Siirry pääsisältöön

Inga större barngrupper

I tisdags presenterade Borgå stadsdirektör sitt förslag till budget för 2017. I budgeten föreslås att staden i de daghem där möjligt, ändrar på personaldimensioneringen i grupper för över treåringar så att en vårdare har ansvar för åtta barn istället för sju barn som det är idag. Det här innebär att gruppstorleken växer från 21 barn till 24 barn.
Större grupper betyder mindre personlig kontakt med de vuxna, mindre stöd och trygghet, mindre individuell handledning. Ljudnivån ökar och det blir svårare för barnen att få det lugn de behöver. Också infektionsrisken ökar, vilket har en direkt inverkan på föräldrarnas arbetsfrånvaro.
Bildningsnämnden i Borgå har redan vid ett flertal möten beslutat att inte ändra på dimensioneringen. Trots detta föreslår stadsdirektören att barngrupperna förstoras och antalet vuxna skärs ned.  Vi anser att bildningsnämndens beslut ska respekteras. Barnen i våra daghem ska ha rätt till såväl kvalitativ pedagogik som en lugn och trygg vardag.
Anette Karlsson, SDP
Anna Granfelt, Samlingspartiet
Outi Lankia, Centern
Catharina von Schoultz, SFP