Siirry pääsisältöön

Valtuutetun tilinpäätös 2018

Ensimmäinen kokonainen vuosi kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä on nyt takana. Vuoden aikana olen oppinut paljon uutta kotikaupungistani ja itsestäni päättäjänä. Olen saanut kokea onnistumisia, mutta myös pettymyksiä - ja ennen kaikkea olen nähnyt miten suuri merkitys yhteistyöllä on politiikan maailmassa. Asioita saa harvoin vietyä maaliin yksin. On ollut erityisen ilahduttavaa nähdä, kuinka paljon hyvää voimme saada aikaiseksi kun yhteinen tahtotila on olemassa. Luonnollisesti emme aina ole olleet yksimielisiä, mutta useimmiten olemme kyenneet keskustelemaan asioista rakentavasti ja toisia kunnioittaen.

Yksi vuoden suurimmista projekteista oli kaupungin strategian valmistuminen. Aluksi olin hieman huolissani, kun esimerkiksi ikäihmisten palvelutarpeet eivät näkyneet strategiassa lainkaan. Saimme kuitenkin poliittisessa käsittelyssä viilattua kokonaisuutta niin, että siihen voi olla todella tyytyväinen. Tunnelma lämpeni valtuuston kokouksessa, kun strategian ilmastotavoitteista keskusteltiin. Enemmistö piti ilmastonmuutosta todellisena. Yhteinen tahtotila oli, että myös tulevat sukupolvet saavat nauttia puhtaasta luonnosta.

Sivistysverkko, koulukuljetukset ja sisäilmaongelmat puhuttivat kaupunginhallitusta jatkuvasti. Alkuvuodesta Tolkis skolan oli tapetilla. Päätös koulun rakentamisesta oli tehty valtuustossa useaan otteeseen. Siitä huolimatta epävarmuus vellosi koulun ympärillä. Helmikuussa valtuusto hyväksyi (äänin 40-11), että Tolkis skolan rakennetaan. Toukokuussa, pari päivää ennen kaupunginhallituksen kokousta, kaupunginjohtaja esitti, että hyväksytyt suunnitelmat hylätään ja kaikki aloitetaan alusta. Valtuusto päätti (äänin 30-21) edetä helmikuussa tehdyn päätöksen mukaan. Ihmettelin kovin sitä, miten joidenkin kanta muuttui niin radikaalisti reilussa kuukaudessa. Outoa tässä oli myös se, että jo vuonna 2015 oli tehty sopimukset rakennuttajien kanssa Tolkis skolanin rakentamisesta, vuonna 2016 ne purettiin ja maksettiin sopimussakot. Ja vasta 2018 asiassa päästiin eteenpäin ja rakennustyöt aloitettiin.

En ihmettele lainkaan, että kuntapolitiikka hämmentää ihmisiä, sillä tämä projekti hämmensi myös minua. Olen vakuuttunut siitä, että euroja säästyisi jo sillä, että kustannusarviot saataisiin heti alkuun kohdilleen ja tehdyistä päätöksistä pidettäisiin kiinni - tällainen soutaminen ja huopaaminen tulee kalliiksi ja ennen kaikkea se lisää huolta ja epävarmuutta koulun henkilöstön ja perheiden keskuudessa. Onneksi tilanne ratkesi tänä vuonna parhain päin.

Koulukuljetuspäätökset saivat useat perheet epätoivon partaalle kesän alkumetreillä. Päätökset tulivat päiviä ennen virkamiesten kesälomia. Erityisen huolestuttavaa oli kuulla, että perhepäivähoitajilta vaadittiin esikoululaisen kuljettamista esikouluun - eli perhepäivähoitajan olisi pitänyt kiikuttaa päivittäin kaikki hoidossa olevat lapset eskarilaisen vienti- ja hakumatkalle. Onneksi tähän saatiin korjaus ja nyt perhepäivähoito on verrattavissa päivähoitoon, josta tarjotaan kuljetus esiopetukseen ja takaisin. Sivistyslautakunta teki hyvää työtä päivittäessään kuljetusohjeita, mutta valitettavasti joitakin epäkohtia tuli silti eteen. Niitä korjattiin yksi kerrallaan ja monen perheen tilanne parani. Oli silti harmillista, että usean perheen kesää varjosti huoli syksyn koulukuljetuksista. Toivotaan, että ensi vuonna onnistutaan paremmin.

Sisäilmaongelmat olivat ja ovat yhä yksi suurimmista huolenaiheista. Porvoon kaupungin rakennusomaisuuden kunnossapitojärjestelmä on auditoitu ja tulosten perusteella lähdetään kehittämään toimintatapoja ja prosesseja. Lisäksi kaupunginhallitus on ryhtynyt seuraamaan aktiivisesti korjausten ja uudisrakennusten edistymistä. Uusia päiväkoteja ja kouluja on rakennettu. Ja monia kouluja on korjattu. Tässä vaiheessa alkaa tuntua siltä, että tulevana vuonna meidän tulee syvällisesti pohtia onko sisäilmakohteita järkevää korjata vai pitäisikö vain tehdä rohkeita päätöksiä ja rakentaa uutta.

A-E koulun pienluokat ja Tulliportin päivähoito on yksi esimerkki siitä, miten asioiden ei tule olla. Rakennuksessa on kaksi luokkaa, joissa opettajat ja oppilaat eivät voi olla. Korjauksia on tehty, mutta ongelma näyttää pysyvän. Olen ihmetellyt sitä, miksi viime kaudella ei päätetty purkaa koko rakennusta ja sisällyttää toiminnot esimerkiksi uuteen Strömborska skolanin (V-E skolan). Jälkiviisas on helppo olla. Mutta on selvää, että ratkaisu on löydettävä nopeasti. 


Nopea ratkaisu löydettiin Pohjois-Porvoossa, kun Tuorilan koulun ja Kerkkoon koulun kuntoselvitykset valmistuivat. Kerkkoon koulun yhteyteen päätettiin melkein yksimielisesti sijoittaa kaupungin ensimmäinen siirrettävä energiatehokas koulurakennus. Odotan mielenkiinnolla millainen rakennuksesta tulee ja tietoa siitä, olisiko nyt löydetty kustannustehokas ratkaisu kyläkoulujen säilyttämiseksi ja sisäilmaongelmien taklaamiseksi.

Sannäs skolan paviljonki eleli viimeisiä hetkiään, mutta alkusyksystä saimme kuulla, että sille on myönnetty viiden vuoden jatkolupa. Pian tämän jälkeen ilmeni, että rakennus on laitettava käyttökieltoon. Juuri ennen joulua saimme kuulla, että lähistöllä olevaa seurantaloa (Hagaborg) suunnitellaan koululle väistötilaksi, kun paviljonki poistetaan käytöstä. Olen ollut huolissani paviljongin kunnosta jo pitkään ja siksi oli todella ilahduttavaa, että vuoden 2019 talousarvioon lisättiin aloitteestani yksimielisesti kirjaus itäisen Porvoon kaksikielisestä sivistyskeskuksesta. Lisäksi talousarvion investointisuunnitelmaan lisättiin ryhmäni esityksestä (äänestys 7-6) määrärahoja itäisen Porvoon sivistyskeskukselle vuodelle 2020. Kaupunkimme kouluista voisi kirjoittaa vaikka kuinka pitkän romaanin. Tässä kuitenkin katsaus muutamiin kouluihin, jotka ovat olleet tänä vuonna tapetilla.

Vuoden aikana kohtasin kaksi suurta pettymystä. Ensimmäinen liittyi siihen, ettei kaupunki lähtenyt mukaan valtion 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Olisin toivonut, että olisimme edes selvittäneet, pääsemmekö mukaan. Valitettavasti edes sitä ei tehty. 


Toinen pettymys liittyi ruotsinkieliseen ammatilliseen koulutukseen. Olen koko ajan ollut vakaasti sitä mieltä, että päätöksenteon pitäminen omissa käsissä on paras tapa turvata ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen säilyminen alueella. Valitettavasti oman ryhmäni lisäksi vain yhdellä kaupunginhallituksen jäsenellä oli sama kanta. Porvoo luovutti Inveonin koulutusluvat Helsinkiläisomisteiselle Prakticumille, ilman mitään vastinetta tai kunnollisia takuita. Porvoo maksaa 250 000 euroa siitä, että saamme osakkeita Prakticumista, jonka myötä Itä-Uusimaa saa kaksi paikkaa Framtids skolan (Prakticum) hallituksessa. Lisäksi kaupunki otti palkkalistoilleen noin kymmenen Inveonin työntekijää. Kustannukset kaatuivat porvoolaisille ja päätösvalta meni pääkaupunkiseudulle. Aika näyttää säilyvätkö koulutuslinjat alueella vai valuvatko ne yksi kerrallaan Helsinkiin. Toivon, että pelkoni koulutuslinjojen katoamisesta on turha ja että tulevaisuudessakin Itä-Uudellamaalla voi opiskella useisiin ammatteihin på svenska.

Lopuksi haluan kertoa muutamasta onnistumisesta. Vaikuttamistyö liikenneturvallisuuden parantamiseksi Gammelbackassa tuotti tulosta, kun Länsitielle Nesteen kohdalle saatiin suojatie. Oli myös mukava huomata kuinka iloiseksi alueen asukkaat tulivat, kun saimme penkin Gammelbackan ostarille. Mikä pettymys ja joukkovoima meillä oli kun penkki varastettiin ja kuinka hienoa oli saada penkki takaisin. Mieleeni painui myös keskustelu iäkkäämmän henkilön kanssa kevätmarkkinoilla. Puhuimme digitalisaatiosta ja siitä kuinka pankit rahastavat laskujaan maksavia ikäihmisiä. Olin yhteydessä kaupungin virkamiehiin asiasta ja ilokseni syksystä lähtien kaupunki on tarjonnut maksutta apua ikäihmisille laskujen maksussa ja reseptien uusinnassa. Joskus pienet asiat voivat tuoda suuren ilon.

Yle Östnylandin tekemän selvityksen mukaan minä olen tehnyt eniten aloitteita Porvoossa. Se oli yllättävä uutinen. Ilahduttavaa oli se, että moneen aloitteeseen tuli positiivinen vastaus. Kirjoituksen lopussa löytyy tietoa tekemistäni valtuustoaloitteista ja niihin saaduista vastauksista.

Erityiskiitos puoluetovereilleni, jotka esittivät minua SDP:n vuoden valtuutetuksi. Oli iloinen yllätys ja suuri kunnia päästä kilpailun kymmenen finalistin joukkoon.

Onnellista ja parempaa uutta vuotta kaikille!

Anette KarlssonAlla on listaus vuoden 2018 menoistani valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Näissä ei ole mukana mitään puoluepolitiikkaan liittyviä menoja, valtuusto- tai kaupunginhallitusryhmäni kokouksia, eikä epävirallisia palavereja ja keskusteluja kaupungin viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden kanssa.

15.1. Kaupunginhallituksen kokous
22.1. Kaupunginhallituksen kokous
26.1. Vierailu Porvoon Ohjaamolla
31.1. Kaupunginvaltuuston strategiatyöpaja
31.1. Kaupunginvaltuuston kokous
5.2. Vierailu Hamarin koululla
5.2. Kaupunginhallituksen kokous
7.2. Porvoon nuorisotoimen Nuorten ääni -paneeli
8.2. Porvoon naispäättäjien vierailu Porvoon Ohjaamossa
12.2. Vierailu Huhtisten koululla
12.2. Kaupunginhallituksen kokous
14.2. Vierailu Kvarnbacken skolassa
14.2. Svenska skolsektionens möte
19.2. Kaupunginhallituksen kokous
28.2. Kaupunginvaltuuston strategiatyöpaja
28.2. Kaupunginvaltuuston kokous
5.2. Kaupunginhallituksen kokous
12.2. Vierailu Tuorilan koululla
12.2. Vierailu Kaarenkylän päiväkodissa
12.2. Vierailu Hornhattulan päiväkodissa
12.2. Kaupunginhallituksen kokous
15.3. Vierailu Toukovuoren päiväkodissa
16.3. Puhe STM:n Hyte-aluetilaisuudessa Helsingissä
19.3. Kaupunginhallituksen kokous
24.3. Kansalaiskahvit Gammelbackassa
26.3. Vierailu Hinthaaran kouluun
26.3. Vierailu Hindhår skolaniin
26.3. Kaupunginhallituksen kokous
27.3. Svenska skolsektionen kokous
28.3. Kaupunginvaltuuston strategiatyöpaja
28.3. Kaupunginvaltuuston kokous
16.4. Valtuuston strategiapäivä
16.4. Kaupunginhallituksen kokous
18.4. Kaupunginhallituksen ja Helsingin pormestarin tapaaminen
18.4. Kaupunginhallituksen kokous
23.4. Kaupunginhallituksen kokous
7.5. Kaupunginhallituksen kokous
11.5. Tapaaminen Omaishoitajien puheenjohtajan kanssa OmaisOivaan liittyen
14.5. Kaupunginhallituksen kokous
21.5. Vierailu Porvoon Ohjaamossa, aiheena nuorten asumispalvelut
21.5. Kaupunginhallituksen kokous
22.5. Vierailu Hindhår skolaniin
22.5. Svenska skolsektionens möte
24.5. Porvoon markkinoilla tavattavissa
25.5. Porvoon markkinoilla tavattavissa
26.5. Kansalaiskahvit ravintola Hanna-Mariassa
28.5. Kaupunginhallituksen kokous
4.6. Kaupunginhallituksen kokous
12.6. Svenska skolsektionen kokous
13.6. Kaupunginvaltuuston kokous
18.6. Kaupunginhallituksen kokous
25.6. Kaupunginhallituksen kokous
13.8. Kaupunginhallituksen kokous
20.8. Kaupunginhallituksen kokous
22.8. Kaupunginvaltuuston kokous
25.8. Porvoo Pride -tapahtumassa
27.8. Vierailu Loviisan työllisyyspalveluihin
29.8. Svenska skolsektionens möte
3.9. Kaupunginhallituksen kokous
7.9. Kansalaiskahvit Gammelbackassa
10.9. Kaupunginhallituksen kokous
17.9. Kaupunginhallituksen kokous
18.9. Svenska skolsektionens möte
26.9. Kaupunginvaltuuston kokous
1.10. Vierailu Tellervokotiin
1.10. Kaupunginhallituksen kokous
4.10. Porvoon markkinoilla tavattavissa
5.10. Porvoon markkinoilla tavattavissa
8.10. Puhe Porvoon torilla, vanhustenviikko
8.10. Kaupunginhallituksen kokous
15.10. Vierailu Kulloon sivistyskeskuksessa
17.10. Osallistuin Porvoon Asunnottomien yö -tapahtumaan
22.10. Kaupunginhallituksen kokous
22.10. Kaupunginvaltuuston iltakoulu, talousarvio 2019
23.10. Ruotsinkielisen koulutusjaoston kokous
24.10. Kaupunginvaltuuston kokous
25.10. Osallistuin Uudenmaan liiton maakuntakaavan esittelytilaisuuteen
5.11. Kaupunginhallituksen kokous
7.11. Kaupunginvaltuuston iltakoulu, aiheena kiinteistöt ja sisäilma-tilanne
8.11. Kaupungivaltuutettu tavattavissa, Kevätkummun Korttelicouchissa
14.11. Kaupunginvaltuuston kokous
19.11. Vierailu Keskuskoululla
19.11. Kaupunginhallituksen kokous
24.11. Osallistuin kaupungin joulunavaukseen, Lundin aukio
26.11. Vierailu A-E koululla, A-E koulun pienluokissa ja Tulliportin päivähoidossa
27.11. Ruotsinkielisen koulutusjaoston kokous
27.11. Osallistuin Porvoon vanhempainyhdistysten glögitilaisuuteen
1.12. Kaupunginvaltuutettu tavattavissa, Kevätkummun ostarilla
3.12. Vierailu Tolkisten kouluun ja Tolkis skolan työmaalle
3.12. Kaupunginhallituksen kokous
12.12. Kaupunginvaltuuston kokous
15.12. Tavattavissa Lundin aukiolla, Porvoon Demareiden joulun avaus -tilaisuus
17.12. Kaupunginhallituksen kokous
18.12. Vierailu Linnakosken lukioon

18.12. Ruotsinkielisen koulutusjaoston kokous

Poissaolot 2018

9.4. kaupunginhallituksen kokouksesta, syynä Pohjoismaiden neuvoston kokous Islannissa.

29.10. kaupunginhallituksen kokouksesta, syynä Pohjoismaiden neuvoston kokous Tanskassa.

Varajäseneni kaupunginhallituksessa on sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Markus Hammarström.

30.5. valtuuston kokouksesta ja iltakoulusta, syynä Pohjoismaiden neuvoston kokous Tanskassa. Puolestani kokoukseen ja iltakouluun osallistui varavaltuutettu Lissa Leinonen.

28.11. valtuuston iltakoulusta (aiheena esteettömyys), syynä työtehtävät Eduskunnassa.

Valtuustoaloitteet 2018

12.3. Ensiapukoulutusta opetushenkilöstölle
Sivistyslautakunta käsitteli asiaa 13.12.2018 kokouksessa.

“Kouluterveydenhuollon ammattilaisten ja useiden lähihoitajataustaisen koulunkäynnin ohjaajan lisäksi myös opettajan peruskoulutukseen kuuluu ensiaputaitoja ja niiden päivittäminen koetaan erittäin tärkeäksi Porvoon kaupungin koulutuspalveluissa. Porvoon kaupunki koordinoi alueellista opettajien koulutustarjontaa, johon on kerätty opettajan työn kannalta keskeisiä koulutuksellisia osa-alueita. Alueellisella tarjottimella on vuosittain ollut tarjolla ensiapukoulutusta, joskus useampiakin tilaisuuksia (vähintään yksi/Porvoo, Sipoo, Loviisa), joihin porvoolaiset opettajat ja koulunkäynninohjaajat ovat voineet halutessaan ja tarpeen mukaan osallistua. Ruotsinkielisille opettajille on ollut viimeksi tarjolla koulutuksia nyt syksyllä 2018, suomenkielisillä oli koulutuksia keväällä 2018 ja suunnitelmat ovat pitkällä uudesta tarjonnasta koulutustarjottimelle keväällä 2019. Kunkin koulun opettajien koulutukseen ohjaamisesta vastaa rehtori opettajien kanssa käytävien kehityskeskusteluiden kautta. Rehtori arvioi aina koulun kokonaisuutta ja varsinkin turvallisuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseen ja varmistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota koulutasolla vuosittain. Jokaisessa koulussa huolehditaan siitä, että henkilöstöllä on olemassa riittävä valmius hätäensiavun antamiseen ja koulun henkilöstön ensiapuvalmiuksien kehittämistä ylläpidetään täydennyskoulutuksen kautta lasten turvallisuuden takaamiseksi myös onnettomuustilanteissa ja tapaturmissa.” Vastaus on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

25.4. Tukea omaishoitajille
Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa 9.10.2018 ja kaupunginhallitus 15.10.

“Porvoon vanhus- ja vammaispalvelut kehittää jatkuvasti koko palveluverkostoaan. Siihen liittyvät myös omais- ja läheishoitajien tilannetta edistävät toimenpiteet. Ajankohtaista on mm. Näsin palvelutalon toiminnan muutos 1.1.2019 alkaen. Muutoksella parannetaan ja monimuotoistetaan sekä hoidettavien palveluvalikkoa että edistetään omais- ja läheishoitajien mahdollisuuksia vapaaseen. Lisäksi kehitetään ja monimuotoistetaan jo olemassa olevia tukitoimenpidemuotoja. Esimerkkinä näistä ovat omaishoitajien terveystarkastukset, jotka on järjestetty yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa. Myös meneillään olevalla henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilulla voidaan kehittää omaishoitajien vapaan entistä yksilöllisempiä järjestämistapoja. Aloitteessa mainittu liikunta- ja kulttuurikortti on myös omaishoitajien käytettävissä tapauskohtaisesti silloin kun omaishoitajalla on taloudellisista tai sosiaalisista syistä rajoitetut mahdollisuudet harrastustoimintaan.” 
Vastaus löytyy kokonaisuudessaan täältä.

21.5. Esteetön puisto Porvooseen
Aloite luovutettiin valtuustoryhmien puheenjohtajille 26.9.2018. Aloitteen allekirjoitti 279 porvoolaista. Kaikki valtuustoryhmät suhtautuivat myönteisesti aloitteeseen.

Viime vuonna tekemieni valtuustoaloitteiden tilanne:

14.6.2017 Äidinkielen omainen ruotsi tulee tarjota kaksikielisille lapsille
Sivistyslautakunta käsitteli asiaa 24.5.2018 päättäen, että:

“Suomenkielisessä koulussa äidinkielenään ruotsin kieltä puhuvien lasten perheille tehdään kysely äidinkielen omaisesta ruotsista (Äiru). Uusille oppilaille lähetettävään kirjeeseen laitetaan maininta äidinkielen omaisesta ruotsista ja kerrotaan keneen tulee olla yhteydessä, mikäli perhe toivoo, että lapsi osallistuisi äidinkielen omaisen ruotsin opetukseen. Mikäli halukkaita on riittävästi, järjestetään heille äidinkielen omaisen ruotsin opetusta.”

Kaupunginhallitus päätti (17.9.2018) antaa sivistyslautakunnan hyväksymän vastauksen aloitteeseen. Kysely vanhemmille toteutetaan alkuvuodesta 2019 ja tieto äidinkielenomaisesta ruotsin kielestä laitetaan uusille oppilaille ensi vuodesta alkaen. Vastaus löytyy kokonaisuudessaan täältä.

31.8.2017 Koulujen ylijäämäruoka myyntiin
Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden johtokunta käsitteli asiaa 17.10.2017 ja kaupunginhallitus 6.11.2017 päättäen, että:

"Tarkka hävikin seuranta ja hävikin pienentäminen on ensisijainen tavoite. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tulee käynnistää. Mikäli Porvoosta ei löydy kolmannen sektorin toimijaa, jolla olisi valmius vastata ruokailusta ja toiminnan organisoinnista kokeilu ylijäämäruoan myynnistä voidaan käynnistää yhteistoiminnassa sivistystoimen kanssa." Vastaus löytyy kokonaisuudessaan täältä.

2.10.2017 Porvoolaislapsille heijastinliivit
Sivistyslautakunta käsitteli asiaa 24.5.2018 päättäen, että:

“Koulutuspalvelut ohjeistaa kouluja hankkimaan heijastinliivit uusille koululaisille, kuitenkin niin että liivit hankitaan kouluille jolloin niitä voidaan käyttää myös koulupäivän aikana. Koulu voi sopia huoltajien kanssa että liivejä voidaan käyttää myös koulumatkoilla.” Kaupunginhallitus päätti (17.9.2018) antaa sivistyslautakunnan hyväksymän vastauksen aloitteeseen. Vastaus löytyy kokonaisuudessaan täältä.