Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on syyskuu, 2019.

Gå ut med en åldring

Kuva
För drygt ett år sedan stiftade jag bekanstap med en äldre person som bodde ensam. Hen var mycket orolig för hur hen skulle klara vardagen. Hemvården besöker hen några gånger om dagen, men hen upplever att det inte är tillräckligt. Det är svårt att komma ut från höghuslägenheten med rollator, då det inte finns en hiss. Dörrarna är tunga och på vintern är backen hal.

Närstående bor inte i närheten, så hen är i princip en fånge i sitt eget hem. Sannolikt inte den enda. Alltför många är nämligen tvingade till ett liv enbart inomhus, trots att frisk luft skulle göra gott! Enligt forskning gjord av Institutet för hälsa och välfärd är inte ens hälften av kunderna inom äldrevården utomhus så mycket som de skulle behöva. Att få vara ute är en grundrättighet för alla finländare. Frisk luft förbättrar välmåendet på många sätt - sinnet, fysisk hälsa och kognitiva färdigheter.

Idag har samhället som målsättning att människor ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Det betyder att vi ska hjälpa dem…

"Porvoonkorpi" luonnonsuojelualueeksi

Kuva
Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Tämä korostuu aikana, jolloin yhteiskuntamme kaupungistuu kovaa vauhtia. Kaupungistumisen myötä erityisesti lasten luontokokemukset ovat selvästi vähentyneet. Puhdas luonto ja meri kuuluvat kaikille, myös tuleville sukupolville. Siksi on tärkeää varmistaa, että suojeltuja metsiä on olemassa myös tulevaisuudessa. Luimme ilahtuneena Rinteen hallituksen ohjelmaa, jossa tavoitteeksi oli nostettu luonnonsuojelualueiden rahoituksen kasvattaminen ja luonnonsuojelualueiden vapauttaminen kiinteistöverosta.

Luonnonsuojelu on ollut vahvasti esillä myös Porvoon paikallispolitiikassa. Viime vuonna valmisteltiin kaupungin strategiaa laajalla porukalla. Ilmastonmuutoksen torjuminen nostettiin vahvaksi tavoitteeksi, mutta valitettavasti luonnonsuojelualueiden lisääminen jäi esityksestämme huolimatta uupumaan strategiasta. Iloksemme strategian mittaristoon saatiin Vihreiden esitykse…