Siirry pääsisältöön

Tiemaksut ulkomaisille rekoille!

Liikenneinfrastruktuuri on kansallisomaisuutta, josta on pidettävä huolta. Mikäli teiden annetaan rapistua, vaikuttaa se negatiivisesti ihmisten hyvinvointiin, turvallisuuteen ja päivittäiseen kulkemiseen. Tällä hetkellä suomalaiset maksavat yhä lisääntyvän ulkomaalaisen raskaanliikenteen tiestöllemme aiheutuneet kulut. Mielestäni myös ulkomaisten kuljetusyritysten tulee osallistua teiden ylläpitokustannusten kattamiseen.
Ulkomaisen kaluston osuus oli Suomen Kuljetus- ja Logistiikka ry:n mukaan yli 94 % Venäjälle suuntautuvassa liikenteessä Vaalimaan rajanylityspaikalla. Liikennelaskennan kokonaisvolyymi kaikissa mittauspisteissä oli 11 637 raskasta ajoneuvoa. Ulkomaisia kuorma-autoja laskettiin 896, joista venäläisiä 281.
Nämä ulkomaiset kuljetusyritykset eivät maksa veroja Suomeen, eivätkä aina noudata Suomen työehtosopimuksia (TES). Usein palkka määräytyy kilometrien mukaan. Tämä houkuttaa kuljettajia tekemään ylipitkiä työpäiviä, eivätkä he näin ollen noudata ajo- ja lepoaikasäädöksiä – mikä heikentää tieturvallisuutta.
Ulkomaalaisille rekoille ilmaisia teitä on Suomen lisäksi vain muutamassa maassa. Ulkomaiset kuljetusyritysten on osallistuttava Suomen teiden ylläpitoon ja meidän on varmistettava, että ulkomaalaiset kuljettajat saavat TES:n mukaista palkkaa. Suomessa tulee ottaa käyttöön ulkomaalaisen raskaan kaluston tienkäyttömaksu – näin myös ulkomaiset kuljetusyritykset osallistuvat Suomen teiden ylläpitokustannuksiin.
Anette Karlsson
Kirjoitus on julkaistu 7.3.2015 Vantaan Sanomissa.