Siirry pääsisältöön

Lapsiperheitä, ikäihmisiä ja invalideja ei tule lukita neljän seinän sisään!

Me pääkaupunkiseudulla asuvat olemme tottuneet liikkumaan joukkoliikenteessä. HSL:n matkakortti on edullinen ja kätevä, ulkopaikkakuntalaisen arvolippu sen sijaan on kallis. Iloitsen siitä, että pyörätuolilla liikkuva saa matkustaa maksutta vantaalaisissa busseissa, sekä saa alennuksen muissa HSL:n kulkuneuvoissa. Sokealla ja lastenvaunuja kuljettavalla on oikeus matkustaa maksutta koko HSL-alueella.
HSL:n hallitus päättää erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa liputta vuoden 2015 aikana. Hallitus on kokouksessaan 10.2.2015 päättänyt lähettää HSL:n työryhmän esityksen lausuntokierrokselle. Kuntien tulee lausua asiasta 30.4.2015 mennessä. Esityksessä esitetään, että lastenvaunujen kanssa matkustavalla ja pyörätuolilla liikkuvalla olisi jatkossa oikeus matkustaa liputta vain niissä busseissa, joissa lipun leimaaminen on mahdollista vain edestä. Muissa liikennevälineissä lastenvaunuja kuljettavalta ja pyörätuolilla liikkuvalta vaaditaan lippu. Sokeille ei enää myönnettäisi vapaalippua. Tällä hetkellä tarkastaja myy rollaattorilla liikkuvalle lipun, perimättä tarkastusmaksua. Jatkossa liputta matkustavalle voidaan määrätä tarkastusmaksu.
HSL-alueen matkalippujen hinnat kattavat noin 50% kustannuksista. Vuonna 2015 jäsenkuntien tuki seudun joukkoliikenteen lippujen hintoihin on yhteensä noin 230,5 miljoonaa euroa. Erityisryhmien alennus- ja vapaalippuun oikeutetut saavat HSL-alueella lisäalennusta aikuisten lippujen subventoiduista hinnoista. Tästä aiheutuva lisäsubventio on noin 30,8 miljoonaa euroa vuodessa, josta 3,2 miljoonaa euroa aiheutuu lastenvaunuja kuljettavan, eläkeläisten, näkövammaisten ja liikuntarajoitteisten maksuttomista lipuista ja alennuslipuista. Kyseessä on siis erittäin pieni kuluerä kustannusten kokonaisuudessa.
HSL-alueen joukkoliikenteen esteettömyyttä on kehitetty valtavasti. Se ei kuitenkaan ole peruste vapaalippujen ja alennusten poistamiselle. Esityksessä todetaan, ettei lisäalennuksille ole perusteita joukkoliikennesektorin kautta sosiaalipoliittisin perustein. Jäsenkunnilla tulee olla asiaan erilainen näkemys! Jäsenkunnat tukevat seudun liikennettä suurilla summilla, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus liikkua edullisesti ja turvallisesti. HSL perustelee kantojaan mm. esteettömyyden kehittämisellä, vammaisten oikeudella kunnan järjestämään kuljetuspalveluun ja väestön ikääntymisellä.
Ei ole kestävää, että liikuntarajoitteisten liikkuminen siirretään julkisen liikenteen piiristä rajallisen ja kunnalle kalliin kuljetuspalvelun piiriin. Toivon, että kuntapäättäjät aidosti pohtivat, mikä on järkevintä. Emme voi sulkea lapsiperheitä, ikäihmisiä ja invalideja neljän seinän sisään! Asian puolesta käydään kampanjaa sosiaalisessa mediassa: Palautetta päättäjille! #mahdollistaliikkuminen.
Anette Karlsson