Siirry pääsisältöön

SDP:s Karlsson: Förbättra tillgången till vård och förkorta vårdköerna

Finlands svenska socialdemokraters ordförande, och fullmäktigeledamot i Borgå, Anette Karlsson uppmuntrar alla östra Nylands kommuner att samarbeta för att få statsstöd för att förverkliga målsättningar i programmet för framtidens social- och hälsocentral. Första ansökningstiden inleds nästa vecka.

- Nu är det viktigt att vi har ett gott samarbete, så att kommunerna i vår region får tilläggsresurser för att förkorta vårdköerna och förbättra viktiga social- och hälsovårdstjänster. Till exempel i bakgrundsmaterialet i Borgås budget 2020 framgår att man kommer till läkare inom 30 dagar och till sjukskötare på 20 dagar. Det är för lång tid och tilläggsresurser behövs, kommenterar Anette Karlsson.

År 2020 fördelas 70 miljoner euro till regionerna från programmet Framtidens social- och hälsocentral. Av denna helhet kommer Nyland att få omkring 17 miljoner euro.

- De socioekonomiska hälsoskillnaderna är stora och växer ständigt. Avsikten med hälsovårdssystemet är att minska hälsoskillnaderna, men det system med fler nivåer som vi har i Finland leder rent av till större skillnader i och med att de med högre inkomster gynnas. De förvärvsarbetande har som mest tillgång till tre system, medan de som står utanför arbetslivet (arbetslösa, pensionärer, vårdlediga m.fl.) har bara ett. Programmet för framtidens social- och hälsocentral är första steget mot ett bättre och jämlikare system. Nästa steg bör vara att kundavgifterna är skäliga och till exempel kunde man göra besöken hos skötare avgiftsfria, visionerar Anette Karlsson.