Siirry pääsisältöön

Porvoolle tärkeitä asioita edistettävä!

Nyt kansalaisilla on mahdollisuus päättää kuka edustaa meitä tulevat neljä vuotta eduskunnassa. Kansanedustajan tulee toimia koko Suomen edun mukaisesti, mutta myös edistäen oman alueensa asioita. Tulevalla hallituskaudella Porvoon kannalta on keskeistä turvata Porvoon sairaalan toiminta, toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja paikallisen joukkoliikenteen tukeminen.
Porvoon sairaala vastaa Itä-Uudenmaan erikoissairaanhoidon päivystyksestä ja sairaalan tiloissa toimii myös alueen yhteinen terveyskeskuspäivystys iltaisin ja viikonloppuisin. Synnytysosasto on yksi sairaalan tukipilareista, ja on tärkeää, että toiminta jatkuu Porvoossa myös vuoden 2016 jälkeen. Tulevalla hallituskaudella jatkettavassa sosiaali- ja terveysuudistuksessa on keskeistä varmistaa, että toimiva kokonaisuus turvataan. Olennainen kysymys on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön edellytysten parantaminen. Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu ja palveluiden saatavuus on taattava. Porvoon sairaalan säilyttäminen ja toiminnan kehittäminen varmistaa itäisen Uudenmaan asukkaiden terveyspalveluiden saatavuuden myös tulevaisuudessa.
Porvoon ja kaikkien muiden Itä-Uudenmaan kuntien elinkeinotoimien mahdollisuuden luoja on ammatillisen työvoiman riittävyys. Tämän takaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen niin, että sen toimintaedellytykset säilyvät alueella. Koulutuksen talouden turvaamiseksi on syytä keskittää Porvoon toisen asteen ammatillinen koulutus uuteen yhteiseen Campukseen Perämiehentiellä sijaitsevalle Amiston tontille. Sekä suomen- että ruotsinkielisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämisvastuu tulee pysyä alueella, esimerkiksi uuden kuntayhtymän tai osakeyhtiön hoitamana.
Porvoon maantieteellinen sijainti on erinomainen. Se sijaitsee Etelä-Suomessa, rannikolla, pääkaupunkiseudun läheisyydessä, noin 50 kilometrin päässä Helsingistä itään. Työmatkat Porvoon ja pääkaupunkiseudun välillä tehdään yksityisautolla tai linja-autoilla. Linja-autoliikenteen toimivuus etenkin työmatkailussa on erityisen tärkeää, koska Porvoosta puuttuu raideliikenne. Joukkoliikenteen määrärahoja on kehitettävä niin, että joukkoliikenteen palvelut turvataan koko maassa, erityisesti saaristo-alueilla.
Suomen taloudellinen tilanne on haastava. Vaikeina aikoina kansanedustajien on kyettävä tekemään päätöksiä, jotka ovat oikeudenmukaisia ja edistävät kasvua sekä työllisyyttä.
Anette Karlsson
Kirjoitus on julkaistu 1.4.2015 Uusimaassa.