Siirry pääsisältöön

Tekstit

Irti digimaailman paineista

Selaillessani sosiaalista mediaa törmäsin valokuvaaja Eric Pickersgrillin Removed-valokuvasarjaan. Hän on poistanut kuvista älylaitteet. Kuvasarja oli pysäyttävä, erityisesti siksi, että tunnistin kuvista itseni ja lähipiirini. Älylaitteet ovat niin iso osa arkeamme, ettei sitä edes tule ajateltua. Älypuhelin toimii herätyskellona, jonka jälkeen aamu alkaa selaillessa sosiaalista mediaa. Älylaite on mukana koko päivän ja illalla vielä viimeisenä nenän edessä ennen nukkumaan menoa. Reilu kymmenen vuotta sitten tilanne oli toinen - puheluiden ja tekstareiden lisäksi puhelimessa oli vain matopeli ja huonolaatuinen kamera.

Digimaailma on vallannut monien arjen vauhdilla. Meillä ei vielä ole laajoja tutkimuksia siitä, millaisia vaikutuksia sillä tulee olemaan ihmiseen, erityisesti lasten sosiaalisiin taitoihin, oppimiseen ja muuhun kehitykseen. Koulutuksen asiantuntija Pasi Sahlbergin mielestä Pisa-tulosten heikentymisen taustalla saattaa olla älypuhelin. Hän perustelee asiaa sillä, että n…

Digisyrjäytyminen pysäytettävä

Digitalisaatio on tullut jäädäkseen, sitä ei voi kiistä. Verkkokaupat, sähköinen asiointi ja älylaitteet kuuluvat monen arkeen. Eikä se ole huono asia, kunhan muistamme, että läheskään kaikilla kansalaisilla ei ole mahdollisuutta käyttää tietotekniikkaa iän, toimintakyvyn rajoitteiden tai taloudellisten syiden takia. Digitalisaatio ei vielä pitkään aikaan pysty tavoittamaan kaikkia kansalaisia ja siksi yhteiskunnan on pidettävä huolta, että myös ne henkilöt, joilla ei ole tietokonetta, älypuhelinta tai internet-yhteyttä saavat yhdenvertaisia palveluita. Tilastokeskuksen mukaan 65 prosenttia 74-89-vuotiaista ja 65-74-vuotiaista kansalaisista 25 prosenttia ei ole koskaan käyttänyt internetiä.

Kasvotusten annettavia palveluita karsitaan vauhdilla. Esimerkiksi pankkipalveluiden siirtyminen verkkoon on heikentänyt monen ihmisen mahdollisuuksia hoitaa asioitaan, kasvaneista kustannuksista puhumattakaan. Oma isoäitini täytti vastikää 85 vuotta. Hän ei ole koskaan käyttänyt tietokonetta älypuh…

Lääkkeiden ja ruoan välillä ei pidä joutua valitsemaan

Tuoreiden selvitysten mukaan joka kymmenes pienituloinen eläkeläinen kokee vakavia toimeentulovaikeuksia ja useampi kuin joka kymmenes pienituloinen ikääntynyt jättää menemättä lääkäriin rahan takia. Nykyhallitus on lisännyt erityisesti yli 65-vuotiaiden pienituloisuutta - asumisen kulut ovat kallistuneet, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on nostettu ja lääkekorvauksia on leikattu.

Keskustan, Kokoomuksen ja Sinisten (ennen Perussuomalaisten) hallitus päätti kautensa alussa, että lääkekorvauksen omavastuuosuutta suurennetaan ja että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja voidaan korottaa jopa 30 prosentilla. Loviisassa SDP:n edustaja esitti, ettei maksuja korotettaisi indeksikorotusta, eli reilua prosenttia enempää. Valitettavasti kokoomuksen, keskustan ja RKP:n edustajat olivat toista mieltä ja asiakasmaksut nostettiin heti vuoden 2016 alusta tappiin. Tällä hetkellä 18 Uudenmaan kunnassa on käytössä asiakasmaksuasetuksen mukainen enimmäismaksu, eli 20,60 euron kertam…

Valtuustoaloite: Ensisuoja asunnottomille nuorille

Porvoossa on tilastojen mukaan 21 nuorta asunnottomana. Nuorten asunnottomuus ei aina näy tilastoissa, sillä asunnottomat nuoret majailevat kavereilla tai ovat kirjoilla lapsuuden kodissaan. Itsenäistyminen ilman omaa kotia on monesti mahdotonta. Porvoon nuorten asumisen tukeminen ja asunnottomuuden ehkäisy 2012-2015 väliraportin ja hankesuunnitelman (20.5.2015) mukaan vuoden 2014 aikana on aloitettu erillisen nuorten asumisyksikön suunnittelu. Asia ei kuitenkaan ole edennyt.

Porvoossa toimivassa Koivulassa on 48 asumispaikkaa aikuisille ja kahdeksan yöpymispaikkaa päihtyneille. Koivulan yöpymistilat ovat kuitenkin todella pienet. Koivula on auki ympäri vuorokauden. Nuoret ovat erityisen haavoittuvia ja alttiita vaikutuksille, jonka vuoksi olisi tärkeää, että heillä olisi aikuisista päihteidenkäyttäjistä erillinen täysin oma ensisuoja. Vuoden 2018 talousarvion liitteessä tunnusluvut on arvioitu, että vuonna 2018 Koivulassa oli 80 asiakasta ja vuonna 2019 asiakkaita olisi arviolta 90. A…

Fullmäktigemotion: Skyddshärbärge för bostadslösa unga

I Borgå finns enligt statistiken idag 21 bostadslösa unga. Ungas bostadslöshet syns ändå inte alltid i statistiken, eftersom många övernattar hos vänner eller är skrivna i sina barndomshem. Att utvecklas till en självständig person är mycket svårt utan ett hem. Enligt mellanrapporten och planen för projektet " Stöd för de ungas boende och förebyggande av bostadslöshet 2012–2015" (20.5.2015) har man under år 2014 påbörjat planeringen av en särskild boendeenhet för unga. Ärendet har ändå inte framskridit.

I Koivula-enheten för stödboende i Borgå finns idag 48 boendeplatser och på tillnyktringsstationen 8 övernattningsplatser för påverkade. Utrymmena är ändå mycket små. Koivula är öppet dygnet runt. Unga personer är särskilt sårbara och mottagliga för påverkan, varför det skulle vara viktigt att de skulle ha en egen stödboende-enhet separat från de vuxna rusmedelbrukarna. I bilagan nyckeltal till budgeten för 2018 förutspår man att det år 2018 kommer att finnas 80 klienter och …