Siirry pääsisältöön

Tekstit

Loviisasta tukea Anette Karlssonille

Strömforsin työväenyhdistys ry tukee Anette Karlssonia kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Borgå svenska socialdemokrater on aiemmin asettanut Karlssonin ehdolle eduskuntavaaleihin. Karlsson on syntynyt Liljendalissa ja hänellä on yhä sukua alueella.

- Anette on usean vuoden ajan ollut kiinnostunut Loviisan asioista ja tehnyt töitä kaupunkimme eteen. Hän on Loviisan ydinvoimalan puolestapuhuja ja hän toimii myös itäistä junayhteyttä edistävässä rantaratatoimikunnassa. Anette on juuri sellainen henkilö, jonka toivoisi näkevän eduskunnassa pitämässä meidän loviisalaisten puolia, puheenjohtaja Jari Kekkonen kommentoi.

Anette Karlsson on koulutukselta ylioppilas, media-assistentti ja sosionomi (AMK). Hän on käynyt alakoulun Sävträsk skolanissa Liljendalissa ja Kapellby skolanissa Lapinjärvellä. Yläkoulun hän suoritti Lovisaneijdens högstadiumissa. Nyt Karlsson toimii kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä Porvoossa. Hän työskentelee eduskunnassa kansanedustajan avustajana ja po…

Stöd från Lovisa till Anette Karlsson

Strömforsin työväenyhdistys rf stöder Anette Karlsson i riksdagsvalet våren 2019. Tidigare har Borgå svenska socialdemokrater nominerat Karlsson till kandidat i valet. Karlsson är född i Liljendal och hon har fortfarande släkt i regionen.

- Anette har under flera års tid varit intresserad om Lovisa och jobbat för att bevaka lovisabornas intressen. Hon talar för Lovisa kärnkraftverk och hon är med i en arbetsgrupp som jobbar för östra kustbanan. Anette är en sådan person som man önskar att se i riksdagen och bevaka våra intressen, kommenterar ordförande Jari Kekkonen.

Anette Karlsson är student, media-assistent och socionom (YH). Hon har gått skola i Sävträsk i Liljendal samt i Kapellby i Lappträsk. Högstadiet gick hon i Lovisaneijdens högstadium. Nu är Karlsson fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Borgå. Hon jobbar i riksdagen som riksdagsassistent till riksdagsledamot Ville Skinnari och som politisk rådgivare i Nordiska rådet.

- Det är fint att Anette får stöd också från L…

Fullmäktigemotion: Stöd till närståendevårdarna

Närståendevårdarna gör ett mycket värdefullt arbete. De hjälper och stöder sina närmaste i vardagslivet dygnet runt, varje dag i veckan. Hur betungande närståendevårdarbetet är har inte att göra med den nära anhörigas ålder.

I en studie som gjorts i Tammerfors universitet (2014) framkommer det att ifall vi inte skulle ha närståendevårdare i Finland, skulle kostnaderna vara 2,8 miljarder euro dyrare än i dagsläget. Närståendevårdarna tänker knappast på att de sparar samhällets pengar då de tar hand om sin närmaste. Beslutsfattare borde dock se hur stor betydelse och inverkan närståendevårdanas arbete har och värdesätta deras arbete mer.

Att människor tar hand om varandra av kärlek ska inte leda till uttmattning på bekostnad av egen hälsa. Närståendevårdarna måste stödas ekonomiskt, men de ska också ha möjligheten att regelbundet få återhämta sig och vila utan oro för hur den närmaste klarar sig då de lämnar hen i kommunens vård. Alla närsåendevårdare skall ha rätt till motion och andra m…

Valtuustoaloite: Tukea omaishoitajille

Omaishoitajat tekevät inhimillisestä, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen mittaamattoman arvokasta työtä. Omaishoitaja auttaa läheistään arjessa ja tukee häntä myös henkisesti viikon jokaisena päivänä vuorokauden ympäri. Hoidon kuormittavuus ei ole riippuvainen hoidettavan iästä.

Tampereen yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen (2014) mukaan ilman omaisten apua ikääntyneiden hoidon menot olisivat Suomessa vuosittain 2,8 miljardia euroa nykyistä korkeammat. Omaishoitajat tuskin miettivät säästävänsä yhteiskunnan varoja, kun he huolehtivat itselleen tärkeän ihmisen hyvinvoinnista. Päättäjien tulee kuitenkin nähdä omaishoitajien työpanoksen merkitys ja arvostaa sitä nykyistä enemmän.

Sen, että ihmiset huolehtivat toisistaan rakkaudesta, ei pidä johtaa uupumiseen oman terveyden kustannuksella. Omaishoitajia pitää tukea rahallisesti, mutta heille pitää taata myös säännöllinen virkistyminen ja lepo ilman tunnontuskia omaisen jättämisestä jonkun toiseen huomaan. Lii…

Anette Karlsson nominerad till riksdagsvalskandidat

Borgå svenska socialdemokrater har nominerat Borgå fullmäktigeledamot Anette Karlsson till kandidat i våren 2019 riskdagsval. Karlsson är fullmäktigeledamot och medlem i Borgå stadsstyrelsen. Hon var en av Borgås röstmagneter i förra vårens kommunalval.

- I riksdagen behövs kunniga och aktiva personer, som har förmåga att driva frågor som är viktiga för vår region. Anette är en driftig kvinna, som har hjärtat på rätt plats. Jag är övertygad om att av henne får vår region en riksdagsledamot som får saker uträttade, berättar ordförande Mikael Hiltunen.

Karlsson fungerar som vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater och som ordförande för Socialdemokratiska Kvinnor i Nyland. Hon jobbar i riksdagen som assistent till SDP:s vice ordförande, riksdagsledamot Ville Skinnari. Därtill jobbar hon som politisk rådgivare för Socialdemokraterna i Nordiska rådet. Genom sitt jobb och sina förtroendeuppdrag har Karlsson ett brett nätverk och mångsidigt kunnande. Framförallt känner hon till l…