Siirry pääsisältöön

Porvoon sairaala – olisiko tunnelin päässä valoa?

Porvoon sairaalan synnytysosaston tulevaisuudesta on jo pitkään käyty keskusteluja. Synnytysosasto sai jatkoluvan vuoteen 2016 asti sillä perusteella, että Helsingissä sijaitseva Naistenklinikka oli remontissa. Viime syksynä tiesimme, että synnytysosaston tulevaisuus sekä ympärivuorokautinen päivystys Porvoossa oli uhattuna ja siitä syystä ryhdyimme keräämään nimiä adressiin marraskuussa 2015. Lyhyessä ajassa adressin tuli yli 1 000 allekirjoitusta ja nyt siinä on jo yli 2 500 allekirjoitusta. Toimitimme allekirjoitukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toimitusjohtaja Aki Lindénille viime joulukuussa. Samassa tapaamisessa keskustelimme syvällisesti Porvoon sairaalan tulevaisuudesta ja jatkoluvan hakemisesta.
Helmikuussa 2016 Porvoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa Matti Nuutti oli henkilökohtaisesti yhteydessä ministeri Juha Rehulaan. Ministeri painotti vastauksessaan synnytysten turvallisuutta ja kertoi, että tämä näyttää johtavan synnytysten keskittämiseen. Ministeri toi myös esille Naistenklinikan ja Jorvin sairaalan käynnissä olevat laajennukset. Ministeri totesi, että pääsääntöisesti päätökset voidaan tehdä paikallisesti – potilasturvallisuutta unohtamatta.
Tapasimme yhdessä Tapani Eskolan kanssa HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindénin sekä osan HUS:n hallituksen jäsenistä uudelleen helmikuun lopulla, jolloin saimme kuulla, että HUS:lla on selvitysryhmiä, jotka tarkastelevat alueen palvelutarvetta kokonaisuutena. Ilmeni myös, että HUS on tehnyt päivystykseen liittyviä selvitysraportteja, myös koskien synnytyksiä. Tässä vaiheessa ymmärsimme, että jatkolupaan tarvittavia perusteita ei ole ja että jatkoluvan saaminen näyttää haasteelliselta.
Sote-uudistus sai uuden käänteen, kun hallitus huhtikuussa 2016 ilmoitti, että sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka kilpailevat yksityisten palveluntuottajien kanssa samoilla markkinoilla, tulee yhtiöittää. Lisäksi saimme tiedon, että Keskustan pitkäaikainen toive maakuntahallinnosta näyttää toteutuvan. Nämä molemmat päätökset tulevat vaikuttamaan monella tapaa Porvoon sairaalaan tulevaisuuteen.
Samaan aikaan ministeriöstä oli viestitty HUS:n suuntaan, että poikkeuslupaa ei olisi tulossa Porvoon synnytysosastolle, vaikka HUS sitä hakisi – tämän toimitusjohtaja Lindén kertoi Uusimaalle 26.4., jolloin hän myös ilmoitti, ettei HUS tule hakemaan Porvoon synnytysosastolle jatkolupaa. Uutinen oli surullinen, sillä me haluaisimme säilyttää synnytysosaston Porvoossa. Tässä vaiheessa Anette Karlsson oli vielä henkilökohtaisesti yhteydessä Lindéniin asian tiimoilta. Lindén vahvisti tässä vaiheessa, että STM:n virkamiehet ovat ilmoittaneet, että uusia jatkolupia ei myönnetä ja tästä syystä HUS on käynnistänyt hallitut valmistelut synnytysten päättymiseksi Porvoossa vuodenvaihteessa. Tulossa oleva kesäsulku ennakoi myös tätä. Lisäksi Lindén toi esille, että HUS on asettanut työryhmän, joka valmistelee Porvoon sairaalan tulevaisuuden suunnitelmia ja että Porvoon sairaalan johto on tässä työssä vahvasti mukana.
Hallituksen sote-päätökset tulevat vaikuttamaan Porvooseen. Olemme samaa mieltä Porvoon sairaanhoitoalueen johtajan Leena Koposen kanssa siitä, että palvelutason turvaamiseksi Porvoon sairaalasta on tehtävä kilpailukykyinen lähisairaala, jossa ympärivuorokautinen päivystystoiminta on mahdollista säilyttää. Suunnitelmien mukaan Porvoon sairaalassa tulisi tulevaisuudessa toimimaan seuraavat yksiköt: ympärivuorokautinen yhteispäivystys, leikkausyksikkö, erikoisalojen poliklinikat, palliatiivinen poliklinikka, lastenyksikkö, psykiatrian yksikkö, päiväsairaala, dialyysiyksikkö, alueellinen kuntoutusyksikkö sekä naistentautien yksikkö, jossa tehdään myös jatkossa kirurgisia gynekologisia toimenpiteitä.
Olemme alusta asti taistelleet synnytysosastomme puolesta. Tässä vaiheessa on kuitenkin todettava tosiasiat – synnytysosasto tulee vastoin tahtoamme siirtymään Hyksiin. Jatkolupahakemukseen keskittyminen saattaa tässä tilanteessa vaarantaa koko sairaalan tulevaisuuden – sillä se viivyttäisi väistämättä Porvoon sairaalan kilpailukyvyn kehittämistä. Nyt on aika varmistaa, että häviävien toimintojen tilalle saadaan uusia, kuten suunnitellut palliatiivinen poliklinikka ja alueellinen kuntoutusyksikkö. Korvaavien toimintojen avulla voimme varmistaa, että meille kaikille porvoolaisille tärkeä sairaala säilyy ja ympärivuorokautinen päivystys jatkuu myös tulevaisuudessa. Lisäksi meidän itäuusmaalaisten on vaadittava, että Hyksiin perustetaan ruotsinkielinen synnytysosasto, sillä kaikilla tulee olla oikeus saada palvelua omalla äidinkielellään.
Anette Karlsson, SDP
Matti Nuutti, SDP
Kirjoitus on julkaistu 28.5.2016 Uusimaassa.