Siirry pääsisältöön

"Porvoonkorpi" luonnonsuojelualueeksi

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Tämä korostuu aikana, jolloin yhteiskuntamme kaupungistuu kovaa vauhtia. Kaupungistumisen myötä erityisesti lasten luontokokemukset ovat selvästi vähentyneet. Puhdas luonto ja meri kuuluvat kaikille, myös tuleville sukupolville. Siksi on tärkeää varmistaa, että suojeltuja metsiä on olemassa myös tulevaisuudessa. Luimme ilahtuneena Rinteen hallituksen ohjelmaa, jossa tavoitteeksi oli nostettu luonnonsuojelualueiden rahoituksen kasvattaminen ja luonnonsuojelualueiden vapauttaminen kiinteistöverosta.

Luonnonsuojelu on ollut vahvasti esillä myös Porvoon paikallispolitiikassa. Viime vuonna valmisteltiin kaupungin strategiaa laajalla porukalla. Ilmastonmuutoksen torjuminen nostettiin vahvaksi tavoitteeksi, mutta valitettavasti luonnonsuojelualueiden lisääminen jäi esityksestämme huolimatta uupumaan strategiasta. Iloksemme strategian mittaristoon saatiin Vihreiden esityksestä Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnon mukainen tavoite, että kaupungin omistamasta metsä-alueen pinta-alasta vähintään 17 prosenttia olisi suojeltua strategiakauden, eli vuoden 2030, loppuun mennessä. Tavoite pohjautui siihen, että Suomi on sitoutunut Nagoyan sopimuksen tavoitteisiin suojella 17 prosenttia kaikista elinympäristöistä.

Porvoon metsäryhmä, johon kuuluu joukko aktiivisia luonnonsuojelun parissa toimivia ihmisiä, ovat tuoneet julkisuuteen esityksiä, joita toteuttamalla Porvoo voisi antaa lahjan metsäluonnolle. Mielestämme on tärkeää, että me poliittiset toimijat kuuntelemme asiantuntijoita ja ryhdymme toimiin luonnonsuojelualueiden lisäämiseksi Porvoossa. Tästä syystä SDP:n valtuustoryhmä pyytää kaikkia valtuustoryhmiä mukaan aloitteeseen, jossa esitetään, että kaupunki ryhtyy toimiin, jotta ”Porvoonkorpi”, eli Karhukorven, Veckjärven ja Hasselholmenin metsäalueet suojellaan.

Anette Karlsson,
kaupunginhallituksen jäsen (sd.)

Mirja Suhonen,
kaupunginhallituksen jäsen (sd.)
Porvoo