Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2018.

Maakuntavaaleja ei voi järjestää lokakuussa

Lainsäädäntö maakunta- ja sote-uudistuksen osalta on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Kansanedustajista ja asiantuntijoista yksi toisensa jälkeen ilmoittaa, että aikataulu on liian tiukka ja että esitetyssä mallissa on paljon ongelmia. Esimerkiksi hallituksen vaatimista kustannussäästöistä ei ole mitään tietoa - ministeritkään eivät osaa sanoa mistä säästöt tulevat. Tilanne on kaikin tavoin huolestuttava. Kyseessä on aikakautemme suurin uudistus, jota ollaan nyt tekemässä kiireellä ja vasemmalla kädellä hutiloiden. Ja kaikki tämä vain siksi, että hallituspuolueet haluavat pitää kiinni aikeistaan järjestää maakuntavaalit lokakuussa.

Oikeuskanslerin virasto on ilmoittanut (22.5.), että lakien voimaantulon ja vaalien välissä tulisi olla vähintään puoli vuotta valmistautumisaikaa. Sellaista aikaa ei nykytilanteessa ole näköpiirissä. On myös hyvä muistaa, että EU:ssa Suomi on aina puhunut demokratian ja hyvän hallinnon puolesta - olemme yhdessä muiden EU-maiden kanssa vaatineet, että…

Varhaiskasvatuslaki uudistuu - olemmeko valmiita?

Näin porvoolaisena valtuutettuna olen seurannut mielenkiinnolla naapurikuntien toimintaa. Erityisen hienoa on ollut lukea alustavia tietoja Loviisan varhaiskasvatusselvityksestä, jonka tavoitteena on varhaiskasvatuslain uudistukseen valmistautuminen. Elokuussa voimaan tulevan lain mukaan muun muassa vuorohoitoa on järjestettävä lapselle, joka tarvitsee sitä vanhempien tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. SDP on lisäksi esittänyt vuorohoidon osalta, että pienille koululaisille (1. ja 2. luokat) tulisi taata vuorohoitopaikka myös koulun aloituksen jälkeen, mikäli lapsen ilta- ja yöaikaista huolenpitoa ei voida taata muulla tavoin. Lakiluonnos on nyt sivistysvaliokunnan käsittelyssä ja eduskunta päättää asiasta ennen juhannusta. Uuden lain on määrä astua voimaan 1.8.2018.

Loviisan varhaiskasvatuksen selvitysluonnoksessa arvioidaan, että lain täsmennyksen myötä varhaiskasvatus tulee ainakin vuorohoidon osalta tarvitsemaan lisäresursseja. Tähän aiheeseen pitää perehtyä myö…

Kuntalaisaloite: Esteetön puisto Porvooseen

Suomi on ratifioinut YK:n vammaispoliittisen sopimuksen kaksi vuotta sitten. Sopimuksessa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet, estetään syrjintä sekä edistetään esteettömyyttä. Vammaisella ihmisellä on oikeus määrätä itse omasta elämästään. Fyysisen ympäristön tulee olla esteetön ja tiedon saavutettavissa. Sopimuksen lähtökohtia ovat ihmisten välinen tasa-arvo, erilaisuuden kunnioittaminen, vammaisten henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten moninaisuutta sekä vammaisten lasten oikeuksien kunnioittaminen. Syrjintäkiellon toteutuminen vaatii esteettömyyttä, mikä on otettu yhdeksi pääteemaksi kaupungin strategialuonnoksessa.

Julkisissa puistoissa on tärkeää ottaa huomioon puistoa käyttävien aikuisten ja lasten moninaisuus ja moninaiset tarpeet, myös toimimis- ja liikkumisesteiset henkilöt. Tärkeää on tarjota kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus leikkiin ja liikuntaan. Porvoossa ei ole yhtään esteetöntä leikkipuistoa. Porvooseen tarvitaan esteetön puisto, jotta kaikilla kaupunkilaisill…

Invånarinitiativ: En tillgänglig park till Borgå

Finland har två år sedan ratificerat FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I konventionen garanteras handikappade personer fulla mänskliga rättigheter, motarbetas diskriminering och tillgänglighet främjas. Handikappade personer har rätt att själv bestämma om sitt liv. Den fysiska omgivningen och information ska vara tillgänglig. Utgångspunkter i konventionen är jämlikhet, respekt för människans mångfald, fullt deltagande och delaktighet samt främjande rättigheterna för barn med funktionsnedsättning. För att främja delaktighet och fylla kraven om icke-diskriminering måste vi satsa på tillgängligheten, vilket också är ett huvudtema i utkastet till stadens nya strategi.

I offentliga parker är det viktigt att ta i beaktande vuxnas och barns mångfald och mångsidiga behov. Även de behov personer med funktionsnedsättningar har. Det är viktigt att erbjuda alla lika möjligheter till lek och idrott. Idag finns det inte en enda tillgänglig lekpark i Borgå. Vi b…

Stöd från Vanda till Anette Karlsson

Vanda svenska socialdemokrater stöder Anette Karlsson i riksdagsvalet våren 2019. Tidigare har Borgå svenska socialdemokrater, Strömforsin työväenyhdistys och Sibbo svenska socialdemokrater meddelat om sitt stöd till Karlsson. Under sin studietid bodde Karlsson i Vanda, Dickursby. Hon fick examen år 2014 till socionom från Laurea yrkeshögskolan. Under förra fullmäktigeperiod fungerade Karlsson som medlem i Vanda bildningsnämnd.

- Anette är en pålitlig person. Då hon lovat sköta en fråga, gör hon det. Jag har ofta imponerats av hennes energi och målmedvetenhet. Hon har en förmåga att ta människor på rätt sätt. Därför är det lätt att samarbeta med henne, kommenterar ordförande Mae Cedercreutz-Pesonen.

Anette Karlsson fungerar som vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater och som ordförande för Socialdemokratiska Kvinnor i Nyland. Hon är fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Borgå. Karlsson jobbar på riksdagen som assistent för SDP:s vice ordförande, riksdags…

Vantaalta tukea Anette Karlssonille

Vanda svenska socialdemokrater tukee Anette Karlssonia kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Aiemmin Borgå svenska socialdemokrater, Strömforsin työväenyhdistys ja Sibbo svenska socialdemokrater ovat ilmoittaneet tukevansa Karlssonia. Karlsson asui opiskeluaikana Vantaalla ja hän valmistui sosionomiksi Laurea ammattikorkeakoulusta vuonna 2014. Hän toimi myös viime valtuustokaudella Vantaan opetuslautakunnan jäsenenä.

- Anette on luotettava henkilö, joka hoitaa asiat lupaamansa mukaan. Hän on energisyydellään ja määrätietoisuudellaan monta kertaa tehnyt minuun vaikutuksen. Hänellä on kyky ymmärtää ihmisiä oikein ja yhteistyö hänen kanssaan on helppoa, puheenjohtaja Mae Cedercreutz-Pesonen kommentoi.

Karlsson toimii tällä hetkellä Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtajana ja ruotsinkielisten demareiden (FSD) varapuheenjohtajana. Hän on kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Porvoossa. Karlsson työskentelee eduskunnassa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnarin avus…

Alla är värda en god och trygg ålderdom

Den senaste tiden har det diskuterats mycket om äldrevården i allmänhet, men också om läget i Borgå. I fjol krävde Borgå revisionsnämnd mer information om läget. Då publicerades en utredning, där det framkom att det inom hemvården fanns brister gällande arbetshälsa samt att sjukfrånvaron var hög.

Enligt Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers nya utredning har arbetsmängden inom hemvården ökat märkbart, personalens sjukledigheter ersätts inte med vikarier och skötarnas sjukfrånvaro är hög. Därtill är klienterna i allt sämre skick. Liknande resultat kunde också läsas i utredningen som gjordes i Borgå - antalet klienter ökade under ett år med cirka 11 procent, men antalet vårdare hölls på samma nivå som tidigare. Nu har man i Borgå målmedvetet tagit fasta på problemen, bland annat genom att förnya arbetstiderna och att ta i bruk olika stöd för förmännen och personalen samt genom att anställa mer vårdpersonal. I jämförelse med förra året har sjukfrånvaron minskat och välmående …

Äitikin on ihminen

Tapasin jokin aika sitten itkevän naisen ravintolan naistenhuoneessa. Hän oli ensimmäistä kertaa ulkona ystäviensä kanssa lapsen syntymän jälkeen. Itkun taustalla oli vastaan tulleiden syyllistävät kommentit. Äidiltä oltiin tivattu kuka hoitaa lasta, kun hän oli ulkona. Osa oli jopa todennut, että nainen oli huono äiti, koska hän vietti yhden illan ystäviensä kanssa lapsen hoitamisen sijaan. Minua suututti, mutta myös suretti. Tuntui kohtuuttomalta, että tämä minulle tuntematon nainen joutui sellaisen kohtelun kohteeksi. Miten 2010-luvun Suomessa voi tapahtua tällaista?

Äitiys muuttaa ihmistä, mutta se ei tarkoita, että ihminen häviää äitiyden myötä. Lapsen tarpeet on huomioitava ja monesti lapsi on laitettava etusijalle, se on selvää. Äidillä tulee kuitenkin olla oikeus omiin harrastuksiin ja ystäviin - myös “vauvaympyröiden” ulkopuolella. Suomi tarvitsee äitivallankumouksen. Äitejä ei tule asettaa ennalta määriteltyyn muottiin, vaan ilmapiiri on muutettava sellaiseksi, että kaikki äi…

Vieläkö joku haluaa työskennellä vanhusten kotihoidossa?

Sivistyneen yhteiskunnan mittari on se, kuinka hyvin hoidamme vanhuksemme. Suomessa on hyvä vanheta, näin kertovat monet tutkimukset. Valitettavasti uutisista kuulemme toisenlaista tarinaa - ikäihmisiä on kohdeltu kaltoin ja jätetty heitteille. Tästä kotihoitajia on syyllistetty julkisessa keskustelussa - minusta se on väärin. Arvokasta hoitotyötä tekevät ihmiset ovat ylityöllistettyjä ja alipalkattuja. Tiedämme kaikki, että kiireessä työtä ei voi hoitaa hyvin.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin tuoreen selvityksen mukaan viimeisten vuosien aikana hoitajien työmäärä on lisääntynyt merkittävästi, henkilökunnan poissaoloja ei paikata tai saada paikattua sijaisilla ja hoitajien sairauspoissaolot ovat pidentyneet. Lisäksi kotihoidon asiakkaat ovat entistä huonokuntoisempia. Pohjoismainen vertaileva tutkimus vanhustyön olosuhteista Nordcare2 mukaan jopa kaksi viidestä suomalaisesta vanhusten kotihoidon työntekijöistä harkitsivat lopettamista tai alan vaihtoa. Terveys ei kestä työtä.…

Sipoosta tukea Anette Karlssonille

Sibbo svenska socialdemokrater tukee Anette Karlssonia kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Aiemmin Borgå svenska socialdemokrater ja Strömforsin työväenyhdistys ovat ilmoittaneet tukevansa Karlssonia. Karlssonilla on vahvat siteet Sipooseen tulevan puolisonsa Fredrik Wickholmin kautta. Häitä vietetään kesällä. Wickholm toimii tällä hetkellä rakennusalan yrittäjänä Sipoossa.

- Sipoon kannalta on tärkeää, että eduskuntaan valitaan henkilöitä, jotka tuntevat alueemme hyvin. Anettella on kyky ymmärtää erilaisia ihmisiä ja heidän tarpeitaan sekä hahmottaa suuria kokonaisuuksia. Hänestä saamme luotettavan edustajan Arkadianmäelle, puheenjohtaja Kjell Grönqvist kommentoi.

Karlsson toimii Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtajana ja ruotsinkielisten demareiden (FSD) varapuheenjohtajana. Hän on kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Porvoossa. Karlsson työskentelee eduskunnassa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnarin avustajana ja poliittisena asiantuntijana Pohjoismaiden n…

Stöd från Sibbo till Anette Karlsson

Sibbo svenska socialdemokrater stöder Anette Karlsson i riksdagsvalet våren 2019. Tidigare har Borgå svenska socialdemokrater och Strömforsin työväenyhdistys meddelat om sitt stöd till Karlsson. Karlsson har stark anknytning till Sibbo genom sin blivande man Fredrik Wickholm. Bröllopet firas i sommar. Wickholm är egenföretagare inom byggbranschen i Sibbo.

- För Sibbo är det viktigt att det till riksdagen väljs personer som känner till vårt område. Anette har en förmåga att förstå olika människor och deras behov. Därtill kan hon greppa stora helheter. Av henne får vi en pålitlig riksdagsledamot, kommenterar ordförande Kjell Grönqvist.

Anette Karlsson fungerar som vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater och som ordförande för Socialdemokratiska Kvinnor i Nyland. Hon är fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Borgå. Karlsson jobbar på riksdagen som assistent för SDP:s vice ordförande, riksdagsledamot Ville Skinnari. Hon jobbar också som politisk rådgivare i Nordiska …

Skoldiskussion på fel spår

På senaste har det diskuterats i olika medier om Hindhår skolas framtid. Baracker skaffas till Hindhår i sommar för att delar av skolan samt gymnastiksalen måste rivas, upphandlingen görs för 35 månader (ÖN 29.3). En hållbar lösning för Hindhår och för hela Borgå måste hittas inom de närmaste åren. Även i Hindhår måste utgångsläget vara i den pedagogiska helheten (daghem, förskola, skola etc.), inte bara en diskussion om väggar.

För tillfället väntar vi alla på bildningsnätsutredningen, för att kunna börja en bredare framtidsdiskussion. Hur ska daghems- och skolnätet se ut i framtiden? Det behövs en långsiktig plan om hur skoltjänsterna kan bäst tryggas för eleverna i staden. Det är också skäl att kolla på elevupptagningsområdena i Borgå, så att läget blir det bästa möjliga. Att bolla med enskilda skolors framtid, utan en helhetsbild, är inte hållbart. Farsen omkring Tolkis skola får inte upprepas i Hindhår eller någon annanstans heller. Lärare, elever och familjer är värda mer - borgå…

Loviisasta tukea Anette Karlssonille

Strömforsin työväenyhdistys ry tukee Anette Karlssonia kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Borgå svenska socialdemokrater on aiemmin asettanut Karlssonin ehdolle eduskuntavaaleihin. Karlsson on syntynyt Liljendalissa ja hänellä on yhä sukua alueella.

- Anette on usean vuoden ajan ollut kiinnostunut Loviisan asioista ja tehnyt töitä kaupunkimme eteen. Hän on Loviisan ydinvoimalan puolestapuhuja ja hän toimii myös itäistä junayhteyttä edistävässä rantaratatoimikunnassa. Anette on juuri sellainen henkilö, jonka toivoisi näkevän eduskunnassa pitämässä meidän loviisalaisten puolia, puheenjohtaja Jari Kekkonen kommentoi.

Anette Karlsson on koulutukselta ylioppilas, media-assistentti ja sosionomi (AMK). Hän on käynyt alakoulun Sävträsk skolanissa Liljendalissa ja Kapellby skolanissa Lapinjärvellä. Yläkoulun hän suoritti Lovisaneijdens högstadiumissa. Nyt Karlsson toimii kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä Porvoossa. Hän työskentelee eduskunnassa kansanedustajan avustajana ja po…

Stöd från Lovisa till Anette Karlsson

Strömforsin työväenyhdistys rf stöder Anette Karlsson i riksdagsvalet våren 2019. Tidigare har Borgå svenska socialdemokrater nominerat Karlsson till kandidat i valet. Karlsson är född i Liljendal och hon har fortfarande släkt i regionen.

- Anette har under flera års tid varit intresserad om Lovisa och jobbat för att bevaka lovisabornas intressen. Hon talar för Lovisa kärnkraftverk och hon är med i en arbetsgrupp som jobbar för östra kustbanan. Anette är en sådan person som man önskar att se i riksdagen och bevaka våra intressen, kommenterar ordförande Jari Kekkonen.

Anette Karlsson är student, media-assistent och socionom (YH). Hon har gått skola i Sävträsk i Liljendal samt i Kapellby i Lappträsk. Högstadiet gick hon i Lovisaneijdens högstadium. Nu är Karlsson fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Borgå. Hon jobbar i riksdagen som riksdagsassistent till riksdagsledamot Ville Skinnari och som politisk rådgivare i Nordiska rådet.

- Det är fint att Anette får stöd också från L…

Fullmäktigemotion: Stöd till närståendevårdarna

Närståendevårdarna gör ett mycket värdefullt arbete. De hjälper och stöder sina närmaste i vardagslivet dygnet runt, varje dag i veckan. Hur betungande närståendevårdarbetet är har inte att göra med den nära anhörigas ålder.

I en studie som gjorts i Tammerfors universitet (2014) framkommer det att ifall vi inte skulle ha närståendevårdare i Finland, skulle kostnaderna vara 2,8 miljarder euro dyrare än i dagsläget. Närståendevårdarna tänker knappast på att de sparar samhällets pengar då de tar hand om sin närmaste. Beslutsfattare borde dock se hur stor betydelse och inverkan närståendevårdanas arbete har och värdesätta deras arbete mer.

Att människor tar hand om varandra av kärlek ska inte leda till uttmattning på bekostnad av egen hälsa. Närståendevårdarna måste stödas ekonomiskt, men de ska också ha möjligheten att regelbundet få återhämta sig och vila utan oro för hur den närmaste klarar sig då de lämnar hen i kommunens vård. Alla närsåendevårdare skall ha rätt till motion och andra m…

Valtuustoaloite: Tukea omaishoitajille

Omaishoitajat tekevät inhimillisestä, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen mittaamattoman arvokasta työtä. Omaishoitaja auttaa läheistään arjessa ja tukee häntä myös henkisesti viikon jokaisena päivänä vuorokauden ympäri. Hoidon kuormittavuus ei ole riippuvainen hoidettavan iästä.

Tampereen yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen (2014) mukaan ilman omaisten apua ikääntyneiden hoidon menot olisivat Suomessa vuosittain 2,8 miljardia euroa nykyistä korkeammat. Omaishoitajat tuskin miettivät säästävänsä yhteiskunnan varoja, kun he huolehtivat itselleen tärkeän ihmisen hyvinvoinnista. Päättäjien tulee kuitenkin nähdä omaishoitajien työpanoksen merkitys ja arvostaa sitä nykyistä enemmän.

Sen, että ihmiset huolehtivat toisistaan rakkaudesta, ei pidä johtaa uupumiseen oman terveyden kustannuksella. Omaishoitajia pitää tukea rahallisesti, mutta heille pitää taata myös säännöllinen virkistyminen ja lepo ilman tunnontuskia omaisen jättämisestä jonkun toiseen huomaan. Lii…

Anette Karlsson nominerad till riksdagsvalskandidat

Borgå svenska socialdemokrater har nominerat Borgå fullmäktigeledamot Anette Karlsson till kandidat i våren 2019 riskdagsval. Karlsson är fullmäktigeledamot och medlem i Borgå stadsstyrelsen. Hon var en av Borgås röstmagneter i förra vårens kommunalval.

- I riksdagen behövs kunniga och aktiva personer, som har förmåga att driva frågor som är viktiga för vår region. Anette är en driftig kvinna, som har hjärtat på rätt plats. Jag är övertygad om att av henne får vår region en riksdagsledamot som får saker uträttade, berättar ordförande Mikael Hiltunen.

Karlsson fungerar som vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater och som ordförande för Socialdemokratiska Kvinnor i Nyland. Hon jobbar i riksdagen som assistent till SDP:s vice ordförande, riksdagsledamot Ville Skinnari. Därtill jobbar hon som politisk rådgivare för Socialdemokraterna i Nordiska rådet. Genom sitt jobb och sina förtroendeuppdrag har Karlsson ett brett nätverk och mångsidigt kunnande. Framförallt känner hon till l…

Anette Karlsson ehdolle eduskuntavaaleihin

Borgå svenska socialdemokrater on asettanut porvoolaisen kaupunginvaltuutetun Anette Karlssonin ehdolle kevään 2019 eduskuntavaaleihin. Karlsson on Porvoon kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen. Hän oli yksi Porvoon ääniharavoista viime kevään kuntavaaleissa.

- Eduskuntaan tarvitaan osaavia ja aktiivisia henkilöitä, joilla on kykyä edistää alueemme asioita. Anette on tarmokas nainen, jolla on sydän kohdallaan. Olen vakuuttunut siitä, että hänestä alueemme saisi aikaansaavan kansanedustajan, puheenjohtaja Mikael Hiltunen kertoo.

Karlsson toimii Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtajana ja ruotsinkielisten demareiden (FSD) varapuheenjohtajana. Hän työskentelee eduskunnassa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnarin avustajana. Lisäksi hän toimii poliittisena asiantuntijana Pohjoismaiden neuvostossa. Karlssonilla on työnsä ja luottamustoimien ansiosta laajat verkostot ja monipuolinen osaaminen. Ennen kaikkea hänellä on hyvä ymmärrys lainsäätämisestä ja eduskuntatyöst…

Monipuolisempi kirjastoauto?

Sivistyslautakunta keskusteli kokouksessa (21.3.) uuden kirjastoauton hankkimisesta. Kirjastoauton hankkimisesta päätetään sivistystoimen investointien yhteydessä. On selvää, että jonkinlainen palveluauto tarvitaan tulevaisuudessa, mutta onko se perinteinen kirjastoauto, siitä tulisi keskustella. Maailma muuttuu ja sen myötä kaupungin tarjoamia palveluita on kehitettävä. On tärkeää, että kylissä asuvat ihmiset saavat erilaisia palveluita. Samaan aikaan on pohdittava, miten palvelut voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti.

Nyt kun Porvoossa pohditaan uuden kirjastoauton hankkimista, tulee pohtia voisiko autossa olla kirjastopalveluiden lisäksi myös muita palveluita. Esimerkiksi Mäntsälässä on otettu käyttöön nuokkaribiili - eli kiertävä nuorisotila. Autosta löytyy erilaisia välineitä, kuten kuplafutis. Auto palvelee liikkuvana yksikkönä niin keskustaa kuin kyliäkin ja se voi parkkeerata paikalle myös erilaisiin tapahtumiin.

Osallistuin jokin aika sitten Kulttuuritalo Grandilla järjestett…

Köyhyys koskettaa tuhansia lapsia

Suomessa lähes joka kymmenes lapsi elää köyhyydessä. Miltei jokaisessa päiväkotiryhmässä on lapsi, jolla ei ole uusimpia Hello Kitty -kenkiä tai Frozen-nukkea. Miltei jokaisessa koululuokassa on lapsi, jolla ei ole älypuhelinta tai uusimpia muotituotteita. Suomessa on nuoria, jotka eivät voi käydä lukiota, koska heillä ei ole varaa kirjoihin ja omaan tietokoneeseen. Köyhyys koskettaa yli 100 000 lasta.

Perheiden köyhyys lisää eriarvoisuutta. Köyhyys aiheuttaa lapselle osattomuuden ja ulkopuolisuuden tunteita sekä häpeää. Vuonna 1987 syntyneiden seurantatutkimus osoittaa, että lapsena koettu köyhyys on yhteydessä myöhemmässä elämässä alhaiseen koulutustasoon, mielenterveysongelmiin, heikkoon hyvinvointiin ja rikollisuuteen.

Suomen sosiaali ja terveys ry:n selvityksen mukaan pienituloisten toimeentulo on vaikeutunut viime vuosien aikana ja erityisesti pienituloisten lapsiperheiden toimeentulo on heikentynyt vuoden 2015 jälkeen keskimääräistä enemmän. Lapsiperheiden reaalitulojen menetys …

Puhdas luonto tuleville sukupolville

Puhdas luonto ja meri kuuluvat kaikille, myös tuleville sukupolville. Tästä keskusteltiin tällä viikolla Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa Islannissa. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt kaikkiin maailman ihmisiin ja ekosysteemeihin. Me olemme onnekkaita - meillä on vesistöjä, metsiä ja puhdas ilma. Ilmastonmuutos tulee kuitenkin aiheuttamaan suuria muutoksia seuraavien 50 vuoden aikana. Monet pohjoisen lajit voivat jo nyt huonosti ilmastonmuutoksen takia. Ympäristöjärjestö WWF:n raportin (2017) mukaan naali, ahma, saimaannorppa, lohikalat ja vesilinnut kärsivät ilmaston lämpenemisen vaikutuksista. Järjestö huomauttaa myös, että suurta osaa eläin- ja kasvilajeista voi uhata paikallinen sukupuutto, jos kasvihuonepäästöjen kasvua ei pystytä hillitsemään.

Luonnon muuttumista huomattavasti suurempi haaste Suomelle ja Euroopalle tulee olemaan kasvavan ruoka- ja vesipulan aiheuttama ilmastopakolaisuus. Jos ilmastonmuutosta ei pystytä torjumaan tehokkaasti, voi ympäristösyistä pakenevia ihmisiä…

Jäävätkö vanhukset soten jalkoihin?

Maan hallituksen sote-juna puksuttaa kiireellä eteenpäin, mutta keskustelu näyttää keskittyvän vain terveyspalveluiden järjestämiseen, vaikka uudistus sisältää myös sosiaalipalvelut ja vanhushuollon. Kahdesta jälkimmäisestä keskusteleminen olisi tärkeää, varsinkin kun uudistukseen liittyvistä säästötavoitteista on vaiettu.

Nordic Healthcare Groupin ministeriölle jo vuonna 2016 laatiman laskelman mukaan vanhuspalveluiden säästöpotentiaali on vuodessa lähes miljardi euroa. Talouspolitiikan arviointineuvosto toteaa tuoreessa lausunnossa, ettei hallituksen esityksestä käy ilmi miten tavoiteltuihin kolmen miljardin euron säästöihin päästään. Sen sijaan arviointineuvosto huomauttaa, että esityksessä ei tuoda riittävällä tavalla esiin miten sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuutta parannetaan niin, että säästötavoite ei vaaranna palveluiden laatua tai saatavuutta. Aikooko maan hallitus toteuttaa säästötavoitteensa leikkaamalla kotihoidosta, palveluasumisesta ja terveyspalveluista?

Useampi ku…

Tal på Folktingets session 7.4.2018

Bästa Folktingsledamöter och andra

Vi lever i spännande tider. Regeringsperioden närmar sitt slut, men många stora frågor är ännu obesvarade. Under vårens lopp behandlar och möjligen också godkänner riksdagen den massiva landskaps- och vårdreformen.

Många problem har uppstått på vägen, men små steg mot bättre håll har tagits.

Det finns fortfarande mycket problem i reformen, speciellt den strama tidtabellen. I diskussioner som gåtts i EU-bord har Finland alltid talat för demokrati och öppenhet - att nya val ska ordnas tidigast ett år efter att lagstiftningen kommit i kraft - men nu ser det ut att vi själv gör tvärtemot.

Lagstiftningen är inte ännu klar men regeringen har planerat att det ska ordnas ett landskapsval, alltså ett helt nytt val, om sex månader. På tanke på hur stora och viktiga ärenden landskapen kommer att ta hand om, är detta en skymf mot demokratin.

Utbildningen inom social- och hälsovården kommer också att vara en utmaning. Nu har den offentliga sektorn erbjudit studeranden…

Fattigdom berör tusentals barn

I Finland är nästan vart tionde barn fattigt. Det här innebär att nästan i alla daghemsgrupper finns det barn som inte har de nyaste Hello Kitty skorna eller Frozen-dockan. Nästan i alla skolklasser finns elever som inte har smarttelefoner eller de nyaste modegrejerna. Det finns unga som inte ens kan gå i gymnasiet eftersom de inte har råd med skolböckerna och en egen dator. Fattigdom berör över 100 000 barn.

Familjernas fattigdom ökar välfärdsklyftorna. Fattigdom får barn att känna sig utanför och skapar en känsla av otillräcklighet samt skam. I en undersökning som gjordes bland dem som är födda 1987 kom det fram att barnfattigdomen påverkade flera av dem negativt. Resultaten visade på att de som drabbats av barnfattigdom hade en lägre utbildningsnivå, led av psykisk ohälsa, upplevde sämre välmående och led av brottslighetsproblem.

Enligt Finlands social och hälsa rf:s utredning har låginkomsttagarnas ekonomiska situation försämrats under de senaste åren och speciellt mindre bemedlade …

Palveluita tarvitaan myös pienemmissä kunnissa

Pari vuotta sitten kolme herraa löivät kättä päälle, että nyt rakennetaan maakunta-terveysbisnes-uudistus. Se törmäsi viime juhannuksena perustuslakiin, jonka jälkeen sitä viilattiin vähän ja laitettiin lausuntokierrokselle. Loviisan, Lapinjärven ja Porvoon lausunnot olivat kriittisiä, kuten myös miltei kaikkien muiden. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri totesi lausunnossaan, että lakiesityksestä voisi seurata, että Uudenmaan maakunta olisi pakotettu lopettamaan toiminnan Hyvinkään, Lohjan, Raaseporin ja Porvoon sairaaloissa, koska niissä loppuisi päivystystoiminta kokonaan. Porvoon sairaalan päivystys palvelee tällä hetkellä noin 15 000 asukasta vuodessa. Alueen kaikkien asukkaiden terveys, ja jopa henki, on vaarassa, jos sairaala menetetään. Porvoon sairaalaa on puolustettava!

Ylen tekemässä selvityksessä Uudenmaan kunnanjohtajat arvioivat, että suuret kunnat ja erityisesti pääkaupunkiseutu ovat niin sanotusti “voittajia”. Asukasrikkaille sekä hyväosaisten ja maksukykyisten suo…

Päiväkoti Metsätähti tarvitaan

Porvoon Länsirannan keskivaiheille (Kultalistakadun varrelle) suunnitellaan kaavoituskatsauksen mukaan kymmenryhmäistä, eli 240 hoitopaikan päiväkotia. Kyseessä on marraskuun valtuustossa keskustelua herättänyt päiväkoti Metsätähti - Skogsstjärnan (entinen Näsin päiväkoti). Porvoon vuoden 2018 talousarvion mukaan sivistysverkkoselvityksen yhteydessä selvitetään voiko päiväkoti toimia yksityisenä palvelusetelipäiväkotina ja voitaisiinko investointi tehdä ulkopuolisella rahoituksella.

Silloin demariryhmä esitti, että päiväkotia ei toteuteta yksityisenä päiväkotina ja että sivistyslautakunta vielä tarkastelee päiväkodin kokoa ja selvittää alueen vuorohoitotarpeen. Valitettavasti valtuuston enemmistö ei ollut samaa mieltä - näin ollen kaupungin suurimman päiväkotiyksikön suunnittelu etenee kaavoituksessa ja päätöksen mukaan yksityisen toimijan etsiminen on virkamiesten työlistalla. Jatkossakin kaupungilla on vain yksi vuoropäiväkoti Toukovuoressa.

Tällä hetkellä Porvoossa on yhdeksän yksit…

Nuorille hyvät eväät elämään

Hyviä uutisia Ihmettelevä (UM 10.2.). Kansalaisaloite maksuttomasta toisesta asteesta on kerännyt yli 50 000 allekirjoitusta ja asia etenee eduskuntaan. Toivottavasti toinen aste saadaan aidosti maksuttomaksi jo tämän hallituskauden aikana. Talouspolitiikan arviointineuvoston tuoreen raportin mukaan oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen nostaisi merkittävästi toisen asteen tutkinnon suorittavien osuutta ikäluokasta ja se olisi suoraviivainen, hyvin kohdentuva sekä kustannustehokas tapa parantaa koulutuksen ulkopuolelle jäävien työmarkkina-asemaa.

Tällä palstalla on valitettavasti liikkunut väärää tietoa yleisen oppivelvollisuusiän pidentämisestä, siksi avaan asiaa hieman. Kyseessä ei ole perusopetuksen jatkaminen muutamalla vuodella, vaan keino varmistaa, että jokainen nuori aloittaa toisen asteen opinnot tai osallistuu niihin valmentavaan koulutukseen. Yleisen oppivelvollisuusiän pidentäminen sisältää myös oppisopimuskoulutuksen. Viime vuonna peruskoulun päättäneistä 97 prosenttia sai …

Valtuustoaloite: Ensiapukoulutusta opetushenkilöstölle

Perusopetuslain mukaan jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Koulujen tulee huolehtia kouluyhteisön turvallisuudesta ja kaupungin on tuettava opetushenkilöstöä tässä tehtävässä. Porvoo on järjestänyt koko kaupungin henkilöstölle suunnattuja hätäensiapu- ja EA1 koulutuksia. Yhteen koulutuskertaan mahtuu maksimissaan 16 osallistujaa ja hätäensiapukortti on voimassa 3 vuotta. Porvoossa on paljon opetushenkilöstöä ja olisi tärkeää varmistaa, että koko opetushenkilöstön hätäensiapuosaaminen on ajan tasalla.
Pääosa koulutapaturmista on lieviä, jolloin opettajan, terveydenhoitajan tai muun aikuisen antama ensiapu on ainoa tarvittava apu ja hoito. Koulussa on kuitenkin oltava ensiapuvalmius myös vakavien tapaturmien varalta. On todettu, että henkilöt, jotka ovat harjoitelleet ensiapua, ovat valmiimpia toimimaan omaksumiensa mallien ja mielikuvien mukaisesti kuin taitoja harjoittamattomat. Opettajien ja muun henkilökunnan ensiaputaitojen lisääminen on yksi tärkeä tekij…

Fullmäktigemotion: Utbildning inom första hjälpen till lärare och annan undervisningspersonal

Enligt lagen om grundläggande utbildning har alla barn rätt till en trygg inlärningsmiljö. Skolorna bör ta hand om skolgemenskapens säkerhet och staden måste stöda undervisningspersonalen i denna uppgift. Borgå stad har ordnat första hjälpen- och EA1-utbildningar till hela stadens personal. Högst 16 personer ryms med på ett utbildningstillfälle. Kortet som bevisar att man gått utbildningen är tre år i kraft. I Borgå finns det mycket undervisningspersonal och det skulle vara viktigt att se till att deras första hjälpen kunskaper är uppdaterade.

Största delen av olyckorna som sker i skolan är lindriga och då räcker det med lärarens, hälsovårdarens eller någon annan vuxens första hjälpen behandling. Men skolorna måste också vara beredda på att agera ifall allvarligare olyckor sker. Forskningsresultaten i saken tyder på att personer som har övat på första hjälpen är bättre och snabbare på att agera än personer som inte övat på första hjälpen. Lärarnas och övrig undervisningspersonalens för…

Hyvinvointivaltio vai hyväntekeväisyysvaltio?

Köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat – tästä on valitettavasti tullut Suomen uusi motto. Tuoreen selvityksen mukaan pienituloisten toimeentulo on vaikeutunut viimeisten vuosien aikana ja eriarvoisuus on lähtenyt kasvuun. Selvityksessä ilmenee, että edellisellä hallituskaudella (2012-2015) sosiaalietuuksiin tehdyt muutokset olivat pienituloisia suosivia, kun taas tällä hallituskaudella on valittu vastakkainen suunta. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) myönsi viime vuonna Ylen keskusteluohjelmassa, että hallituksen politiikka on kasvattanut tuloeroja. Politiikan suuntaa ei kuitenkaan muuttunut. Sipilän, Orpon ja Sinisten hallituksen talousarvio vuodelle 2018 leikkaa pienituloisimmilta noin 37 euroa ja lisää suurituloisimpien tuloja noin 400 eurolla.

Hyvinvointivaltiota on nakerrettu reunoista ja yhteiskuntamme jakautuu yhä selvemmin hyvin- ja pahoinvoiviin kansalaisiin. Hieman alle viidennes suomalaisista jättää ainakin joskus lääkkeitä ostamatta tai muita hoitoja käyttämättä niiden kust…

Regeringens turbulenta barnpolitik är skadlig

”Klä på dig, gå till toaletten, vänta en stund” – Som värst kan de här orden vara de enda småbarnspedagogerna hinner säga till barnen under en dag. Det gör mig ledsen, men också arg. Kvalitativ småbarnspedagogik innebär alltför ofta istället bevaring av barn, där vardagen är en kontinuerlig kamp för överlevnad. Regeringen Sipilä har gjort det svårare för småbarnspedagogerna att förverkliga en kvalitativ småbarnspedagogik i takt med att verksamhetens pedagogiska krav har stigit och kunskapskraven har ökat.

”Två barn, en plats.” Så beskriver direktörer för småbarnspedagogik läget efter att rätten till den subjektiva dagvården slopades. Enligt statsrådets utredning (2017) finns det mer deltidsbarn, mer barn per vuxen samt mer stora och blandade barngrupper. I en grupp med tjugo barn kan det finnas barn som är under 3 år, barn mellan 3-5 år, förskolebarn och barn med special behov. Oroligheterna har ökat och ljudnivån har stigit. I utredningen framkom också att grupper som fungerar i samma…

Poukkoileva lapsipolitiikka on vahingollista

”Pue päälle, mene vessaan, odota hetki” – joskus nämä ovat ainoat sanat, jotka varhaiskasvatuksessa työskentelevä aikuinen ehtii päivän aikana sanoa lapselle. Tämä tekee minut surulliseksi, mutta myös vihaiseksi. Laadukas varhaiskasvatus on muuttunut lasten säilömiseksi, arki on jatkuvaa selviytymistä. Maan hallituksen toimesta mahdollisuudet laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen on kavennettu samaan aikaan kun toiminnan pedagogisia vaatimuksia ja henkilöstön osaamisen vaatimuksia on lisätty.

”Kaksi lasta yhdellä paikalla” - näin varhaiskasvatusjohtajat kuvailevat tilannetta subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen jälkeen. Valtioneuvoston selvityksen (2017) mukaan suomalaisissa päiväkodeissa on tänään enemmän osa-aikaisia lapsia, enemmän lapsia per hoitaja sekä isot ja moninaiset lapsiryhmät. Parinkymmenen lapsen ryhmässä saattaa olla yhtäaikaisesti alle 3-vuotiatia, 3-5-vuotiata, eskarilaisia ja erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia. Levottomuus on lisääntynyt ja melutas…

Valtuustopuhe kaavoituskatsauksesta 28.2.2018

Värderade ordförande, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Kiitos virkamiehille kiinnostavasta kaavoituskatsauksesta. On hienoa, että päättäjät ja kuntalaiset voivat seurata kotikaupungin kehitystä näin selkeällä tavalla. Kyse on konkreettisesti kuntalaisten arkea koskevista asioista, sillä kaavoilla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista.

Kaavoituskatsauksessa lukee esimerkiksi, että Länsirannan keskivaiheille tavoitellaan kymmenryhmäisen eli 240 hoitopaikan päiväkotia. Kaava on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2018. Kyseessä on marraskuun valtuustossa keskustelua herättänyt päiväkoti Metsätähti - Skogsstjärnan.

Silloin Demariryhmä esitti, että päiväkotia ei tule toteuttaa yksityisenä päiväkotina ja että sivistyslautakunta tekisi päätöksen päiväkodin koosta.

Hävisimme äänestyksen, mikä tarkoitti sitä, että kirjaus kymmenestä ryhmästä säilyi ja että virkamiehet selvittävät voiko päiväkoti toimia yksityisenä palvelusetelipäiväkotina ja voitaisiinko investointi tehdä ulkopuolisella raho…

Valtuustopuhe Tolkis skolanista 28.2.2018

Värderade ordförande, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat 
Seurasin jo viime valtuustokaudella käytyä keskustelua Tolkis skolanista. Tämä prosessi on hämmästyttänyt, harmittanut ja suututtanut minua suuresti. Aivan käsittämätöntä soutamista ja huopaamista – ja sama homma näyttää vain jatkuvan.

Hyvät ystävät, Tolkis skolanin lapset ovat olleet väistötiloissa vuoden 2013 syksystä saakka. Yksi vuosi väestötiloissa maksaa noin 200 000 euroa, eli tähän mennessä lähes miljoona. Tämä soutaminen ja huopaaminen on tullut kaupungille taloudellisesti kalliiksi, perheiden ja lasten kokemasta stressistä puhumattakaan. On ihan käsittämätöntä, että yhden vuosiluokan koko alakouluaika on kulunut väistötiloissa. Haluammeko todella, että useampi lapsi, joutuu kokemaan saman?

Tarvitsemme määrätietoisempaa koulutuspolitiikkaa, tarvitsemme tarkempia kustannuslaskelmia ja kouluhankkeisiin liittyviä prosesseja on parannettava. På östnyländska kan man konstatera att dethär veivande måste ta slut!

Koulutusjo…

Oppivelvollisuusikää on pidennettävä

Onko realistista odottaa, että 16-vuotias osaa valita ammatin, jossa hän viihtyy eläkeikään saakka? Minä en siihen kyennyt, eivätkä varmasti kaikki nykynuoretkaan siihen kykene. Onneksi se ei ole nykypäivänä iso ongelma, sillä on arvioitu, että nykynuori tekee työuransa useammassa ammatissa. Sen sijaan pelkän peruskoulun varaan jääminen voi muodostua ongelmaksi, koska useiden tutkimusten mukaan matala koulutustaso lisää köyhyyden ja työttömyyden riskiä.

Maaliskuussa julkaistavan nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan rahanpuute on nuorille merkittävä kouluttautumisen este. Oppikirjat, välineet ja tarvikkeet ovat kaikki asioita, jotka opiskelijan tai tämän perheen on pystyttävä itse kustantamaan. Lukiotutkinnon suorittamisen kokonaiskustannukset voivat olla opiskelijalle jopa 2 600 euroa, joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset ovat vielä korkeampia. Kaikilla perheillä ja nuorilla ei ole tähän varaa, mikä näkyy lisääntyneinä opintojen keskeytyksinä ja suurin hätä onkin kaikke…