Siirry pääsisältöön

Porvoon vanhuksille hyvä hoito ja riittävästi hoitajia

Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja, porvoolainen Anette Karlsson on huolissaan Sipilän hallituksen aikeista alentaa vanhainkotien ja muun ympärivuorokautisen hoivahenkilöstön vähimmäismitoitusta, eli henkilöstön määrää. Vähimmäismitoitus on tarkoitus laskea 0,5:stä 0,4-0,5 hoitajaan vanhusta kohden. Maan hallitus on siis jälleen leikkaamassa vanhuksilta.
– Liian vähällä hoitajamäärällä ei esimerkiksi voida järjestää tarpeeksi hoivaa ja huolenpitoa niihin palvelutarpeisiin nähden, joita iäkkäillä henkilöillä tehostetun palveluasumisen yksiköissä on, ulkoilusta puhumattakaan.
Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan yli 75-vuotiaiden kokonaismäärä kasvaa Porvoossa merkittävästi vuoteen 2040 asti. Erityisen voimakasta kasvu tulee olemaan kaikista vanhimpien ikäryhmien osalta. Esimerkiksi yli 90-vuotiaiden lukumäärä lähes nelinkertaistuu nykytilanteeseen verrattuna. Porvoossa hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,6 hoitajaa vanhusta kohden ja on selvää, että tulevaisuudessa hoivahenkilöstön tarve kasvaa. Samaan aikaan Porvoo joutuu tekemään säästötoimenpiteitä oman talouden tasapainottamiseksi valtionavustusten pienetessä hallituksen päätöksestä johtuen.
– Me voimme kunnissa näyttää maan hallitukselle, ettemme hyväksy ikäihmisiin kohdistuvia leikkauksia. Meillä on mahdollisuus pitää kiinni hoitajamitoituksestamme ja varmistaa, että porvoolaisista ikäihmisistä pidetään myös tulevaisuudessa hyvää huolta.
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer järjestää Arvon mekin ansaitsemme -mielenilmauksen torstaina 6. lokakuuta klo 17.00 Helsingissä Kansalaistorilla. Porvoossa aloitetaan samana päivänä nimenkeräys kuntalaisaloitteeseen, jossa esitetään, että Porvoon kaupungin vanhuksille taataan hyvä hoito ja henkilöstömitoitus säilytetään vähintään 0,6 tasolla myös tulevaisuudessa.