Siirry pääsisältöön

Valtuustoaloite: Kaupungin ohjelmien säännöllinen seuranta ja toteutumisen arviointi

Porvoossa on valmisteltu ja hyväksytty lukuisa määrä erilaisia ohjelmia, joihin on kirjattu hyviä tavoitteita tuleville vuosille. Voimassa olevia ohjelmia ovat muun muassa Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma 2019–2022, Henkilöstöohjelma 2019–2022, Ilmasto-ohjelma 2019-2030, Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma 2018-2021, Kieliohjelma, Kiertotalouden tiekartta 2019-2030, Kylärakenneohjelma, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020, Maapoliittiset linjaukset, Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi 2019-2021, Paras arkenakin - Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2020-2023, Ruokailun ja ravitsemuksen linjaukset, Vammaispoliittinen ohjelma 2014–2020 ja Ympäristöohjelma 2010–2020. Näiden lisäksi kaupungilla on muitakin ohjelmia, joiden voimassaolo jää hieman epäselväksi. Tällä valtuustokaudella on myös valmisteltu ja hyväksytty kaupunkistrategia, mikä kuuluukin valtuuston lakisääteisiin tehtäviin. Strategian toteutumista seurataan tarkkaan valittujen mittareiden avulla, jotka huomioitiin myös vuoden 2020 talousarviossa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan ja sen tiimoilta on julkaistu seurantaraportti 2017-2018. Muitakin ohjelmia seurataan, mutta osa ohjelmista on jäänyt vaille säännöllistä seurantaa ja tavoitteiden toteutumisen arviointia. Tämä on havaittavissa muun muassa kylärakenneohjelman kohdalla, joka nousee usein keskusteluun sivistysverkkoselvitysten yhteydessä. Ohjelmia laaditaan, koska niiden tavoitteita pidetään tärkeinä. Kaupungin määrätietoisen kehittämisen kannalta on erittäin tärkeää, että erilaisten ohjelmien tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Seurannan avulla voidaan arvioida ovatko asetetut tavoitteet toteutuneet, ja jos eivät ole toteutuneet voidaan myös arvioida miksi niin on käynyt ja tehdä tarvittavat muutokset toimintatapoihin tai päivittää ohjelmat vastaamaan nykytilannetta.

Esitämme, että Porvoossa ryhdytään seuraamaan hyväksyttyjen ohjelmien toteutumista säännöllisesti. Ohjelmien seurannan yhteydessä arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja käydään tarvittaessa keskustelua toimintatapojen muutoksista tai ohjelmien päivittämisestä.

Anette Karlsson