Siirry pääsisältöön

Nordiska modellen och nordiskt samarbete framgångsrecept

Det är inte en slump att de nordiska länderna ofta toppar olika internationella jämförelser vad gäller jämställdhet, hälsa, konkurrenskraft, lycka, social mobilitet osv. Den nordiska modellen är en framgångssaga som lyckats kombinera jämlikhet och ekonomisk effektivitet. Tack vare det nordiska samarbetet har de nordiska länderna kunnat lära sig av varandra samtidigt som invånare och företag fått fler arbets- och tillväxtmöjligheter.

Den nordiska modellen står på tre grundpelare. Den första är universalismen dvs investeringar i utbildning, vård och social trygghet för alla. Den andra är en organiserad arbetsmarknad med jämnstarka parter och kollektivavtal. Den tredje pelaren är en ekonomisk politik för full sysselsättning.

Samarbetsviljan och förmågan att koordinera arbetsmarknadspolitiken, välfärdspolitiken och den ekonomiska politiken har gett de nordiska länderna med sina små öppna ekonomier flexibilitet att anpassa sig till förändrade omständigheter och dra nytta av globaliseringen. Den höga utbildningsgraden och grundtryggheten har gett oss i de nordiska länderna goda förutsättningar och vilja att ta i bruk ny teknologi vilket ökat produktiviteten och konkurrenskraften.

Den nordiska modellen och koordineringen av olika politikområden ger oss också utmärkta förutsättningar att genomföra de omställningar som är nödvändiga för att hejda den globala uppvärmningen, vår tids största utmaning, på ett socialt hållbart sätt. Nordiska företag som tar roll som ett klimatsmart avant garde har stor global tillväxtpotential.

Den nordiska modellen har varit och fortsätter att vara grunden för Finlands framgång. Därför är det viktigt att värna om den. Efter de senaste årens nedskärningar som drabbat utbildningen och samhällets minst bemedlade samt angreppen på arbetstagares rättigheter måste vi igen våga göra investeringar i utbildning, välfärd, jämlikhet och social rättvisa som stärker vårt samhälle på sikt. Samtidigt behöver vi på nytt bygga upp förtroendet mellan arbetsmarknadsparterna.

De nordiska ländernas framgång har under de senaste åren väckt allt mer internationellt intresse för den nordiska modellen. Norden som region är en av världens största ekonomier. Kopplat med en tradition av internationell solidaritet har Norden – om vi jobbar tillsammans - alla förutsättningar att vara en stark röst i internationell politik för fred, jämställdhet och delaktighet, rättvis handel samt hållbar utveckling.

Erkki Tuomioja, riksdagsledamot och medlem i Nordiska rådet

Anette Karlsson
, vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater och sakkunnig i Nordiska rådets socialdemokratiska grupp


Texten är publicerad 8.3.2019 i Östnyland och 9.3. i HBL.