Siirry pääsisältöön

Mieluisa joululahja nuorille

Eduskunta hyväksyi oppivelvollisuusiän pidennyksen. Tämä tarkoittaa, että toisesta asteesta tulee aidosti maksuton ja jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle taataan opiskelupaikka. Sadoille, ellei jopa tuhansille peruskoulun päättäville ei enää lähetetä kirjettä, jossa kerrotaan, etteivät he saaneet opiskelupaikkaa – etteivät he kelpaa ja että yhteiskunnan puolesta he voivat jäädä yksin kotiin pohtimaan tulevaisuuttaan. Sellaisen kirjeen saaminen on kova paikka nuorelle ihmiselle. Pahimmassa tapauksessa kirje syrjäyttää nuoren loppuiäksi yhteiskunnasta ja koulusta.

Tällä hetkellä vuosittain noin 10-15 prosenttia ikäluokasta tippuu koulutuksen ulkopuolelle. Samaan aikaan yhteiskuntamme ja työelämämme on muuttunut. Vielä 20 vuotta sitten nuori saattoi kävellä peruskoulupapereilla tehtaan ovelle ja saada töitä. Näin ei ole enää. Tutkimusten mukaan vuosi lisää koulussa kasvattaa aikuisiän vuosituloja noin kymmenen prosenttia. Oppivelvollisuusiän pidennys ei kuitenkaan vaikuta ainoastaan yhteiskunnan työllisyysasteeseen ja kansalaisten tulotasoon, vaan sillä on myös muita positiivisia vaikutuksia. Pidempään koulussa olleet ovat terveempiä, käyttävät vähemmän päihteitä ja osallistuvat harvemmin rikolliseen toimintaan.

1970-luvulla tasa-arvoista peruskoulua vastustettiin sekä oikeiston että opettajakunnan toimesta. Nyt kaikki ihailevat yhtenäistä peruskoulua. Tasa-arvoisesta peruskoulusta huolimatta kaikilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia edetä koulupolulla kohti unelmiaan. Pelastakaa Lapset ry:n mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahapula on ollut vaikuttamassa siihen, että opinnot ovat jääneet kesken. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahanpuutteen takia.

Oppivelvollisuusiän pidennys ei yksin pelasta maailmaa. Tarvitaan myös panostuksia varhaiskasvatukseen ja peruskouluun. Näitä panostuksia on Marinin hallituksen toimesta tehty. Vuosikymmenen ajan nuorille suunnatut tukimuodot eivät ole ratkaisseet tilannetta ja siksi rakenteellinen uudistus tarvitaan. Oppivelvollisuusiän pidennys on kuitenkin ainoa toimiva vaihtoehto peruskoulun päättävien nuorten tukemiseksi eteenpäin koulupolulla. Nuoria ja heidän perheitä ei enää jätetä yksin oman onnensa nojaan. Oppivelvollisuusiän pidennykseen sisällytetään “saattaen vaihtaen” -periaate, jonka mukaisesti yhden tahon ohjaus- ja valvontavastuu päättyy vasta silloin, kun toisen tahon ohjaus- ja valvontavastuu alkaa. Nuoret ansaitsevat aidon mahdollisuuden edetä koulutuspolulla ja sen myötä työuralla. Ja tänä jouluna tämä toive toteutuu.

Anette Karlsson

Kirjoitus on julkaistu 19.12.2020 Uusimaassa.