Siirry pääsisältöön

Borgå behöver en östlig omfartsväg!

En östra omfartsväg runt Borgå, den s.k. Skärgårdsvägen, skulle styra den livliga trafiken från skärgårdsområdet och de södra stadsdelarna förbi centrum. Det skulle förbättra förutsättningarna för ett fotgängarbetonat centrum, för trivseln och för trafiksäkerheten. Det är meningen att Skärgårdsvägen förbinds med Sjukhusvägens fortsättning, dvs. från söderom Tarkisvägen till Veckjärvivägen och därifrån vidare ända till Lovisavägen.
Eftersom någon Skärgårdsväg inte finns innebär det bland annat att de tunga grustransporterna kör genom stadskärnan. Den stora mängden gruslångtradare leder också till att trafiken stockas, till säkerhetsproblem och skador på vägarna. Det är omöjligt att utveckla Borgå centrum med betoning på lättrafiken så länge som långtradarna är tvungna att köra genom centrum.
Skärgårdsvägen i Borgå finns med i gällande andra skedets landskapsplan för Nyland. I planen finns en rakare dragning av den södra delen öster om Tarkis. Den allmänna beteckningen i landskapsplanen gör det också möjligt att genomföra den dragning som finns norr om Tarkis i generalplanerna för Borgå. Det konstateras också i trafikstrategin 2030 för östra Nyland att skärgårdsvägen behövs, men den har ännu inte fått plats i statens finansieringsprogram.
Med nuvarande finansieringssystem förutsätter ett vägbygge att det får finansiering genom beslut i riksdagen. Jag anser att frågan bör debatteras och finansieringen beviljas under kommande regeringsperiod. Med tanke på utvecklingen av Borgå centrum och för att garantera invånarnas säkerhet bör byggandet av Skärgårdsvägen inledas så snabbt som möjligt.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 11.2.2015 i Östnyland.