Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on maaliskuu, 2017.

Förbättra skolgemenskapen och klassrumsklimatet

Problem med inomhusluften är ett stort problem i Borgå. Byggnaderna måste fixas. Lika viktigt är det att våra daghem och skolor är trygga och främjar barnens utveckling. Det behövs tillräckligt med yrkeskunniga vuxna. För många elever är en till vuxen i klassen en viktig stödperson. Jag har själv jobbat som skolgångsbiträde och vet hur fartfylld stämning det kan vara klassrummet. Läraren fokuserar främst på planering och genomförandet av undervisningen medan skolgångsbiträden hjälper dem som behöver stöd och uppmuntran i sin inlärning. De hjälper också långtidssjuka barn med behandling av sjukdomen och stöder barn som lider av en funktionsnedsättning i deras inlärningsprocess. Under de senaste åren har man minskat på skolgångsbiträdenas antal. Jag är orolig över hur den här minskningen kan komma att påverka elevernas framtid. Kommer inlärningsproblem och mobbning att öka? Elever bör stödjas i ett tidigt skede och fokus måste riktas på att förbättra gemenskapen i skolorna och klima

Haiseeko Porvoossa home?

Porvoon koulujen ja päiväkotien homeongelmista on keskusteltu aktiivisesti lehtien mielipidepalstoilla, sosiaalisessa mediassa ja kahvipöydissä. Jokainen sisäilmaongelmille altistunut on liikaa. Kaupunki on luvannut puhdistaa ilmastointilaitteet, selvittää mahdollisuudet pitää ilmastointilaitteita päällä vuorokauden ympäri, vaatia yhteistyökumppaneilta sitoutumista Terve Talo –asiakirjaan ja varmistaa, että julkisivu- ja kattotyöt tehdään kosteutta suojaavan hupun alla. Hyvä, että asiaan kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota, mutta kyllä minua ihmetyttää, miksi yllä mainittuja toimenpiteitä ei ole aiemmin tehty. Lisäksi kaupungin tulisi vaatia, että rakennusmateriaalit säilytetään kuivalla pohjalla ja hupun alla. Porvoon tilannetta seuratessa on pakko todeta, että kukaan ei hoitaisi omaa kotiaan niin huonosti, kuin kaupunki on hoitanut yhteisiä koulujamme ja päiväkotejamme. Reilu kymmenen vuotta sitten sisäilmaongelmista ei puhuttu yhtä aktiivisesti kuin tänään. Kukaan ei ajatell

Eläkeläiset ovat tärkeitä tukipilareita

Eläkeläiset ovat tärkeitä yhteiskuntamme tukipilareita, joita tulisi arvostaa enemmän. He ylläpitävät Suomen kansantaloutta harrastamalla, matkustamalla ja hoitamalla lapsenlapsiaan. Mummoni, joka kuuntelee ja tukee elämän vaikeinakin aikoina on kullan arvoinen. Yhä useampi ikäihminen pärjää omassa kodissaan vielä yli 80-vuotiaana. Kaikki eivät kuitenkaan pärjää yksin ja heistä on pidettävä huolta. Jokin aika sitten soitin vieraan ihmisen ovikelloa ja odotin. Hetken päästä kuului hiljainen ääni oven takaa: “Kuka siellä”. Vastasin kovalla äänellä, että kerään nimiä kuntalaisaloitteeseen ikäihmisten paremman hoidon puolesta. Pian rollaattorilla liikkuva vanhempi naishenkilö kurkisti oven raosta. Asunnossa näytti olevan melko pimeää ja eteisessä oli mainoksia lattialla. Nainen oli iloinen, vaikkakin hieman hämmentynyt. Juttelimme hetken. Sain kyyneleet silmiini kun nainen kertoi, että hänelle ei löydy paikkaa ja hän joutuu siksi olemaan kotinsa vankina. Onneksi hänellä on sukulaisp

Pensionärerna är viktiga

Pensionärerna är viktiga stöttepelare i samhället. De bidrar till att upprätthålla Finlands nationalekonomi till exempel genom hobbyn, resor och genom att ta hand om sina barnbarn. Min mormor, som lyssnar och stödjer mig också i svåra tider, är guld värd. Allt fler äldre klarar av att bo hemma ännu i över 80-års ålder. Alla klarar sig ändå inte ensamma och vi måste ta hand om dem som inte gör det. För en tid sen när jag var på dörrknackningskampanj hände något som berörde mig djupt. Jag knackade på dörren. Efter en stund hördes en röst bakom dörren: “Vem är det?” Jag svarade med hög röst att jag samlar namn till ett invånarinitiativ för en bättre åldringsvård. Dörren öppnades av en äldre kvinna med rullator. Det var ganska mörkt i bostaden och reklam låg på golvet i tamburen. Kvinnan blev glad av besöket, men också förvånad. Jag fick tårar i ögonen då kvinnan berättade att hon inte fått plats på äldreboendet och lever därför som en fånge i sitt eget hem. Som tur har hon en son som

Taivas varjele, mitä sieltä tulee?

Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että sosiaali- ja terveysuudistus tarvitaan, mutta Sipilän hallituksen sote-uudistuksen keskeiset elementit, kuten julkisen tuotannon yhtiöittämispakko, uudistuksen aikataulu ja omaisuuden siirto-malli sekä markkinavetoinen valinnanvapausmalli ovat ongelmallisia. Kunnat eivät saisi jatkossa tuottaa tai omistaa sote-palveluita tuottavia yhtiöitä. Ministeri Rehula perusteli asiaa Uusimaan sote-illassa kuntien pienellä koolla, mutta pienet yritykset saisivat kuitenkin jatkossakin tuottaa palveluita. Kuntiin kohdistettu palveluiden tuottamiskielto on käsittämätön ja se tulee johtamaan lähidemokratiavajeeseen. Hallituksen mallissa päätösvalta siirretään kunnista 99 henkiselle maakuntavaltuustolle, jossa Itä-Uudellamaalla olisi alustavien laskelmien mukaan yksi paikka. Siinä sitten koitetaan vaikuttaa yhden henkilön voimin ylätason päätöksiin, sillä tarkemmat päätökset esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista tekisivät ammattihallitukset, eli virkamie

Vårdreformen vilse

Alla partier är överens om att en social- och hälsovårdsreform behövs. Centrala delar i den reform regeringen Sipilä nu för fram är dock problematiska. Tvångsbolagiseringen, reformens tidtabell, överföringen av fastigheter och den marknadsstyrda valfrihetsmodellen är alla problematiska. Enligt regeringens planer får kommunerna i framtiden varken producera vård eller äga vårdproducerande bolag. Minister Rehula motiverar det med att kommunerna är för små men samtidigt finns inga begränsningar gällande de privata bolagens storlek. Att förbjuda kommuner från att producera vård är tanklöst och stympar lokaldemokratin. Tyvärr är det redan idag svårt för medborgare att få sin röst hörd och denna modell förvärrar ytterligare situationen. De ursprungliga målsättningarna tycks helt ha gömts bort då reformen varken gör vården effektivare eller jämlikare. Tillgången på bashälsovård förbättras inte heller. Privatisering av hälso- och sjukvården tycks driva regeringen liksom en oförklarlig vi

Naisten ääni kuuluviin

Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää. YK:n julistamaa kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran maaliskuun 8. päivänä vuonna 1975. Naistenpäivän historia ulottuu jo 1900-luvun alkuun, jolloin useissa maissa julistettiin kansallisia naisten päiviä naisten oikeuksien ja osallistumisvapauksien saavuttamisen kunniaksi. Suomea on usein kehuttu tasa-arvon mallimaaksi. Moniin muihin maihin verrattuna asiat ovat meillä hyvin. Myös Suomessa on kuitenkin sukupuolittuneita tasa-arvo-ongelmia, joihin tulee puuttua. Naiset ovat ajaneet Suomessa hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista yli 100-vuoden ajan. Töitä on vielä tehtävä, jotta naisten ääni kuuluu kunnallisessa ja valtakunnallisessa päätöksenteossa tasa-arvoisesti. Nykyisistä kunnanvaltuutetuista naisten osuus on 36 prosenttia. Porvoossa on maan keksiarvoa hieman parempi tilanne. Tämän hetkisistä Porvoon kaupunginvaltuutetuista 41 prosenttia on naisia. Kuntavaalit ovat erityisen tärkeät vaalit, koska kotikaupungin

Höj kvinnorösten

I dessa dagar firar vi den internationella kvinnodagen. Dagen utlystes av FN och firades för första gången den 8 mars 1975, men ända sedan början av 1900-talet har man i många länder firat kvinnodagar för att uppmärksamma kvinnornas rättigheter. Finland beskrivs ofta som ett föregångarland vad gäller jämställdhet och i jämförelse med många andra länder har vi kommit långt. Ändå finns det fortfarande en del att göra. I mer än 100 år har kvinnor aktivt varit med och byggt upp vårt välfärdssamhälle, men trots det har vi ännu inte uppnått jämn representation av kvinnor och män i de kommunala och nationella beslutsorganen.  Av nuvarande kommunfullmäktigeledamöter i hela landet är endast 36% kvinnor. Situationen i Borgå är något bättre, i vårt stadsfullmäktige är 41% kvinnor. Kommunalvalet är ett särskilt viktigt val, eftersom de frågor som avgörs på kommunal nivå i den egna staden berör allas vår vardag. I stadsfullmäktige besluts om t ex dagvård, skolor, bibliotek, idrottsplatser, ä

Elever i Borgå förtjänar bättre skolor

Det har gjorts flera skolnätsutredningar i Borgå under de senaste åren. Den senaste utredningen publicerades i oktober 2016, men tyvärr var den bristfällig. Besluten om framtidens skolnät flyttades till nya fullmäktige. Skolorna, som i oktober föreslogs stängas (d.v.s. Ilolan, Peipon, Tuorilan, Kerkkoon och Epoon koulut samt Kullo bildningscenter och Sannäs skola), får inte investeringar i detta skede. Det lovades att skolbyggnadernas grundupprätthållning sköts, men det framkommer bl.a. i föräldrarnas skuggrapport att upprätthållningen har varit bristfällig i flera skolbyggnader. Situationen är tråkig för både lärare och familjer, som inte vet vad det kommer att hända till deras närskola. Speciellt oroväckande är situationen i Sannäs skola, där en del av eleverna måste studera i en tillfällig paviljongbyggnad. År 2013, då man beslöt att stänga flera skolor i Borgå, lovades att Sannäs skola får en tilläggsbyggnad. Den har inte setts eller hörts av sens. Nu har den tillfälliga pavil