Siirry pääsisältöön

Borgå sjukhus – finns det ljus i tunneln?

Framtiden för BB vid Borgå sjukhus har diskuterats länge. Förlossningsavdelningen fick förlängt tillstånd fram till slutet av 2016 med motiveringen att Kvinnokliniken i Helsingfors renoveras. I fjol höstas visste vi att förlossningsavdelningens framtid samt dygnetruntjouren i Borgå hotas och därför började vi samla in namn på en adress i november 2015. På kort tid samlade adressen över tusen underskrifter och nu har över 2 500 personer skrivit på adressen. Vi gav adressen till Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikts (HNS) vd Aki Lindén i december i fjol. Vid samma träff diskuterade vi ingående framtiden för Borgå sjukhus och ansökan om förlängt tillstånd.
I februari 2016 var Matti Nuutti i egenskap av ordförande för stadsstyrelsen i Borgå personligen i kontakt med minister Juha Rehula. Ministern underströk i sitt svar att förlossningarna bör vara trygga och berättade att detta verkar leda till att förlossningarna ska koncentreras. Ministern tog också upp de pågående utvidgningarna av Kvinnokliniken och Jorvs sjukhus. Ministern konstaterade att besluten i regel kan fattas lokalt – utan att förglömma patienttryggheten.
Vi träffade tillsammans med Tapani Eskola HNS vd Aki Lindén samt en del av HNS styrelsemedlemmar på nytt i slutet av februari, då vi fick höra att HNS har en utredningsgrupp, som granskar regionens servicebehov som en helhet. Det framgick också att HNS har gjort utredningsrapporter om jouren, också då det gäller förlossningar. I detta skede förstod vi att det inte finns motiveringar för förlängt tillstånd och att det verkar vara en utmaning att få tillståndet.
Social- och hälsovårdsreformen tog en ny inriktning, när regeringen i april 2016 meddelade att social- och hälsovårdstjänsterna, som konkurrerar med privata serviceproducenter på samma marknad, ska bolagiseras. Dessutom fick vi veta att Centerns långvariga huvudmål om landskapsförvaltning verkar bli verklighet. Dessa båda beslut kommer på många sätt att påverka framtiden för Borgå sjukhus.
Samtidigt har ministeriet låtit HNS förstå att det inte blir någon undantagslov för BB i Borgå, även om HNS ansöker om det  – det berättade vd Lindén i Uusimaa 26.4. Samtidigt meddelade han också att HNS inte kommer att ansöka om förlängt lov för Borgå BB. I detta skede tog Anette Karlsson ännu personligen kontakt med Lindén i ärendet. Lindén bekräftade då att SHMs tjänstemän har meddelat att några nya förlängda lov inte beviljas och att HNS därför har startat förberedelserna för att stänga BB i Borgå vid årsskiftet. Den kommande sommarstängningen är ett tecken på detta. Dessutom tog Lindén upp att HNS har tillsatt en arbetsgrupp, som förbereder planerna för Borgå sjukhus framtid och ledningen för Borgå sjukhus är starkt företrädd i detta arbete.
Regeringens sote-beslut kommer att påverka Borgå. Vi håller med direktören för Borgå sjukhus Leena Koponen om att Borgå sjukhus måste bli ett konkurrenskraftigt närsjukhus för att servicenivån ska kunna tryggas. Då är det möjligt att bevara jourverksamhet dygnet runt. Enligt planerna kommer följande enheter att verka i Borgå sjukhus i framtiden: samjour dygnet runt, operationsenhet, polikliniker för specialiserad vård, palliativ poliklinik, barnavdelning, psykiatrisk avdelning, dagsjukhus, dialysenhet, regional rehabiliteringsenhet samt gynekologisk enhet, där man också i fortsättningen gör kirurgiska gynekologiska ingrepp.
Vi har från första början kämpat för Borgå BB. I detta skede är det dock dags att konstatera fakta – förlossningsavdelningen kommer mot vår vilja att flyttas till HUCS. Om vi koncentrerar oss på en ansökan om förlängning kan vi riskera hela sjukhusets framtid – för det skulle oundvikligen fördröja en utveckling av Borgå sjukhus konkurrensförmåga. Nu ska vi försäkra oss om att vi i stället för den verksamhet som försvinner, får nya verksamheter, såsom en palliativ poliklinik och regional rehabiliteringsenhet. Genom de ersättande verksamheterna kan vi garantera att det för alla borgåbor så viktiga sjukhuset bevaras och att dygnetruntjouren fortsätter också i framtiden. Dessutom bör vi östnylänningar kräva att det grundas en svenskspråkig förlossningsavdelning vid HNS, för alla har rätt att få service på sitt eget modersmål.
Anette Karlsson, SDP
Matti Nuutti, SDP