Siirry pääsisältöön

Mor- och farföräldrarna är viktiga

Pensionärerna är viktiga stöttepelare i samhället. De bidrar till att upprätthålla Finlands nationalekonomi till exempel genom hobbyn, resor och genom att ta hand om sina barnbarn. En mor- eller farförälder som lyssnar och stödjer barnet också i svåra tider är guld värd. Mor- och farföräldrars viktigaste arv till sina barnbarn är en relation som baserar på tillgivenhet och trygghet. Mor-och farföräldrar fungerar som en länk mellan nuet och det förflutna. De berättar minnen från tidigare generationer och hjälper barnbarnet att lära sig mer om världen och släkten. Dessutom ser barnet vad åldrandet för med sig - visdom och lugn, men också människans bräcklighet.

För ett barn är det viktigt att höra människor i olika åldrar tala, eftersom ett litet barn känner igen ändringarna i språkets toner och inser att mor- och farföräldrar talar annorlunda än föräldern. Det är viktigt att mor- och farföräldrar läser sagor för sina barnbarn. Allt för många treåringar kan inte prata i dagens läge. Sakkunniga anser att orsaken är att barnen har allt mindre interaktion med sina föräldrar. Barnen har mindre tid att öva på att prata, då föräldrarnas närvaro i vardagen har minskat bland annat på grund av tiden som används på sociala medier. Betydelsen av kommunikation mellan barn och föräldrar kan inte betonas tillräckligt, men samtidigt vill jag lyfta fram mor- och farföräldrarnas roll i att förbättra barnets talfärdigheter och överföra språket från en generation till en annan.

Alla familjer är olika, det är också mor- och farföräldrarna. Det bildas inte alltid nära förhållande mellan barnet och mor- och farföräldrarna och i vissa fall kan det vara bättre att barnet inte har personer som ökar instabiliteten i sitt liv. Därför är det viktigt att föräldrarna är huvudansvariga för att uppfostra sina barn och de beslutar om vilka relationer tillför mervärde till barnet. Barnets rätt till sina mor- och farföräldrar ska dock inte hindras utan en tung och giltig orsak. Ändringar i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt träder i kraft den 1 december 2019. Lagändringen preciserar vårdnadshavarnas skyldighet att skydda barnet mot våld, vårda relationer med personer som står barnet nära och medverka till att umgängesrätten tillgodoses. Den största praktiska förändringen är enligt min mening att barnets rätt till sina mor- och farföräldrar kommer att stärkas. Imorgon, lördagen den 19 oktober firas nationella mor- och farföräldrarnas dag. Jag vill önska alla mor- och farföräldrar en trevlig dag!

Anette Karlsson


Texten är publicerad 18.10.2019 i Östnyland.