Siirry pääsisältöön

Invånarinitiativ: En tillgänglig park till Borgå

Finland har två år sedan ratificerat FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I konventionen garanteras handikappade personer fulla mänskliga rättigheter, motarbetas diskriminering och tillgänglighet främjas. Handikappade personer har rätt att själv bestämma om sitt liv. Den fysiska omgivningen och information ska vara tillgänglig. Utgångspunkter i konventionen är jämlikhet, respekt för människans mångfald, fullt deltagande och delaktighet samt främjande rättigheterna för barn med funktionsnedsättning. För att främja delaktighet och fylla kraven om icke-diskriminering måste vi satsa på tillgängligheten, vilket också är ett huvudtema i utkastet till stadens nya strategi.

I offentliga parker är det viktigt att ta i beaktande vuxnas och barns mångfald och mångsidiga behov. Även de behov personer med funktionsnedsättningar har. Det är viktigt att erbjuda alla lika möjligheter till lek och idrott. Idag finns det inte en enda tillgänglig lekpark i Borgå. Vi behöver en tillgänglig park, så att alla stadsbor har lika möjligheter till lek och idrott.

Vi undertecknade föreslår att Borgå börjar bereda byggandet av en tillgänglig park. I planeringen av hela parken och i anskaffningen av lekplatsutrustning bör tillgängligheten tas i beaktande. Det ska finnas möjligheter för fysisk utmaning och sinnesstimulerande funktioner samt möjligheter att utveckla sociala kunskaper och lära sig nytt. Därtill skulle det vara bra att planera in wc-utrymmen, leksaksförråd samt utrymmen för parkverksamhet i parken, så att också tredje sektorn kan utnyttja parken.

Initiativet kan undertecknas här.

Anette Karlsson är tillsammans med Porvoon seudun kehitysvammaisten tuki ry:s ordförande Johanna Aaltonen initiativtagare.