Siirry pääsisältöön

Gå ut med en åldring

För drygt ett år sedan stiftade jag bekanstap med en äldre person som bodde ensam. Hen var mycket orolig för hur hen skulle klara vardagen. Hemvården besöker hen några gånger om dagen, men hen upplever att det inte är tillräckligt. Det är svårt att komma ut från höghuslägenheten med rollator, då det inte finns en hiss. Dörrarna är tunga och på vintern är backen hal.

Närstående bor inte i närheten, så hen är i princip en fånge i sitt eget hem. Sannolikt inte den enda. Alltför många är nämligen tvingade till ett liv enbart inomhus, trots att frisk luft skulle göra gott! Enligt forskning gjord av Institutet för hälsa och välfärd är inte ens hälften av kunderna inom äldrevården utomhus så mycket som de skulle behöva. Att få vara ute är en grundrättighet för alla finländare. Frisk luft förbättrar välmåendet på många sätt - sinnet, fysisk hälsa och kognitiva färdigheter.

Idag har samhället som målsättning att människor ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Det betyder att vi ska hjälpa dem att klara sig längre hemma och att de ska få de stödtjänster som de behöver. Många äldre vill bo i sitt eget hem, iallafall så länge det är tryggt. Hemmet får dock inte bli ett fängelse, ett ställe där människor är ensamma, rädda och instängda. Hemmet och näromgivningen ska vara tillgänglig och äldre ska få hjälp med att gå ut. Till exempel frivilliga som far med en äldre ut på promenad är ett fint sätt att motverka ensamhet och ge äldre som har svårt att röra sig en bättre möjlighet att komma ut i friska luften och njuta av naturen.

Äldreinstitutets kampanj #Vievanhusulos (För den äldre ut) inleddes den tionde september och fortsätter till och med den tionde oktober. Då firas Nationell friluftsdag för de äldre. Flera kommuner är med i kampanjen och jag hoppas att så många beslutsfattare som möjligt deltar i kampanjen. Vi bör bry oss om våra äldre och veta hur de mår och har det i vårt samhälle.

Anette Karlsson

Texten är publicerad 13.9.2019 i Östnyland.