Siirry pääsisältöön

Hemspråken bör stödas!

Flerspråkighet är en rikedom och därför är det viktigt att vi ger möjligheter för våra barn som stöder en starkare språkkunskap. Ett barn med hemspråken svenska och finska har i en svenskspråkig skola redan länge i Finland fått modersmålsundervisning i sitt andra hemspråk. Också jag har läst modersmålinriktad finska (MOFI).
Tvåspråkiga barn som går i en finsk skola har inte samma möjligheter att läsa modersmålinriktad svenska (ÄIRU). ÄIRU är fortfarande ett okänt begrepp för de finska skolorna. Socialdemokraterna har arbetat för att få en förändring till stånd. I Helsingfors har Thomas Wallgren (sd.) genomfört en förändring, från och med hösten 2016 kommer tvåspråkiga elever i Helsingfors att få undervisning i äidinkielenomainen ruotsi (ÄIRU). Undervisningen kommer att ske elektroniskt. Detta är ett fint framsteg för att stärka barnens språkkunskaper.
Vi måste arbeta för att alla tvåspråkiga barn, oberoende av hemkommun i framtiden ska ha en möjlighet att läsa det andra nationalspråket på modersmålsinriktad nivå.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 3.4.2015 i HBL.