkullaan asti, Sipoonkorven kansallispuiston kysymykset sekä terveydenhuoltopalveluiden turvaaminen sipoolaisille molemmilla kotimaisilla kielillä. Metropolialue laajenee jatkuvasti pohjoiseen ja länteen, mm. junaratojen ja suunnitellun länsimetron avulla. Toimivat liikenneyhteydet tuovat alueelle kasvua ja työpaikkoja sekä uutta asuntotuotantoa. Nyt on aika kiinnittää huomiota myös itään. Metroverkoston tulee jatkaa itään, aluksi Söderkullaan asti. Tämän lisäksi itäisestä rantaradasta tulee tehdä hyötyanalyysi. Tavoitteena tulee olla henkilöliikennerata Keravalta Nikkilään ja siitä Porvoon kautta K

Kuka luo 2000-lasten digitaalisen jalanjäljen?

Me 1980- ja 1990-lukujen lapset kasvoimme digivapaassa maailmassa ja olemme luoneet oman digitaalisen jalanjälkemme itse. Tietokoneet olivat lapsuudessamme verrattain harvinaisia eikä digikameroista ollut tietoakaan. Kameran kuvat piti käydä teettämässä liikkeessä, jonka jälkeen paperisia kuvia voitiin ihastella perheen kesken. Kasettisoittimella oli lapsuudessani mahdollisuus tallentaa omaa puhetta. Tästä on todisteena hauska, mutta nolo äänite, jossa laulan joululauluja. 2000-luvun lasten vanhemmat ja usein myös isovanhemmat käyttävät ahkerasti sosiaalista mediaa ja nykyajan vauvoista on miltei poikkeuksetta kuvia internetissä. Jokainen meistä tietää lapsia, joiden digitaalinen jalanjälki on luotu jo ennen hänen syntymäänsä äidin julkaisemien vatsakuvien ja ultraäänikuvien myötä. Lapsen syntymää on jo vuosikymmeniä iloittu paikallislehdissä ja nykyisin ilouutiset perheenlisäyksestä kerrotaan myös sosiaalisessa mediassa. Internetiin ladatut kuvat ovat kuitenkin aivan eri tava

Småföretagarnas socialskydd måste fixas!

Vårt nuvarande socialskyddssystem är i och för sig bra, men de största problemen beror på sammanjämkningen mellan olika inkomstformer, att företagarens inkomster kan vara oregelbundna och på företagarens familjemedlemmars bristfälliga socialskydd. Ett annat stort problem är att företagarna inte har råd att betala tillräckligt höga pensionsavgifter, vilket leder till att insamlingen av inkomstrelaterat skydd inte överskriver grundtryggheten, medan försäkringsavgifterna däremot nog stiger. Till skillnad från löntagaren, får företagaren ingen inkomst då hen stannar hemma med sitt sjuka barn. Även om en ensamföretagare har betalat sin företagarpensionsavgift måste hen vara sjuk de första fyra dagarna på egen bekostnad. SDPs mål är att FPAs dagpenning beviljas företagare redan efter den första dagen. Företagaren har rätt att vara sjuk eller stanna hemma och sköta om sitt sjuka barn. SDP vill höja den nedre gränsen för momsen till 20 000 euro om året, och den övre gränsen för skattelä

Liian suuri julkinen sektori?

Suomi on monissa kansainvälisissä vertailuissa maailman huippua. Pärjäämme hyvin kilpailukykyvertailuissa, kouluvertailuissa ja hallinnon tehokkuuden vertailussa. Suomi on myös paras paikka äideille. Tämä kaikki on pohjoismaisen hyvinvointivaltion ansiota. Tästä huolimatta useat eduskuntapuolueet kritisoivat julkisen sektorin kokoa ja esittävät erilaisia leikkauslistoja. Keskustan  Juha Sipilä  vaatii valtion ja kuntien työntekijöiden määrän vähentämistä kymmenillä tuhansilla, myös Perussuomalaisten  Timo Soini  arvioi, että julkisella sektorilla on liikaa ihmisiä töissä ja he haluavat heikentää kuntatyöntekijöiden irtisanomissuojaa. Kokoomuksen  Alexander Stubb  vastustaa konsensusta ja haluaa jäädyttää etuudet sekä lyhentää ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja jopa Tasavallan presidentti  Sauli Niinistö  pitää julkisen sektorin kokoa verrattuna bruttokansantuotteeseen (BKT) kestämättömänä. Samoilla linjoilla on RKP:n puheenjohtaja  Carl Haglund . Keskustan ja Perussuomalaisten toi

Stäng inte in rörelsehindrade personer!

Styrelsen för Helsingfors regionens trafik (HRT) har skickat ut ett förslag till nya biljettpriser för utlåtande till medlemskommunerna. HRT föreslår att personer som reser med barnvagn och de som rör sig med rullstol i fortsättningen har rätt att resa utan biljett bara då det endast går att stämpla biljetten framme i fordonet. I alla andra fortskaffningsmedel krävs biljett av dem som rör sig med barnvagn eller rullstol. Man vill också ta bort de blindas gratisbiljett. Priset på biljetterna inom HRT-regionen täcker omkring 50 % av kostnaderna. År 2015 stöder kommunerna biljetterna inom kollektivtrafiken i regionen med sammanlagt cirka 230,5 miljoner euro. Gratisbiljetter och rabattbiljetter till personer som transporterar barn, seniorer, synskadade och funktionshindrade subventioneras med 3,2 miljoner euro. Det är alltså fråga om en mycket liten kostnad i relation till de totala kostnaderna för kollektivtrafiken. Det är inte hållbart att rörelsehindrade grupper som förlitat sig

Lapsiperheitä, ikäihmisiä ja invalideja ei tule lukita neljän seinän sisään!

Me pääkaupunkiseudulla asuvat olemme tottuneet liikkumaan joukkoliikenteessä. HSL:n matkakortti on edullinen ja kätevä, ulkopaikkakuntalaisen arvolippu sen sijaan on kallis. Iloitsen siitä, että pyörätuolilla liikkuva saa matkustaa maksutta vantaalaisissa busseissa, sekä saa alennuksen muissa HSL:n kulkuneuvoissa. Sokealla ja lastenvaunuja kuljettavalla on oikeus matkustaa maksutta koko HSL-alueella. HSL:n hallitus päättää erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa liputta vuoden 2015 aikana. Hallitus on kokouksessaan 10.2.2015 päättänyt lähettää HSL:n työryhmän esityksen lausuntokierrokselle. Kuntien tulee lausua asiasta 30.4.2015 mennessä. Esityksessä esitetään, että lastenvaunujen kanssa matkustavalla ja pyörätuolilla liikkuvalla olisi jatkossa oikeus matkustaa liputta vain niissä busseissa, joissa lipun leimaaminen on mahdollista vain edestä. Muissa liikennevälineissä lastenvaunuja kuljettavalta ja pyörätuolilla liikkuvalta vaaditaan lippu. Sokeille ei en

Vem bryr sig om utbildningen i östra Nyland?

Stefan Johansson  (HBL 2.3) kommenterar FSD:s valprogram samt reformen av andra stadiets yrkesutbildning som förbereds som bäst. Socialdemokraternas utgångspunkt i östra Nyland är en stark tvåspråkig regional anordnare. Kommunerna i östra Nyland bör notera att såväl Axxell (1480 studerande) som Prakticum (920 studerande) är betydligt större än Inveon (max 300 studerande i framtiden). Dessutom är Inveons fastigheter föråldrade och i behov av stora investeringar. Det är klart att en lokal anordnare har större intresse att bygga ett nytt tvåspråkigt campus i Borgå och säkerställa Inveons framtid, än en massiv anordnare som leds av Axxell och Prakticum. Östra Nyland är ett tvåspråkigt område. Det ligger i såväl i näringslivets som i studerandenas intresse att det utexamineras tvåspråkiga yrkesmänniskor i regionen. En tvåspråkig anordnare innebär inte automatiskt tvåspråkiga utbildningsprogram. En studerande kan även i fortsättningen läsa hela sin examen på ett språk, men möjligheterna

Tiemaksut ulkomaisille rekoille!

Liikenneinfrastruktuuri on kansallisomaisuutta, josta on pidettävä huolta. Mikäli teiden annetaan rapistua, vaikuttaa se negatiivisesti ihmisten hyvinvointiin, turvallisuuteen ja päivittäiseen kulkemiseen. Tällä hetkellä suomalaiset maksavat yhä lisääntyvän ulkomaalaisen raskaanliikenteen tiestöllemme aiheutuneet kulut. Mielestäni myös ulkomaisten kuljetusyritysten tulee osallistua teiden ylläpitokustannusten kattamiseen. Ulkomaisen kaluston osuus oli Suomen Kuljetus- ja Logistiikka ry:n mukaan yli 94 % Venäjälle suuntautuvassa liikenteessä Vaalimaan rajanylityspaikalla. Liikennelaskennan kokonaisvolyymi kaikissa mittauspisteissä oli 11 637 raskasta ajoneuvoa. Ulkomaisia kuorma-autoja laskettiin 896, joista venäläisiä 281. Nämä ulkomaiset kuljetusyritykset eivät maksa veroja Suomeen, eivätkä aina noudata Suomen työehtosopimuksia (TES). Usein palkka määräytyy kilometrien mukaan. Tämä houkuttaa kuljettajia tekemään ylipitkiä työpäiviä, eivätkä he näin ollen noudata ajo- ja lepoaikas