Siirry pääsisältöön

Fullmäktigemotion: Beslutsfattare ska känna till skolmaten

År 2022 satsade Sibbo (2,45 euro) och Borgå (2,80 euro) minst på skolmaten per elev i östra Nyland. Borgå Steinerskola satsade 3,19 euro per elev. Lite mer än Borgå stad satsade Lovisa (3,14 euro) och Askola (3,94 euro). Högsta kostnaderna hade Pukkila (4,34 euro), Lappträsk (4,45 euro) och Mörskom (4,60 euro).

Välfärdsområdets fullmäktige höll möte i Sibbo i mars. I samband med mötet fick fullmäktigeledamöterna äta skolmat. I fråga varande dag bjöds det på spagetti med endera malettköttsås eller majssås. Majssåsen i fråga kan inte anses uppfylla kriterierna för en god och kvalitativ skolmat. I Sibbo använder man lite mindre pengar på skolmaten än i Borgå, men skillnaden är inte så stor.

Det är viktigt att fullmäktigeledamöter får, förutom information från olika enkäter och kontakter, även egenhändig information om vad skolmaten innehåller och hur den smakar i Borgå.

Vi föreslår att man innan fullmäktigemötena, i stället för bröd och frukt (som det oftast serveras), i fortsättningen bjuds på dagens skolmat.

Anette Karlsson (SDP)
Elin Blomqvist-Valtonen (SFP)