Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2018.

Kestävää energiapolitiikkaa

Pohjoismaiden neuvosto kokoontui viime viikolla Grönlantiin. Keskustelimme arktisesta alueesta ja ilmastonmuutoksesta. Maapallon lämpenemisen vaikutukset ovat selvästi nähtävissä Grönlannissa. Asiantuntijoiden mukaan vuodessa sulaa vajaa 300 miljoonaa tonnia jäätä ilmastonmuutoksen seurauksena. Pelkona on koko Grönlannin jääpeitteen sulaminen, joka nostaisi merenpintaa merkittävästi, jopa yli seitsemällä metrillä. Sillä olisi haitallisia vaikutuksia myös meihin itäuusmaalaisiin.

Tutkimusten mukaan fossiiliset polttoaineet (hiili, öljy ja kaasu) ovat suurin hiilidioksidipäästöjä aiheuttava tekijä maailmassa. Näitä fossiilisia polttoaineita käytetään pääsääntöisesti sähkön ja lämmön tuottamiseen sekä kuljetukseen. Olemme Pohjoismaiden neuvostossa edistäneet sähköisen liikenteen (sähköautot) ja merenkulun (sähköiset laivat ja risteilyalukset sekä satamat) yleistymistä Pohjolassa. Lisäksi tarvitaan toimia kestävän energiantuotannon turvaamiseksi.

Kansainvälisen hallitusten välisen ilmastopa…

Det behövs krafttag för en bättre äldrevård

Det var hjärtskärande att läsa Marina Rautakoskis skrivelse (ÖN 11.9) om hur hennes 90-åriga far hade blivit behandlad. Liknande missförhållanden som Rautakoski beskriver får vi tyvärr läsa om allt för ofta. Beslutsfattarna och tjänstemännen jobbar för att förbättra läget i Borgå, men det tar tid. Det krävs också satsningar på nationell nivå. Mera resurser måste riktas till äldrevården och en bindande vårddimensionering måste stiftas i lag. Vi kan inte fortsätta så här längre, det behövs tillräckligt med yrkesmänniskor inom hemvården och anstaltsvården. Vi vet att en lagstadgad dimensionering är det effektivaste sättet att garantera att det finns tillräckligt med personal inom hemvården.

Enligt en nordisk forskning (Nordcare2) har till och med två av fem finländare som jobbar inom hemvården funderat på att sluta eller byta bransch. Hälsan håller inte. Snart har vi ingen som vill jobba inom äldrevården. Och orsaken är inte att det inte skulle råda brist på människor i vårt samhälle som …

Vanhustenhoitoon panostettava

Viime aikoina olen saanut lukea paljon sydäntä särkeviä kirjoituksia vanhustenhoidon nykytilasta. Kenenkään ei pitäisi joutua elämään sellaisissa olosuhteissa, joissa osa meidän ikäihmisistä tänä päivänä elää. Kansanedustaja Juvonen (UM 11.9.) toteaa, että kotihoidon kehittäminen ei enää riitä. Näin on, vanhustenhoitoa on kehitettävä kokonaisvaltaisesti. Säästöpaineiden ja prosenttitavoitteiden takaa on nähtävä ihminen.

Seuraavalla hallituskaudella vanhustenhoidon parantamiseen on panostettava toden teolla. Lisäresursseja on suunnattava vanhustenhoitoon ja sitovat hoitajamitoitukset on kirjattava lakiin, sillä se on paras keino varmistaa, että kotihoidossa ja hoivakodeissa on riittävästi hoitajia. Lisäksi tarvitaan uusia keinoja laadun varmistamiseksi. Tehy-lehden (27.8.) mukaan yksityinen terveysjätti Mehiläinen oli paikannut hoivakotinsa henkilöstövajausta laskemalla keikkalaisten työtunnit kahdesti. Tällainen kikkailu ei ole hyväksyttävää.

Pohjoismaisen tutkimuksen (Nordcare2) mukaan…

Valtuustoaloite: Lisää harrastusmahdollisuuksia Porvooseen

Harrastusten kustannukset ovat nousseet Suomessa viime vuosina merkittävästi. Keskivertoisen harrastavan perheen vuositulot olivat 87 000 vuodessa. Vain 36 prosenttia suomalaisista lapsiperheistä ansaitsee vuodessa yli 80 000 euroa. Sosioekonominen tausta vaikuttaa lasten mahdollisuuksiin saada yhdenvertainen kasvuympäristö.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön Otuksen tutkimuksesta (2016) käy ilmi, että vanhempien tausta vaikuttaa edelleen voimakkaasti nuorten koulutusvalintoihin. Tutkimuksesta käy ilmi, että koulutuksen periytymiseen vaikuttaa kotiympäristön kulttuurinen pääoma ja harrastuneisuuteen kannustaminen.

Harrastusrikas ympäristö kehittää lapsen tietoja ja taitoja, kuten sanavarastoa, argumentaation taitoja, sosiaalista ymmärrystä ja yleissivistystä, joilla on myönteinen vaikutus koulumenestykseen ja koulutusasenteisiin. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen tuo pitkällä aikavälillä säästöjä, kun nuorten syrjäytyminen saadaan ennaltaehkäistyä.

Ilmoituks…

Fullmäktigemotion: Mer hobbymöjligheter till Borgå

Kostnaderna för fritidsaktiviteter har avsevärt ökat under de senaste åren i Finland. Inkomsterna i de familjer som aktivt deltar i hobbyverksamhet är i medeltal 87 000 euro i året. Endast 36 procent av finländska barnfamiljer uppnår en årsinkomst över 80 000 euro. Barns socioekonomiska bakgrund påverkar i stor utsträckning möjligheterna till en likvärdig uppväxtmiljö.

Enligt en forskning som Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus gjort (2016) har även föräldrarnas bakgrund en stor betydelse gällande barnens skolval. I forskningen framkommer bland annat att hemomgivning, kulturellt kapital och barns möjligheter att delta i hobbyverksamhet starkt påverkar barnets framtid och utbildningsval.

En hobbyrik miljö utvecklar och förstärker barns kunskaper och färdigheter, såsom ordförråd, argumentation, sociala kunskaper och allmänbildning. Alla nämnda egenskaper har en positiv inverkan på barns skolframgång och attityd till skolan. Satsningar på barnens och de ungas hobbymöjligheter inbr…

Digimaailma kolkuttaa ikäihmisten ovelle

Digitalisaatio on tullut jäädäkseen, sitä ei voi kiistä. Verkkokaupat, sähköinen asiointi ja älylaitteet kuuluvat monen arkeen. Eikä se ole huono asia, kunhan muistamme, että läheskään kaikilla kansalaisilla ei ole mahdollisuutta käyttää tietotekniikkaa iän, toimintakyvyn rajoitteiden tai taloudellisten syiden takia. Digitalisaatio ei vielä pitkään aikaan pysty tavoittamaan kaikkia kansalaisia ja siksi yhteiskunnan on pidettävä huolta, että myös ne henkilöt, joilla ei ole tietokonetta, älypuhelinta tai internet-yhteyttä saavat yhdenvertaisia palveluita. Tilastokeskuksen mukaan 65 prosenttia 74-89-vuotiaista ja 25 prosenttia 65-74-vuotiaista kansalaisista ei ole koskaan käyttänyt internetiä.

Kasvotusten annettavia palveluita karsitaan vauhdilla. Esimerkiksi pankkipalveluiden siirtyminen verkkoon on heikentänyt monen ihmisen mahdollisuuksia hoitaa asioitaan, kasvaneista kustannuksista puhumattakaan. Uusi nopeasti muuttuva maailma pelottaa monia. Huoli omasta pärjäämisestä kasvaa. Tiedän …

Unelmien kotikaupunki?

Kaikilla asukkailla on oma käsityksensä siitä, millainen on unelmien kotikaupunki. On melkein mahdotonta päästä tilanteeseen, jossa kaikki ovat samaa mieltä - aina on parannettavaa. Sitä työtä virkamiehet ja poliittiset päättäjät tekevät vuodesta toiseen - tavoitteena, että seuraava vuosi olisi edellistä parempi. Porvoon valtuusto tulee hyväksymään kaupungin uuden strategian syyskuussa. Tänä kesänä olen pohtinut millainen on unelmien kotikaupunki, mitä palveluita siellä tulee olla ja mitä voimme tehdä, jotta yhä useampi kokisi Porvoon maailman parhaaksi paikaksi elää ja asua.

Viihtyisyys, esteettömyys ja palveluiden saavutettavuus nousi keskiöön. Kesän lopulla tapasin tuoreen äidin, joka kertoi minulle näkemyksiään asiasta. Hänen kokemuksensa Porvoosta oli hyvin erilainen kuin minun. En ollut aiemmin pohtinut asiaa, mutta keskustelumme jälkeen huomasin, että Porvoossa ei ole riittävästi paikkoja, jonne pienen vauvan kanssa on mukava mennä - syynä se, ettei kaupungista oikeastaan löydy …

Växelvist boende borde vara ett genuint alternativ

Barn har rätt till båda sina föräldrar, men den nuvarande lagstiftningen gör det svårare att förverkliga för barn vars föräldrar har skilt sig. Även om allt fler föräldrar vid skilsmässan väljer att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna, kan endast den ena föräldern få stöd av samhället.

Till exempel kan barnbidraget inte delas och betalas till två olika konton och barnet beaktas bara i den ena förälderns bostadsbidrag, även om föräldrarna har gemensam vårdnad och ett avtal om växelvist boende.

Barn behöver tillräckligt med utrymme, därför kan växelvist boende inte förverkligas i en liten etta. Alla föräldrar har inte ekonomiska möjligheter att genomföra växelvist boende, även om viljan skulle finnas. Faktum är att i dagens läge har höginkomsttagare bättre möjligheter att ordna vecka-vecka-boende. Så borde det inte vara. Alla familjer, oberoende av inkomster, borde ha möjlighet att dela jämnt på föräldraskapet genom växelvist boende.

Enligt lagen kan barn bara ha en officiell adre…

Digiapua ikäihmisille

Hyviä uutisia Porvoosta – ikäihmisille on jatkossa tarjolla henkilökohtaista apua laskujen maksuun. Keskustelin kevään markkinoilla erään rouvan kanssa siitä, kuinka vaikeaa ikäihmisillä on saada laskuja maksettua nykyaikana. Pankkien palvelumaksut ovat korkeita ja pankit häviävät yksi kerrallaan pienemmiltä paikkakunnilta. Tilanne on huolestuttava ja siksi päätin selvittää miten Porvoo voisi tukea ikäihmisiä digimaailman haasteiden kanssa. Kuulin, että digikoulutusta on hyvin tarjolla Porvoossa, mutta henkilökohtaista avustusta esimerkiksi laskujen maksamiseen ei ollut. Keskustelin aiheesta kaupungin vapaaehtoistyön koordinaattorin Petra Bärlund-Hämäläisen kanssa ja ilokseni hän suhtautui ideaan positiivisesti. Ikäihmisten digiopastus jatkuu nyt syksyllä, ja lisäksi uutena palveluna mukaan on saatu henkilökohtaista palvelua pankkipalveluiden ja Omakanta-palvelun käyttöön (Omenamäessä tiistaisin klo 10 -12). Kyseiseen opastukseen pitää kuitenkin varata etukäteen aika puhelimitse, puh.…

Nuorilla on oikeus koulutukseen

Oi sitä jännityksen ja riemun aikaa, kun koulut alkavat. Elämä palaa kesän jälkeen koulurakennuksiin ja uutta intoa virtaa käytävillä. Pienet ja vähän suuremmat lapset ovat palanneet katukuvaan, mikä puolestaan vaatii meiltä aikuisilta erityistä huomiota liikenteessä. Kesän aikana on valmistauduttu tulevaan, mutta joissakin perheissä tuleva on yhä epätietoisuuden peitossa. Vuosittain muutama tuhat peruskoulun päättävää nuorta ei saa haluamaansa jatko-opiskelupaikkaa. Nämä nuoret ovat saaneet kesän alussa kirjeen, jossa kerrotaan etteivät he pääse opiskelemaan - heidän taidot eivät riittäneet, he eivät kelvanneet. Se on kova paikka nuorelle ihmiselle, tiedän tämän lähipiirini kokemuksista.

Opetushallinnon tilastojen mukaan kolme loviisalaista peruskoulun päättänyttä nuorta ei saanut jatko-opiskelupaikkaa. Jokainen koulupolulta tippunut nuori on liikaa. Tutkimusten mukaan paras keino varmistaa, että jokainen nuori jatkaa opintiellä on oppivelvollisuusiän pidentäminen 18-vuoteen. Monissa…

Vuoroasumisen tulee olla aito vaihtoehto

Kesälomat lähenevät loppuaan ja alkaa olla aika asennoitua takaisin arkeen. Uudet koululaiset aloittavat pian koulutaipaleen ja monissa perheissä pohditaan millaisia muutoksia koulun aloittaminen tuo mukanaan. Ostetaan kouluvälineitä ja tutustutaan koulumatkaan. Eroperheissä joudutaan lisäksi pohtimaan, miten kouluarki saadaan käytännössä toimimaan.

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiin, mutta nykylainsäädäntö vaikeuttaa eroperheiden lasten kohdalla tämän oikeuden toteutumista. Vaikka yhä useammat vanhemmat päätyvät erotilanteessa siihen, että lapset asuvat yhtä paljon molempien vanhempien luona, on kuitenkin vain toisella vanhemmalla mahdollisuus saada yhteiskunnalta tukea. Se aiheuttaa usein jo valmiiksi tulehtuneisiin erotilanteisiin lisää riitoja.

Lasten vuoroasumista selvittänyt työryhmä luovutti loppuraporttinsa ministereille toukokuussa. Raportista ilmenee, että keskeisimmät muutostarpeet liittyvät huoltajille meneviin etuuksiin. Vaikka hoitokulut ja vastuu lapsesta jakautuvat…

Esiopetuksen kuljetuspäätöksiä muutettava

Kesä on lämpimillään, mutta monessa porvoolaisessa perheessä ollaan huolissaan tulevasta syksystä. Syynä huoleen on koulukuljetuspäätökset. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta tarjotaan 20 tuntia viikossa 4 tuntia päivässä.

Porvoon sivistyslautakunta päivitti esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet tammikuussa 2018. Muutokset olivat pääsääntöisesti hyviä. Muutosten tavoitteena oli helpottaa hankalaan tilanteeseen joutuneiden perheiden arkea, mutta nyt esiopetukseen liittyvien kuljetuspäätösten suhteen on ilmennyt uusia ongelmia. Monet vanhemmat ovat olleet minuun yhteydessä asian tiimoilta. Erityisen huolestuttavia tilanteita on syntynyt muun muassa perhepäivähoitajille, joiden pitäisi ottaa kaikki hoidossa olevat lapset mukaan esiopetuksessa olevan lapsen saattomatkalle.

Voimassa olevien periaatte…

Turistina kotikaupungissa

Arjen kiireessä ei aina ehdi pysähtyä nauttimaan lähiympäristöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Nyt kesälomalla päätin kokeilla jotain uutta, ja se kannatti. Olin viikon ajan turistina kotikaupungissa. Ohjelmassa oli vanhan kaupungin ihastelua, hyvää ruokaa ja jälkiruuaksi Vanhan Porvoon jäätelötehtaan jäätelöä. Viikkoon mahtui myös jokiristeily, melontaretki ja hot wingsien maistelua jokirannan ravintoloissa.

Havaitsimme, että Porvoossa on paljon hyviä ravintoloita, joihin emme arjen kiireessä olleet tutustuneet. Saimme mahtavia makuelämyksiä - ja ihan lähellä kotia. Ruokamatkailu on trendikäs matkailun muoto, jonka suosio kasvaa jatkuvasti. Matkamessujen kyselyn (2017) mukaan 27 prosenttia suomalaisista valitsee kotimaan matkakohteen ruokatrajonnan perusteella. Porvoo sijoittui kotimaan ruokamatkakohteiden kärkeen.

Ruokamatkailun lisäksi luontomatkailun suosio kasvaa - suomalaiset haluavat luontoon, samoin kansainväliset matkailijat. Ja myös me, joten hyppäsimme maksuttoman k…

Barnen har rätt att uppleva naturen

Vårt samhälle urbaniseras med snabb takt. På grund av urbaniseringen har speciellt barnens kontakt med naturen minskat. Enligt forskning främjar naturen både psykisk och fysisk hälsa. Naturen kan hjälpa oss att tackla nutidens hälso- och välfärdsutmaningar. Andelen symtom som orsakas av stress ökar bland barn i skolålder. Övervikt och diabetes har blivit allt vanligare. Människor sitter mer, vilket har en koppling till förekomsten av många långtidssjukdomar. Våra barn växer in i en livsstil där man sitter mycket och rör på sig lite. Det börjar redan i tidig ålder, eftersom daghemsbarn spenderar en stor del av sin dag på plats. I skolan sitter barnen ännu mer, vilket bidrar till att barnet blir främmande för sin kropp och risken att förkasta gymnastik och idrott i ung ålder ökar.

För barnen betyder naturen frihet att röra på sig och hitta på egna lekar – en möjlighet att utveckla sin fantasi. Barnets motorik förbättras då hen rör sig fritt i skogen. Barnet lär sig också att använda alla…

Älä ota kesäkissaa

Näin kesäaikaan moneen perheeseen muuttaa pieni kissanpentu. Suloinen, energinen ja pörröinen otus, jonka kanssa on mukavaa leikkiä. Valitettavasti osalta unohtuu, että kyseessä ei ole vain yhden kesän “leikkikalu” vaan elävä olento, jonka huolehtimiseen on sitouduttava moneksi vuodeksi. Muistan hyvin, kuinka 17-vuotiaana oli kivaa pidellä kehräävää karvapalloa sylissä ja leikkiä sen kanssa aamusta iltaan - silloin ei tullut ajatelleeksi kuinka pitkä sitoutuminen oli edessä. Nyt yli kymmenen vuotta myöhemmin ymmärrän sen hyvin, enkä kadu hetkeäkään, vaikka vuosien varrella olen saanut siivota hiekkalaatikoita, oksennuksia ja kukkamultia, jotka on kaadettu maahan. Yhteiset hetket rakkaan perheenjäsenen kanssa ovat korvaamattomia.

Siksi uutiset hylätyistä tai kaltoinkohdelluista kissoista saa minut surulliseksi ja vihaiseksi. En voi ymmärtää ihmisiä, jotka kykenevät satuttamaan tai hylkäämään kissansa, koiransa, kaninsa tai muun elävän olennon. Hylättyjen kissojen surullisen kohtalon lis…

Lasten luontosuhde kehittyy kokemalla

Yhteiskuntamme kaupungistuu kovaa vauhtia. Kaupungistumisen myötä erityisesti lasten luontokokemukset ovat selvästi vähentyneet. Lasten luontosuhteen kehittyminen ei ole enää itsestäänselvyys. Lapsen luontosuhde ei synny automaattisesti kuten ennen vanhaan, kun pelikonsoleja ja älylaitteita ei ollut tarjolla. Muistan hyvin kuinka lapsena leikimme vesisotaa lähimetsässä ja pyöräilimme päiväksi uimarantaan. Suurin osa päivästä kului ulkona – aikaa ei oikeastaan ollut olemassa. Sisälle tultiin vain syömään ja nukkumaan.

Stressin aiheuttamien oireiden osuus kasvaa kouluikäisten lasten keskuudessa. Lihavuus ja diabetes ovat yleistyneet. Lapsista noin 15 prosenttia on jo selvästi ylipainoisia. Luku on liki kaksi kertaa suurempi kuin 20 vuotta sitten. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tyypin 2 diabetesta sairastavien määrä on kaksinkertaistunut ja tyypin 1 diabeetikoiden määrä on kasvanut 30 prosenttia. Istumisella ja muulla paikallaanololla on yhteys useiden pitkäaikaissairauksien ilmaantumis…

Stoppa vinstjakten inom välfärden

Regeringens plan för social- och hälsovårdsreformen mötte igen turbulens då regeringen var tvungen att ge riksdagen all den tid som behövs för att behandla ärendet på ett sakligt sätt. Vårdreformen skjuts upp med ett år. Statsminister Juha Sipilä har meddelat i offentligheten att det möjliga landskapsvalet skulle hållas i samband med eurovalet i maj 2019. Inget är dock hugget i sten, eftersom partierna diskuterar saken och fattar sedan sitt beslut.

Vi lever i spännande tider. Inte enbart på grund av den förvirrade politiska situationen i hemlandet, utan också för att det snart är val i vårt grannland Sverige. I många fall har Finland följt i storebroderns fotspår. Redan för tio år sedan gjorde högerblocken Alliansen i Sverige liknande reformer som Centern, Samlingspartiet och De blå nu vill genomföra i Finland.

Först öppnades vårdtjänster för marknaden och sedan var skolorna i tur. Välfärdsbusinessen blomstrar, skolor har gått i konkurs och hälsoklyftorna har ökat. I Sverige vill sju av…

Lomarahaleikkaukset vaikuttavat monen lomasuunnitelmiin

Moni suomalainen pääsee näinä päivinä ansaitulle kesälomalle. Samaan aikaan maan hallituksen uhkailulla ja kiristyksellä aikaan saadun kilpailukykysopimuksen kohtuuttomat lomarahaleikkaukset tuntuvat monen kukkaroissa. Valitettavasti Keskustan, Kokoomuksen ja Sinisten (aiemmin Perussuomalaiset) hallituksella ei ollut tahtotilaa parantaa pienituloisten arkea, vaikka maan talous onkin kääntynyt kasvuun. Viime vuoden tilinpäätöstä käsiteltiin edellisessä Porvoon valtuustossa. Ilmeni, että kaupunki menetti noin miljoona euroa kilpailukykysopimuksen ansiosta. Miljoonalla eurolla olisi voitu palkata lisää ammattilaisia vanhustenhoitoon, korjata kouluja tai keventää kaupungin investoinneista syntynyttä velkataakkaa. Nyt pystyimme vain toteamaan, että tilanne oli kaikin tavoin harmillinen.

Hallituksen uhkailutaktiikalla aikaan saatu sopimus ei hyödyttänyt kaupunkia, porvoolaisia veronmaksajia eikä arvokasta työtä tekeviä palkansaajia. Kuluttaminen ja kotimaanmatkailu vähenevät, kun ihmisillä o…

Irti digimaailman paineista

Selaillessani sosiaalista mediaa törmäsin valokuvaaja Eric Pickersgrillin Removed-valokuvasarjaan. Hän on poistanut kuvista älylaitteet. Kuvasarja oli pysäyttävä, erityisesti siksi, että tunnistin kuvista itseni ja lähipiirini. Älylaitteet ovat niin iso osa arkeamme, ettei sitä edes tule ajateltua. Älypuhelin toimii herätyskellona, jonka jälkeen aamu alkaa selaillessa sosiaalista mediaa. Älylaite on mukana koko päivän ja illalla vielä viimeisenä nenän edessä ennen nukkumaan menoa. Reilu kymmenen vuotta sitten tilanne oli toinen - puheluiden ja tekstareiden lisäksi puhelimessa oli vain matopeli ja huonolaatuinen kamera.

Digimaailma on vallannut monien arjen vauhdilla. Meillä ei vielä ole laajoja tutkimuksia siitä, millaisia vaikutuksia sillä tulee olemaan ihmiseen, erityisesti lasten sosiaalisiin taitoihin, oppimiseen ja muuhun kehitykseen. Koulutuksen asiantuntija Pasi Sahlbergin mielestä Pisa-tulosten heikentymisen taustalla saattaa olla älypuhelin. Hän perustelee asiaa sillä, että n…

Digisyrjäytyminen pysäytettävä

Digitalisaatio on tullut jäädäkseen, sitä ei voi kiistä. Verkkokaupat, sähköinen asiointi ja älylaitteet kuuluvat monen arkeen. Eikä se ole huono asia, kunhan muistamme, että läheskään kaikilla kansalaisilla ei ole mahdollisuutta käyttää tietotekniikkaa iän, toimintakyvyn rajoitteiden tai taloudellisten syiden takia. Digitalisaatio ei vielä pitkään aikaan pysty tavoittamaan kaikkia kansalaisia ja siksi yhteiskunnan on pidettävä huolta, että myös ne henkilöt, joilla ei ole tietokonetta, älypuhelinta tai internet-yhteyttä saavat yhdenvertaisia palveluita. Tilastokeskuksen mukaan 65 prosenttia 74-89-vuotiaista ja 65-74-vuotiaista kansalaisista 25 prosenttia ei ole koskaan käyttänyt internetiä.

Kasvotusten annettavia palveluita karsitaan vauhdilla. Esimerkiksi pankkipalveluiden siirtyminen verkkoon on heikentänyt monen ihmisen mahdollisuuksia hoitaa asioitaan, kasvaneista kustannuksista puhumattakaan. Oma isoäitini täytti vastikää 85 vuotta. Hän ei ole koskaan käyttänyt tietokonetta älypuh…

Lääkkeiden ja ruoan välillä ei pidä joutua valitsemaan

Tuoreiden selvitysten mukaan joka kymmenes pienituloinen eläkeläinen kokee vakavia toimeentulovaikeuksia ja useampi kuin joka kymmenes pienituloinen ikääntynyt jättää menemättä lääkäriin rahan takia. Nykyhallitus on lisännyt erityisesti yli 65-vuotiaiden pienituloisuutta - asumisen kulut ovat kallistuneet, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on nostettu ja lääkekorvauksia on leikattu.

Keskustan, Kokoomuksen ja Sinisten (ennen Perussuomalaisten) hallitus päätti kautensa alussa, että lääkekorvauksen omavastuuosuutta suurennetaan ja että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja voidaan korottaa jopa 30 prosentilla. Loviisassa SDP:n edustaja esitti, ettei maksuja korotettaisi indeksikorotusta, eli reilua prosenttia enempää. Valitettavasti kokoomuksen, keskustan ja RKP:n edustajat olivat toista mieltä ja asiakasmaksut nostettiin heti vuoden 2016 alusta tappiin. Tällä hetkellä 18 Uudenmaan kunnassa on käytössä asiakasmaksuasetuksen mukainen enimmäismaksu, eli 20,60 euron kertam…

Valtuustoaloite: Ensisuoja asunnottomille nuorille

Porvoossa on tilastojen mukaan 21 nuorta asunnottomana. Nuorten asunnottomuus ei aina näy tilastoissa, sillä asunnottomat nuoret majailevat kavereilla tai ovat kirjoilla lapsuuden kodissaan. Itsenäistyminen ilman omaa kotia on monesti mahdotonta. Porvoon nuorten asumisen tukeminen ja asunnottomuuden ehkäisy 2012-2015 väliraportin ja hankesuunnitelman (20.5.2015) mukaan vuoden 2014 aikana on aloitettu erillisen nuorten asumisyksikön suunnittelu. Asia ei kuitenkaan ole edennyt.

Porvoossa toimivassa Koivulassa on 48 asumispaikkaa aikuisille ja kahdeksan yöpymispaikkaa päihtyneille. Koivulan yöpymistilat ovat kuitenkin todella pienet. Koivula on auki ympäri vuorokauden. Nuoret ovat erityisen haavoittuvia ja alttiita vaikutuksille, jonka vuoksi olisi tärkeää, että heillä olisi aikuisista päihteidenkäyttäjistä erillinen täysin oma ensisuoja. Vuoden 2018 talousarvion liitteessä tunnusluvut on arvioitu, että vuonna 2018 Koivulassa oli 80 asiakasta ja vuonna 2019 asiakkaita olisi arviolta 90. A…

Fullmäktigemotion: Skyddshärbärge för bostadslösa unga

I Borgå finns enligt statistiken idag 21 bostadslösa unga. Ungas bostadslöshet syns ändå inte alltid i statistiken, eftersom många övernattar hos vänner eller är skrivna i sina barndomshem. Att utvecklas till en självständig person är mycket svårt utan ett hem. Enligt mellanrapporten och planen för projektet " Stöd för de ungas boende och förebyggande av bostadslöshet 2012–2015" (20.5.2015) har man under år 2014 påbörjat planeringen av en särskild boendeenhet för unga. Ärendet har ändå inte framskridit.

I Koivula-enheten för stödboende i Borgå finns idag 48 boendeplatser och på tillnyktringsstationen 8 övernattningsplatser för påverkade. Utrymmena är ändå mycket små. Koivula är öppet dygnet runt. Unga personer är särskilt sårbara och mottagliga för påverkan, varför det skulle vara viktigt att de skulle ha en egen stödboende-enhet separat från de vuxna rusmedelbrukarna. I bilagan nyckeltal till budgeten för 2018 förutspår man att det år 2018 kommer att finnas 80 klienter och …

Valtuustopuhe 13.6.2018

Värderade ordförande, hyvät valtuustokollegat

Olen todella huolestunut. Arviointikertomuksessa lukee, että tarkastuslautakunta ei useista pyynnöistä huolimatta saanut toimitilajohdolta kattavia tietoja sisäilmakohteiden kokonaiskorjauskustannuksista vuodelta 2017. Samasta aiheesta on tässä salissa keskusteltu aiemmin.

Kaupunginhallitus tapasi Helsingin johtoa jokin aika sitten. Kyseisellä vierailulla saimme kuulla Helsingin kaupungin toimista sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Sisäilmaongelmat eivät ole vain Porvoon ongelmia, mutta meidän paikallisten päättäjien on kyettävä löytämään niihin ratkaisuja. Vaakalaudalla ei vain ole meidän kiinteistöomaisuus ja raha, vaan lasten sekä opettajien terveys on myös uhattuna. Meillä ei ole varaa sairastuttaa tulevaisuuden toivojamme huonoissa päiväkoti- ja koulurakennuksissa.

Olen iloinen, että niin moni tästä salista on osoittanut kiinnostusta ja vahvaa halua korjata tilanne. Vain yhdessä voimme saada asiat kuntoon.

Hyvät ystävät, oli pöyristyt…

Tolkis skola ja Tolkkisten koulu - turvallinen ja toimiva kokonaisuus

Tolkis skola on herättänyt paljon keskustelua, mikä on ymmärrettävää, sillä onhan asia ollut esillä jo vuosia. Nyt koulua aletaan vihdoinkin rakentamaan ja oppilaat pääsevät suunnitellussa aikataulussa valmiiseen koulurakennukseen. Siitä olen iloinen. Prosessi ei ole mennyt kuten pitäisi. Olemme kaupunginhallituksessa ottaneet asian vakavasti ja päättäneet tehdä käsikirjan, jotta tämä ei toistu. Lisäksi kaupunginhallitukselle tullaan jatkossa kertomaan kaikista korjaus- ja rakennushankkeista. Sen myötä myös taloudelliset vaikutukset tulevat nykyistä paremmin päättäjien tietoon.

Valitettavaa on ollut, että useassa tapauksessa kustannuslaskelmat eivät ole pitäneet. Toimitilajohto arvioi vuonna 2016, että Tolkis skolan rakennustyöt maksaisivat reilun kolme miljoonaa euroa. Nyt tiedämme, että se ei ole asian laita. Se lienee syy sille, että kaupunginjohtaja toi uuden esityksen päätöksentekoon pari päivää ennen kaupunginhallituksen kokousta. Kyseisessä esityksessä olisi hylätty saadut urak…

Koulupäätökset tähtäävät pitkään tulevaisuuteen

Porvoon valtuusto päätti keskiviikkona, että Tolkis skola rakennetaan 28.2.2018 tehdyn päätöksen mukaan ja koulun rakennuskustannusten osalta hyväksytään vajaan 300 000 euron lisäys. Kaupungin- ja toimitilajohdon pikaisesti valmistelema (24.5. päättäjien tietoon tullut) vaihtoehto tarjouksen hylkäämisestä herätti keskustelua, kun Kokoomus, Keskusta, Vihreät ja Perussuomalaiset lähtivät esittämään ja kannattamaan kyseistä vaihtoehtoa. Meidän ryhmämme ja muutama muu edustaja pitivät kiinni jo kaupunginhallituksessa tehdystä päätöksestä, että lisäys hyväksytään, jotta monen vuoden odottelun jälkeen pääsisimme vihdoinkin asiassa eteenpäin.

Uusi ehdotus oli mielestämme puutteellinen ja tehty kiireellä – emme voineet varmistua siitä, että ilmoitetut kustannukset olisivat pitäneet tai että ehdotus olisi vastannut niitä laatukriteerejä, joita sivistyksen osalta haluamme. Uusi esitys oli valmisteltu ainoastaan toimitilajohdon toimesta ja se oli puhtaasti tekninen. Pedagoginen näkökulma ja vaiku…

Ingen ska behöva välja mellan mat och medicin

Regeringen har bjudit på dramatik under den senaste tiden. Riksdagsledamöter har hoppat från grupper till andra och en efter den andra meddelar att de kommer att rösta emot regeringens förslag, därpå alla olösta frågor kring ett eventuellt landsskapsval, bara för att nämna några exempel. Regeringens landskaps- och vårdreform har hela tiden innehållit stora problem, men nu ser det ut som att den “faller”. En sak är klar, vi kommer snart att ha riksdagsval. Partierna är i startgroparna och det börjar synas i den offentliga diskussionen.

Socialdemokraternas ordförande Antti Rinnes första maj-tal väckte mycket diskussion. Regeringspartierna, med Samlingspartiet i spetsen, skällde ut förslaget om att öka de minsta garanti- och folkpensionerna under en längre tid med hela hundra euro i månaden. Kritikerna påstod att förslaget inte går att förverkliga på grund av pengabrist.

Samtidigt har Centerns, Samlingspartiets och De Blåas (samt tidigare Sannfinländarnas) regering bland annat sänkt skatte…

Maakuntavaaleja ei voi järjestää lokakuussa

Lainsäädäntö maakunta- ja sote-uudistuksen osalta on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Kansanedustajista ja asiantuntijoista yksi toisensa jälkeen ilmoittaa, että aikataulu on liian tiukka ja että esitetyssä mallissa on paljon ongelmia. Esimerkiksi hallituksen vaatimista kustannussäästöistä ei ole mitään tietoa - ministeritkään eivät osaa sanoa mistä säästöt tulevat. Tilanne on kaikin tavoin huolestuttava. Kyseessä on aikakautemme suurin uudistus, jota ollaan nyt tekemässä kiireellä ja vasemmalla kädellä hutiloiden. Ja kaikki tämä vain siksi, että hallituspuolueet haluavat pitää kiinni aikeistaan järjestää maakuntavaalit lokakuussa.

Oikeuskanslerin virasto on ilmoittanut (22.5.), että lakien voimaantulon ja vaalien välissä tulisi olla vähintään puoli vuotta valmistautumisaikaa. Sellaista aikaa ei nykytilanteessa ole näköpiirissä. On myös hyvä muistaa, että EU:ssa Suomi on aina puhunut demokratian ja hyvän hallinnon puolesta - olemme yhdessä muiden EU-maiden kanssa vaatineet, että…

Varhaiskasvatuslaki uudistuu - olemmeko valmiita?

Näin porvoolaisena valtuutettuna olen seurannut mielenkiinnolla naapurikuntien toimintaa. Erityisen hienoa on ollut lukea alustavia tietoja Loviisan varhaiskasvatusselvityksestä, jonka tavoitteena on varhaiskasvatuslain uudistukseen valmistautuminen. Elokuussa voimaan tulevan lain mukaan muun muassa vuorohoitoa on järjestettävä lapselle, joka tarvitsee sitä vanhempien tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. SDP on lisäksi esittänyt vuorohoidon osalta, että pienille koululaisille (1. ja 2. luokat) tulisi taata vuorohoitopaikka myös koulun aloituksen jälkeen, mikäli lapsen ilta- ja yöaikaista huolenpitoa ei voida taata muulla tavoin. Lakiluonnos on nyt sivistysvaliokunnan käsittelyssä ja eduskunta päättää asiasta ennen juhannusta. Uuden lain on määrä astua voimaan 1.8.2018.

Loviisan varhaiskasvatuksen selvitysluonnoksessa arvioidaan, että lain täsmennyksen myötä varhaiskasvatus tulee ainakin vuorohoidon osalta tarvitsemaan lisäresursseja. Tähän aiheeseen pitää perehtyä myö…

Kuntalaisaloite: Esteetön puisto Porvooseen

Suomi on ratifioinut YK:n vammaispoliittisen sopimuksen kaksi vuotta sitten. Sopimuksessa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet, estetään syrjintä sekä edistetään esteettömyyttä. Vammaisella ihmisellä on oikeus määrätä itse omasta elämästään. Fyysisen ympäristön tulee olla esteetön ja tiedon saavutettavissa. Sopimuksen lähtökohtia ovat ihmisten välinen tasa-arvo, erilaisuuden kunnioittaminen, vammaisten henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten moninaisuutta sekä vammaisten lasten oikeuksien kunnioittaminen. Syrjintäkiellon toteutuminen vaatii esteettömyyttä, mikä on otettu yhdeksi pääteemaksi kaupungin strategialuonnoksessa.

Julkisissa puistoissa on tärkeää ottaa huomioon puistoa käyttävien aikuisten ja lasten moninaisuus ja moninaiset tarpeet, myös toimimis- ja liikkumisesteiset henkilöt. Tärkeää on tarjota kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus leikkiin ja liikuntaan. Porvoossa ei ole yhtään esteetöntä leikkipuistoa. Porvooseen tarvitaan esteetön puisto, jotta kaikilla kaupunkilaisill…