Siirry pääsisältöön

SFP bevakar de rikas intressen

Minskad progressivitet i beskattningen och en överlåtelseskatt i stället för arvsskatt är saker som Svenska folkpartiet tar upp i sitt valprogram, som presenterades i onsdags. Dessa mål är typiskt sådana som tilltalar rika och som, om de förverkligas, drabbar vanliga människor, mindrebemedlade, löntagare och pensionärer.
Problemet om man ersätter arvsskatten med en skatt på överlåtelsevinst är att förmögenheten samlas allt mer hos allt färre och utvalda. Förändringen skulle också oundvikligen leda till ökade inkomstskillnader. Avsikten med arvsskatten är att minska inkomstskillnaderna och den ger årligen staten 650 miljoner euro.
Tänker SFP betala denna skatterea för de välbärgade med att skära i välfärdstjänsterna och låginkomsttagarnas utkomst? Eller kanske genom att höja mervärdesskatten?
Jag tycker att det är rättvist att bli rik på eget arbete, men det är en annan sak att födas in i en rik familj, för det kräver inga speciella ansträngningar. Arvsskatten bör utvecklas genom att öka progressionen. Man ska betala mindre skatt på små arv och mer på stora.
Jag förstår att de förmögnas intressebevakare vill minska beskattningen av de rika för att deras anhängare ska vara nöjda. Det behövs progression för att förverkliga rättvisa – skatter enligt betalningsförmåga. Det är enda sättet att försäkra att låg- och medelinkomsttagarna inte ensamma ska betala för våra gemensamma välfärdstjänster. Också de rika ska dra sitt strå till den gemensamma stacken.
Skatterea för de rika passar inte in i denna tid. Därför bör det under den kommande regeringsperioden tas hårdare tag mot de rikas skattetrixande och skatteflykt.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 8.2.2015 i HBL.