Siirry pääsisältöön

Svart blir inte vitt hur man än förklarar

Svar till SFP:s riksdagsledamot Mats Nylund (HBL 14.2)
SFPs riksdagsledamot Mats Nylund försöker förklara svart till vitt (HBL 14.2). Att minska progressionen i inkomstskatten och ersätta arvsskatten med en skatt på överlåtelsevinst är, oberoende av Nylunds förklaringar, en handräckning till de rika. SFPs mål att minska beskattningen så att löntagaren alltid får minst 50 procent av sina inkomster i handen efter skatt rör uttryckligen höginkomsttagarna, dvs. sådana som tjänar omkring 40 000 euro om året. En skatterea till dem som har en inkomst på över 3 300 euro i månaden kostar samhället 550 miljoner euro. Jag är storligen förvånad över att SFP inte anser att detta är en skatterea för de rika.
Jag har inte i något skede föreslagit att progressionen i inkomstbeskattningen ska skärpas. Progressionen behövs för att förverkliga rättvisa – skatter enligt betalningsförmåga. Det är sant att den totala skattegraden i Finland är hög. Det leder ändå inte per automatik till dålig ekonomisk framgång. På global nivå är skattegraden högst i de nordiska länderna, och samma länder är framgångsrika enligt så gott som vilken som helst ekonomisk eller social måttstock. Det viktiga är hur och till vad skattepengarna används. Skatterna samlas in för att vi ska ha råd med kvalitativa välfärdstjänster och ett rejält socialskydd. Här har de nordiska länderna lyckats bra. Finlands försvagade konkurrenskraft har andra orsaker än skatter. Det är omoraliskt att påstå att det behövs skattereor för de rika, samtidigt som vi har massarbetslöshet i vårt land. Det stämmer inte heller att de skattehöjningar som införts de senaste åren skulle ha lett till minskade skatteintäkter.
Det finns i dag betydelsefulla lindringar av arvsskatten vid generationsväxling. I snitt är lindringen 70 procent av full arvsskatt. En övergång till skatt på försäljningsvinst skulle framför allt gynna dem, vilkas egendom alltid övergår från en generation till en annan inom släkten, och inte säljs. Då skulle man i ett system med försäljningsbeskattning aldrig behöva betala skatt. Ställningen förbättras för sådana arvtagare som kan undvika eller skjuta fram överlåtelsebeskattningen, dvs. personer som redan är förmögna. Det leder oundvikligen till ökade inkomstskillnader och överlåtelseskattemodellen gynnar speciellt rika släkter.
Jag känner samma oro som Nylund för låg- och medelinkomsttagarnas möjligheter att behålla ett hus eller en lägenhet de ärvt. Jag tycker att detta problem kan lösas genom att förlänga tiden för att betala arvsskatten eller genom betalningslättnader för låginkomsttagare. På det sättet kan vi garantera att också en vanlig medborgare kan ärva sitt kära barndomshem utan att arvsskatten tvingar hen att sälja huset. Vi socialdemokrater har alltid kämpat för rättvisa och sysselsättning och därför stöder vi inte SFPs skattepolitik.
Anette Karlsson
Publicerad 19.2.2015 i HBL.