Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on joulukuu, 2014.

Tieto lisää nuorten kiinnostusta puoluepolitiikkaan

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n puheenjohtaja  Anette Karlsson  on tehnyt opinnäytetyötutkimuksen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien hallitusten jäsenten asenteista puoluepolitiikkaa kohtaan. Tutkimuksessa ilmenee, että tieto lisää ammattikorkeakouluopiskelijoiden kiinnostusta ja osallistumista puoluepolitiikkaan. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella opiskelijakuntien hallitusten jäsenet näkevät puoluepolitiikan keskeisenä osana vaikuttamistyötä sekä aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamista. Puoluepolitiikka nähdään kuitenkin opiskelijakunnasta erillään olevana toimintana. Kyselytutkimus osoittaa, että mitä korkeampi koulutus vastaajien vanhemmilla on, sitä myönteisemmin vastaajat suhtautuivat puoluepolitiikkaan. Korkeasti koulutetut vanhemmat keskustelivat enemmän yhteiskunnallisista asioista ja puoluepolitiikasta lastensa kanssa. Myös muiden tutkimusten mukaan vanhempien koulutustasolla ja yhteiskunnallisella kiinnostuksella on merkitystä lasten asenteille

Vi bör vara självförsörjande med energi – Lovisa trean behövs

I maj 2010 begick Vanhanens andra regering och dåvarande näringsminister  Mauri Pekkarinen  (C) fel, när de förkastade Fortum Power ja Heat Oy:s ansökan om att bygga ett nytt kärnkraftverk. Nuvarande näringsminister  Jan Vapaavuori  (Saml.), som var med och fattade det dåvarande beslutet, konstaterade i A-Studio (15.9) att det var fel att förkasta ansökan. Enligt Arbets- och näringsministeriets elanvändningsuppskattning (2009) behöver Finland två kraftverk: ett nytt och en investering som ersätter kraftverket i Lovisa. Ändå godkände Vanhanens II regering Fennovoimas och Industrins Kraft (TVO) lov, i stället för Fortums självklara. Nu fattade Stubbs regering (25.9) ett negativt principbeslut om TVOs ansökan om en förlängning av byggnadslovet för Olkiluoto 4. Också Fennovoimas lov är villkorligt: innan bygglovet beviljas ska det ha en finländsk ägarbas på 60 %. Ingetdera projektet har framskridit som det borde. Bruksloven för Fortums Lovisa I och II – staten är majoritetsägare i båd

Viktigt att stöda Lovisaregionen

Finlands svenska socialdemokrater rf:s (FSD) styrelsemedlem och riksdagskandidat  Anette Karlsson  tackar regeringen för tilläggsresurserna till Lovisaregionen. Regionen har utsetts till strukturomvandlingsområde. I maj 2014 kom budet att Strömfors Electric Ab:s fabrik i Strömfors stängs. Till följd av att verksamheten körs ned försvinner det 207 arbetsplatser fram till sommaren 2015. Samtidigt har pälstillverkaren Gemmi Furs meddelat att företaget avslutar sin verksamhet i Lovisa fram till slutet av november 2014. Detta innebär att 30 personer blir utan jobb. Uppsägningarna har också indirekta effekter, då 40 arbetsplatser uppskattas försvinna från servicebranschen. – Lovisaregionen behöver verkligen strukturstödet. Regionen håller på att förlora närmare 300 arbetsplatser fram till slutet av år 2015. När en region hotas av kraftiga arbetsplatsförluster måste staten agera, betonar Karlsson. I områden som råkar ut för plötsliga strukturomvandlingar måste åtgärderna vara snabba oc

Loviisan seudun tukeminen tärkeää

Uudenmaan Demarinaisten varapuheenjohtaja 2015 ja eduskuntavaaliehdokas  Anette Karlsson  kiittää hallitusta Loviisan seudulle suunnattavasta lisäresursoinnista. Alue on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Toukokuussa 2014 tuli tieto, että Strömfors Electric Oy:n tehdas Ruotsinpyhtäällä suljetaan. Toiminnan alasajon seurauksena alueelta häviää 207 työpaikkaa kesään 2015 mennessä. Samanaikaisesti turkisvalmistaja Gemmi Furs on ilmoittanut lopettavansa toimintansa Loviisassa marraskuun 2014 loppuun mennessä. Tämä merkitsee työpaikan menetystä yrityksen n. 30 työntekijälle. Suorien työpaikkavaikutusten lisäksi alueelta on arvioitu häviävän n. 40 työpaikkaa, lähinnä palvelualoilta. – Loviisan seudulla lisäresursointi tulee tarpeeseen. Alueelta on häviämässä liki 300 työpaikkaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Kun aluetta uhkaa äkillinen työpaikkojen vähentyminen on valtion toimittava, Anette Karlsson painottaa. Äkillisen rakennemuutosten alueilla tehtävien toimenpiteiden tulee

Katse Porvoon sairaalaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt (11.12.) Porvoon sairaalan synnytysosastolle poikkeusluvan jatkaa vuoden 2016 loppuun. Poikkeusluvan takana on Porvoon synnytysten määrä, eli noin 900 synnytystä vuositasolla. Uuden päivystysasetuksen mukaan synnytysosastojen tulee hoitaa vähintään tuhat synnytystä vuodessa. Päivystysasetuksessa vaaditaan myös, että synnytyssairaaloissa pitää mm. löytyä lastenlääkäri ja välitön valmius keisarinleikkaukseen. Porvoossa ongelmana on ainoastaan synnytysten määrä, kaikissa turvallisuusseikoissa ja tekijöissä sairaala toimii asetuksen mukaisesti. Olen itse syntynyt Porvoon sairaalassa, kuten moni ystäväni ja heidän lapsensa. Ilman Porvoon sairaalaa osa meistä olisi kirjaimellisesti syntynyt autoon. Ystäväni esikoinen syntyi myös Porvoossa, jolloin tuleva isä joutui synnytyksen alkaessa juoksemaan ulos siirtämään autoa – parkkisakkouhan vuoksi. Ei ole tarkoituksenmukaista, että sairaalan asiakkaat joutuvat kantamaan huolta autonsa parkkikiekosta.

Rattijuopumusten rangaistuksia kiristettävä

Vuosittain noin 20 000 henkilöä syyllistyy rattijuopumukseen. Rattijuopumuksen seurauksena tapahtunut onnettomuus on aina suuri tragedia rattijuopon mahdolliseksi uhriksi joutuneelle perheelle ja läheisille, mutta se jättää myös ikuiset arvet rattijuopumukseen syyllistyneelle. Keskimäärin 58 henkilöä menehtyy ja 650 henkilöä loukkaantuu rattijuopumuksen johdosta. Menehtyneistä kolme neljästä on juopuneita kuljettajia, 18 prosenttia juopuneen matkustajia ja yhdeksän prosenttia sivullisia. Menehtyneistä ja loukkaantuneista enemmistö on miehiä ja nuoria. Lähes kolmannes kuolleista ja neljä kymmenestä loukkaantuneesta on 15-24-vuotiaita. Tilasto on todella huolestuttava. Suomessa rattijuopumuksesta määrätyt ajokiellot ovat kansainvälisessä vertailussa lyhyitä. Tavallisista rattijuopumuksista määrätyistä ajokielloista 40 % oli pituudeltaan 3-6 kuukautta. Törkeistä rattijuopumuksista 46 % ajokielto oli 6-12 kuukautta. Useissa Euroopan maissa ajokiellot ovat kestoltaan vähintään vuoden, ra

Energiaomavaraisuus kuntoon – Loviisa 3:sta tarvitaan

Toukokuussa 2010 Vanhasen II hallitus ja silloinen elinkeinoministeri  Mauri Pekkarinen  (kesk.) teki virheen, kun se hylkäsi Fortum Power ja Heat Oy:n hakemuksen uuden ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi. Silloista päätöstä tekemässä ollut ja nykyinen elinkeinoministeri  Jan Vapaavuori  (kok.) totesi A-Studiossa (15.9.), että hylkääminen oli virhe. Työ- ja elinkeinoministeriön sähkönkäyttöarvion (2009) mukaan Suomeen tarvitaan kaksi voimalaa: yksi uusi ja yksi Loviisan voimalan korvaava investointi. Tästä huolimatta Vanhasen II hallitus hyväksyi Fennovoiman ja Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) luvat, itsestäänselvän Fortumin sijaan. Nyt Stubbin hallitus (25.9.) teki kielteisen periaatepäätöksen TVO:n hakemukseen pidentää Olkiluoto 4 -voimalan rakennuslupaa. Myös Fennovoiman lupa on ehdollinen: ennen rakennusluvan hakemista sillä on oltava 60 % suomalaisomistus. Kumpikaan hanke ei ole edennyt niin kun olisi pitänyt. Valtion enemmistöomistuksessa olevan Fortumin Loviisa 1 ja Loviisa 2 kä