Siirry pääsisältöön

Stäng inte in rörelsehindrade personer!

Styrelsen för Helsingfors regionens trafik (HRT) har skickat ut ett förslag till nya biljettpriser för utlåtande till medlemskommunerna.
HRT föreslår att personer som reser med barnvagn och de som rör sig med rullstol i fortsättningen har rätt att resa utan biljett bara då det endast går att stämpla biljetten framme i fordonet. I alla andra fortskaffningsmedel krävs biljett av dem som rör sig med barnvagn eller rullstol. Man vill också ta bort de blindas gratisbiljett.
Priset på biljetterna inom HRT-regionen täcker omkring 50 % av kostnaderna. År 2015 stöder kommunerna biljetterna inom kollektivtrafiken i regionen med sammanlagt cirka 230,5 miljoner euro. Gratisbiljetter och rabattbiljetter till personer som transporterar barn, seniorer, synskadade och funktionshindrade subventioneras med 3,2 miljoner euro. Det är alltså fråga om en mycket liten kostnad i relation till de totala kostnaderna för kollektivtrafiken.
Det är inte hållbart att rörelsehindrade grupper som förlitat sig på kollektivtrafiken nu ska transporteras med en begränsad transportservice som är dyr för kommunen. Vi kan inte stänga in barnfamiljer, äldre och funktionshindrade i sina hem!
Anette Karlsson
Texten är publicerad i HBL:s valhörna.