Siirry pääsisältöön

Tekstit

Maakuntavaaleja ei voi järjestää lokakuussa

Lainsäädäntö maakunta- ja sote-uudistuksen osalta on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Kansanedustajista ja asiantuntijoista yksi toisensa jälkeen ilmoittaa, että aikataulu on liian tiukka ja että esitetyssä mallissa on paljon ongelmia. Esimerkiksi hallituksen vaatimista kustannussäästöistä ei ole mitään tietoa - ministeritkään eivät osaa sanoa mistä säästöt tulevat. Tilanne on kaikin tavoin huolestuttava. Kyseessä on aikakautemme suurin uudistus, jota ollaan nyt tekemässä kiireellä ja vasemmalla kädellä hutiloiden. Ja kaikki tämä vain siksi, että hallituspuolueet haluavat pitää kiinni aikeistaan järjestää maakuntavaalit lokakuussa.

Oikeuskanslerin virasto on ilmoittanut (22.5.), että lakien voimaantulon ja vaalien välissä tulisi olla vähintään puoli vuotta valmistautumisaikaa. Sellaista aikaa ei nykytilanteessa ole näköpiirissä. On myös hyvä muistaa, että EU:ssa Suomi on aina puhunut demokratian ja hyvän hallinnon puolesta - olemme yhdessä muiden EU-maiden kanssa vaatineet, että…

Varhaiskasvatuslaki uudistuu - olemmeko valmiita?

Näin porvoolaisena valtuutettuna olen seurannut mielenkiinnolla naapurikuntien toimintaa. Erityisen hienoa on ollut lukea alustavia tietoja Loviisan varhaiskasvatusselvityksestä, jonka tavoitteena on varhaiskasvatuslain uudistukseen valmistautuminen. Elokuussa voimaan tulevan lain mukaan muun muassa vuorohoitoa on järjestettävä lapselle, joka tarvitsee sitä vanhempien tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. SDP on lisäksi esittänyt vuorohoidon osalta, että pienille koululaisille (1. ja 2. luokat) tulisi taata vuorohoitopaikka myös koulun aloituksen jälkeen, mikäli lapsen ilta- ja yöaikaista huolenpitoa ei voida taata muulla tavoin. Lakiluonnos on nyt sivistysvaliokunnan käsittelyssä ja eduskunta päättää asiasta ennen juhannusta. Uuden lain on määrä astua voimaan 1.8.2018.

Loviisan varhaiskasvatuksen selvitysluonnoksessa arvioidaan, että lain täsmennyksen myötä varhaiskasvatus tulee ainakin vuorohoidon osalta tarvitsemaan lisäresursseja. Tähän aiheeseen pitää perehtyä myö…

Kuntalaisaloite: Esteetön puisto Porvooseen

Suomi on ratifioinut YK:n vammaispoliittisen sopimuksen kaksi vuotta sitten. Sopimuksessa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet, estetään syrjintä sekä edistetään esteettömyyttä. Vammaisella ihmisellä on oikeus määrätä itse omasta elämästään. Fyysisen ympäristön tulee olla esteetön ja tiedon saavutettavissa. Sopimuksen lähtökohtia ovat ihmisten välinen tasa-arvo, erilaisuuden kunnioittaminen, vammaisten henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten moninaisuutta sekä vammaisten lasten oikeuksien kunnioittaminen. Syrjintäkiellon toteutuminen vaatii esteettömyyttä, mikä on otettu yhdeksi pääteemaksi kaupungin strategialuonnoksessa.

Julkisissa puistoissa on tärkeää ottaa huomioon puistoa käyttävien aikuisten ja lasten moninaisuus ja moninaiset tarpeet, myös toimimis- ja liikkumisesteiset henkilöt. Tärkeää on tarjota kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus leikkiin ja liikuntaan. Porvoossa ei ole yhtään esteetöntä leikkipuistoa. Porvooseen tarvitaan esteetön puisto, jotta kaikilla kaupunkilaisill…

Invånarinitiativ: En tillgänglig park till Borgå

Finland har två år sedan ratificerat FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I konventionen garanteras handikappade personer fulla mänskliga rättigheter, motarbetas diskriminering och tillgänglighet främjas. Handikappade personer har rätt att själv bestämma om sitt liv. Den fysiska omgivningen och information ska vara tillgänglig. Utgångspunkter i konventionen är jämlikhet, respekt för människans mångfald, fullt deltagande och delaktighet samt främjande rättigheterna för barn med funktionsnedsättning. För att främja delaktighet och fylla kraven om icke-diskriminering måste vi satsa på tillgängligheten, vilket också är ett huvudtema i utkastet till stadens nya strategi.

I offentliga parker är det viktigt att ta i beaktande vuxnas och barns mångfald och mångsidiga behov. Även de behov personer med funktionsnedsättningar har. Det är viktigt att erbjuda alla lika möjligheter till lek och idrott. Idag finns det inte en enda tillgänglig lekpark i Borgå. Vi b…

Stöd från Vanda till Anette Karlsson

Vanda svenska socialdemokrater stöder Anette Karlsson i riksdagsvalet våren 2019. Tidigare har Borgå svenska socialdemokrater, Strömforsin työväenyhdistys och Sibbo svenska socialdemokrater meddelat om sitt stöd till Karlsson. Under sin studietid bodde Karlsson i Vanda, Dickursby. Hon fick examen år 2014 till socionom från Laurea yrkeshögskolan. Under förra fullmäktigeperiod fungerade Karlsson som medlem i Vanda bildningsnämnd.

- Anette är en pålitlig person. Då hon lovat sköta en fråga, gör hon det. Jag har ofta imponerats av hennes energi och målmedvetenhet. Hon har en förmåga att ta människor på rätt sätt. Därför är det lätt att samarbeta med henne, kommenterar ordförande Mae Cedercreutz-Pesonen.

Anette Karlsson fungerar som vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater och som ordförande för Socialdemokratiska Kvinnor i Nyland. Hon är fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Borgå. Karlsson jobbar på riksdagen som assistent för SDP:s vice ordförande, riksdags…