Siirry pääsisältöön

Valtuustoaloite: Omaishoitajien vapaapäivistä ei tule periä maksua

Omaishoitajat tekevät mittaamattoman arvokasta työtä. Omaishoitaja auttaa läheistään arjessa ja tukee häntä myös henkisesti viikon jokaisena päivänä vuorokauden ympäri. Ilman omaisten apua ikääntyneiden hoidon menot olisivat Suomessa vuosittain noin kolme miljardia euroa nykyistä korkeammat. Omaishoitajat tuskin miettivät säästävänsä yhteiskunnan varoja, kun he huolehtivat itselleen tärkeän ihmisen hyvinvoinnista. Päättäjien tulee kuitenkin nähdä omaishoitajien työpanoksen merkitys ja arvostaa sitä nykyistä enemmän.

Omaishoitolaki 4 §:n mukaan jokaisella omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on kuitenkin oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta (keskimäärin 5-7 h / arkipäivä) käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n mukaan vapaavuorokausilta voidaan periä maksu. Maksu saa olla korkeintaan 11,40 euroa vuorokaudessa. Porvoossa maksu on 11,40 euroa vuorokaudessa, eli korkein lain sallima maksu. Omaishoidon päivätoiminta maksaa 3,80 euroa ja omaishoidon kotiin järjestetty vapaa maksaa 3,80 euroa. On väärin, että hoidettava joutuu maksamaan siitä, että kunnalle hyvin pienellä hinnalla arvokasta työtä tekevät omaishoitajat saavat pitää heille kuuluvat vapaa päivät.

Esitämme, että Porvoo ei jatkossa peri lainkaan maksua omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista.


Anette Karlsson
Marianne Korpi
Satu Leinonen
Marko Piirainen
Markus Hammarström
Joonas Daschinger
Riitta Ahola
Anne Wetterstrand
Mika Varpio
Juha Elo
Pete Lattu
Kevin Servin
Christer Andersson
Gia Mellin-Kranck
Patrik Björkman
Mikael Kulju
Laura Karén
Jamil Jamal
Ritva Kilpirinne
Anne Korhonen
Eija Saarela
Hanna Lönnfors
Stig Bäcklund
Björn Sundqvist
Nina Uski
Janne Ranta
Nea Hjelt
Juha Kittilä
Kristel Pynnönen
Elin Blomqvist-Valtonen
Anders Rosengren
Bodil Lund
Jarmo Grönman
Markku Välimäki
Jere Riikonen
Johan Söderberg
Pehr Sveholm
Tuuli Hirvilammi
Tapani Eskola
Jari Oksanen
Sirpa Hanska
Torolf Bergström
Tuula Virkki
Jaakko Westerlund
Pasi Siltakorpi
Mirja Suhonen
Jaakko Jalonen
Matti Valasti