Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on lokakuu, 2019.

Valtuustoaloite: Päiväkoti- ja koulurakennuksiin kohdistuva ilkivalta

Viikonloppuna kaksi koulua paloi Nurmijärvellä. Joitakin vuosia sitten Loviisalainen koulu paloi. Silloin kyseessä oli oppilaan sytyttämä tulipalo. Nurmijärven tapausta tutkitaan, mutta tässä vaiheessa poliisi epäilee paloja tahalleen sytytetyiksi. Valitettavasti myös Porvoossa on kokemusta tuhopoltosta, kun reilu kymmenen vuotta sitten kirkko sytytettiin nuoren miehen toimesta tuleen. Ilkivaltaa, vahingontekoja ja yleisten paikkojen sotkemista tapahtuu ympäri Uuttamaata, mutta myös Porvoossa. Päiväkodit ja koulut ovat usein ilkivallan ja vahingonteon kohteina. Tällä hetkellä on tiedossa, että Porvoon koulujen katoille on kiivetty ja muun muassa yhden koulurakennuksen kattoluukku on avattu. Tämän johdosta raju vesisade on tullut sisälle rakennukseen ja koulun käytäville. Ikkunoita on hajotettu ja koulupihojen istutuksia ja penkkejä rikottu. Leikkipaikkoja, päiväkotien ja koulujen pihoja on sotkettu. Joissakin päiväkodeissa henkilökunta joutuu aamuisin tarkastamaan pihan, ettei siellä o

Millaisia leikki- ja liikuntapaikkoja?

Tutkimusten mukaan vain murto-osa lapsista ja nuorista liikkuu riittävästi edes oman terveytensä ylläpitämiseksi. Lasten liikalihavuus on tikittävä aikapommi. Viimeisimpien tietojen mukaan alle teini-ikäisistä tytöistä noin 14 prosenttia ja pojista 23 prosenttia on ylipainoisia. Liikkumista ei saa jättää pelkkien ohjattujen liikuntatuntien ja -harrastusten vastuulle, vaan arkiympäristö tulee suunnitella niin, että se kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan. Porvoossa on lähes 50 leikkipuistoa ja reilu 70 ulkoliikuntapaikkaa. Osa puistoista ja liikuntapaikoista on huonossa kunnossa ja parannustarve on olemassa. Samaan aikaan uusiin kokonaisuuksiin investoidaan suuria summia. Kokonaiskuva puuttuu. Kaupunkiin tarvitaan pitkäjänteinen suunnitelma, jonka perusteella olemassa olevia leikki- ja ulkoliikuntapaikkoja yhdistetään ja korjataan sekä tarvittavia uusia kokonaisuuksia rakennetaan. Uusissa kohteissa on kiinnitettävä erityistä huomiota esteettömyyteen. Kaupunginjohtajan ensi vuoden talou

Tal på FSD:s kongress 2019

Allmänpolitiska debatten Ärade ordförande, minister Tuppurainen Tack Tytti för ett inspirerande tal. Trevligt att du kunde vara med på vår kongress idag. Bästa kamrater, vänner Ingen av oss klarar sig ensam. Alla av oss behöver ibland hjälp. Vi alla kan också hjälpa till och stöda andra. Därför är det så viktigt att vi värnar om den nordiska välfärdsstaten och att vi har aktiva medborgarorganisationer i vårt land. Tyvärr har vi allt för många unga som inte mår bra i dagens Finland. Omkring 25 000 unga är på arbetsoförmögenhetspension. Över hälften av dem på grund av psykisk ohälsa. Jag träffade en uppsökande ungdomsarbetare. Han berättade om hur svårt det kan vara för en ung att få hjälp. I vårt land har det bildats vårdfästningar, där portvakter håller noggrann koll på vem som kommer in. Utan remiss kommer man inte vidare. Kamrater, vi måste se till att alla som behöver hjälp får hjälp – och gärna så att de får hjälp i god tid och inte först sen när det är för sent. Dagens stö

Kolumni: Kun mieli järkkyy

Osallistuin viime viikolla Porvoon asunnottomien yö -tapahtumaan. Ennen pikkukirkon iltatapahtumaa kaikilla oli mahdollisuus tutustua useaan porvoolaiseen, asunnottomuutta ja köyhyyttä vastaan toimivaan palveluun. Vierailin TATSIN (Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistyksen) avoimessa työtilassa, Nal (Nuorisoasunnot) Itä-Uusimaa toimistolla, Diakoniatyön pop-up kahvilassa ja Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen Porvoon klubitalolla. Porvoossa on paljon toimijoita, joiden tavoitteena on tukea ihmisiä eteenpäin elämässä. Oli erityisen koskettavaa nähdä Klubitalon esittelyvideo, jossa erilaiset ihmiset kertoivat miten Klubitalo on auttanut ja tukenut heitä. Mielenterveyden häiriöt ovat tavallisia ja niiden vaikeusaste vaihtelee suuresti: lievimmät häiriöt haittaavat päivittäistä elämää vain vähän, kun taas vaikeimmat häiriöt saattavat vähentää ihmisen toimintakyvyn lähes olemattomiin. Jokainen ihminen tarvitsee joskus apua. Jokainen kykenee myös antamaan tukea. Lasten ja nuorten mie

Terveiset kaupunginhallituksen kokouksesta 21.10.2019

Kaupunginhallitus keskusteli maanantaina kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä. Talousarvion käsittely jatkuu marraskuun 13. päivään saakka, jolloin valtuusto käsittelee ja hyväksyy talousarvion tulevalle vuodelle. Kirjoitin tänne aiemmin talousarvion sisällöstä, mutta tässä vielä muutamia huomioita investointeihin liittyen. Jokilaakson koulu (Kerkkoossa) Talousarvioesityksessä lukee, että “Mikäli uusi koulurakennus päätetään vuokrata, on investointitarve 3 miljoona pienempi.” Näin on, mutta kokonaiskustannus tulisi olemaan suurempi, sillä käyttökustannukset nousevat. Kokonaiskustannus 15 vuoden jälkeen, jos rakennus lunastetaan olisi yhteensä noin 4 545 000 euroa. Toivoisin, että jatkossa kaikki asiat kirjoitettaisiin selkeästi esille, ettei väärinkäsityksiä syntyisi. Meidän päättäjien tulee vielä ottaa kantaa siihen vuokrataanko rakennus vai ostetaanko se heti omaksi. Tähän ei oteta kantaa talousarvion käsittelyssä, mutta kokonaiskustannus on hyvä olla tiedossa molempien vaih

Isovanhemmat ovat tärkeitä

Eläkeläiset ovat tärkeitä yhteiskuntamme tukipilareita, joita tulisi arvostaa enemmän. He ylläpitävät Suomen kansantaloutta harrastamalla, matkustamalla ja hoitamalla lapsenlapsiaan. Isovanhempi, joka kuuntelee ja tukee elämän vaikeinakin aikoina on lapsenlapselle kullanarvoinen tukihenkilö - turvallinen aikuinen kenen puoleen voi kääntyä. Isovanhemman tärkein perintö lapsenlapselle on kiintymykseen ja tunteisiin perustuva tärkeä ihmissuhde. Isovanhempi on linkki nykyisyyden ja menneisyyden välillä. Hän kertoo lapsenlapselle muistoja menneiltä sukupolvilta ja auttaa lasta oppimaan enemmän maailmasta ja perheen suvusta. Lisäksi lapsi näkee mitä ikääntyminen tuo mukanaan - viisautta ja rauhallisuutta, mutta myös ihmisen haurastumista. Lapselle on tärkeää kuulla eri ikäisten ihmisten puhetta, sillä pieni lapsi erottaa kielen sävyt ja tunnistaa, että isovanhempi puhuu eri tavalla kuin vanhempi. On tärkeää, että isovanhemmat lukevat satuja lapsenlapsilleen. Nykypäivänä yhä useampi kolmevuot

Mor- och farföräldrarna är viktiga

Pensionärerna är viktiga stöttepelare i samhället. De bidrar till att upprätthålla Finlands nationalekonomi till exempel genom hobbyn, resor och genom att ta hand om sina barnbarn. En mor- eller farförälder som lyssnar och stödjer barnet också i svåra tider är guld värd. Mor- och farföräldrars viktigaste arv till sina barnbarn är en relation som baserar på tillgivenhet och trygghet. Mor-och farföräldrar fungerar som en länk mellan nuet och det förflutna. De berättar minnen från tidigare generationer och hjälper barnbarnet att lära sig mer om världen och släkten. Dessutom ser barnet vad åldrandet för med sig - visdom och lugn, men också människans bräcklighet. För ett barn är det viktigt att höra människor i olika åldrar tala, eftersom ett litet barn känner igen ändringarna i språkets toner och inser att mor- och farföräldrar talar annorlunda än föräldern. Det är viktigt att mor- och farföräldrar läser sagor för sina barnbarn. Allt för många treåringar kan inte prata i dagens läge. Sakk

Terveiset kaupunginhallituksen kokouksesta 14.10.2019

Kaupunginjohtaja julkaisi talousarvioesityksensä tiistaina. Olen nyt lukenut esityksen liitteineen läpi. Alkuun on pakko todeta, että ulkoasu oli selkeä ja asiakirjaa lukiessa sai hyvän fiiliksen kaupunkimme toiminnasta. Sen sijaan talouskehitys huolestuttaa. Ongelmia on monessa kunnassa ja meidän tilanne ei siihen verrattuna ole niin huono. Se ei kuitenkaan ole peruste olla huomioimatta haasteita, jotka meillä on edessä. Kaupungin menot ovat kasvaneet voimakkaasti, eli noin 15,6 miljoonaa euroa verrattuna voimassa olevaan talousarvioennusteeseen 2019. Huomiona, että esimerkiksi verotulot ovat 252 miljoonaa euroa. Tulot ovat myös kasvaneet, noin 19,2 miljoonaa euroa. Lainakanta on yhteensä 178 miljoonaa euroa ja se kasvaa ensi vuonna noin 5 miljoonaa euroa. Taustalla on muun muassa laajat investoinnit, jotka on tehty viime vuosien aikana koulu- ja päiväkotiverkkoon. Käyttökulut ovat myös kasvaneet muun muassa sote-sektorilla ja sivistystoimen puolella. Näissä kyse on ihmisten palveluis

Eriarvoisuuden vähentämisestä hyötyvät kaikki

Kokoomuksen Vestman jakaa virheellisiä väittämiä Rinteen hallituksen talouspolitiikasta (UM 6.10.). Ei ole yllättävää, että Kokoomuksen edustaja on närkästynyt siitä, että maassamme on hallitus, joka vähentää eriarvoisuutta, panostaa koulutukseen ja vastaa ilmastonmuutoksen haasteeseen. Vielä on tuoreessa muistissa Kokoomuksen harjoittama leikkaus- ja kurjistamispolitiikka viime kaudella, jolloin vähävaraisimmilta otettiin ja parhaiten toimeentuleville annettiin. Suunta on nyt muuttunut. Ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen, opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin ja työpaikkaohjaajien lisäämiseen esitetään yli 80 miljoonaa. Palkkatukea lisätään ja sen käyttöä yksinkertaistetaan, ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpotetaan, TE-toimistojen rahoitusta vahvistetaan ja yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan. Lisäksi käynnistetään pienten ja keskisuurten yritysten kasvun kiihdyttämisohjelma, jonka tavoitteena on tukea pk-yrityksiä erityisesti Etelä-Suomessa. Ma

Allt för många unga mår dåligt

Enligt en studie gjord av FN är Finland världens gladaste land. Största delen av barnen och unga mår bättre än någonsin förr, men samtidigt mår cirka tio procent verkligen dåligt. Problem med orken och den psykiska hälsan har ökat oroväckande bland barn och unga. Enligt enkäten Hälsa i skolan 2019 har ensamheten bland barn och unga i Nyland blivit vanligare. Allt fler skolelever berättar att de inte har en enda god vän. Mentala problemen har också ökat. Glädjande var att mobbningen i skolan hade minskat. Mycket finns dock ännu att göra också på den fronten. Institutet för hälsa och välfärd THL har låtit göra en studie, där man har jämfört barn som föddes 1987, alltså lågkonjunkturens barn och barn som föddes 1997, alltså de som växte upp under Nokias tillväxtperiod. Under båda tidsperioderna var andelen familjer som behövde utkomststöd lika, men på tio år hade antalet barn som var placerade utanför hemmet fördubblats och psykiska ohälsan hade ökat. Över en femtedel hade fått en psykiat