Tekstit

Etsivä löytää

Kuva
Kun elämä potkii päähän, osaa moni onneksi hakea apua. Vaikeaa tämä on kuitenkin usealle nuorelle, joille palvelut eivät ole tuttuja, niistä putoaminen on lamauttanut tai aikuiselämän vaatimukset yksinkertaisesti pelottavat. Silloin tarvitaan tueksi ihmistä, joka löytää avuntarvitsijan, johon luottaa ja joka neuvoo löytämään juuri kyseiselle nuorelle sopivan polun jatkaa eteenpäin. Porvoon etsivä nuorisotyö on arvokasta, ja tarvitsee kehittyäkseen kipeästi lisää resursseja.

Teoreettisesti kaikilla suomalaisilla, perhetaustasta riippumatta, on yhtäläiset mahdollisuudet edetä koulupolulla ja elämässä. Käytännössä tilanne on kuitenkin toinen. Köyhyys ja koulutus periytyvät yhä voimakkaasti. Porvoon hyvinvointikertomuksesta ilmenee, että köyhien lapsiperheiden määrä on kasvanut ja useat nuoret saavat toimeentulotukea. Toimeentulotuen asiakkuudesta on tullut sukupolvelta toiselle jatkuva surullinen tarina. Ongelmat kasautuvat pienelle joukolle. Perhetausta ja asuinalue määrittävät vahvasti …

Terveiset kaupunginhallituksen kokouksesta 4.11.2019

Kuva
Terveiset kaupunginhallituksen kokouksesta. Eilen istuttiin pitkään (yli 6 tuntia), sillä käsittelimme talousarviota vuodelle 2020. Nyt paketti lähtee vielä valtuuston käsittelyyn, joka hyväksyy sen ensi viikolla. Kaupunginhallituksen tekemään esitykseen saattaa näin tulla vielä muutoksia ensi viikolla valtuuston käsittelyssä.
Kaupunginjohtajan esittämä kokonaisuus oli hyvä, kuten aiemmin jo kirjoitin tänne. Pieniä, mutta tärkeitä muutoksia teimme siitä huolimatta. Joistakin muutosesityksistä jouduimme äänestämään, osa meni yksimeilisesti eteenpäin. Mukavaa oli, että keskustelu oli rakentavaa ja porvoolaisten parasta pohtivaa.
Ensimmäinen pettymys tuli vastaan kun SDP:n ja Vihreiden yhteinen esitys neljännen etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamisesta hävisi äänestyksessä 8-5. Ainoastaan SDP ja Vihreät kannattivat esitystä. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Tällä hetkellä noin 25 000 nuorta on työkyvyttömyyseläkkeellä. Lähes puolet kaikista työkyv…

Valtuustoaloite: Päiväkoti- ja koulurakennuksiin kohdistuva ilkivalta

Kuva
Viikonloppuna kaksi koulua paloi Nurmijärvellä. Joitakin vuosia sitten Loviisalainen koulu paloi. Silloin kyseessä oli oppilaan sytyttämä tulipalo. Nurmijärven tapausta tutkitaan, mutta tässä vaiheessa poliisi epäilee paloja tahalleen sytytetyiksi. Valitettavasti myös Porvoossa on kokemusta tuhopoltosta, kun reilu kymmenen vuotta sitten kirkko sytytettiin nuoren miehen toimesta tuleen.

Ilkivaltaa, vahingontekoja ja yleisten paikkojen sotkemista tapahtuu ympäri Uuttamaata, mutta myös Porvoossa. Päiväkodit ja koulut ovat usein ilkivallan ja vahingonteon kohteina. Tällä hetkellä on tiedossa, että Porvoon koulujen katoille on kiivetty ja muun muassa yhden koulurakennuksen kattoluukku on avattu. Tämän johdosta raju vesisade on tullut sisälle rakennukseen ja koulun käytäville. Ikkunoita on hajotettu ja koulupihojen istutuksia ja penkkejä rikottu. Leikkipaikkoja, päiväkotien ja koulujen pihoja on sotkettu. Joissakin päiväkodeissa henkilökunta joutuu aamuisin tarkastamaan pihan, ettei siellä o…

Millaisia leikki- ja liikuntapaikkoja?

Kuva
Tutkimusten mukaan vain murto-osa lapsista ja nuorista liikkuu riittävästi edes oman terveytensä ylläpitämiseksi. Lasten liikalihavuus on tikittävä aikapommi. Viimeisimpien tietojen mukaan alle teini-ikäisistä tytöistä noin 14 prosenttia ja pojista 23 prosenttia on ylipainoisia. Liikkumista ei saa jättää pelkkien ohjattujen liikuntatuntien ja -harrastusten vastuulle, vaan arkiympäristö tulee suunnitella niin, että se kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan.

Porvoossa on lähes 50 leikkipuistoa ja reilu 70 ulkoliikuntapaikkaa. Osa puistoista ja liikuntapaikoista on huonossa kunnossa ja parannustarve on olemassa. Samaan aikaan uusiin kokonaisuuksiin investoidaan suuria summia. Kokonaiskuva puuttuu. Kaupunkiin tarvitaan pitkäjänteinen suunnitelma, jonka perusteella olemassa olevia leikki- ja ulkoliikuntapaikkoja yhdistetään ja korjataan sekä tarvittavia uusia kokonaisuuksia rakennetaan. Uusissa kohteissa on kiinnitettävä erityistä huomiota esteettömyyteen.

Kaupunginjohtajan ensi vuoden talous…

Tal på FSD:s kongress 2019

Kuva
Allmänpolitiska debatten

Ärade ordförande, minister Tuppurainen

Tack Tytti för ett inspirerande tal. Trevligt att du kunde vara med på vår kongress idag.

Bästa kamrater, vänner

Ingen av oss klarar sig ensam. Alla av oss behöver ibland hjälp. Vi alla kan också hjälpa till och stöda andra. Därför är det så viktigt att vi värnar om den nordiska välfärdsstaten och att vi har aktiva medborgarorganisationer i vårt land.

Tyvärr har vi allt för många unga som inte mår bra i dagens Finland. Omkring 25 000 unga är på arbetsoförmögenhetspension. Över hälften av dem på grund av psykisk ohälsa.

Jag träffade en uppsökande ungdomsarbetare. Han berättade om hur svårt det kan vara för en ung att få hjälp. I vårt land har det bildats vårdfästningar, där portvakter håller noggrann koll på vem som kommer in. Utan remiss kommer man inte vidare.

Kamrater, vi måste se till att alla som behöver hjälp får hjälp – och gärna så att de får hjälp i god tid och inte först sen när det är för sent.

Dagens största utmaning ä…

Kolumni: Kun mieli järkkyy

Kuva
Osallistuin viime viikolla Porvoon asunnottomien yö -tapahtumaan. Ennen pikkukirkon iltatapahtumaa kaikilla oli mahdollisuus tutustua useaan porvoolaiseen, asunnottomuutta ja köyhyyttä vastaan toimivaan palveluun. Vierailin TATSIN (Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistyksen) avoimessa työtilassa, Nal (Nuorisoasunnot) Itä-Uusimaa toimistolla, Diakoniatyön pop-up kahvilassa ja Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen Porvoon klubitalolla. Porvoossa on paljon toimijoita, joiden tavoitteena on tukea ihmisiä eteenpäin elämässä. Oli erityisen koskettavaa nähdä Klubitalon esittelyvideo, jossa erilaiset ihmiset kertoivat miten Klubitalo on auttanut ja tukenut heitä.

Mielenterveyden häiriöt ovat tavallisia ja niiden vaikeusaste vaihtelee suuresti: lievimmät häiriöt haittaavat päivittäistä elämää vain vähän, kun taas vaikeimmat häiriöt saattavat vähentää ihmisen toimintakyvyn lähes olemattomiin. Jokainen ihminen tarvitsee joskus apua. Jokainen kykenee myös antamaan tukea.

Lasten ja nuorten mi…

Terveiset kaupunginhallituksen kokouksesta 21.10.2019

Kaupunginhallitus keskusteli maanantaina kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä. Talousarvion käsittely jatkuu marraskuun 13. päivään saakka, jolloin valtuusto käsittelee ja hyväksyy talousarvion tulevalle vuodelle.
Kirjoitin tänne aiemmin talousarvion sisällöstä, mutta tässä vielä muutamia huomioita investointeihin liittyen.
Jokilaakson koulu (Kerkkoossa)
Talousarvioesityksessä lukee, että “Mikäli uusi koulurakennus päätetään vuokrata, on investointitarve 3 miljoona pienempi.” Näin on, mutta kokonaiskustannus tulisi olemaan suurempi, sillä käyttökustannukset nousevat. Kokonaiskustannus 15 vuoden jälkeen, jos rakennus lunastetaan olisi yhteensä noin 4 545 000 euroa. Toivoisin, että jatkossa kaikki asiat kirjoitettaisiin selkeästi esille, ettei väärinkäsityksiä syntyisi. Meidän päättäjien tulee vielä ottaa kantaa siihen vuokrataanko rakennus vai ostetaanko se heti omaksi. Tähän ei oteta kantaa talousarvion käsittelyssä, mutta kokonaiskustannus on hyvä olla tiedossa molempien vaihtoehtoj…