Siirry pääsisältöön

Framsteg för Östra kustbanan?

Arbetsgruppen för Östra kustbanan träffade kommunikationsminister Anne Berner förra tisdagen (24.5) i Helsingfors. Minister Berner ställde sig positivt till arbetsgruppens målsättningar, om att få en tågbana längs kusten, via Borgå och Lovisa ända till Ryssland. Ministern såg inte problem i att ministeriet skulle utreda vad Östra kustbanan skulle kosta. Ministern lovade att föra saken vidare.
En av regeringens viktiga målsättningar är att få allt mer av trafiken på spår. Att utreda vad det skulle kosta att bygga en tågbana österut skulle stöda dessa målsättningar. Östra kustbanan vore också bra för arbetsplatsresor. Redan nu jobbar omkring 21 procent av de förvärvsarbetande östnylänningarna i huvudstadsregionen. Huvudstadsregionen utvidgas ständigt, men östra Nyland har blivit efter i utvecklingen eftersom det inte finns tågförbindelse..
Ett trafikprojekt som östra kustbanan är inte enbart en trafikfråga utan också en fråga om samhällsstruktur. Undersökningar som FFC låtit utföra visar att 45 procent av Finlands BNP produceras inom korridoren Helsingfors-Tammerfors. Det uppstår ny bostadsproduktion och nya arbetsplatser längs järnvägarna. Också östra Nyland måste få komma med i denna utveckling.
Medlemmarna i arbetsgruppen för Östra Kustbanan som deltog på mötet var: Pentti Tiusanen (Kotka), Sirpa Paatero (Kotka),Anette Karlsson (Borgå), Juha Elo (Borgå), Ismo Kokko (Lovisa), Kalevi Lappalainen (Lovisa), Marko Paidan (Kotka) och Kauko Pälli (Kotka).