Siirry pääsisältöön

Lastensuojeluun panostettava!

Vantaan lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat ylikuormitettuja. Vuonna 2013 yhdellä vantaalaisella lastensuojelun sosiaalityöntekijällä oli kontollaan keskimäärin 90 lapsen kohtalo. Helsingissä vastaava määrä oli noin 50. Lapsen tilanteen perusteellinen tutkiminen ja ratkaisujen löytäminen vaatii aikaa. Tällä hetkellä vantaalaisella lastensuojelun sosiaalityöntekijällä ei ole riittävästi aikaa perehtyä syvällisesti jokaisen lapsen yksittäiseen tilanteeseen, vaikka lasten ja perheiden tukeminen tätä vaatisi. Myös lastensuojelun henkilöstön suuri vaihtuvuus heikentää lastensuojelun laatua. Viime vuonna avohuollossa aloitti 27 uutta sosiaalityöntekijää eli työvoimasta vaihtui 48 %. Toimivat lastensuojelun palvelut edellyttävät työhön sitoutuneita työntekijöitä.
HS uutisoi (24.1.), että Vantaa ei ole lisäämässä työntekijöitä kriisiin vajonneeseen lastensuojeluun. Sen sijaan työntekijöiden houkuttelemiseksi ja pitämiseksi harkitaan palkkojen nostamista. Ratkaisu on hyvä, mutta se ei vähennä yksittäisen työntekijän työmäärää. Siksi Vantaan tulisi palkankorotusten lisäksi rekrytoida lastensuojeluun lisää työntekijöitä. Vantaalla työntekijöiden tiheän vaihtuvuuden vuoksi olisi syytä myös pohtia, onko työn organisoinnissa tai johtamisessa kehittämisen varaa.
Koivukylän, Myyrmäen ja Tikkurilan lastensuojelun avohuollon toimintayksiköissä on 56 asiakastyötä tekevää sosiaalityöntekijää. Heistä vain yhdeksän eli 16 % on muodollisesti päteviä. Valtion tulee puuttua sosiaalityöntekijöiden vähäisyyteen lisäämällä koulutuspaikkoja. Esimerkiksi ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien tulee voida täydentää tutkintoaan siten, että heillä on mahdollisuus saada sosiaalityöntekijän pätevyys. Sosionomin tutkintoon sisältyy perhetyön, lastensuojelun ja sosiaalityön opintoja. Kohdennetulla täydennyskoulutuksella saataisiin lyhyessä ajassa lisää päteviä sosiaalityöntekijöitä, joita kipeästi tarvitaan.
Uusi sosiaalihuoltolaki velvoittaa lapsiperhepalvelujen painopisteen siirtämistä ennaltaehkäiseviin palveluihin, se ei kuitenkaan lyhyellä aikavälillä vähennä sosiaalityöntekijöiden tarvetta. Uuden lain arvioidaan vähentävän lastensuojelun asiakasmääriä ja raskaita korjaustoimia pidemmällä aikavälillä. Uuden sosiaalihuoltolain myötä lastensuojelun avopalvelut ja muut perheitä tukevat palvelut tulevat lisääntymään, eli työvoiman tarvetta on myös tulevaisuudessa.
Anette Karlsson, Sosionomi (AMK)
Tessa Olin, Sosionomi (AMK)
Julkaistu 4.2.2015 Vantaan Sanomissa