Siirry pääsisältöön

Valtuustopuhe 22.5.2019 Henkilöstöohjelma

Arvoisa puheenjohtaja, bästa fullmäktigeledamöter

Henkilöstö on kaupunkimme tärkein voimavara ja heistä on pidettävä huolta. Työssä jaksaminen, työn ilo ja vetovoimaisuus ovat seurausta luovasta, osaamista arvostavasta ja innovatiivisesta organisaatiosta. Kaupunkimme päämäärinä on turvalliset, terveelliset ja toimivat työolosuhteet. Lisäksi haluamme kestävää ja kehittyvää toimintakulttuuria. Nämä kaikki ovat hyviä tavoitteita, mutta vielä tarvitaan luovaa ja yhteistyökykyistä johtamista, jotta siihen päästään.

Jokainen työntekijä haluaa onnistua työssään ja saada mahdollisuuksia kehittyä. Tämä koskee myös ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Usein kielimuuri voi kuitenkin olla esteenä. Työ sujuu aina paremmin, kun ihmiset ymmärtävät toisiaan. Työ tuntuu aina paljon raskaammalta, jos kommunikointi on vaikeaa. Kyse ei kuitenkaan ole vain mukavuudesta tai helppoudesta – vaan myös työturvallisuudesta.

Meidän on varmistettava, että jokaisella kaupunkimme työntekijällä on riittävät kielitaidot voidakseen kommunikoida ja viedä omia näkemyksiään ja huomioitaan eteenpäin. Olemme puhuneet paljon siitä, että pitäisi olla helpompaa ilmoittaa epäkohdista ja työturvallisuuteen vaikuttavista asioista. Henkilöstöohjelmassa yhtenä toimenpiteenä on, että kannustamme henkilöstöä ilmoittamaan työturvallisuuspuutteista esimiehelle. Asioista on vaikea ilmoittaa, jos kielitaito ei riitä asiasta kertomiseen tai siihen, että tietää, että asioista saa ja jopa tulee kertoa.

Hyvät valtuustokollegat,

Meidän on varmistettava, että jokaisella kaupunkimme työntekijällä on riittävä kielitaito työyhteisön kehittämiseen ja urapolulla etenemiseen. Kaikkien kaupungin työntekijöiden tuntemusta erilaisista kulttuureista tulisi myös vahvistaa. Näin väärinymmärryksiltä voidaan paremmin välttyä. Hyvä ja monipuolinen työyhteisö on kiistatta suurin voimavaramme, siksi henkilöstön hyvinvointi on niin äärettömän tärkeää. Vielä meillä on matkaa, että Porvoo on Suomen ja miksei koko maailman paras työnantaja – mutta siihen suuntaan haluamme mennä – jatketaan sillä polulla.

Kiitos!