Tekstit

Terveiset kaupunginhallituksen kokouksesta 30.3.2020

Kuva
Terveiset eilisestä kaupunginhallituksen kokouksesta. Seitsemän viikkoa sitten poikamme syntyi ennenaikaisesti, ja jouduimme olemaan muutaman viikon sairaalassa. Nyt olemme kotona ja on taas ollut voimia ja aikaa kirjoitella terveisiä. Kaupunginhallituksen kokoukset on toteutettu etäkokouksina, mikä on ollut mielenkiintoista - ja toiminut yllättävän hyvin. Mutta kyllä meillä kaikilla taitaa tässä pikkuhiljaa olemaan kaipuu aitoihin ihmiskohtaamisiin - eikä pelkkiin verkkokohtaamisiin. Nyt on kuitenkin vain odotettava.
Eilen kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan tilinpäätöksen 2019. Löytyy täältä: https://www.porvoo.fi/porvoon-tulos-2019-vain-lievasti-ylijaamainen-yhteisovero-kasvoi-59-prosenttia Viime vuoden tulos oli lievästi ylijäämäinen, mikä on positiivinen uutinen, vaikka ylijäämä olikin pienempi kuin edellisvuotena. Juhlaan ei kuitenkaan ole aihetta, sillä ylijäämä perustui ennätyksellisen korkeisiin yhteisöverotuloihin, joka kasvoi 59 prosenttia. Talon perusta pitää olla ku…

Isät ovat tärkeitä lapsen hyvinvoinnin kannalta

Kuva
Muu­ta­ma viik­ko sit­ten sain pi­ka­kurs­sin äi­tiy­teen. Esi­koi­sem­me päät­ti ni­mit­täin yl­lät­tää mei­dät täy­sin syn­ty­mäl­lä vii­si viik­koa etu­a­jas­sa. Tyh­jen­sim­me mie­he­ni kans­sa vauh­dil­la ka­len­te­rit, jot­ta voi­sim­me kes­kit­tyä poi­kam­me hy­vin­voin­tiin.

Asuim­me kak­si viik­koa sai­raa­las­sa Kot­kas­sa. Se oli meil­le kai­kil­le ras­kas ko­ke­mus. Il­man mies­tä­ni ko­ke­mus oli­si ol­lut vie­lä ras­kaam­pi. Lap­sem­me ja myös mi­nun kan­nal­ta oli tär­ke­ää, et­tä isä sai ol­la mu­ka­na mil­tei kai­kis­sa vai­heis­sa – syn­ny­tys­sa­lis­ta po­jan ko­tiu­tu­mi­seen saak­ka. Ai­no­as­taan yh­dek­si yök­si mie­he­ni jou­tui aja­maan ko­tiin. Sil­loin minä olin osas­tol­la ja poi­kam­me vau­va­te­hol­la. Syn­ny­tys­sa­lis­sa tu­le­va isä nuk­kui lat­ti­al­la ja myö­hem­min saim­me vau­va­te­hol­ta huo­neen, jos­sa saim­me ma­joit­tua – me kaik­ki kol­me.

Näi­den kah­den vii­kon ai­ka­na ym­mär­sin kuin­ka tär­ke­ää on, et­tä isä pää­see ole­maan mu­ka­na vau­…

Kolumni: 0,7:stä kohti muistikyliä

Kuva
Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että ikääntyessään he saavat tarvitsemansa avun eivätkä tule heitteille jätetyksi sänkyihinsä. Marinin hallitus on ryhtynyt puheista tekoihin. Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen korotuksen 0,7:ään lisäksi sen laskemisessa erotetaan välitön ja välillinen asiakastyö. Se antaa aikaisempaan verrattuna hoivatyölle lisäaikaa, ja siirtää esimerkiksi siivous- ja keittiötöiden tekemisen sen alan ammattilaisten hoidettavaksi. Porvoossa toimivien yksiköiden mitoitus on tällä hetkellä noin 0,6, joten parantamisen varaa on myös meillä.

Hoivantarjoajien velvollisuus on jatkossa varmistaa, että hoitoon ja hoivaan osallistuu paitsi riittävä määrä, mutta myös osaavia ja ammattitaitoisia henkilöitä. Siinä mielessä pelkästään ”käsiparien” määrän laskeminen ei riitä. Esimerkiksi muistisairaan henkilön toimintakyvyn ylläpitäminen ja auttava vuorovaikutus edellyttävät hoitajilta vankkaa ammattitaitoa ja osaamista. Muistisairaudet lisääntyvät koko ajan ja…

Kolumn: Bygga nytt eller sanera - Borgå vill vara föregångare på att lösa inomhusluftsproblem

Kuva
Alla har rätt till en frisk och bra arbets- och skolmiljö. Tyvärr förverkligas detta inte för alla i Finland. Jag vågar påstå att det inte finns en enda kommun som inte skulle ha problem med inomhusluften i sina offentliga byggnader - skolor, daghem, sjukhus, hälsocentraler och kontor. De offentliga byggnaderna är ofta äldre och det har också skett byggfel eller så har underhållet samt nödvändiga renoveringar blivit försummade. Allt detta har fungerat som en växtgrund för olika fukt- och mögelskador. De årliga kostnaderna, bara inom hälsovården, för inomhusluftsproblem har uppskattats till 450 miljoner euro. Det är både ett ekonomiskt och hälsomässigt stort problem som måste lösas.

Även Borgå har drabbats av inomhusluftsproblem. Under de senaste åren har vi jobbat målmedvetet för att få bukt med problemet och hitta hållbara lösningar. Vi har investerat över 100 miljoner euro på nybyggen av skolor och daghem - i flera fall enligt livscykelmodellen, i vilken byggföretaget ansvar för bygg…

En tillgänglig omgivning skiljer inte på människor

Kuva
Jag väntar på mitt första barn och de sista veckorna av graviditeten har lärt mig mycket. Jag kan inte röra mig lika snabbt som tidigare. Det är svårt för mig att gå i trappor och jag har svårigheter med att stiga upp i metron innan den stannat helt och hållet. I spårvagnen blev jag fast mellan dörrarna då jag inte var tillräckligt snabbt ut och i rulltrapporna har jag blivit knuffad. Jag inser nu hur en äldre person eller en person med funktionsnedsättning känner sig.

I den fartfyllda vardagen har vi inte alltid tid eller ens förstånd, att stanna och fundera hur en annan människa känner saker och ting. Hur svårt det kan vara för hen att röra på sig eller hur svåra smärtor hen kan ha då vi knuffar hen i brådskan. Ärligt sagt så funderade jag inte tidigare på dessa saker heller. Men nu gör jag det. Och bra så, även om min situation är tillfällig, så hoppas jag att den förståelse jag fått hålls med mig resten av mitt liv.

För några veckor sedan gjorde jag ett misstag. Det påpekades åt m…

Tulevaisuuden sote on tulossa

Kuva
Sosioekonomiset terveyserot ovat suuret ja kasvavat jatkuvasti. THL:n tutkimuksen mukaan köyhimmät elävät keskimäärin huomattavasti lyhyemmän elämän kuin rikkaat. Terveydenhuoltojärjestelmän tarkoitus on kaventaa terveyseroja, mutta Suomeen muodostunut kahden kerroksen järjestelmä jopa syventää eroja suosimalla parempituloisia: Työssäkäyvillä on parhaimmillaan käytössä kolme eri järjestelmää ja työelämän ulkopuolella olevilla vain yksi. Yksityinen terveydenhuolto voi olla pienituloisille saavuttamattomissa. Jos pienituloisuus liittyy työttömyyteen, ei tarjolla ole myöskään työterveyshuoltoa.

Sanna Marinin hallituksen tammikuussa julkaisemat toimet tasa-arvoisemman ja paremman sosiaali- ja terveydenhuollon eteen ovat ensimmäinen askel kohti terveyserojen kaventamista ja hoitojonojen lyhentymistä. Sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on tervetullut uudistus, jota Suomi on odottanut kauan. Tänä vuonna demareiden johtama hallitus panostaa 70 mil…

FSD:s Karlsson: Nu ser vi regeringen Marins krafttag för en bättre äldrevård

Kuva
Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson gläder sig över att vårdardimensioneringen inom äldrevården äntligen skrivs i lag. Därtill är hon nöjd över att hemvårdarnas parkeringsmöjligheter förbättras och att en tjänst som äldreombudsman kommer att inrättas i år.

– Personaldimensioneringen inom dygnet runt vården har länge varit lägre i Finland än i övriga nordiska länder. Dessutom är våra vårdare mer belastade. Valvira har bland annat i fjol blivit tvungen att utreda 60 dödsfall inom äldrevården. Men äntligen har vi en regering som tar itu med dessa problem inom äldrevården och åtgärdar dem – ett åt gången, konstaterar Anette Karlsson.

Det behövs kvalitativa, mångsidiga och individuella tjänster för de äldre, tjänster som motsvarar dagens och framtidens behov.

– Det är bra att komma ihåg, att pensionärerna är viktiga stöttepelare i samhället. De bidrar till att upprätthålla Finlands nationalekonomi till exempel genom hobbyn, resor och genom att ta hand om sina barnbar…